Būsto paskolų draudimas

TURINYS

ĮŽANGA 3
1. PASKOLOS GAVIMO SĄLYGOS 4
1.1 REGULIARIOS PAJAMOS 4
1.2 BŪSTO KREDITO SUMA. PRADINIS ĮNAŠAS 5
1.3 KREDITO TERMINAS 6
1.4 KREDITO VALIUTA IR PALŪKANŲ NORMA 7
1.5 KREDITO GRĄŽINIMAS. GRĄŽINIMO METODAI 8
1.6 DRAUDIMO ĮMOKŲ TARIFAI 9
1.7 DRAUDIMO SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS 10
1.8 KREDITŲ DRAUDIMAS STATANTIEMS ARBA REKONSTRUOJANTIEMS BŪSTĄ 11
2. UAB „BŪSTO PASKOLOS DRAUDIMAS“ 13
2.1 KOMERCINIŲ BANKŲ KREDITAVIMO SĄLYGOS 14
2.2 UAB „BŪSTO PASKOLŲ DRAUDIMAS“ VEIKLA 2000-2004 METAIS 22
3. VALSTYBĖS PARAMA, NORINTIEMS ĮSIGYTI BŪSTĄ (2004M.) 24
3.1 VALSTYBĖS REMIAMI BŪSTO KREDITAI 24
3.2 TEISĖ Į VALSTYBĖS REMIAMUS BŪSTO KREDITUS 24
3.3 NORINTIEMS GAUTI VALSTYBĖS PARAMĄ BŪSTUI ĮSIGYTI 25
IŠVADOS 27ĮŽANGA
Šiuo metu Lietuvoje vis labiau populiarėjantis būdas įsigyti nekilnojamąjį turtą – imti paskolą. Bankai siūlo imti paskolą ir būstui remontuoti. Nors išduodamų paskolų skaičius kiekvienais metais vis didesnis, viis dėlto jų gavimo sąlygos yra gana sudėtingos. Kredito gavėjas privalo gauti dideles mėnesines pajamas, kad galėtų išmokėti paskolą. Be to reikalaujamas didelis pradinis įnašas.
Daugeliui žmonių Lietuvoje svajonė turėti nuosavą būstą tapo realesnė, kai 1998 metais Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybė priėmė nutarimą dėl UAB “Būsto paskolų draudimas” steigimo. Uždaroji akcinė bendrovė „BŪSTO PASKOLŲ DRAUDIMAS“ – Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigta (steigėjo funkcijas vykdo LR finansų ministerija) draudimo įmonė, draudžianti pasirašiusių su ja bendradarbiavimo sutartis Lietuvos Respublikoje registruotų bankų arba kitų kredito įstaigų paaskolas, skirtas būstui statyti, pirkti arba rekonstruoti.
Būsto kredito draudimas – tai draudimas, suteikiantis galimybę gauti būsto kreditą palankesnėmis sąlygomis ir įsigyti norimą būstą – butą, gyvenamąjį namą, sodo namą, sodybą. Būsto kredito draudimas sumažina reikalaujamą banke pradinį įnašą, kurio reikia būsto įs

sigijimui ir kredito gavimui. Be to, kredito palūkanų norma gali būti sumažinta tam tikru dydžiu. Jei kredito gavėjas apdraudžia savo paskolą, jis įsipareigoja mokėti UAB „Būsto paskolų draudimui“ tam tikras mėnesines įmokas, kurios priklauso nuo pradinio įnašo sumos ir varijuoja tarp 7,41% ir 2,77% nuo draudimo sumos. Taigi apdrausdamas savo paskolą, žmogus gali mokėti mažesnį pradinį įnašą ( iki 5% nuo paskolos dydžio), gali būti sumažinta palūkanų norma ir garantuojamas paskolos gražinimas.1. PASKOLOS GAVIMO SĄLYGOS
1.1 REGULIARIOS PAJAMOS
Būtina sąlyga gauti paskolą būstui yra reguliarios pajamos. Asmuo laikomas gaunančiu reguliarias pajamas, kai jis ne mažiau kaip 6 (šešis) paskutinius mėnesius turėjo nuolatinį darbą, o paskutinėje darbovietėje dirba ne trumpiau kaip 3 (tris) mėnesius, o bandomasis laikotarpis yra pasibaigęs arba nenustatytas. Draudėjo (kredito gavėjo) šeimai, perkančiai, statančiai arba rekonstruojančiai būstą, skkirtinguose Lietuvos vietovėse, grąžinant gautą draudžiamą būsto kreditą, po mėnesinės įmokos sumokėjimo bankui, per mėnesį turi likti ne mažiau kaip lentelėje nurodytų grynųjų pajamų:

Šeimos narių skaičius Vilniaus miestas ir jo rajonas Kauno, Klaipėdos miestai ir jų rajonai Kiti Lietuvos miestai ir jų rajonai
1 asmuo
2 asmenys
3 asmenys
4 asmenys
5 asmenys
6 asmenys
7 asmenys
8 asmenys 500 Lt
850 Lt
1200 Lt
1500 Lt
1800 Lt
2100 Lt
2400 Lt
2700 Lt 500 Lt
850 Lt
1100 Lt
1350 Lt
1600 Lt
1850 Lt
2100 Lt
2350 Lt 400 Lt
650 Lt
950 Lt
1150 Lt
1350 Lt
1550 Lt
1750 Lt
1950 Lt

Draudžiamo būsto kredito mėnesio grąžinimo išlaidos (kartu su palūkanomis) negali viršyti 50 (penkiasdešimt) procentų draudėjo (kredito gavėjo) šeimos mėnesio pajamų. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu grąžinant gautą draudžiamą būsto kreditą, kiekvienam šeimos nariui lieka ne mažiau kaip po

o 1000,00 Lt (vieną tūkstantį litų) grynųjų pajamų.

