Kepyklos verslo planas

ĮMONĖS “VARPELIS” VERSLO PLANASSiūlomo projekto esmėPonas Gražvydas Matusevičius gyvena Šilavoto miestelyje. Jis turi 150 m2 sandėlį ir neseniai jo žmona gavo 130 tūkst.lt palikimą. Jo siūlomo projekto esmė tokia:1. Gražvydas Matusevičius steigs uždarąją akcinę bendrovę, kur bus vienintelis akcininkas.2. Jis įkurs nedidelę kepyklą, kuri aptarnaus aplinkinius miestelius, čia bus kepami “Tortai”.3. Gražvydas Matusevičius sandėlį pritaikys gamybai.4. Įsigys visą reikalingą kepimo įrangą.5. Jis tikisi įgyvendinti savo projektą per pusę metų.Taigi p. Gražvydas, rašydamas verslo planą, sieks tokių tikslų:

• patikrinti idėją;• apskaičiuoti reikalingų lėšų poreikį;• Gauti paskolą;• įvertinti riziką, jei teks skolintis pinigų.Marketingo planasTikslinės rinkos parinkimas. Šilavotas yra strategiškai geroje vietoje. Puikus susisiekimas su aplinkiniais miesteliais (Prienais, Klebiškiu bei Veiveriais) bei respublikinės svarbos kelių artumas padidina p. Gražvydo verslo galimybes. Kaip rodo paveikslas, tolimiausias miestas Prienai nutolęs nuo Šilavoto per 10 km., o Klebiškis per 4 km, Veiveriai 16 km. Gražvydui Matusevičiui kasdien teks nuvažiuoti apie 60 km., vežiojant produkciją į visus aplinkinius miestelius . Geografinė padėtis labai svarbi p. Gražvydo Matusevičiaus projekto įgyvendinimui, jos analizė leidžia įvertinti gyventojų skaičių, prekybos taškų padėtį, apskaičiuoti transportavimo sąnaudas.ĮMONĖS “VARPELIS” VERSLO PLANASSiūlomo projekto esmėPonas Gražvydas Matusevičius gyvena Šilavoto miestelyje. Jis turi 150 m2 sandėli ir neseniai jo žmona gavo 130 tūkst.lt palikimą. Jo siūlomo projekto esmė tokia:6. Gražvydas Matusevičius steigs uždarąją akcinę bendrovę, kur bus vienintelis akcininkas.7. Jis įkurs nedidelę kepyklą, kuri aptarnaus aplinkinius miestelius, čia bus kepami “Tortai”.8. Gražvydas Matusevičius sandėlį pritaikys gamybai.9. Įsigys visą reikalingą kepimo įrangą.10. Jis tikisi įgyvendinti savo projektą per pusę metų.Taigi p. Gražvydas, rašydamas verslo planą, sieks tokių tikslų:

• patikrinti idėją;• apskaičiuoti reikalingų lėšų poreikį;• Gauti paskolą;• įvertinti riziką, jei teks skolintis pinigų.Marketingo planasTikslinės rinkos parinkimas. Šilavotas yra strategiškai geroje vietoje. Puikus susisiekimas su aplinkiniais miesteliais (Prienais, Klebiškiu, Leskava bei Veiveriais) bei respublikinės svarbos kelių artumas padidina Gražvydo verslo galimybes. Kaip rodo paveikslas, tolimiausias miestas Prienai nutolęs nuo Šilavoto per 10 km., o Klebiškis per 4 km,Leskava 4 km, Veiveriai 16 km. Gražvydui Matusevičiui kasdien teks nuvažiuoti apie 60 km., vežiojant produkciją į visus aplinkinius miestelius.Geografinė padėtis labai svarbi Gražvydo Matusevičiaus projekto įgyvendinimui, jos analizė leidžia įvertinti gyventojų skaičių, prekybos taškų padėtį, apskaičiuoti transportavimo sąnaudas.

