N-osios organizacijos apibudinimas

Pagalbinių tarnybų organizavimo tikslai ir uždaviniai

Įrankių ūkio tikslai ir uždaviniai:

Įrankių ūkio organizavimo uždaviniai- nenutrūkstamai parūpinti cechams ir darbo vietoms reikiamą kiekį ir reikiamo asortimento įrankių ir technologinės įrangos išleidžiant minimalias lėšas jiems projektuoti, įsigyti (arba pasigaminti), laikyti, eksplotuoti, remontuoti ir restauruoti.

Įrankių ūkio organozavimo tikslai- išsiaiškinti įrankių ir įrangos poreikį gamybai; normuoti jų naudojimą ir atsargas; sudarinėti įrankių ūkio išlaidų sąmatas; diegti naujų tipų įrankius; techniškai prižiurėti įrankių eksplotavimą; kontroliuoti, ar tinkamai jie laikomi centriniame ir cechų įrankių sandeliuose, ar jų atsargos komplektiškos ir normalaus dyždio; organizuoti technologinės įrangos remontą ir restauravimą.

Energetinio ūkio tikslai ir uždaviniai:

Svarbiausi energetinio ūkio uždaviniai yra tokie: nesutrinkamai aprūpinti įmonę visų rūšių kuru ir energija; efektyviai ir taupiai naudoti kurą bei energją gamybos procese; racionaliai ekslpotuoti energetinius įrenginius, juos remontuoti ir aptarnauti.

Energetinio ūkio organizavimo tikslas- mažiausiomis išlaidomis nenutrūkstamai aprūpinti įmonės padalinius visų reikiamų rūšių nustatytų techninių parametrų enrgija.

Remonto ūkio tikslai ir uždaviniai:

Remonto ūkio uždaviniai: šalinti mašinų ir įrengimų mazgų bei detalių nusidevėjimo padarinius; trumpinti remonto atlikimo terminus; didinti įrengimų veikimo laiką tarp remontų; mažinti įrengimų remonto ir techninio aptarnavimo išlaidas.

Remonto ūkio tikslas-užtikrinti įrengimo funkcionavimą iki eilinio planinio remonto.

Aptarnavimo tarnybų tikslai ir uždaviniai

Vidaus transporto tikslai ir uždaviniai:

Vidaus transportas sprendžia šiuos pagrindinius uždavinius: garantuoja gamybos proceso nenutrūkstamumą, nustato gabenamų krovinių apimtį, pagrindžia esamomis sąlygomis tinkamiausių transporto priemonių bei pakrovimo ir iškrovimo mechanizmų poreikį, deramai organizuoja krovinių transportavimą, mechanizuoja ir automatizuoja transporto operacijas.

Vidaus transporto tikslai: transporto darbų planavimas, apskaita ir kontrolė; operatyvinis transporto priemonių valdymas, remontas, priežiūra ir eksplotavimas.Sandelio ūkio tikslai ir uždaviniai:

Sandelio ūkio uždaviniai: medžiagų ir žaliavų priėmimas, apskaita, paruošimas ir išdavimas gamybai, gatavos produkcijos kompleksavimas, išsiuntimas vartotojui ir kt.

Sandėlių ūkio tiklų užtikrinimui labai svarbu operatyviai reguliuoti materialinių vertybių atsargas sandeliuose.Tuo tikslu vedama draustinių atsargų apskaita ir kontrolė.

Kokybės kontrolės tikslai ir uždaviniai:

Kokybės kontrolės uždavinys-profilaktika.

Kokybės kontrolės tikslas- įsitikinti ar gaminio kokybė atitinka standarto numatytas normas. Šias normas atitinkantys gaminiai yra geri, neatitinkantys laikomi blogi.

Šių tarnybų paskirtis, organizavimo principai ir formos

Įrankiai ir įranga darbininkams išduodami bei iš jų paimami centralizuotai arba decentralizuotai. Centralizuoti darbo vietos įrankiais paprastai aprūpinamos masinės ir stambiaserijinės gamybos sąlygomis. Šiuo atveju įrankius į darbo vietas pristato bei iš jų paima įrankinės darbuotojai. Didžiausias centralizuoto aprūpinimo įrankiais privalumas tas, kad gamybos darbininkai negaišta laiko darbo įrankiams gauti ir jiems keisti, gali vykdyti tiesiogines užduotis. Skiriamos dvi centralizuoto darbo veitų aprūpinimo įrankiais ir įranga formos: aktyvioji ir priverstinė. Aktyvusis parūpinimas toks, kai pagal iš anksto sudarytą įrangos keitimo grafiką įrankinėje sukomplektuota įranga pristatoma į darbo vietas, kur pakeičiama į planuotą įrangą. Priverstinio įrangos keitimo forma taikytina automatinėse linijose. Šiuo atveju panaudotas įrangos komplekto periodiškumas turi būti suderintas su jos patvarumo periodu, todėl įrankiai ir įranga grupuojami pagal jų patvarumą ir nustatomi vienodi kiekvienos grupės įrankių keitimo periodai. Kai darbo vietų aprūpinimas įranga decentralizuotas, darbininkams įrankiai išduodami įrankinėse. Didžiausias jos trūkumas tas, kad darbininkai sugaišta nemažai darbo laiko įrankiams pakeisti. Vieni įrankiai išduodami nuolat naudoti, kiti- laikinai naudoti. Nuolat naudoti įrankiai darbininkams išduodami pagal įrankių knygutes arba pagal raštiškus meistro reikalavimus. Laikinai naudoti įrankiai dažniausiai išduodami pagal žetonus, kurių keletą darbininkas gauna kartu su tabelio numeriu.

Grąžinti į įrankinę įrankiai tikrinami, žiūrima, ar jie tinka toliau naudoti.

Priklausomai nuo krovinių srautų skiriami tarpcechiniai ir vidiniai cechų-tarpoperaciniai krovinių pervežimai. Tarpcechiniai pervežimai darbų centralizavimo požiūriu gali būti centralizuoti, necentralizuoti, mišrūs. Centrelizuotam krovinių pervežimui vadovauja ir darbus atlieka įmonės transporto cechas (baras), perveždamas savo jėgomis visus krovinius tarp cechų ir sandėlių. Esant necentralizuotam krovinių pervežimui šią funkciją atlieka patys gamybos cechai savo turimomis transporto priemonėmis. Ši krovinių pervežimo forma nėra ekonomiškai efektyvi, nes cecho transporto priemonių praktiškai nepavyksta iki galo panaudoti, todėl jos neišvengiamai prastovi. Mišri pervežimo forma- kai dalis krovinių pervežama centralizuotai- įmonės trnsporto tarnybos jėgomis, kita dalis- necentralizuotai- kiekvieno gamybos cecho vidaus transporto priemonėmis.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 746 žodžiai iš 2435 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
Turite atrakinimo kodą?