PAVYZDYS

Tarkime, bendros šeimos grynosios pajamos yra 2500 Lt, šeimą sudaro 3 šeimos nariai ir perkamas butas Vilniuje. Vykdant pirmąjį reikalavimą, šeimai turi likti ne mažiau kaip 1200 Lt. Tai reiškia, kad mėnesio būsto kredito grąžinimo išlaidos negali būti didesnės nei (2500 – 1200) = 1300 Lt. Tačiau, kredito grąžinimo išlaidos neturi viršyti 1250 Lt (t.y. 50% nuo 2500 Lt). Taigi, gaunamas būsto kreditas negali būti didesnis už tokį kreditą, kurio mėnesio grąžinimo išlaidos (įmoka) viršytų 1250 Lt sumą. Kasmėnesinės įmokos bankui dydis priklauso nuo būsto kredito sumos, kredito laikotarpio, valiutos, kuria išduotas kreditas, metinės palūkanų normos bei pasirinkto kredito grąžinimo metodo.1.2 BŪSTO KREDITO SUMA. PRADINIS ĮNAŠAS
Šiuo metu bankuose yra reikalaujama, kad asmuo, perkantis būstą už kredito lėšas, turėtų sutaupęs ne mažiau kaip 30 proc. būsto vertės (kainos). Pinigų suma gali būti ne didesnė kaip 70 proc. būsto vertės (kainos), nustatytos licencijuotų turto vertintojų. Draudžiant būsto kreditą, kredito gavėjui pakanka turėti 5 proc. pradinį įnašą nuo įsigyjamo būsto vertės (kainos), o kredito palūkanų norma gali būti sumažinta tam tikru dydžiu. Tarp kredito dydžio ir Jūsų gaunamų pajamų yra tiesioginė priklausomybė, t.y., norint gauti didesnį būsto kreditą, Jūs turite gauti didesnes grynąsias pajamas.
Šiuo metu apdraustiems kreditams palūkanų nuolaidą taiko šie bankai
• AB bankas “NORDLB Lietuva” – 0,35 proc.
• AB bankas “Hansabankas” – nuo 0,25 proc.
• Nordea Bank Fi

inland Plc Lietuvos skyrius – palūkanų nuolaidos dydis nustatomas individualiai.

PAVYZDYS
Tarkime, būsto, kurį žmogus nori įsigyti, vertė (kaina) yra 100 000 litų. Tuomet banke reikalaujama, kad jis būtų sutaupęs 30 000 litų. Jeigu šiuo metu tiek investuoti į būstą negali ar nenori, tai būsto kredito draudimas suteikia J galimybę gauti banko kreditą turint tik 5 000 Lt pradinį įnašą. Svarbu yra ir tai, jog apdrausto kredito palūkanų norma taip pat gali būti sumažinta.

PAVYZDYS:
Alternatyva Su kredito draudimu Be kredito draudimo
Perkamo būsto vertė (kaina)
Maksimalus kredito dydis
Jūsų turimas pradinis įnašas 100 000 Lt
95 000 Lt
5 000 Lt 100 000 Lt
70 000 Lt
30 000 Lt

Būsto kreditų draudimas padidina galimybes pirkti tą būstą, kurio pageidaujama, nes, turint vienodo dydžio pradinio įnašo sumą, galima įsigyti geresnį ir brangesnį būstą.
PAVYZDYS:
Alternatyva Su kredito draudimu Be kredito draudimo
Pradinis įnašas
Maksimali būsto vertė (kaina) 5 000 Lt (5 proc.)
100 000 Lt 5 000 Lt (30 proc.)
16 667 Lt

Būsto kreditų draudimas padidina galimybes pirkti tą būstą, kurio pageidaujama, nes, turint vienodo dydžio pradinio įnašo sumą, galima įsigyti geresnį ir brangesnį būstą.1.3 KREDITO TERMINAS
Šiuo metu bankai siūlo įvairios trukmės kreditus, skirtus gyvenamajam būstui pirkti, statyti ar rekonstruoti:
• vidutinės trukmės būsto kreditus iki penkerių metų;
• ilgalaikius būsto kreditus iki keturiasdešimties metų.
Būsto kreditai dažniausiai suteikiami su sąlyga, kad, suėjus kredito sutartyje nurodytam galutiniam kredito grąžinimo terminui, kredito gavėjas bus ne vyresnis nei 65 metų.
Nuo kredito laikotarpio priklauso kasmėnesinės įmokos bankui dydis grąžinant kreditą. Kuo ilgesnis terminas, tuo įm

moka bankui mažesnė. Todėl, jei žmogus negauna didelių pajamų ir nori gauti būsto kreditą, jam geriau jį imti ilgesniam laikotarpiui.

