Makro Ekonomikos sutrumpintos pradmenis

Makro Ekonomikanetik tiremo objekta bet ir analizes metoda ojektas-imone; tirimas -paklausa pasiula moksiles zinios isaugomos ir perteikemos vartojant tam tikra terminologijja savokos hipotizes teorijas desnius …bei logika ekonomikos teorija parodo sales uki veikenciu veiksniu saveika hipotize – pazinimo budas suformulojemas teoriskai ir pakankamai tiksliai apibudinimas 🙂 kad ji galima butu patikrinti praktiniais domenimis tai isankstinis reiskiniu saveikos apibudinimas …ekonomikoje hipotizes formuojamos rementis loginiais samprotavimais …is tamtikru pradiniu domenu …jos patikrinamos surinkus daugiau domenu tai leidzia patikslinti ekonomikos teorija arba jos visikai atdsisakiti ir sukurti naujja

teorija tai tikroves reiskiniu aiskinimas apstrakcia logine forma …mokliniu teiginiu sistema

ekonomine kategorija tai savoka teoriskai apibendrinanti ..ekonominiu procesu savibes bei bruozus !ekonominis desnis-tai esminis pastovus pasikartojantis ekonominiu procesu risysI benrasis ekonomikos pazinimas …rementis bendromis ziniomis bei praktika tai pavirsutiniskas ziniu aiskinimas II Empirinis – taisusisteminti ir apibendrinti ekonominiai faktai III Mokslinis tai ekonominiu procesu desningumu atskleidimas ir prognozavimas IV ekonomikos pazinimas-apimantis visus trys lygius ..vadinamas sisteminiu ekonomikos pazinimu

Pusiausvira- ekonomikos bukle kai rinkos jegos atsveria viena kita … ir nekila tendenciju kuriems nors procesams keistis

daline pusiausvira ..tai pusiuasvira individuoaliuose prekiu rinkuose:)bendroji pusiausvira apimanti visus rinkos procesus …realioji pusiausvira tai faktiskai rinkoje nusistovinit pusiausvira esant netobulai konkurencijai

indukcija-loginio samprotavimo budas …kuriame atskiri fakltai zinios yra apibendrinamos …dedukcija-loginio samprotavimo budas…kai suformuluoajam hipotize kuri tikrinama analizuojant faktus

2004.11.22iskeremi ekonomikos tikslai -1 visiskas uzimtumas visos turimos darbo jegos (ir kapitalo) istekliu …

kainu lygio stabilumas -bendrojo salies kainu ligio matojamo kainu indexu …(arba inflecijos tempu …stabilumas

ekonominis augimas- realijo produkto didejimas per tamp tikra laika :!

palanki palukanu norma-ekonominiam augimui palanki skolinamojo kapitalo kaina!palukanu norma turi buti tokia kad skatintu gamibos priaugejiam

5 palanki bendrosios paklausos didejimui valstybes budzeto busenom…

valstybes biudzetas -ta vyriausibes planuojamu pajemu…ir islaidu samat finansinems metams…!

mokejimu balanco pusiausvyra … tai padetis kai analizuojama salis per metus isleidzia ir investuoja usenije …nedaugiau negu kitos valstybes isleidzia ir investuoja toje salyje 🙂

mokejimu balancu deficitas – liesu kiekis kuria ismokejimai virsija iplaukas …

pagrindiniai makro ekonomikso rodikliai …1 salies gamybos apimtis 2 nedarbo lygis 3 bendrasis kainu inflecijos lygis 4 salies gamybos apimtis BVP5BVP-visu galutiniu prekiu ir paslaugu pagamintu salyje per tam tikra laikotarpi (paprastai per metus)naudojant salies ekonomikos isteklius , rynkos kainu suma !

Valstybes Fiskaline politika valstybes pajemas ir islaidos !

III-valstybes biudzeto pajamu saltinis ..ivairus mokesciai ..kuruos galima suskirstit i 3 grupes…tai fiziniu asmenu pajamu mokestys …juridiniu asmenu pelno mokestis atskaitimai socialinem draudimai .taipat priskiremi siai mokesciu grupiai

zemes mokestis …nuomos mokestis …palikimo mokestis …

pardavimu mokesciai…prekiu ir paslaugu pardavimas…akcizas/pvm/importo mok.mok.galima suskirstiti i tesioginius ir netesioginius …tesioginiai mokesciai vadinami -tokie kurie betarpiskai tesiogiai apmokestinami privatus asmenis ir imones ..o ne tesioginia tokie -kuriais apmokestinamos prekes ir paslaugos …

valstybes biudzeto islaidos -gali buti suskirstitos i 4 grupes…I-vartojamo islaidos apima …valstybinio sektoriaus darbotoju…darbo uzmokesti bei valstibes perkamu prekiu islaidas pvz valstybinia zemes ukio produktu supirkimai karines tehnikos pirkimas …II valstybes investycijos …keliu tesumo uostu statibas …III- transferiniai ismokejimai -privaciam sektoriui (supsidijos.imonems..pensiju ismokejimai)IV – Valstybes Skolos palukanos – (kiekvina valstybe turi savo skolas)

sios keturios valstybs islaidu grupes ..kartais skirstomos tik i 2 stambias dalis …einamasias islaidas ir kapitaliniu idejimu islaidos einamosios islaidos priskiremos-darbo uzmokesciu ir perkamu prekiu bei paslaugu islaidos… kapitalinio idejimo islaidos tai valstybes investicijos:)

pagrindinie dali val. islaidu sudaro einacios islaidos /…ivesticiojs sudaro tik maza dalis apie 10%

Fs =B1-G-Tp

G-valstybes prekes bei prekems paslaugos pirkti Tp-transferiniai ismokejimai.supsidijos imones.valstybes skolos palukanos

valstybes biudzeto pajemos. tai valstibes pajamos is tesoginiu ir netesioginiu mokesciu ..socialiniu draudimu inasai…ir pajemos is valstybes nuosavybeja esanciu gamybos veiksniu Fs-valstybes biudzeto saldas Fs>0-biudzetas yra perteklinis

valstybes biudzeto deficito finansavimas didinat valstybes vid skola …veike ekonomika …fiskalines politikos priemoniu naudojimas …I – ekonomika patiria nuosmuki …aukstas nedarbo ligis …skatinaciaja fiskaline politika viriausybes islaidu didinima … 2 mokesciu mazinima arba transferiniu ismoku didinima 3.abeju isvardintu priemoniu derinima …

Ideficitas gali buti dengemas is saltiniu:I-viriausibes skolinasi trukstamas lesas is salies giventoju ..valstibe parduoda poperius vertibiniu poperiu rinkoje ..viriausibes paskolos lakstus…!obligaciju pirkejai tampa viriausibes kreditoriais …:) naudojant sio biudzeto dificito finonsavimo buda viriausibes skola nuolat dideja II – viriausibe kuria naujus pinigus sis deficito finansavimo budas gali paskatinti spartu kainu ligio augima ..salije …

Ekonomika pateria Pakilimo busena

nedarbo ligis zemas ..bet sparcia inflecia stabdancia fiskaline politika mokesciu didinima arba transveriniu ismoku mazinima ..abeju priemoniu naudojima kartu biudzeto pertikliaus anti inflecinis poveikis priklauso nuo nuo to kaip viriausibe panaudos perteklines liesas biudzeto pertekilius gali butinaudojamas valstibiai skolai sumazinti …grazindama skola viraiusibe isgyventoju isperka …vertybinius poperius ..surinktos perteklinios lesos ..vel grazinamos i pinigu rinka