1 pav. Realizavimo rinkaPotenciali rinka, pagal rinkimų surašymo duomenis miesteliuose bei transporto intensyvumą šiame rajone, sudaro apie 18000 žmonių. Gražvydas tikisi, kad per parduotuves bei maitinimo įmones pasiekiama rinka bus 12000 žmonių, o realiai pasiekiama 9000 žm.

18000 žm. Potenciali rinka12000 žm. Pasiekiama

9000 žm. Realiai pasiekiama rinka

2 pav. Tikslinės rinkos parinkimasPagal realiai pasiekiamą (9000 žm.) rinką Gražvydas planuoja labiausiai tikėtinas pardavimų apimtis. Riziką sumažinti, be labiausiai tikėtino varianto, verslininkas numato remdamasis optimistinėmis bei pesimistinėm iš pardavimų prognozėmis.Rinkos galimybių analizė. Gražvydui reikės išsikovoti vietą jau užimtoje rinkoje, siekdamas išanalizuoti savo galimybes, jis nagrinėja tokius klausimus:1. Potencialūs vartotojai.• Jo gaminių potencialūs vartotojai – visi asmenys nepriklausomai nuo lyties, amžiaus,pajamų, išsilavinimo, užsiėmimo, gyvenamosios vietos, būdo.Tortų pasirinkimą riboja tik asmeniniai žmonių poreikiai, pomėgiai,, sveikatos būklė ir,žinoma, pasiūla.Tortai perkami kasdien, švieži, jų atsargos nekaupiamos, nes prastėja skonis, jie greitaisensta.• Kita grupė potencialių vartotojų yra maitinimo įmonės (užeigos, kavinės, valgyklos ir kt.),jos perka didesniais kiekiais, savo klientams maitinti. Šiame rinkos segmente aktualu

nuolaidų sistema, savalaikis tiekimas ir, aišku, kokybė.2. Potencialūs konkurentai.• Svarbiausi jų Gražvydui būtų didelės tortų įmonės, esančios mieste ir aprūpinančiosaplinkines gyvenvietes savo produkcija. Jų gaminiai paprastai į rajono parduotuves tiekiamikas antrą dieną, vartotojus pasiekia jau nešvieži, taigi nėra labai kokybiški.• Antra konkurentų grupė – smulkios privačios kepyklos, sumaniusios steigtis Šilavote araplinkiniuose miesteliuose.Prieš abi šias konkurentų grupes Gražvydas turi tokius pranašumus: S gali lengviau persiorientuoti į vartotojų poreikius ir pakeisti asortimentą; S geresnė produktų kokybė; S mažesnė kaina; S galimybė operatyviai tiekti šviežią (dar šiltą) produkciją.Marketingo rinkinio elementai.I.Produkto aprašymas. Gražvydas keps tortus, kurie yra kasdieninio vartojimo, pagrindinis maisto produktas. Iškeptas gaminys bus apvalus ir apie 0,4 m. pločio. Gražvydas mano, kad tokia forma patrauks klientų dėmesį ir išskirs jį iš analogiškų gaminių srauto. Vieno torto svoris – 2 kg. Reikalingos medžiagos ir žaliavos pateikiamos lentelėje.Verslininkas teigia, kad jo gaminių skonis, prekinė išvaizda ir kaina atitiks vartotojų reikalavimus. Tortai bus švieži, maistingi, firminiai receptai bei specialūs priedai suteiks jiems malonų ir subtilų skonį.Gražvydas pasiruošęs keisti bei papildyti savo produkcijos asortimentą, pasikeitus paklausai. 2.Paskirstymas. Savo gaminius Gražvydas realizuos per mažmenines aplinkinių miestelių prekybos įmones, be to, pirkėjai galės nusipirkti gaminius tiesiog iš kepyklos. Prekybos įmonėms pageidaujant, produkcija bus pristatyta tiesiai į nurodytą vietą, klientui patogiu laiku. 3 paveikslas rodo, kaip pagaminti produktai pateks galutiniam vartotojui. Kiekviename miestelyje yra 1 – 2 parduotuvės ir maždaug tiek pat kavinių ar restoranų. Leskavoj, bei Veiveriuose yra valgyklos, kuriose maitinasi vietinės žemės ūkio bendrovės darbininkai. Kaip matyt iš 3 paveikslo, Gražvydas gaminiais prekiaus ir 2 užkandinės Prienuose.