PAVYZDYS:
Jūsų alternatyva Kredito terminas – 15 metų Kredito terminas – 25 metų
Įsigyjamo būsto vertė 100 000 Lt 100 000 Lt
Kredito suma 95 000 Lt 95 000 Lt
Pradinis įnašas 5 000 Lt 5 000 Lt
Kasmėnesinė įmoka bankui 751,25 Lt 555,36 Lt
Reikalaujamos grynosios 3 asmenų šeimos pajamos Vilniuje 1951,25 Lt 1755,36 Lt
Pastaba: Įmoka bankui grąžinant kreditą apskaičiuota pastoviųjų anuitetų metodu, kai metinė palūkanų norma – 5 %.1.4 KREDITO VALIUTA IR PALŪKANŲ NORMA
Kreditai būstui teikiami ir grąžinami JAV doleriais, eurais arba litais. Jeigu kreditas suteikiamas JAV doleriais ar eurais, tai JAV doleriai ir eurai yra keičiami į litus pagal kreditą išduodančio banko kredito išmokėjimo dienos valiutos pirkimo – pardavimo kursą. Paprastai kreditų, suteikiamų JAV doleriais ar eurais palūkanų norma yra panaši, o kreditų litais – didesnė. Atitinkamai paėmus kreditą litais, bus didesnė mėnesinė įmoka bankui. Tai reiškia, jog gaudami tokio paties dydžio pajamas, didesnį kreditą galėsite gauti ta valiuta, kurios palūkanų norma yra žemesnė (šiai dienai – JAV doleriais arba eurais). Tačiau jeigu pajamas gaunate litais, o kreditą imate užsienio valiuta, atsiranda užsienio valiutos kurso kitimo rizika. Būsto kreditų metinė palūkanų norma yra kintama. Ji pirmą kartą nustatoma sudarant kredito sutartį, o vėliau koreguojama kasmet, kas pusę metų ar kas trys mėnesiai. Bankai jau siūlo ir fiksuotas palūkanas. Jei kreditas išduodamas JAV doleriais arba eurais, palūkanų norma keičiama, atsižvelgiant į vienų arba pusės metų trukmės kredito valiutos Londono tarpbankinių paskolų pasiūlomąją palūkanų normą (LIBOR) bei pridedant banko nustatytą maržą, kuri yra pastovaus dydžio, nustatyto kredito sutartyje. Jeigu kreditas išduodama litais, palūkanų normos nustatymo tvarka ir keitimo terminai skiriasi kiekviename banke, todėl prieš imant kreditą šiuos dalykus reikėtų išsiaiškinti su banko darbuotojais.1.5 KREDITO GRĄŽINIMAS. GRĄŽINIMO METODAI
Kiekviena kasmėnesinė įmoka į susideda iš dviejų dalių: grąžinamo kredito dalies bei priskaičiuotų palūkanų. Bankuose Jūs galite pasirinkti kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo metodą – pastoviųjų anuitetų metodą arba linijinį metodą. Pasirinkus pastoviųjų anuitetų metodą, kreditą ir palūkanas mokėsite lygiomis kasmėnesinėmis įmokomis (t.y. visos įmokos bus vienodo dydžio), kurias sudarys palūkanos už faktišką naudojimosi kreditu dienų skaičių ir kiekvieną mėnesį didėjanti grąžinamos kredito dalis. Pasirinkus linijinį metodą, kasmėnesinės įmokos bankui nuolat mažės. Kreditas kiekvieną mėnesį grąžinamas lygiomis dalimis, o palūkanos mokamos už faktišką naudojimosi kreditu dienų skaičių. Pasirinkus pastoviųjų anuitetų metodą pradinė įmoka į banką bus mažesnė nei pradinė įmoka, grąžinant kreditą linijiniu metodu. Tad pasirinkę pastoviųjų anuitetų metodą, su tomis pačiomis pajamomis, Jūs galėsite gauti didesnį kreditą, nei pasirinkę linijinį kredito grąžinimo metodą. Tačiau anuiteto metodas irgi turi tam tikrų trūkumų – grąžinant kreditą šiuo metodu, kredito “pabrangimas” yra didesnis (t.y., per kredito grąžinimo terminą sumokėsite daugiau palūkanų, nei grąžinant kreditą linijiniu metodu).1.6 DRAUDIMO ĮMOKŲ TARIFAI
Draudžiant būsto kreditą, sumokama vienkartinė draudimo įmoka. Jos dydis priklauso nuo pradinio įnašo dydžio ir kredito paskirties.

Pradinis įnašas (procentais) Paskolų, skirtų būstui pirkti arba rekonstruoti, draudimo įmokų dydžiai (tarifai)
(procentais nuo draudimo sumos) Paskolų, skirtų būstui statyti, draudimo įmokų dydžiai (tarifai)
(procentais nuo draudimo sumos) Paskolų, skirtų būstui pirkti arba rekonstruoti bei paskolos draudimo įmokai sumokėti, draudimo įmokų dydžiai (tarifai)
(procentais nuo paskolos sumos, skirtos būstui pirkti ar rekonstruoti)
Paskolų, skirtų būstui statyti bei paskolos draudimo įmokai sumokėti, draudimo įmokų dydžiai (tarifai)
(procentais nuo paskolos sumos, skirtos būstui statyti)

Nuo 5 iki 10

7,41 8,15
7,78
8,56

Nuo 10 (imtinai) iki 15

5,89 6,48
6,18
6,80

Nuo 15 (imtinai) iki 20

4,61 5,07
4,84
5,32

Nuo 20 (imtinai) iki 25

3,57 3,93
3,75
4,13

Nuo 25 (imtinai)

