medranga

Turinys

1. Santrauka ………………………………………………………………………… 32. Verslo aprašymas ………………………………………………………………… 43. Marketingas………………………………………………………………………. 53.1. Rinkos apžvalga ………….……………………………………………………… 53.2. Konkurentų apžvalga ……………………………………………………..………. 53.3. Pardavimų prognozė ……………………………………………………………. 64. Gamyba …………………………………………………………………………… 85. Vadyba ……………………………………………………………………………106. Rizikos įvertinimas ………………………………………………………………117. Finansai …………………………………………………………………………..12Literatūra ir šaltiniai ……………………………………………………………181.SantraukaŠiuo metu medienos apdirbimo verslas Lietuvoje labai populiarus. Jis turi perspektyvas, nes medienos gaminių paklausa mūsų krašte visda buvo pakankamai didelė.Uždaroji akcinė bendrovė “Medranga” perdirbs “žalią” medieną ir gamins aukštos kokybės parketlentes, apdailos lenteles, duris langus ir kitus medžio gaminius. Pagrindiniai šiių gaminių pirkėjai turėtų būti pasiturintys bei vidutines pajamas gaunantys žmonės, taip pat statybos bendrovės. Su statybos bendrove “Eika” jau sudarytas žodinis susitarimas dėl mūsų produkcijos pirkimo. Šieims gaminiams pagaminti bendrovė ketina įsigyti itlų imonės “Ciris” įrengimus. Benrovė įsikurs Klaipėdos rajone esančiame Trakių kaime turimuose pastauose. Su šia vieta yra puikus suissiekimas nuo pagrindinių kelių.Bendras projekto finansavimo poreikis yra 1915,333 tūkst. litų. Projektą numatoma finanasuoti paimant ilgalaikią 1500 tūkst. litų paskolą, kurią reikės grąžinti pper 5 metus, mokant po 7 % metinių palūkanų. Taip pat gaunamos lėšos iš investuotojo, kurios sudaro 200 tūkst. Litų bei 15,333 tūkst. Litų bendrovės įstatinis kapitalas. Kaip garantas bankui bus įkeistas visas gamybinis kompleksas.UAB”Medranga” žada produkciją pardavinėti keliais būdais: tiesiogiai ją pristatant pirkėjams, tam bendrovė turės nedidelį autoparką, kita dalis produkcijos bus realizuojama per parduotuves.Numatoma, kad bendrovėje dirbs dešimt žmonių.2.Verslo aprašymasSumanymo esmė:Kokybiškų apdailos lentelių, parketlenčių, langų, durų gamyba. Medžio apdailos dirbiniai numatomi tik geros ir aukštos kokybės. Kad kokybė atitiktų “vakarietiškus” standartus, numatoma įsigyti italų gamybos įrenginius.Verslo tikslai:Pagrindinis būsimos įmonės tikslas yra įsitvirtinti rinkoje ir tuo pačiu, sukuriant darbo vietas, užtikrinti darbininkam stabilų pragyvenimo šaltinį. Verslo šaka:Didelę Lietuvos dalį užima miškai, todėl čia nuo seno buvo gaminami įvairūs medžio dirbiniai. Tačiau dideliemsmedžio apdirbimo kombinatams (MAK-ai yra visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose) prisitaikyti prie rinkos sąlygų buvo sunku ir daugelis jų yra gan sunkioje būklėje. Taip yra todėl, kad yra smarkiai pasenę ir taip nekokybiški įrengimai, be to nelanksti valdymo sistema, kuri neleidžia greitai reaguoti į pasikeitimus. Mažoms medžio apdirbimo sekėsi geriau: įkurta apie 500 mažų medžio apgirbimo įmonių, veikia apie 200 nedidelių lentpjūvių.

Verslo galimybės:Įrengus medžio apdirbimo cechą, kuriame bus “vakarietiška” įranga, pasirinkus bei apmokius personalą, bus pasiekta aukšta gaminių kokybė ir jų įvairovė. Didelis dėmesys bus skiriamas marketingui.Sumanymo privalumai:Ekonominė krizė Lietuvoje jau baigiasi, tai reiškia, kad vėl pradeda didėti statybos apimtys, kuriasi naujos įmnės. Čia atsiranda didelė rinka medžio gaminiams. Dabartiniu metu didelė dalis gaminamų medžio dirbinių yra gana prastos kokybės ir nelabai dielio asortimento. Mūsų gaminama produkcija bus geros kokybės, nemažo asortimento, todėl dabar firmai yra palankus momentas užimti dalį šios rinkos. Produkto aprašymas:Bus gaminamos parketlentės, įvairios apdailos lentelės, grindlentės, durys, langai.Numatomos kelių standartų parketlentės; plataus asortimento apdailos lentelės: tai įvairių profilių dailylentės, apdailos juostelės luboms, grindims, durims. Bus įmanoma pagaminti daugiau kaip 900 skirtingų profilių.3.Marketingas1.1. Rinkos apžvalga

