Marketingo pagrindai

Narketingo aplinka- tai visuma jėgų veikiančių už įmonės ribų ir turinčių (galinčių turėti) teigiamą ar neigiamą poveikį įmonės marketingo veiklai. Marketingo aplinka sudaro mikroaplinka ir makroaplinka.

Mikroaplinka- tai veiksniai, kurie tiesiogiai įtakoja įmonę, tačiau gali neturėti jokio poveikio įmonės konkurentams. Ją sudaro tokie elementai:• Vartotojai• Tiekėjai• Tarpininkai• Konkurentai• Kantaktinės auditorijos

Vartotojai gali būti individualūs namų ūkiai, organizacijos. Atliekant vartotojų analizę reikia praeiti tokius etapus:1. tikslinis rinkos nustatymas2. vartotojų motyvacijos išaiškinimas3. vartotojų nepatenkintų poreikių nustatytmas

Tikslinė rinka- rinkos dalis, į kurią įmonė nukreipia savo jėgas.

Tarpininkai gali būti:• prekybiniai• marketingo

Prekybiniai- kurie perima prekes ir užsiima realizavimu.

Kontaktinės auditorijos- susiklosčiusios grupės:1. finansinių sluoksnių2. žiniasklaidos3. savo darbuotojų ir tarnautojų4. plačiosios visuomenės5. vietinės6. valdžios organų