2,77 3,05
2,91
3,20

Draudimo įmokų tarifai iš pirmojo lentelės stulpelio yra naudojami apskaičiuojant draudimo įmokos dydį, kai apdraudžiamas kreditas yra skirtas būstui pirkti, o draudimo įmoka yra sumokama visa iš karto, t.y. nesiskolinant iš banko. Draudimo įmoka apskaičiuojama procentais nuo draudžiamo būsto kredito sumos.
Draudimo įmokų tarifai iš antrojo lentelės stulpelio yra naudojami apskaičiuojant draudimo įmokos dydį, kai apdraudžiamas kreditas yra skirtas būstui statyti, o draudimo įmoka yra sumokama visa iš karto, t.y. nesiskolinant iš banko. Draudimo įmoka apskaičiuojama procentais nuo draudžiamo būsto kredito sumos.
Draudimo įmokų tarifai iš trečiojo lentelės stulpelio yra naudojami apskaičiuojant draudimo įmokos dydį, kai apdraudžiamas kreditas yra skirtas būstui pirkti, o draudimo įmoką kredito gavėjui paskolina bankas, pridėdamas jos sumą prie būsto kredito sumos. Draudimo įmoka apskaičiuojama procentais nuo draudžiamo būsto kredito dalies, skirtos būstui pirkti.
Draudimo įmokų tarifai iš ketvirto lentelės stulpelio yra naudojami apskaičiuojant draudimo įmokos dydį, kai apdraudžiamas kreditas yra skirtas būstui statyti, o draudimo įmoką kredito gavėjui paskolina bankas, pridėdamas jos sumą prie būsto kredito sumos. Draudimo įmoka apskaičiuojama procentais nuo draudžiamo būsto kredito dalies, skirtos būstui pirkti.1.7 DRAUDIMO SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS
Būsto kreditų dalies draudimo taisyklių Nr. 003 Priedas Nr.3

GRĄŽINAMŲ ĮMOKŲ LENTELĖ

1. Draudėjui nutraukus būsto kredito draudimo sutartį pagal Būsto kreditų draudimo taisyklių Nr. 003 9.5.2 punktą, grąžinama draudimo įmoka apskaičiuojama taip:

1.1. Kai kredito draudimo sutarties terminas yra nuo 10 (imtinai) metų ir daugiau:
Draudimo sutarties nutraukimo metai Grąžinama įmoka nuo sumokėtos draudimo įmokos, %
1 m. 70
2 m. 50
3 m. 30
4 m. 25
5 m. 20
6 m. 15
7 m. 10
8 m. ir daugiau 0

1.2. Kai kredito draudimo sutarties terminas yra nuo 5 (imtinai) metų iki 10 metų:
Draudimo sutarties nutraukimo metai Grąžinama įmoka nuo sumokėtos draudimo įmokos, %
1 m. 60
2 m. 40
3 m. 20
4 m. 10
5 m.-9 m. 0

1.3. Kai kredito draudimo sutarties terminas yra nuo 3 (imtinai) metų iki 5 metų:
Draudimo sutarties nutraukimo metai Grąžinama įmoka nuo sumokėtos draudimo įmokos, %
1 m. 60
2 m. 30
3 m. – 4 m. 01.8 KREDITŲ DRAUDIMAS STATANTIEMS ARBA REKONSTRUOJANTIEMS BŪSTĄ
Apdraudęs būsto kreditą UAB “Būsto paskolų draudimas” žmogus išplečia savo galimybes statyti norimą būstą, nes gali gauti net iki 95 procentų būsto vertės dydžio kreditą, skirtą būstui statyti!

Būsto kreditas, skirtas individualiam gyvenamajam NAMUI STATYTI, gali siekti:
1. 100 (vienas šimtas) procentų namo statybos darbų sąmatos, bet neviršijant 95 (devyniasdešimt penkių) procentų įkeičiamo statomo namo, arba bendros statomo namo ir žemės sklypo, arba tik žemės sklypo vertės, kai įkeičiamas tik statomas namas su žemės sklypu;
2. 100 procentų namo statybos darbų sąmatos, bet neviršijant 95 (devyniasdešimt penkių) procentų įkeičiamo statomo namo, arba bendros statomo namo ir žemės sklypo, arba tik žemės sklypo vertės ir 95 (devyniasdešimt penkių) procentų kito įkeičiamo likvidaus, Bendrovei kaip užstatas priimtino, nekilnojamojo turto vertės, kai įkeičiamas statomas namas su žemės sklypu ir kitas nekilnojamasis turtas.
Jei už kredito lėšas žmogus nori STATYTI BUTĄ arba pirkti nebaigtą statyti butą, būsto kreditas gali siekti:
1. 95 (devyniasdešimt penkis) procentus įkeičiamo statomo buto vertės;
2. 95 (devyniasdešimt penkis) procentus statomo buto kainos, bet ne daugiau nei 95 (devyniasdešimt penki) procentai kito įkeičiamo likvidaus, Bendrovei kaip užstatas priimtino, nekilnojamo turto vertės, kai tam laikotarpiui, iki bus įkeistas statomas butas, įkeičiamas kitas nekilnojamas turtas.
Draudžiamas būsto kreditas, skirtas naujo būsto įsigijimui, gali susidėti iš dviejų paskirčių:
1) būsto pirkimo,
2) būsto statybos užbaigimo.
Jei butas, kurį stato statybos bendrovė yra inventorizuotas ir jį galima įkeisti, šiam butui statyti ar pirkti skirtas kreditas gali siekti 95 procentus šio buto rinkos vertės (kainos).
Jei butas neinventorizuotas ir jo įkeisti negalima, o žmogus nori, kad gaunamas kreditas šiam butui statyti arba pirkti būtų išmokėtas statybos bendrovei, kol būstas yra statomas, jis gali įkeisti kitą nekilnojamąjį turtą. Šiuo atveju kreditas galės būti mažesniojo iš šių dviejų dydžio: arba 95 procentų statomo buto kainos, nurodytos statybos – rangos (arba pirkimo – pardavimo, ar kitoje šias atitinkančioje) sutartyje, arba 95 procentai papildomo įkeičiamo nekilnojamojo turto rinkos vertės. Įkeitimas nuo papildomo nekilnojamojo turto bus nuimtas, kai naujasis butas bus inventorizuotas ir įkeistas, o jo vertės ir negrąžintos būsto paskolos dalies santykis bus ne didesnis nei 0,95.
Kreditas būstui statyti gali būti išmokamas dalimis – etapais, kurių dydis nustatomas atsižvelgiant į įkeičiamo turto vertę. Kadangi, atlikus tam tikrus statybos darbus, statomo būsto vertė padidėja, išnaudojęs išmokėtą kredito dalį, paskolos gavėjas įvertins būstą ir bankas išmokės jam kitą kredito dalį, kurios dydis bus nustatytas atsižvelgiant į padidėjusią statinio vertę.