Medžioapdailos gaminių, langų, durų ir parketlenčių vartotojai – tai organizacijos statančios ir įrengenčios pastatus biurams ir gyvenimui; privatūs asmenys statantys namus. Daudelis tarybiniais metais statytų namų yra pasenę, tiagi atsiranda klietai norintys pasikeisti langus, duris, įsirengti naują medžio apdailą savo butuose. Kuriasi naujos įmonės, kurios rūpinasi savo patalpų išvaizda – medžio apdaila suteikia jaukumo, solidumo atspalvį, taigi tai taip pat mūsų būsimi klientai.Kad būtų pakankamas apkrovimas darbu, lentpjūvėje bus atliekami užsakymai medienos supjovimui, džiovinimui (pagrindinė dalis supjaunamo ir išdžiovinamo medžio bus naudojama mūsų medžio gaminių gamyboje); čia mūsų vartotojai bus įmonės ir organizacijos, pavieniai asmenys, užsiimantys medžio apdirbimu.

1.2. Konkurentų apžvalga

Įmonės pagrindiniai konkurentai yra vietiniai gamintojai ir nedidele dalimi analogiškus gaminius im,portuojančios įmonės. Svarbiausi konkurentai – tai vietinės pramonės specelizuotos įmonės, tačiau kaip buvo minėta jų produkcija neatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Tą patį galima būtų pasakyti ir apie daugelį mažų individualiųįmonių užsiimančių panašia veikla. Jų gaminiai gal ir yra kiek pigesni už numatomas mūsų įmonės kainas, tačiau kokybės požiūriu mes juos smarkiai lenksime.

Vakarų įmonių gaminių kaina bus aukštesnė už mūsų produkto kainą apie 20 – 40 %, todėl didelės konkurencijos neturėtų sudaryti.Medžio pjovomo bei džiovinimo kainos bus panašios kaip ir kitose Lietuvos lentpjūvėse, be to reiktų pastebėti, kad tai nebus pagrindinė įmonės veikla. Šiomis paslaugomis siekiama tik sukurti pakankamą apkrovimą įmoneje.Taip pat numatoma taikyti lanksčią prekybos sistemą: dalis produkcijos bus betarpiškai patiekiama pirkėjui, dalis realizuojama per parduotuves. Tai vėlgi turėtų padidinti įmonės konkurentabilumą rinkoje. Dar vienas išskirentis mūsų įmonės bruožas turėtų būti itin aukštos kokybės individualių užsakymų patenkinimas bei numatomos teikti garantijos, t. y. pakeisti gaminius kuriuose bus aptikti defektai.Neatsilikti nuo konkurentų padės nuolatinis gaminių reklamavimas per masines informavimo priemones. Numatoma dalyvauti įvairiose mugėse bei parodose. Bus leidžiami produkcijos bukletai.

1.3. Pardavimų prognozė

Dabartiniu metu numatomi du pagrindiniai vartotojų segmentai. Pirmajam tinka siūlomo asortimento normaios (neypatingai aukštos) kokybės, tačiau vidutinių kainų gaminiai. Antrajam segmentui svarbus gaminio išskirtinumas, be to jo negądina aukšta gaminio kaina.Taigi pirmajam segmentui būtų priskiriamos smulkios privačios įmonės, valstybinės organizacijos bei pavieniai asmenys, antrajam – užsienio įmonės, jų filialai, stambesnės vietinės įmonės bei turtingi pavieniai asmenys. Šiuometu yra didesnis pirmasis segmentas, bet numatomas ir antrojo augimas.

Kad susidarytų aiškesnis mūsų planuojamos medžio apdirbimo produkcijos vaizdas rinkoje, panagrinėsime atskirai pagal numatomų gaminių rūšis.Medžio supjovimas ir džiovinimas. Šiuo metu yra apie 200 mažo pajėgumo lentpjūvių, t.y. jų darbo apimtis neviršija 20 m³ “žalio” medžio supjovimo per dieną. Šios lentpjūvės dirba senais įrengimais, tačiau pilnai apkrautos darbu. Taigi šiuo metu konkurencija bus minimali, o vėliau atsiradus daugiau stambesnių ir modernesnių letpjūvių mes jau būsime užsiėmę savo dalį rinkos. Be to paleidus medžio apdirbimo cechą bus mažiau atliekama užsakymų lentpjūvėje, nes daug supjaunamo medžio bus panaudujama vietinėje gamyboje.