3 pav. Produkcijos paskirstymo kanalai1. Rėmimas. Siekiant paskatinti potencialius klientus, bus pasitelkta nuolaidų sistema, ypač maitinimo įmonėms, perkančioms didesniais kiekiais. P. Jonas suteiks tokias nuolaidas:

• perkantiems 1000 ir daugiau vienetų;• klientams perkantiems pusę metų ir ilgiau;• atsiskaitantiems grynaisiais ir iškarto;• nemokamai reklamuojantiems tortus prekybos vietose (reklaminiai plakatai, lipdukai ir kt.)Reklamai skirti lėšų Gražvydas nenumato, nes tai maža įmonė, dirbanti su pastoviaisklientais – su jais ryšiai jau užmegzti.4. Kainos, jų nustatymas. Gražvydas kainą nustatė, atsižvelgdamas į vieneto savikainą bei konkurentų kainas (kurios svyruoja nuo 15 Lt iki 20 Lt); ją numatė 12 % žemesnę. Tikėtina didmeninė gaminio kaina – 17Lt.Pardavimų prognozė (optimistiniu, pesimistiniu ir labiausiai tikėtiniausiu variantu). Kaip bus matyt iš gamybos plano, numatoma įsigyti technologinė įranga leis iškepti iki 1 tonos, arba 500 batonų per pamainą. Tarkime, kad visa produkcija bus realizuota prekybinėse įmonėse, kurios aptarnauja apie 18000 žmonių. Numatomos pardavimų prognozės, atsižvelgiant į pasiekiamą rinką bei turimus gamybinius pajėgumus, pateikiamos lentelėje.

Realizavimo įplaukų apskaičiavimas

1 lentelė

Variant ai Laiko tarpis lketv. 2ketv. 3ketv. 4ketv. Antri metai

Kaina Lt/vnt Parda vimai tūkst. vnt. * Suma tūkst.vnt. ** Parda vimai tūkst. vnt. Suma tūkst. vnt. Parda vimai tūkst. vnt. Suma tūkst. vnt. Parda vimai tūkst. vnt. Suma tūkst. vnt. Parda vimai tūkst. vnt. Suma, tūkst. vnt.Optimi stinis 18 36 648 41,4 745,2 48,6 874,8 72 1296 288 5184Tikėtin as 16 23,4 374,4 27 432 36 576 45 720 216 3456Pesimi 13 21,6 280,8 25,2 327,6 28,8 374,4 32,4 421,2 144 1872

Pardavimai, tūkst. vnt.* arba gamybos programa atkeliama iš 6 lentelės. Pardavimai (gamybosprograma) = 24 darbo dienos*3 mėn./ketvirtyje*pagaminami vienetai per dieną, atsižvelgiant įatitinkamus variantus (optimistinį, pesimistinį ir labiausiai tikėtiną.)Suma, tūkst. Lt** – Kaina * Pardavimai.Pastaba: rezultatai perkeliami į pelno (nuostolio) apskaičiavimo lenteles.Kaip matome iš lentelės, realizavimo įplaukos, ištyrus rinką, pateiktos trimis variantais. Pesimistinis pardavimų prognozės variantas numato:• lėtą pragyvenimo lygio kilimą, ribojantį tortų vartojimą, šių produktų svarbos mažėjimąmaitinimosi racione;• agresyvią konkurentų veiklą;• bei Gražvydo tiekimo bei gamybos organizavimo sunkumus.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1211 žodžiai iš 4026 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
Turite atrakinimo kodą?