Gamybos kaštai

Pastovieji kaštai (PK) – tai kaštai, kurie nekinta keičiantis įmonės veiklos mastui. Jie dar vadinami pridėtiniais kaštais. Pvz. pastatų nusidėvėjimas, tarnautojų darbo užmokestis, patalpų apšvietimas, šildymas ir kt.

Kintamieji kaštai (KK) – tai kaštai, kurie didėja didėjant gamybos apimčiai. Pvz. kaštai žaliavoms ir medžiagoms įsigyti, darbininkų darbo užmokestis ir kt.

Bendrieji kaštai (BK) – tai pastoviųjų ir kintamųjų kaštų, gaminant tam tikrą produkciją ar teikiant paslaugas, bendra suma per tam tikrą laikotarpį.

BK = PK + KK

Bendruosius kaštus padaliję iš produkcijos vienetų skaičiaus gausime vidutinius, arba produkcijos vieneto kaaštus.

BK
VK = ———-

Q

Leave a Comment