INDIVIDUALIOS ĮMONĖS “RODUVA” STEIGIMAS

TURINYS

1. SANTRAUKA 3
2. Įmonės charakteristika 4
3. Įmonės valdymas ir personalas 5
4. Rinka. Marketingas. Konkurentai 7
4.1. Parduotuvės „Roduva” rinka 7
4.2. Konkurentai 7
5. Prekė 9
5.1. Prekių asortimentas 9
5.2. Bendradarbiavimas su tiekėjais 10
6. Kaina 11
7. Finansinis planas 12
7.1. Pradinis įmonės kapitalas 12
7.2. Sąnaudų prognozė 12
7.3. Pelno prognozė 13
7.4. Darbo užmokesčio žiniaraštis 14
8. Apskaita 15
9. Reklama 16
LITERATŪRA 17
1 PRIEDAS 18
2 PRIEDAS 19
3 PRIEDAS 20
4 PRIEDAS 21
5 PRIEDAS 22
6 PRIEDAS 23
7 PRIEDAS 241. SANTRAUKA
Individualioje įmonėje bus prekiaujama įvairiomis maisto ir nemaisto prekėmis. Čia bus platus prekių pasirinkimas didmeninėmis kainomis. Parduotuvė prekiaus kasdieninę paklausą turinčiomis prekėmis. Ji bus įkurta Aukštaičių g-vėje 85. Šią vietą pasirinkau todėl , kad tai plačiai apgyvendinta teritorija, kurioje nėra daug parduotuvių. Todėl manau, kad prekyba turėtų sektis neblogai. Parduotuvėje lankytųsi aplinkinių namų gyventojai, bei žmonės atvažiuojantys iš rajono. Pasirinktos veiklos pobūdis turėtų būti sėkmingas, kadangi:
P Įmonei pasirinkta gera vieta;
P Produktų prieinamos kainos;
P Platus prekių asortimentas.
P Greitas ir malonus pardavėjų aptarnavimas, bus suteikta galimybė kiekvienam pirkėjui pareikšti savo pastangas, bei pageidavimus.
P Parduotuvė bus įrengta naujai, šiuolaikiškai, moderniai. Taikysiu linijinį išplanavimo būdą – tai įrengimai tarai, lentynas išdėliosiu išilgai sienų.
P Taikysiu savitarnos principą. Pirkėjams bus patogu ir malonu, nes jie galės nekliudomi vaikščioti po prekybos salę ir pasirinkti prekes tas kurios bus reikalingos.
Mano individuali įmonė stengsis daugiau lėšų skirti reklamai, nes taip galima pritraukti kuo daugiau pirkėjų, sužinoti jų poreikius ir pasiekti, kad pirkėjai taptų šios įmonės nuolatiniais klientais.
Užsiimti verslu paskatino: noras susikurti darbo vietą sau bei kitiems šeimos nariams, noras užsidirbti pinigų, noras dirbti tokį darbą, kuriame reikalinga moteriška nuojauta. Manau, mano sukurta įmonę „Roduva“ lydės sėkmė.2. Įmonės charakteristika
Mano veiklos pobūdis – mažmeninė prekyba maisto produktais ir kasdieninės paklausos ne maisto prekėmis (mišri).
Įmonės savininkė Kristina Šulskytė savo verslą pradės 2004 metų balandžio 15 d., įregistuodama individualią įmonę. Svarbiausias įmonės tikslas yra aprūpinti miesto ir artimųjų rajonų gyventojus aukštos kokybės, plataus asortimento maisto ir nemaisto prekėmis. Taip pat svarbu gauti kuo didesnį pelną, kurį užtikrins parduotuvės vieta, bei platus prekių asortimentas. Savo įmonę kursiu Panevėžio mieste, Aukštaičių gatvėje Nr. 85.
Kadangi aš nuomosiu patalpas, kuriose jau buvo įsikūrusi parduotuvė, taigi nebereikės vargti dėl kanalizacįos, vandentiekio bei ventiliacijos įrengimo. Beliks tik pasirūpinti tinkamu apšvietimu ir interjero atnaujmimu. Dėl pastarųjų darbų kreipsiuosi pagalbos į specialistus. Žinoma, bus nemažos išlaidos, tačiau manau, kad tai gera investicija į sėkmingą būsimos įmonės veiklą. Būtinai bus įvesta signalizacija.Visi steigimo darbai bus vedami nuoseklia tvarka .Įmonės vardas bus įregistruotas ir turės anspaudą .
Įmonės nuomos 100 m2 ploto patalpas. Iš jų skirsime 60 m2 prekybos salei, o 40 m2 ploto bus skirta pagalbinėms patalpoms. Tai patalpos skirtos prekių priėmimui, laikymui, paruošimui parduoti prekes. Taip pat priklauso patalpos tarai laikyti , tarnybines ir buitinės, techninės patalpos.
Prekybos salė bus technologiškai susiusi su patalpomis skirtomis prekėms laikyti ir paruošti pardavimui. Bus dvi prekybos salės. Pirmoje bus prekiaujama ne maisto prekėmis.Čia prekyba vyks savitarnos metodu ir pirkėjus aptarnaus viena pardavėja. Antroje prekybos salėje bus prekiaujama maisto produktais, savitarnos metodu. Čia taip pat pirkejus aptarnaus viena pardavėja. Prie visų prekių bus klijuojamos kainų etikėtės, kuriose valstybine kalba bus nurodomas prekių pavadinimas, kaina, gamintojas, parduotuvės pavadinimas ir adresas.