Medžio apdailos gaminiai. Dabartiniu metu pagrindiniai medžio apdailos gamintojai yra namų statybos kombinatai, tačiau jie savo produciją suvartoja ir praktiškai neparduoda. Yra įsikūrę nemažai smulkių medžio apdirbimo įmonių ir dar daugiau dirba pavienių asmenų, tačiau dėl prastos jų gaminių kokybės jie nėra tikri mūsų onkurentai, nes numatome užimti kitą rinkos segmento dalį. Taigi mūsų aukštos kokybės produktas turės ryškų pranašumą, tad planuojama pilnai ar …beveik pilnai parduoti šią produkciją.Durys ir langai. Šių gamnių mesa numatome didžiausią konkurenciją. Šiuo metu duris ir langus gamina daug akcinių bendrovių, o “Pannevėžio medžio apdirbimo kombinatas” įkūrė naują liniją langų gamybai. Todėl numatoma sąlyginai nedidelė šios produkcijos dalis mūsų įmonėje, bet šią dalį manome kasmet didinti. Tai turėtų vykti pastovių klientų (stayba užsiimančios įmonės) dėka, kuriems bus patogiau pirkti langus ir duris iš to paties tiekėjo, kuris pateikia medžio apdailos gaminius.

Medžio gaminių rinkos vystimosi prognozė 2001-2005 metams pateikta 3.1. lentelėje ir grafike 3.1.

3.1. lentelė

Medžio gaminių rinkos vystymosi prognozė Lietuvoje

2001 2002 2003 2004 2005Rinkos pardavimai, mln. Lt. 168 182 189 190 189Kitimo tempai % 8,3 3,8 0,53 -0,529

Iš prognozės matosi smarkus augimas 2002 metais, kai bus išeita iš ekonominės krizės ir prasidės bendras šalies ūkio augimas. Apie 2004 metus padėtis stabilizuosis ir medžio gaminių rinka gali labai nežymiai sumažėti.

3.1. grafikas

4.Gamyba ir technologija

Gamybos vieta. Šis kompleksas numatomas kurti Klaipėdos rajone, Trakių kaime.

Numatona tokia pastatų paskirtis:· 1800m² ir 1550m² – medžio apdirbimo cechui;· 320m², 265m² ir 175m² žaliavų bei produkcijos sandeliavimui;· 340m² mechaninės dirbtuvės bei garažas.

Gamybiniai padaliniai. Medžio apdirbimo ceche numatomi tokie gamųybiniai padaliniai: lentpjūvė, medžio džiovykla, parketo linija, medžio apdailos gaminių linija, dažymo ir lakavimo padalinys, pakavimo padalinys.

Technologija. Pirmaisiais, 2001 metais bus įrengta ir paleista lentpjūvė ir džiovyklos, todėl šiais metais bus priimami užsakymai apvalaus medžio supjovimui ir džiovinimui. 2002 metais ir vėlesniais, kai bus paleisti visi medžio cecho padaliniai, nimatoma tokia medžio produkcijos gamybos technologija: lentpjūvėje bus atliekamas apvalaus medžio apdorojimas ir supjovimas, toliau supjauta mediena džiovinama tradicinėse ar vakuminėse džiovyklose. Dalis išdžiovintos medienos naudojama parketlenčių gamybai, kita langams, durims apdailos lentelių gamybai. Kai kurie medžio gaminiai bus dažomi ar lakuojami, vėkiau pakuojami.

Numatoma, kad didžioji dalis gaminių nebus sandeliuojama, o tiekiama tiesiai vartotojams: dalis produkcijos bus išvežama mūsų transportu ir pristatoma pagal kliento nurodytą adresą, kitą dalį produkcijos užsakovai atsiims tiesiai iš mūsų.Dėl įvairių priežąsčių dalį gaminių gali tekti sadėliuoti, tam bus įrengti sandėliai. Medžio atliekos bus naudojamos kaip kuras.

Technologinė įranga. Medžio apdirbimo cechui buss reikalinga tokia įranga: gateriai, džiovyklos, parketo linijos įranga, įvairios medžio apdirbimo staklės, ventiliatoriai ir vėdinimo sisitema, katilas, dažymo bei pakavimo įranga, be minėtos įrangos bus reikalingi smulkūs įrankių komplektai, galandinimo įranga.