Būsto kreditas, skirtas būsto REKONSTRUKCIJAI, gali būti lygus:

1) 100 procentų būsto rekonstrukcijos darbų sąmatos, bet neviršijant 95 (devyniasdešimt penkių) procentų įkeičiamo būsto rinkos vertės ir 95 (devyniasdešimt penkių) procentų kito įkeičiamo, Bendrovei kaip papildomas užstatas priimtino, nekilnojamojo turto vertės.

Draudžiant būsto kreditą, sumokama vienkartinė draudimo įmoka. Jos dydis priklauso nuo pradinio įnašo dydžio. Jei kreditas būstui statyti arba rekonstruoti išmokamas dalimis – etapais, kiekviena išmokama kredito dalis bus apdraudžiama atskirai. Draudimo įmoka taip pat sumokama dalimis.2. UAB „BŪSTO PASKOLOS DRAUDIMAS“
Bendrovė veikia pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymą, akcinių bendrovių įstatymą, LR Vyriausybės 1998 m. birželio 18 d. nutarimą Nr. 739 “Dėl Būsto paskolų draudimo bendrovės” ir savo įstatus.
1999 m. balandžio 22 dieną Valstybinė draudimo priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos išdavė Bendrovei draudimo veiklos licenciją, o 1999 m. gegužės 7 dieną Bendrovė buvo įregistruota Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje (registracijos Nr. AB 99-7, įmonės kodas 1007607).
Bendrovės įstatinis kapitalas yra 17 000 000 (septyniolika milijonų) litų, jis padalintas į 17 000 paprastųjų vardinių 1 000 litų nominalios vertės akcijų. 100 % Bendrovės akcijų priklauso Lietuvos Respublikos finansų ministerijai. Įstatinis kapitalas nuo 7 mln. iki 17 mln. litų buvo padidintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 2 d. nutarimu Nr. 1320.
Bendrovei vadovauja direktorė Gitana Griškėnienė. Bendrovės valdyba: pirmininkė – Valentina Peleckienė (Finansų ministerijos Finansų rinkos departamento direktoriaus pavaduotoja – Draudimo įmonių skyriaus viršininkė), nariai: Vytautas Jonaitis (Aplinkos ministerijos Būsto ir statybos departamento direktoriaus pavaduotojas) ir Renata Babkauskaitė (Finansų ministerijos Draudimo įmonių skyriaus vyriausioji ekonomistė).
Bendrovė yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su visais pagrindiniais komerciniais bankais, teikiančiais ilgalaikius kreditus būstui įsigyti ar statyti:
• AB Vilniaus banku,
• AB Lietuvos žemės ūkio banku,
• AB banku “Hansa – LTB”,
• UAB Sampo banku,
• Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriumi,
• AB Parex banku,
• Kredyt Bank S.A. Vilniaus skyriumi,
• “Snoras” banku2.1 KOMERCINIŲ BANKŲ KREDITAVIMO SĄLYGOS
AB BANKAS “HANSABANKAS” BŪSTO KREDITAVIMO SĄLYGOS
Pavadinimas Sąlygos
Pradinio įnašo dydis 5 proc. – 30 proc. (Priklausomai nuo būsto amžiaus, vietos ir likvidumo)
Valiuta LTL, 6 mėn. VILIBOR;
EUR, 6 mėn. LIBOR EUR;
USD 6 mėn. LIBOR USD.
Marža 1,8-2,2 proc.
Taikomos nuolaidos palūkanų kreditui Iki 0,25, bet ne daugiau nei iki 1,8 (Draudžiant kreditą UAB “Būsto paskolų draudimas”)
Kredito grąžinimo metodai anuitetas/linijinis
Minimalus kredito dydis 10 000 Lt arba ekvivalentas JAV doleriais/eurais
Maksimalus kredito terminas 40 metų
Turto draudimas rinkos
Gyvybės/draudimas nuo nelaimingų atsitikimų nereikalaujamas (Jei paskolos sutarties pasirašymo dieną paskolos gavėjui yra mažiau nei 55 metai; – Jei paskolos sutarties pasirašymo dieną paskolos gavėjui yra 55 ir daugiau metų, tačiau bus pateiktas Bankui priimtino fizinio asmens laidavimas; jei paskolos gavėjo profesija ar atliekamas darbas nėra susijęs su padidinta rizika)
Kredito priešlaikinio grąžinimo mokestis nėra (jei apie prieš laiką gražinamą kredito dalį ar visą sumą pranešama prieš 1 mėnesį)