Parduotuvė bus įkurta netoli nuo gatvės, todel ją bus lengva pastebėti, be to, arti jos yra autobusų sotelė. Tai gana patogu klientams, kurie atvažiuos čia apsipirkti. Manau, tai gera vieta, kadangi bus pravažiuojančių klientų ir daug iš aplinkinių namų. Vienintelis minusas tas, kad nėra automobilių stovėjimo aikštelės. Tačiau artimiausioje ateityje ją planuoju įkurti.
Parduotuvėje bus geras liuminesencinių lempų apšvietimas, su gera ventiliacią , šildymo sistema, bus švaru ir jauku .
Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, mano parduotuvė bus individuali įmonė. Už įmonės veiklą, bei įsipareigojimus atsakysiu visu parduotuvės ir savo asmeniniu turtu.
Parduotuvės kapitalą sudarys mano ir draugo lėšos. Visas sutartis ir sandėrius sudarinėsiu aš pati. Pradinį įmonės kapitalą sudarys 53 000 Lt.3. Įmonės valdymas ir personalas
Individualios įmonės „Roduva” savininkė Kristina Šulskytė, Antano, gimusi 1980 metų lapkričio 06 dieną, gyvenanti Panevėžio mieste Aukštaičių 2-88.
Parduotuvė ,,Roduva” bus vidutinio dydžio, todėl savininkė nepajėgs dirbti viena: atsivežti prekių, jas fasuoti, aptarnauti pirkėjus. Vesti įmonės buchaltermę apskaitą, palaikyti švarą. Todėl bus saindomos keturios pardavėjos ir valytoja.
Pardavėja: Rūta Eringytė, gimusi 1981 m. baigusi Panevėžio J.Miltinio vid.m-klą ir KTU PI.
Pardavėja: Eglė Gritėnaite gimusi 1978 m. baigusi Panevėžio prekybos mokyklą.
Pardavėja: Anastasija Lapašinova, gimusi 1983 m. baigusi 2-ąją vid. m – klą ir Vilniaus aukštesniąją prekybos mokyklą.
Pardavėja: Gabrielė Petrauskaitė gimusi 1979 m. baigusi pardavėjų kursus.
Valytoja: Ona-Zita Gibienė, gimusi 1964 m.
Priimant į darbą darbuotojus, su jais aptarsiu ir supažindinsiu su jų darbu, papasakosiu apie darbo sąlygas, darbo užmokestį. Su darbuotojais sudarysiu darbo sutartis, kuriose bus nurodytos visos reikiamos funkcijos, kurias turi atlikti darbuotojas, supažindinsiu su pagrindinėmis saugaus darbo taisyklėmis ir instrukcijomis parduotuvėje, ir viską patvirtinsiu darbuotojų parašais. Stengsiuosi personalui sudaryti kuo palankesnias darbo sąlygas.
Aš, įmonės savininkė, rūpinsiuosi prekių teikimu, tvarkysiu įmonės visus dokumentus, darbuotojų priėmimą į darbą.Užsakiusi prekes, atsiskaitysiu už jas pervedimu. Užsakinėsiu prekes tada, kai įmonėje bus laisvo kapitalo, ir galėsiu papildyti asortimentą, o taip pat užsakyti tų prekių, kurios yra perkamiausios.
Priimant darbuotojus į darbą, taip pat bus atsižvelgiama į išsilavinimą pagal pareigas, žinias apie jų darbą, sugebėjimus, mandagumą. Stengsiuosi, kad mūsų kolektyvas sutartų tarpusavyje nebūtų konfliktų, visi vieningai ir sąžiningai atliktų savo darbą, palaikytų švarą ir tvarką, laiku papildytų prekių stygių, nes nuo to priklauso įmonės sekmė. Pardavėjos turi garantuoti kultūringą pirkėjų aptarnavimą, parduoti geros kokybės prekes, teisingai atsiskaityti su pirkėjais. Taip pat pardavėjos turi išdėlioti pardavimui paruoštas prekes, užsakyti naujas ir visą laiką papildyti lentynas. Be to, turi priimti atvežtas prekes, palaikyti švarą ir tvarką, priimti ir perduoti pamainą . Pamainos pasikeis sekmadieniais. Padavėjos dirbs kas antrą savaite po dvi. Parduotuvėje „RODUVA” pardavėjos dirbs visą darbo laiką, o valytoja – puse darbo dienos. Ji ateis nuo 8.00 ir išeis 17.00. Po vieną pardavėją iš kiekvienos pamainos atliks ir pamainos vedėjos pareigas. Joms bus mokamas 50 Lt priedas. Pardavėjos turės žinoti apie parduotuvėje esančias prekes, kad galėtų pirkėjui papasakoti apie jas, suteikti visapusišką konsultaciją.