Gamybiniai pajėgumai. Numatoma, kad įmonė dirbs apie 90% savo masimalių pajėgumų. Priklausomai nuo produkcijos pareikalavimo rinkoje, kai kurie medžio apdirbimo barai bus apkraunami masimaliai, tuo tarpu mažiau apkraunant kitus padalinius. Kaip jau buvo minėta, 2001 metais pradės dirbti lentpjūvė ir džiovyklos, čia darbas bus vidutiniais pajėgumais.

Numatoma dirbti dviem pamainomis, taigi paroje bus dirbama 16 valandų, išskyrus džiovyklas, kurios dirbs visą parą.

Žaliavos ir medžiagos. Pagrindinė žaliava – tai spygliuočių bei lapuočių mediena. Pirmais pilnai ir dalinai antrais mūsų įmonės darbo metais mediena bus apsirūpinama iš Lietuvos, tačiau vėliau didžiąją dalį teks pirkti iš Rusijos, Ukrainos ar Baltarusijos. Šiuo metu mus pilnai tenkina kaina kuria bus pristatoma mediena, bet apsidrausdami į savo skaičiavimus mes įtraukėme kainą kiekvienais metais truputį aukštesnę.

Medžiagos pakavimui bus perkamos iš įmonės, kurioje bus perkami pakavimo įrenginiai.

Kaštai. Visus būsimus įmonės kaštus galima suskirstyti į dvi grupes:· gamybos kaštai,· …veiklos kaštai.

Į gamybos kaštų grupę įtraukiami žaliavų ir medžiagų pirkimo, energijos gamybai, gamybinių darbuotuojų garbo apmokėjimo, trasporto ir kiti kaštai (gamybinių pastatų, įrengimų išlaikymo, remonto ir pan. kaštai). Veiklos kaštus sudaro išlaidos valddymo personalui išlaikyti, komandituotėms, draudimui, marketingui it kt.5.VadybaSavininkai ir valdytojai.Yra du bendrovės sąvininkai, tai Marius Krasauskas (bendrovės įkūrėjas) ir Rimvydas Krasauskas. Marius Krasauskas turi 80% bendrovės akcijų ir dirba įmonės direktoriaus pavaduotoju komercijai. Rimvydas Krasauskas turi 20% bendrovės akcijų ir dirba įmmonės generaliniu direktoriumi. Įmonės buhalteris yra Nerijus Gulbickas, kuris baigė VU Ekonomikos fakultetą. Direktoriaus pavaduotojas gamybai yra Julius Simanavičius, baigęs VGTU.Taigi pagrindinis bendrovės sąvininkas ir jos įkūrėjas dirba organizacinį darbą, stebi rinką ir jos pokyčius. Turi pakankamai savybių reikalingų šiame darbe kur reikia dažnai bendrauti su žmonėmis.Viso bendrovėje sukurta dešinmt darbo vietų, taigi matome , kad tai nedidelė įmonė.

Įmonės vadovybės schema6.Rizikos įvertinimasDabartiniu metu Lietuvoje daug verslininkų užsiima medienos apdirbimo verslu, bet kaip jau minėjome daugelis šių įmonių gamina nepakankamai aukštos kokybės medieną, tad mūsų įmonei neturėtų kelti didelių problemų, bet jokiu būdu negalima atsipalaiduoti ir manyti ,kad jie mums nėra pakankamai rimti konkurentai. Taip pat nederėtų užmiršti ir MAKų, kurie nors ir iš gyvena ne pačius geriausius laikus, bet irgi sudarys didsesnę ar mažesnę konkurenciją.Taip pat rizika kyla ir dėl to, kad įmonės įkuurėjams trūksta patirties vadovaujant nuosavam verslui, tačiau su sunkumais šioje srityje bus susidorota. Taip galilme teigti, nes vadovai yra pabaigę atitinkamas studijas Lietuvos universitetuose ir yra pakankamai kompetetingi.

Pagrindinė rizika galėtų kilti pasikeitus politinei situacijai Lietuvoje, bet kol kas tai numatyti sunku.Gali mokesčių pasikeitimai galėtų padaryti neigiamą įtaką įmonės veiklai. Bet ryškių pokyčių neturėtų įvykti.Literatūra ir šaltiniai· Andrius Jovaiša, “Kaip parengti verslo planą”. – Vilnius, Pačiolis, 1997· “Verlo žinių” interneto puslapis www.vz.lt