AB VILNIAUS BANKAS BŪSTO KREDITAVIMO SĄLYGOS
Pavadinimas Sąlygos
Pradinio įnašo dydis 5 proc. – 30 proc
Valiuta Litai, eurai arba JAV doleriai
Palūkanos Fiksuotos (LTL, EUR) arba kintamos (LTL, EUR, USD). Palūkanų fiksavimo laikotarpis ne ilgesnis kaip 10 metų.
Kintama palūkanų dalis 3, 6, 12 mėn. VILIBOR;
3, 6, 12 mėn. Euro arba JAV dolerio LIBOR
Banko marža 1,8-1,9
Taikomos nuolaidos Nereikia mokėti kredito administravimo mokesčio, jei klientas apsidraudžia investiciniu gyvybės draudimu UAB VB Gyvybės draudimas Nereikia pateikti turto vertinimo ataskaitos, jei perkamas būstas daugiabučiame name, ne senesniame kaip 5 metai, o kredito suma neviršija 80 proc. būsto kainos.
Kredito grąžinimo metodai linijinis/anuitetų
Minimalus kredito dydis 10000 Lt – kreditams iki 10 metų;
30000 Lt – kreditams virš 10 metų.
Maksimalus kredito terminas 40 metų
Turto draudimo suma Rinkos verte
Gyvybės draudimas ar draudimas nuo nelaimingų atsitikimų Nereikalaujamas.
Mokestis už kredito grąžinimą anksčiau laiko Nėra, jei kreditas grąžinamas kredito sutartyje nustatytą palūkanų keitimo dieną.

AB BANKAS “NORDLB LIETUVA” BŪSTO KREDITAVIMO SĄLYGOS
Pavadinimas Sąlygos
Pradinio įnašo dydis 5-25 proc.
Valiuta ir palūkanos LTL, 3, 6, 12 mėn. VILIBOR;
EUR, 3, 6, 12 mėn. LIBOR EUR;
USD, 3, 6, 12 mėn. LIBOR USD.
Marža 1,8-1,9 proc.
Taikomos palūkanų nuolaidos (kredito, gyvybės draudimas) iki 0,35 proc. (draudžiant kreditą UAB “Būsto paskolų draudimas”)
Kredito grąžinimo metodai anuitetais/linijinis
Minimalus kredito dydis 1 000 Lt
Maksimalus kredito terminas 40 metų
Turto draudimas Rinkos vertė
Gyvybės/draudimas nuo nelaimingų atsitikimų Nereikalaujamas.

UAB SAMPO BANKAS BŪSTO KREDITAVIMO SĄLYGOS
Pavadinimas Sąlygos
Pradinio įnašo dydis 5 – 30 proc. (Pradinio įnašo dydis priklauso nuo įkeičiamo nekilnojamojo turto)
Valiuta ir palūkanos LTL, 6, 12 mėn. VILIBOR
EUR, 6, 12 mėn. EURIBOR
USD, 6,12 mėn. LIBOR
Marža 1,8 – 2,2 proc.
Taikomos palūkanų nuolaidos (kredito, gyvybės draudimas) nėra
Kredito grąžinimo metodai anuitetais/linijinis
Minimalus kredito dydis 20 000 Lt;
30 000 Lt, jei kredito laikotarpis ilgesnis nei 10 metų
Maksimalus kredito terminas 40 metų
Turto draudimas atstatomoji vertė arba pirmos rizikos draudimo atstatomoji vertė
Gyvybės/draudimas nuo nelaimingų atsitikimų Gyvybės draudimas privalomas, jei kliento amžius kredito sutarties sudarymo metu yra didesnis nei 45 metai.
Kredito priešlaikinio grąžinimo mokestis Lėšų refinansavimo atveju – 3 proc. nuo grąžinamos sumos.

AB PAREX BANKAS BŪSTO KREDITAVIMO SĄLYGOS
Pavadinimas Sąlygos
Pradinio įnašo dydis 5 – 30 proc.
Valiuta ir palūkanos LTL, 6 mėn. VILIBOR;
EUR, 6 mėn. LIBOR EUR;
USD, 6 mėn. LIBOR USD.
Marža 1,8-2,2 proc.
Taikomos palūkanų nuolaidos (kredito, gyvybės draudimas) nėra
Kredito grąžinimo metodai anui.tetais/linijinis
Minimalus kredito dydis 10 000 litų arba atitikmuo JAV doleriais, eurais
Maksimalus kredito terminas 30 m.
Turto draudimas Rinkos verte
Gyvybės/draudimas nuo nelaimingų atsitikimų nereikalaujamas
Kredito priešlaikinio grąžinimo mokestis nėra

NORDEA BANK FINLAND PLC LIETUVOS SKYRIUS BŪSTO KREDITAVIMO SĄLYGOS
Pavadinimas Sąlygos
Pradinio įnašo dydis 5 – 30 proc.
Valiuta ir palūkanos LTL, 3, 6, 12 mėn. VILIBOR;
EUR, 3, 6, 12 mėn. EURIBOR;
USD, 3, 6, 12 mėn. LIBOR.
Marža Iki 2 proc.
Taikomos palūkanų nuolaidos (kredito, gyvybės draudimas) Galutinis maržos procentas priklauso nuo paskolos gavėjo pajamų, paskolos dydžio ir įkeičiamo turto.
Kredito grąžinimo metodai linijinis
Minimalus kredito dydis 40 000 Lt pirkimui ar statybai, 10 000 Lt remontui ar rekonstrukcijai.
Maksimalus kredito terminas 25 m.
Turto draudimas Rinkos vertė (bet ne mažiau nei atstatomoji vertė)
Gyvybės/draudimas nuo nelaimingų atsitikimų nereikalaujamas
Kredito priešlaikinio grąžinimo mokestis Palūkanų nustatymo dieną – 50 Lt