Darbuotojų atlyginimas bus ne mažesnis kaip minimalus darbo užmokestis(450 Lt), bet esant gerai apyvartai, darbuotojai bus skatinami, kas priklausys nuo įmonės pelno. Atlyginimai bus išmokami ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio 10 dienos. Kiekvienam darbuotojui pagal įstatymus priklausys 28 kalendorinės dienos atostogų per metus, tačiau ne anksčiau nei po pusės metų nuo darbo šioje įmonėje pradžios. Priimdama darbuotojus į darbą, su jais sudarysiu darbo sutartis, bei materialmės atsakomybės sutartis (išskyrus valytoją).
Darbuotojų ligos, susižeidimo ar kitais nenumatytais atvejais taip pat atostogų metu juos pakeis savininkė arba bus samdomi kiti darbuotojai pagal terminuotą darbo sutartį . As rūpinsiuosi darbo organizavimu, vesiu buhalterinę apyskaitą, dokumentaciją, tvarkysiu finansinius reikalus, sudarinėsiu sutartis, rūpinsiuos prekių pristatymu, bei atsiskaitymu su jais. Vykdysiu planines inventorizacijas.
Planinė mventorizacija – tai periodinis visų rūšių vertybių patikrinimas prekybos įmonėje nustatytais per apyskaitinius metus terminais.
Jos atliekamos norint patikrinti vertybių saugumą ir tinkamą jų panaudojimą. Planinėms priklauso metinės inventorizacijos, atliekamos sudarant baigiamąjį balansą ir metinę apyskaitą .
Įmonė turės savo antspaudą ir juridinius įgaliojimus. Parduotu…vė dirbs nuo 9.00 – 22.00 val šestadienį nuo 10.00 – 22.00 val ir sekmadienį dirbs nuo 9.00 – 21.00 vaL Papietauti pardavėjos atleidinės vieną kitą arba aš, savininkė, pavaduosiu išėjusią pavalgyti pardavėją. Tad parduotuvė dirbs be pietų pertraukos.4. Rinka. Marketingas. Konkurentai
Norint pradėti kurtį įmonę reikia žinoti, kas yra rinka ir kokia ji.
Rinka – tai mainų sfera, kurioje vyksta pirkimo – pardavimo procesas.
Kad įmonė gyvuotų ir išliktų tarp konkurentų, svarbus rinkos tvirtumas, kur išsiaiškinamas pirkėjo požiūris į prekės kainas, konkurentų reakcijos. Tiriant rinką sužinosiu apie konkurentus, jų prekes kokybę, kainas, aptarnavimo būdus.
Vadovaujant individualiai įmonei, labiausiai reikia numatyti marketingo funkcijas, jas surasti, išsiaiškinti ir rasti teisingą sprendimą. Kuo efektyvesnis marketingas, tuo didesnė tikimybė, kad įmonė duos pelną. Tad teks tirti neigiamas savybes, konkurentų darbo sąlygas, kainodarą, prekių asortimentą, paklausą.
Tokia įmonė reikalinga, nes reikia vartotojus nukreipti teisinga linkme. Didelę reikšmę turi ir įmonės vietos pasirinkimas, bendra geografinė padėtis.4.1. Parduotuvės „Roduva” rinka
Rinką sudaro Panevėžio miesto bei rajono gyventojai. Tiriant rinką, buvo surinkta mformacija apie pagrindinius konkurentus, jų prekių priėmimo, laikymo, atsiskaitymo sąlygas, prekių kokybę, kainas.4.2. Konkurentai
Pagrindiniai įmonės konkurentai – ,,Žemaičių” parduotuvė. Tačiau šie konkurentai neturėtu būti labai veiksmingi, nes mano įmonė stengsis būti pranašesnė už juos, nes čia pirkėjas galės prekes įsigyti už mažesnę kainą., be to bus platus prekių pasirinkimas. Taip pat planuoju taikyti nuolaidas kai kurioms prekėms prieš šventes. Todėl manau, kad įmone susidomės daug žmonių. Kuo nuosekliau bus stengiamasi laikytis įstatymų, kad įmonė galėtų gyvuoti.
Mano kuriama parduotuvė bus erdvesnė, modernesnė ir tikiuosi, kad nuo konkurentų apsiginsiu prekių įvairove, jų kainomis, gausiu asortimentu, bei efektyviai reklamuodamasi (1 lentelė).
Įmonės gyvavimo ciklas priklausys nuo finansinės padėties. Jei sugebėsiu pritraukti klientus ne tik naujus, bet įgyti naujų nuolatmių, mūsų tikslas bus įvykdytas. Norėdami sudaryti gerą įspūdį pirkėjui, mes stengsimės gerinti aptarnavimo kultūrą, teikti tik aukštos kokybės prekes ir paslaugas mažesne nei konkurentų kaina. Taip pamažu įsitvirtinsime rinkoje.
Įmonės veikla priklausys nuo finansinės mano padėties, konkurentų, žmonių kiekio ir jų pragyvenimo lygio.

