Marketingo pagrindai

Narketingo aplinka- tai visuma jėgų veikiančių už įmonės ribų ir turinčių (galinčių turėti) teigiamą ar neigiamą poveikį įmonės marketingo veiklai. Marketingo aplinka sudaro mikroaplinka ir makroaplinka.

Mikroaplinka- tai veiksniai, kurie tiesiogiai įtakoja įmonę, tačiau gali neturėti jokio poveikio įmonės konkurentams. Ją sudaro tokie elementai:
• Vartotojai
• Tiekėjai
• Tarpininkai
• Konkurentai
• Kantaktinės auditorijos

Vartotojai gali būti individualūs namų ūkiai, organizacijos. Atliekant vartotojų analizę reikia praeiti tokius etapus:
1. tikslinis rinkos nustatymas
2. vartotojų motyvacijos išaiškinimas
3. vartotojų nepatenkintų poreikių nustatytmas

Tikslinė rinka- rinkos dalis, į kurią įmonė nukreipia savo jėgas.

Tarpininkai gali būti:
• prekybiniai
• marketingo

Prekybiniai- kurie perima prekes ir užsiima realizavimu.

Kontaktinės auuditorijos- susiklosčiusios grupės:
1. finansinių sluoksnių
2. žiniasklaidos
3. savo darbuotojų ir tarnautojų
4. plačiosios visuomenės
5. vietinės
6. valdžios organų

Leave a Comment