AB ŠIAULIŲ BANKAS BŪSTO KREDITAVIMO SĄLYGOS
Pavadinimas Sąlygos
Pradinio įnašo dydis 5 – 30 proc.
Valiuta ir palūkanos EUR, LTL
Marža 1,5 – 2,5 proc.
Taikomos palūkanų nuolaidos (kredito, gyvybės draudimas) Iki 0,5 proc.
Kredito grąžinimo metodai linijinis/anuitetais
Minimalus kredito dydis 1 000 EUR
Maksimalus kredito terminas 25 m.
Turto draudimas Rinkos vertė (bet ne mažiau nei atstatomoji vertė)
Gyvybės/draudimas nuo nelaimingų atsitikimų Neprivalomas
Kredito priešlaikinio grąžinimo mokestis Nėra

AB BANKAS “SNORAS” BŪSTO KREDITAVIMO SĄLYGOS
Pavadinimas Sąlygos
Pradinio įnašo dydis 5 proc. – 30 proc. (priklausomai nuo būsto amžiaus, vietos ir likvidumo).
Valiuta ir palūkanos LTL, 1 m. LIBOR EUR;
EUR, 1 m. LIBOR EUR;
USD, 1 m. LIBOR USD.
Marža 3,68 proc.
Taikomos palūkanų nuolaidos (kredito, gyvybės draudimas) –
Kredito grąžinimo metodai Linijinis
Minimalus kredito dydis Nėra nustatytas
Maksimalus kredito terminas 40 metų
Turto draudimas Rinkos vertė (bet ne mažiau nei atstatomoji vertė)
Gyvybės/draudimas nuo nelaimingų atsitikimų Nereikalaujamas
Kredito priešlaikinio grąžinimo mokestis Nėra taikomas2.2 UAB „BŪSTO PASKOLŲ DRAUDIMAS“ VEIKLA 2000-2004 METAIS
Draudimo įmonės veikla naudinga ir paskolų gavėjams, ir jų teikėjams. Paskolų gavėjai su UAB “Būsto paskolų draudimas” draudimu gali gauti iki 95 proc. būsto kredito dydžio, mažesnes bankų palūkanas, o bankams – tai naujos galimybės, kitos rinkos, didesnės pajamos. Valstybės mastu sprendžiama gyventojų aprūpinimo gyvenamuoju būstu problema.
2000 metų liepos 21 dieną UAB “Būsto paskolų draudimas” apdraudė pirmąjį būsto kreditą. Tais metais bendrovės paslaugomis pasinaudojo 88 klientai, kurių paskolų suma sudarė 6,34 mln. Lt (81 proc. apdraustų būsto paskolų buvo valstybės kompensuojamos). 80 proc. kreditų buvo panaudoti būstui pirkti Vilniuje ir jo rajone. Vidutinis apdrausto kredito terminas 2000 metais siekė 15 metų.
Būsto paskolų draudėjai daugiausia (67 proc.) būna 25-35 metų amžiaus (vidurkis – 31 metai). 69 atvejais iš 88 jie pirko senesnį nei 5 metų būstą. Kalbėdami apie vidutines draudėjų pajamas didžiuosiuose Lietuvos miestuose, galime teigti, jog 2000-aisiais daugiausia pajamų gavo Vilniaus miesto bei rajono gyventojai (2786 Lt), Klaipėdos mieste ir rajone gyvenančių draudėjų pajamos siekė 1726 Lt, o Kauno mieste ir rajone – 1646 Lt.
2000 metais “Būsto paskolų draudimo” veikla buvo nuostolinga – tik įsikūrusi įmonė neuždirbo pelno, daug lėšų buvo panaudota steigimo etape patirtoms išlaidoms dengti. Įmonės įstatinį kapitalą sudarė 7 000 000 Lt vertės akcijos, kurios priklauso LR finansų ministerijai.
Bendovės veikla buvo pelninga
2001 metais įmonė apdraudė jau 2172 bankų išduotus kreditus 123,55 mln. Lt sumai, kurių daugumą (71 proc.) sudarė lengvatiniai būsto kreditai. Daugiausia kreditų bendrovės klientai pageidavo šalies nacionaline valiuta – litais (70 proc.).
2001 metais UAB “Būsto paskolų draudimas” veikla buvo pelninga – įmonė gavo daugiau nei 250 tūkstančių Lt pelno. Akcininkų nutarimu bendrovės įstatinis kapitalas buvo padidintas iki 17 mln. Lt.
2002 metais įmonė apdraudė 5521 būsto kreditą 365,39 mln. Lt sumai (85 proc. apdraustų būsto kreditų buvo lengvatiniai). Net 92 proc. draudėjų paskolas pageidavo gauti litais. Didžioji dalis apdraustų paskolų buvo išduota būstui pirkti ar statyti Vilniaus mieste ir rajone, vidutinis kredito terminas – 21 metai (2001 – 17 metų).
64 proc. draudėjų įvertino UAB “Būsto paskolų draudimas” sudarytą galimybę gauti paskolą su mažesniu pradiniu įnašu (iki 10 proc.). Vidutinis kredito draudėjo amžius 2002 metais siekė 30 metų.
95 proc. kreditų daugiausia buvo panaudoti senesniam nei 5 metų būstui pirkti. Vidutinės draudėjų pajamos Vilniaus mieste ir rajone siekė 2036 Lt, Kauno mieste ir rajone – 1607 Lt, Klaipėdos mieste ir rajone – 1595 Lt.
2003 metais UAB “Būsto paskolų draudimas” apdraudė 5158 būsto kreditus 356,11 mln. Lt sumai. 70 proc. kreditų buvo komerciniai. Iš visų apdraustų kreditų tik 11 buvo pageidauti JAV doleriais, 80 proc. kreditų draudėjai pageidavo šalies nacionaline valiuta, likusios dalies – eurais.