Parduotuvės “Roduva” privalumai rinkoje
1 lentelė
Parduotuvė “Roduva” Konkurentai
Parduotuvės vieta + +
Parduotuvės interjeras + –
Įkurta arčiau gatvės + –
Automobilių stov. aikštelė + +
Malonus aptarnavimas + –
Šviežios, kokybiškos prekės + –
Mažesnės kainos + –
Arti autobusų stotelė + –
Patogus darbo laikas + +
Platus asortimentas + +5. Prekė
Mano inviduali įmonė prekiaus maisto prekėmis ir kasdieninės paklausos ne maisto prekėmis. Sukursiu pasitikėjimo atmosferą, kad žmonės neabejotų pardavėjų sąžingumu, prekių kokybe. Kiekvienos įmonės tikslas – gauti kuo didesnį pelną. Prekė tai daiktas skirtas pardavimui. Prekė patenkina kokį tai vartojimo poreikį. Jeigu prekė bus neperkama. Tokiu atveju, aš keisiu prekių asortimentą ir derinsiu su pirkėjų reikalavimais ir pageidavimais. Žmonės nori kuo didesnio prekių pasirinkimo ir geros kokybės. Aš suformuosiu tokią prekių pasiūlą, kad kiek galima geriau patenkinti pirkėjo poreikius, norus. Prekių priėmimas vyksta pagal kiekį ir kokybę. Privaloma, kad į prekybos tinklą nepatektų blogos kokybės prekės.5.1. Prekių asortimentas
Parduotuvėje “Roduva” bus prekiaujama Lietuvos Respublikoje ir ne tik joje pagamintomis maisto prekėmis. Įmonėje bus prekiaujama fasuotais maisto produklais: miltais, kruopomis, konservuotais maisto produktais ir kt. Taip pat čia bus galima įsigyti buičiai reikalingų ne maisto prekių, taip pat įvairių parfumerijos gaminių: dezodorantų, oro gaiviklių, dantų pastų, skalbimo miltelių, įv. skalavimo priemonių ir t.t.
Visos prekės bus sufasuotos įvairiais kiekiais, kad pirkėjas galėtų nusipirkti prekę už jam tinkančią kainą. Įmonės prekiaus tik kokybiškomis ir šviežiomis prekėmis, kurių garantija nepasibaigusi.
Stengsiuosi, kad prekės neužsistovėtų ilgai lentynose, didinsiu ir paįvairinsiu jų asortimentą. Prekių paklausa parduotuvėje bus nuolat tiriama ir mažą paklausą turinčios prekės bus pakeičiamos labiausiai perkamomis prekėmis.
Tačiau gali būti prekių užsigulinčių lentynose, praeina jų realizacijos laikas. Tokias prekes reikia išimti is asortimento ir užpildyti naujomis prekėmis.
Parduotuvėje labai svarbus tinkamas prekių paskirstymas ir išdėstymas prekybinėje salėje. Prekes reikia paskirstyti ir išdėstyti taip, kad pirkejai galėtu susipažinti su prekių asortimentu ir savarankiškai išsirinkti reikiamą prekę . Prekių asortimente didelę reikšmę turi paklausa. Kadangi mano įmonėje bus mažmeninės kainos, tai prekių apyvarta ir paklausa užtikrinta . Bus racionaliai išnaudotas prekybos salės plotas. Prekės bus sandeliuojamos ir paruošiamos pardavimui sandėlyje. Jos salėje bus išdėstomos pagal grupes, kaip prekių grupės ir pagal rūšis. Parduotuvės antkainis bus nuo10%-30%.5.2. Bendradarbiavimas su tiekėjais
Su tiekėjais bus sudarytos sutartys. Sutartis sudarinėsiu vieną kartą metuose arba atsiradus naujam tiekėjui, jas pasirašysiu aš – savininkė. Sutartyse numatomas tikslus laikas ir susitariama dėl prekių kokybės bei nekokybiškų prekių pakeitimo. Prekės bus tiekiamos tiesiogiai iš įmonės, įmonių gamintojų . Prekes tiekėjai pristatys su lydimaisiais dokumentais sąskaitomis – faktūromis. Jos gali būti surašytos iš anksto arba tiekėjas gali išrašyti sąskaitas-faktūras vietoje.
Sąskaita – faktūra rašoma dvejais egzemplioriais, – pirmasis atiduodamas pirkėjui, o antrasis lieka tiekėjui. Priimant prekes jos turi būti kokybiškos, atitikti svorius bei kiekius. Dokumente turi matytis pardavėjo įmonės pavadinimas, prekės vieneto kaina, prekių kiekis, jų suma, atsiskaitymo sąlygos ir rūšis. Įmonėje atsiskaitoma grynais tik pardavus prekės Kad teisingai būtų vedama apskaita, prekės bus įforminamos reikiamais dokumentais. Išduodamas prekes tiekėjas išrašo lydimuosius dokumentus, kurie lydi prekes į įmonę. Lydimieji dokumentai – važtarasčiai, sąskaitos – faktūros. Sutartys bus sudarytos su tiekėjais, kurie pasižadės vežti tik kokybiškas prekes.

