LAZERINIO TIPO SWOT ANALIZĖ

ĮVADAS

Mūsų darbo tikslas būtų atlikti perspektyvų tyrimą t.y. SWOT analizę lazerinio tiro.Taigi šiame darbe pabandysime surasti lazerinio tiro privalumus , trūkumus, galimybes bei kokie galimi pavojai.Šios procedūros esmė būtų peržiūrėti veiklos ar aplinkos faktus, vertinant juos tam tikrų tikslų atžvilgiu.

OBJEKTO APRAŠYMAS

Šiuo metu mes mokomės ketvirtam kurse Lietuvos karo akademijoje. Trečiam kurse dažnai turėdavome šaudybos pratybas, kurių metu atlikdavome šaudymą poligone bei lazeriniame tire.Šiame darbe norėtume atlikti SWOT analizę lazerinio tiro be kurio ,mūsų manymu, neapsieis nei viena kariuomenė, nei vienas dalinys.
Lazerinis tiras yra naudojamas karių paruošimui ir šaudymo įgūdžių tobulinimui.Kadangi ginklai buvo naudojami tokie patys , taip pat įrengta garso bei atatrankos imitacija, tai šaudymas lazeriniame tire beveik prilygsta šaudymui iš kovinių šaudmenų, tik yra žymiai pigesnis.
Lazerinis tiras, kuriame kariūnai treniruojasi, yra įrengtas po kareivinėmis.Jis priklauso Ginkluotės ir šaudybos katedrai . Iš viso Lietuvos kariuomenėje yra du lazeriniai tirai.Antras randasi Ruklos mokomajame pulke.

Pirmiausia išanalizavome lazerinį tirą veikiančius išoriniu veiksnius. SWOT metodo išoriniai veiksniai pateikti lentelėje Nr. 1.

IŠORINIAI VEIKSNIAI
Lentelė Nr. 1
IŠORINIAI VEIKSNIAI ĮTAKA PASTABOS
Teigiama Neigiama
1. Poligono šaudykla X Konkuruoja
2. Tiras X Konkuruoja
3. Elektros kainos ? X Kainų keitimas įtakoja naudojimąsi tiru
4. Koviniu šaudmenų brangumas X Tire nenaudojami šaudmenys
5. Krašto apsaugos lėšų taupymas X Pigus lazerinio tiro eksploatavimas
6. Kompiuterinės įrangos naudojimas ? X Kompiuterinės įrangos brangumas; įrangos tikslumas
7. Patalpų dydis X Nereikalauja didelių patalpų
8. Įstatymiškai lengvai prieinama X Įstatymiškai neapribojamas priemonių naudojimas
9. Temperatūros bei oro sąlygos X Neatitinka realių oro sąlygų
10 Lazerinių tirų vystymas X

Atlikę lazerinio tiro išorinių veiksnių analizę, nustatėme lazerinį tirą veikiančius vidinius veiksmus, kurie pateikti lentelėje Nr. 2.

VIDINIAI VEIKSNIAI
Lentelė Nr. 2
VIDINIAI VEIKSNIAI ĮTAKA PASTABOS
Teigiama Neigiama
1. Karių paruošimas X Pigus
2. Lazerinio tiro priežiūra ir aptarnavimas X Nereikalauja didelės priežiūros
3. Tikslus šaudymo duomenų pateikimas X Rezultatai pateikiami po kiekvieno šūvio kompiuterio ekrane
4. Analogiškas šaudymas kaip ir su koviniais ginklais X Naudojami tokie pat ginklai
5. Saugumas X Nėra galimybės susižeisti
6. Atatrankos bei garso imitacija X Atatranka bei garsas kaip ir tikro ginklo
7. Nuotolio keitimas keičiant taikinio dydį X Nereikia didelių atstumų
8. Balistinių savybių neatitikimas lyginant su koviniu šaudymu X Lazerinis spindulys nėra veikiamas vėjo ar oro slėgio sąlygų
9. Ugnies ir manevro galimybės X Nėra galimybės šaudyti judant
10 Šaudymo padėtys X Tokios pat kaip ir šaudant koviniam šaudyme

Atlikę lazerinio tiro išorinių bei vidinių veiksnių analizę, atlikom tų veiksnių paliginimą, kuris pateiktas lentelėje Nr. 3.

VEIKSNIŲ SULYGINIMAS
Lentelė Nr. 3
PRANAŠUMAI TRŪKUMAI GALIMYBĖS PAVOJAI
1. Eksploatacinis patogumas
2. Atitinka kovinį šaudymą
3. Užtikrinamas saugus ginklo naudojimas
4. Lėšų taupymas
5. Galimybė įrengti kiekvieno dalinio teritorijoje
1. Įrangos brangumas
2. Negalima sudaryti artimų mūšiui sąlygų
3. Naudojami seni ne NATO standartų ginklai
4. Mažai paplitęs Lietuvos kariuomenėje 1. Galimybė pakeisti lazerinio tiro ginklus kitais
2. Plėsti lazerinius tirus Lietuvos kariuomenėje
3. Sudaryti sąlygas šaudyti iš granatsvaidžių
1.Spartus elektros kainų kilimas
2.Kompiuterinės įrangos susidėvėjimas, virusai ir t.t.

IŠVADOS

Atlikę SWOT analize pastebėjome, kad lazerinis tiras yra ypač naudingas Lietuvos kariuomenėje.Mūsų nuomone tiras duotų žymiai daugiau naudos, jeigu pratybos jame būtų atliekamos dažniau. Pavyzdžiui mes,ketvirtakursiai pratybų metu lazeriniame tire šaudėme tik du kartus.Taigi reikėtų organizuoti šaudymą lazeriniame tire nors karta per savaitę.Taip pat būtų didelis privalumas jei būtų galima šaudyti ir iš prieštankinių ginklų.Visa tai leistų geriau paruošti tiek karius tiek karininkus.

PASIŪLYMAI

1. Remiantis naujausiomis technologijomis sudaryti lazeriniuose tiruose kuo artimesnes mūšiui sąlygas.
2. Pakeisti lazerinio tiro ginkluotę į NATO naudojamą ginkluotę.
3. Įrengti lazerinius tirus visuose Lietuvos kariuomenės daliniuose
4. Pritaikyti lazerinius tirus šaudymui iš lazerinių granatsvaidžių treniruoklių
5. Laikas nuo laiko tobulinti lazerinių tirų kompiuterinę įrangą

LITERATŪRA

1. Birutė Vijeikienė, Juozas Vijeikis “Marketingo pagrindai”- Vilnius,2001.-218 p.
2. Rita Kuvykaitė “Gaminio marketingas”- Kaunas, 2001.
3. Asmeniniai užrašai.