Įmonės teisinės formos

Įmonių teisinės formos
Ketindami steigti imone,turime nuspresti kokia imones teises forma yra
tinkamiausia musu tikslams igyvendinti.reikia ivertinti kokia ukine
komercine veikla versiss imone,kiek dirbs darbuotoju ir kiek reix lesu
pradiniam kapitalui imonei pradeti..LR istatymai numato tokias teisiniu formu imones:individualioji(II),tikroji ukine bendrija,komanditine ukine bendrija,akcine bendrove,uzdaroji akcine bendrove,investicines,zemes ukio,kooperacines bendroves,valstybes ir savivaldybes imones.kai veiklos tixlas nera pelno siekimas galima steigti ne pelno organizacijas-VIESASIAS
istaigas.neribotos civilines atsakomybes imones yra II ir ŪB,visos kitos-ribotos civilines atsakomybes.pastarosios uz prievoles atsako tik imones turtu,o kitos jei jo neuztenka ir savininko turtu(IĮ),ŪB-tikrojo
nario tuurtu.IĮ patogu steigti,jei uztenka seimos kapitalo imonei pradeti,savininkas gali dirbti vienas,nereikia idarbinti zmoniu,sudaryti su jais sutarciu,bet
kadangi tai neribotos civilines atsakomybes imone,savininko turtas nera
atskirtas nuo imones turto,todel uz visus nusizengimus,prievoles tektu
moketi is savininko turto.todel reiktu ivertinti ukines komercines veiklos
rizika,taip pat rizika,susijusia su atliekamu darbu,teikiamu paslaugu
kokybe,tiekejais ir pan. Jei neuztenka vieno asmens pastangu bei lesu ir reikia pasitelkti verslo partnerius,galite kurti ŪB,privalumai-nebutina idarbinti darbuotojus pagaldarbo sutartis,gali tvarkyti supaprastinta buhalterine apskaita,taciau
reikia ivertinti ukine rizika ir atsizvelgti I tai,kad tai neribotos
civilines atsakomybes juridinis asmuo,todel joo turtas nera atskirtas nuo
imones turto.yra tikroji ir komanditine ukine bendrove.
ŪB yra keliu juridiniu ar fiziniu asmenu,taip pat fiziniu ar juridiniu
asmenu bendrosios jungtines veiklos sutartimi isteigta imone ukinei
komercinei veiklai vykdyti bendru firmos pavadinimu,I ji turi ieiti nors
vieno savininko vardas,sujungus ju tu

urta I bendra daline nuosavybe.joje turi
buti ne maziua kaip 2 ir ne daugiau kaipm 20 nariu.KŪB turi butinai buti
nors viena skomanditorius ir vienas tikrasis narys,komanditoriuas turtas
atskirtas nuo imones turto,o tikrojo nario-ne.
ŪB steigimo ir veiklos pagrindas yra bendroji jungtine sutartis,kurioje
numatoma ŪB pavadinimas,jos tixlai,tikrieji nariai ir komanditoriai,ju
teises ir pareigos,ju dalys bendroje nuosavybeje ir t.t. nuostatos
,nepriestaraujancios istatymams.komanditoriai nedalyvauja priimanta
nutarimus,nebent tai nurodyta sutartyje,o tikrieji nariai turi teise
dalyvauti imones valdymui.Norint verstis komercine ir ukine veikla,kuri labiau rizikinga,geriau
pasirinkti ribotos civilines atsakomybes juridini asmeni,kurio turtas yra atskirtas nuo bendroves turto.bendroves akcininkas,nepasisekus sumanytam
verslui,rizikuoja tik turtu,kuri inese I bendrove.Bendrove yra imone,kurios
istatinis kapitalas padalytas I dalis,vadinamos akcijomis.bendrove pagal savo prievoles atsako savo turtu,akcininkai pagal bendroves prievoles atsako tik ta suma,kuria privalo imoketi uz akcijas.AB istatinis kapitalas negali
buti mazesnis nei 150 tukst.jos akcijos gali buuti platinamos irparduodamos viesai naudojantis vertybiniu popieriu viesaja apyvartą reglamentuojanciais teises aktais.UAB istatinis kapitalas negali but mazesnis nei 10

Leave a Comment