Prekių gavimo šaltiniai:

1. AB „Malsena” J . Janonio g. 12 , 5319 Panevėžys
2. AB „Kėdainių grūdai” Pramonės g. 8 , 5030 Kėdainiai
3. AB „Panevėžio muilas” Staniūnų g. 1, 5300 Panevėžys
4. UAB „Sanitex”
5. UAB „Gotans” Žirmūnų g. 139 , 2600 Vilnius
6. UAB „Ušna” Kareivių g. 6 , 2600 Vilnius
7. UAB „Žemės grumstas” Metalo g. 2 , 2038 Vilnius
8. AB „Kėdainių cukrus” Pramonės g. 6 , 5030 Kėdainiai
9. AB „Panevėžio cukrus” Įmonių 22, 5300 Panevėžys

Įmonė numato dar ir tai, kad gal kai kurios prekės bus per brangios pirkėjams, tokiu atveju prekės bus palaipsniu nukainuojamos.6. Kaina
Prekės kaina yra viena svarbiausių prekybos elementų , nes ji labiausiai susijusi su galutiniu prekybinės įmonės veiklos rezultatu t.y. pelnu. Prekybos įmonės pelnas priklauso nuo viso marketingo veiksmų komplekso. Kainodara labai greitai ir tiesiogiai paveikia įmonės apyvartą, taip pat pirkėjų paklausą, čia glūdi kainų politikos ypatumas. Pajamos priklauso nuo prekės vieneto kainos ir nuo parduotų prekių skaičiaus.
Nuo kainos priklauso įmonės pelnas iš kurio mokami mokesčiai valstybei; nuomos ir reklamos kaštai, naujų prekių užpirkimas. Prekės bus perkamos iš gamintojų kuo žemesnėmis kainomis ir bus ieškoma tiekėjų kurie parduotų prekes su 5 procentų nuolaida. Kainas lems prekių paklausa ir kokybė.
Mano įmonė stengsis prekes pirkti kuo minimalesne kaina, nes kuo pigiau bus perkama prekė, tuo greičiau sugriš investicijos ir bus galima taikyti žemesnę kainą pardavimui. Prekiaudama žemesnėmis kainomis užtikrinsiu savo pirkėjų pastovumą, nuolatinius pirkėjus, o savo įmonei -pelną. Žemesne pardavimo kaina bus galima greičiau įsitvirtinti rinkoje. Prekybos įmonės pelnas priklauso nuo viso rinkos organizuotumo veiksmų komplekso. Savo įmonėje laikysiuosi maždaug vidutinio kainų lygio, nes kainų pakeitimas paveikia pirkėjų paklausą. Žemesnės pardavimo kainos leis greičiau įsitvirtinti rinkoje. Kainos bus reguliuojamos priklausomai nuo metų laiko, bei prekių reklamos.7. Finansinis planas
7.1. Pradinis įmonės kapitalas
Eil. Nr. Įmonės kapitalas Kaina Lt.
1. Patalpų remontas 50000
2. Baldai 10000
3. Kasos aparatai 2000
4. Seifai 400
5. Signalizacija 1500
6. Apšvietimo įrengimai 1300
7. Reklaminiai stovai 250
8. Prekių pirkimas 40000
9. Rezervinis kapitalas 10000
Viso: 1154507.2. Sąnaudų prognozė
Eil.Nr. Sąnaudų rūšys 1 mėn. 1 metams
1. Atlyginimai 2980 35760
2. Soc. draudimas 923,80 11085,6
3. Kelių mokestis 81 972
4. Elektra 100 1200
5. Šildymas 250 3000
6. Vanduo 50 600
7. Transportas 100 1200
8. Telefonas 100 1200
9. Reklama 150 1800
10. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 628,73 7544,76
11. Kitos išlaidos 300 3600
12. Prekių pirkimas 20000 240000
VISO: 25663 307962,36

Elektros energija – 100 Lt.
Šaltas vanduo – 20 Lt.
Karštas vanduo – 30 Lt.
Vanduo iš viso – 50Lt.
Reklama per mėn. – 150Lt.
Reklama per metus – 1800Lt.7.3. Pelno prognozė
Eil.Nr. Rodikliai 1 mėn. 1 metams
1. Pardavimų paslaugų įplaukos 45000 540000
2. Pardavimo išlaidos 40213,58 482562,96
3. Apmokestinamas pelnas 4786,42 57437,04
4. Pelno mokestis 1148,74 13784,89
5. Grynasis pelnas 3637,68 43652,15

Dienos įplaukos 1500 Lt
Mėnesio įplaukos 45000 Lt.

Apmokestinamas pelnas
45000 – 40213,58 = 4786,42 Lt.

Pelno mokestis
4786,42 * 24% = 1148,74 Lt.

Grynasis pelnas
4786,42 – 1148,74 = 3637,68 Lt.7.4. Darbo užmokesčio žiniaraštis
Eil.Nr. Pareigos Priskaičiuota Atsiskatyta Soc. draudimui Atsiskaityta pajamoms Viso Išmokėta
1. Pardavėja 500 25 127,38 145,38 454,62
2. Pardavėja 500 25 94,38 119,38 380,62
3. Pardavėja 430 12,9 71,28 84,18 345,82
4. Valytoja 300 9 28,38 37,38 262,62
5. Savininkė 700 21 160,38 181,38 518,62
6. Pardavėja 450 13,5 77,88 91,38 358,62
Viso: 2980 99,4 559,68 2320,92

Pardavėjų atlyginimas 450 Lt
Savininkės atlyginimas 700 Lt.
Valytojos atlyginimas 300 Lt.
Fizinių asmenų pajamų mokestis
236 * 33% = 71,28 Lt.
386 * 33% = 160,38 Lt.
Nuo priskaitytos sumos bus mokamas Soc. Draidimui:
450 * 3 % = 12,9 Lt
700 * 3 % = 21 Lt.
Viso išskaityta:
12,9 + 71,28 = 84,18 Lt
160,38 + 21 = 181,38 Lt
Išmokėti darbuotojams:
450 – 84,18 = 345,82 Lt
700 – 181,38 = 518,62 Lt
Mokestis „Sodrai“ nuo bendros visų atlyginimų sumos
8404 Lt.8. Apskaita
Nuo įmonės atidarymo pradžios bus vykdoma apskaita, kuri leis įmonę: kontroliuoti, užtikrinti materialinių vertybių saugumą, dirbti ekonomiškai.
Už ataskaitinį laikotarpį apskaitos duomenys bus apibendrinami apskaitos registruose. Visos ūkinės operacijos pagrįstos juridinę galią turinčiais dokumentais. Kas ketvirtį mokesčių inspekcijai bus pristatoma pajamų deklaracija.
Bus vedamas ūkinių opercijų registravimo žurnalas. Visos priimtos ir išmokėtos pinigų sumos atsispindės kasos knygoje. Pajamų orderiuose užpajamuotos įplaukos į kasą.

Mano kūriamoje įmonėje nustatyti šie pagrindiniai mokesčiai:
§ Socialinio draudimo mokestis Sodrai;
§ Fizinių asmenų pajamų mokestis, išskaičiuojamas iš darbuotojų atlyginimo;
§ Mokestis Sodrai, išskaičiuojamas iš darbuotojų atlyginimų;
§ Akcizo mokestis PVM (gaunamas iš pardavimo PVM atėmus pirkimo PVM);
§ Kelių mokestis;
§ Pelno mokestis;9. Reklama
Reklama – tai yra agitacija ir propoganda, ją galima apibūdinti kaip sąmoningą, kryptingą ir planingą poveikį žmonėms, siekiant tam tikrų tikslų.
Reklamos tikslas – informuoti, įtikinti, priminti. Jeigu reklama gera, tai vartotojas dažnai eis į parduotuvę ir pirks prekes apie kurias turi pakankamai žinių. Pardavėjos pakonsultuos pirkėjus apie jam nežinomas prekes. Norint gauti pelną, reikia pasirinkti ir panaudoti įvairius vartotojų pritraukimo būdus, bei nustatyti efektyviausią reklamos kryptį.
Norėdama sudominti potencialius pirkėjus, naudosiuosi įvairiomis reklaminėmis priemonėmis. Tai viena veiksmingiausių priemonių, siekiant pritraukti kuo daugiau pirkėjų.
Reklama – tai reikalingas žingsnis kiekvienai įmonei norinčiai užsiimti verslu ir daryti pelną. Reklama turi būti aiški, suprantama, paprasta. Reklama skatina prekių pirkimą, didina įmonės apyvartą.
Savo įmonę reklamuosiu populiariame Panevėžio miesto dienraštyje ,,Panevėžio balsas”, taip pat „Sekundėje”, per vietinę „Pan TV” televiziją ir per vietinę radijo stotį. Tokiu būdu gyventojai kuo greičiau gaus informaciją apie įmonės veiklą, prekių asortimentą bei taikomas nuolaidas.
Įmonės pavadinimas švies ant parduotuvės fasado neoninėmis lempomis. Ši priemonė bus veiksminga visą parą. Taip pat parduotuvė numato šalia pastatyti reklaminius skydus, kurie informuos pirkėjus kokia veikla užsiima ši parduotuvė.
Reklamos pagalba turėtų didėti prekių apyvarta, tuo pačiu didės ir įmonės pelnas. Kadangi mano įmonė steigiasi ne miesto centre, todėl reklama bus nukreipta į vartotojus, kurie gyvena šiame mikrorajone, tačiau apie įmonę bus informuoti ir kiti miesto gyventojai. Reklamai skirsiu 15 proc. lėšų nuo pelno. LITERATŪRA
1. A. Pajuodis, A. Venskus “Prekybos įmonių marketingo sprendimai”, 1986.
2. A. Venskus “Prekybos reklama”, 1983.
3. J. Aleksiejūnienė “Ne maisto prekių prekybos organizavimas”, 1993.
4. L. Minsienė, V. Sūdžius, V. Vengrauskas “Verslo pradmenys”, 1993.
5. A. Graškienė “Verslo planas”, 1994.
6. B. Leonienė “Verslo pradmenys”, 2001, V. ISBN-99-1568752.
7. Savaitraštis “Verslo žinios” Nr.12, 2002.

1 PRIEDAS

Kristina Šulskytė PRAŠYMAS
Aukštaičių 2-88, 2003 …..mėn….d.
5302, Panevėžys Panevėžys

Panevėžios miesto savivaldybės
Rejestro tarnybai

Prašau įregistruoti Kristinos Šulskytės individualią įmonę.
Įmonės veiklos pobūdis: Mažmeninė prekyba maisto prekėmis ir kasdieninės paklausos ne maisto prekėmis, nuomojamose patalpose.

…………….. K.Šulskytė
(parašas)2 PRIEDAS
Lietuvos respublika PAŽYMĖJIMAS
Panevėžio miesto valdyba 2003 …..mėn….d.
Panevėžys

Dėl įmonės įregistravimo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių rejestro įstatymu Panevėžio miesto valdyba įregistravo ……….Kristinos Šulskytės……..įmonę.
Įmonės rūšis: individuali………………………………………………………………………………….
Veiklos pobūdis: mažmeninė prekyba……………………………………………………………….
Įmonės adresas: Aukštaičių g. 85, 5300, Panevėžys…………………………………………….
Įmonės registracijos Nr.:………………………………………………………………………………….
Įmonės kodas:………………………………………………………………………………………………..
Įmonė įregistruota 200… m. ….. mėn. …….d.

Miesto meras …………….. (parašas)

Pažymėjimas išduotas …………………………………………….
(data)3 PRIEDAS
Kristinos Šulskytės PAREIŠKIMAS
Aukštaičių 2-88, 2003 …..mėn….d.
5302, Panevėžys Panevėžys

Lietuvos respublika
Valstybiniam patentų biurui

Prašau įregistruoti individualią įmonę ir išduoti liudijimą.

1. Steigėjas – Kristina Šulskytė steigia savo mažmeninės prekybos įmonę.
2. Įmonės pavadinimas – Kristinos Šulskytės individuali įmonė “Roduva”.
3. Įmonės adresas – Aukštaičių g. 85, 5300, Panevėžys.
4. Įmonės rūšis – individuali įmonė.
5. Veiklos pobūdis – mažmeninė prekyba maisto ir ne maisto prekėmis.
6. Steigėjo įgaliotas asmuo (jei toks yra) – nėra.

Steigėjas …………….. K.Šulskytė
(parašas)

Už paraiškos padavimą sumokėta valstybinė rinkliava.
Pavedimas Nr.
(čia pildo V.P.)4 PRIEDAS
Nuomos sutartis 2003…. mėn…..d.
Panevėžys

Jonas Jonaitis toliau vadinamas „ nuomotoju” ir Kristina Šulskytė, gyvenanti Aukštaičių 2-88 ir toliau vadinama „ nuomininku” sudarė sutartį:

1. “Nuomotojas” leidžia naudotis 100 m2 plotu, tualetu, rūsiu, esančiu adresu Aukstaičių g. 85, bei įkurti maisto ir ne maisto prekių parduotuvę.

2. „Nuomininkas”privalo:
2.1 Patalpas naudoti tik pagal paskirtį, nurodyta sutartyje.
2.2 Laikytis priešgaisrinės apsaugos, bei sanitarijos taisyklių.
2.3 Moketi kas mėnesį nuomos mokestį 4000 Lt. Moketi kas menesį prieš prasidedant sekančiam mėnesiui, bet ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 10 d.
2.4 Pasibaigus sutarties terminui perduoti „nuomotojui” tvarkingą plotą.

3. Remontuoti patalpas „nuomininkas” gali tik gavęs raštiską „nuomotojo” sutikimą
4. Sutartis galioja nuo pasirašymo dienos iki 200…..m….men…..d. su teise sutartį pratęsti.
5. Šalių adresai:

“Nuomotojas” “Nuomininkas”

(parašas) (parašas)5 PRIEDAS
Lietuvos respublika PAŽYMĖJIMAS
Sveikatos apsaugos ministerijai 2003 …..mėn….d.
Panevėžys

Panevėžio miesto higienos centro vadovui

Individualios įmonės “Roduva”

Panevėžio miesto higienos centras leidžia atidaryti maisto ir ne maisto prekių parduotuvę “Roduva”, Aukštaičių g. 85, Panevėžys.

…………….. …………….. (parašas) (pavardė)6 PRIEDAS
Panevėžio Miesto Valdyba PAŽYMĖJIMAS
Panevėžio miesto valdybos 2003 …..mėn….d.
Architektūros ir urbanistikos skyriui Panevėžys

Dėl įmonės galimos žalos gyventojų sveikatos ir gamtos aplinkai miesto tarybos pastabos įmonei.

Įmonės steigėja: Kristina Šulskytė, gyvenanti Aukštaičių 2-88, Panevėžyje.

Individuali įmonė, kurioje bus prekiaujama maisto ir ne maisto produktais.
Įmonės adresas: Aukštaičių g. 85, Panevėžys.

Techninės charakteristikos:

A.V. Higienos centras
A.V. Priešgaisrinė dalis
A.V. Aplinkos apsaugos agentūra
A.V. Kelių policija
A.V. Prekybos ir komercijos skyrius
A.V. Sveikatos apsaugos skyrius
A.V. Miesto ekologas
A.V. Miesto architektas
A.V. Komunalinio ūkio skyrius
A.V. Neįgaliųjų organizacijos atstovas7 PRIEDAS
Kristina Šulskytė PRAŠYMAS
Aukštaičių 2-88, 2003 …..mėn….d.
5302, Panevėžys Panevėžys

Panevėžio miesto policijos komisariato
Vyriausiajam komisarui

Prašau man išduoti leidimą mano individualios įmonės “Roduva”, kurios adresas Aukštaičių g. 85, Panevėžys, anspaudui pasigaminti.
Įmonės registracijos pažymėjimo Nr……………………………………., išduotas 2003 …..mėn….d.

Individualios įmonės “Roduva”

Savininkas ………………… K.Šulskytė
(parašas)

Išduotas liudijimas Nr. ……………………

Panevėžios miesto VPK inspektorius …………………
(parašas)