Vidutinis būsto kredito terminas buvo 21 metai, 51 proc. kreditų buvo išduoti 25 metų ar ilgesniam laikotarpiui. Net 86 proc. draudėjų kreditų buvo su mažesniu nei 10 proc. pradiniu įnašu. Vidutinis kredito draudėjo amžius 2003 metais buvo 31 metai, 66 proc. bendrovės klientų buvo 25-35 metų amžiaus.
Kreditų paskirtis 92 proc. atvejų buvo pirkimas, 82 proc. draudėjų pirko senesnį nei 5 metų amžiaus būstą. Vidutinės bendrovės kliento pajamos 2003 metais Vilniuje ir rajone siekė 1902 Lt, Kaune ir rajone – 1532 Lt, Klaipėdoje ir rajone – 1611 Lt.
Kuriami nauji veiklos variantai
2004 metų pirmo pusmečio duomenimis, bendrovė apdraudė 2156 būsto kreditus 163,23 mln. Lt sumai. Beveik 96 proc. paskolų buvo komercinės. Per pirmąjį pusmetį pastebimai sumažėjo paskolų, išduodamų litais, – jų dalis sudarė 63 proc. (eurais – 37 proc.). Pagal apdrausto būsto miestą Vilnius su rajonu lyderio pozicijas užleido bendrai kitiems Lietuvos miestams bei rajonams (be Kauno ir rajono bei Klaipėdos ir rajono). Vidutinis kredito terminas pailgėjo iki 23 metų.
Vidutinis apdr.austo kredito pradinis įnašas siekė 5,88 proc., 91 proc. visų būsto paskolų buvo paimta su mažesniu nei 10 proc. pradiniu įnašu. Vidutinis bendrovės klientas buvo 31 metų amžiaus.
Net 99 proc. apdraustų paskolų buvo panaudotos būstui pirkti. Vidutinis perkamo būsto amžius siekė 30 metų (86 proc. būsto kreditų buvo panaudoti senesniam nei 5 metų būstui pirkti).
Vidutinės draudėjų pajamos 2004 metų pirmąjį pusmetį Vilniuje ir rajone siekė 1768 Lt, Kaune ir rajone – 1491 Lt, Klaipėdoje ir rajone – 1757 Lt.
Pastarųjų metų įmonės veiklos duomenys neleidžia abejoti įmonės veiklos naudingumu: 2004 metų liepos pirmą dieną įmonė buvo apdraudusi 15 095 būsto kreditus 1014,62 mln. Lt sumai. 80 proc. apdraustų būsto kreditų buvo išduoti litais, didžioji jų dalis (42 proc.) buvo skirta būstui pirkti ar statyti Vilniuje bei Vilniaus rajone. 42 proc. kreditų buvo komerciniai, 44 proc. – lengvatiniai ir 13 proc. kompensuojamų. Vidutinis kredito terminas siekia 21 metus (beveik pusė visų kreditų galioja 25 metus ar ilgiau). Net 73 proc. kreditų buvo apdrausti su mažesniu nei 10 proc. pradiniu įnašu. Bankuose sudaryta galimybė paskolos gavėjui pageidaujant pasiskolinti bendrovės draudimo įmoką (šia paslauga pasinaudojo 4 proc. draudėjų). Didžiąją klientų dalį sudaro 25-35 metų asmenys, perkantys senesnį kaip 5 metų būstą. Vidutinės draudėjo pajamos trijuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose siekia 1670 Lt. Vidutiniškai kas trečias būsto kreditas Lietuvoje yra apdraustas UAB “Būsto paskolų draudimas”.
Bendrovės teikiamas draudimo produktas nuolat tobulinamas, kuriami nauji draudimo paslaugos variantai, siekiant atitikti tiek klientų, tiek bankų poreikius.3. VALSTYBĖS PARAMA, NORINTIEMS ĮSIGYTI BŪSTĄ (2004M.)
3.1 VALSTYBĖS REMIAMI BŪSTO KREDITAI
Valstybės parama būstui įsigyti pagal LR valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą teikiama apmokant iš valstybės biudžeto lėšų 50 procentų būsto kredito draudimo įmokos, teikiant subsidijas būsto kredito daliai padengti asmenims (šeimoms), turintiems teisę į valstybės paramą būstui įsigyti.
Valstybės remiamus būsto kreditus gali teikti Bankai, kurie sudarė sutartis su LR Finansų ministerija dėl valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarkos.3.2 TEISĖ Į VALSTYBĖS REMIAMUS BŪSTO KREDITUS
Teisę į valstybės remiamą būsto kreditą turi asmenys (šeimos), kurių vienų metų grynosios metinės pajamos ir turtas prieš paramos suteikimo metus yra mažesni už: asmens (be šeimos) atveju – 20000 litų pajamų ir 30000 litų turto, dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metų pajamos – 32000 litų ir turtas – 60000 litų, keturių ir daugiau asmenų šeimos grynosios metų pajamos – 40000 litų ir turtas – 80000 litų ir, jeigu jie įsigyja pirmąjį tinkamą būstą, t. y. jeigu šie asmenys (šeimos) Lietuvos Respublikos teritorijoje:
1. neturi ir neturėjo būsto nuosavybės teise arba
2. turi ar turėjo nuosavybės (ar bendrosios nuosavybės) teise būstą, kurio naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui (ar bendraturčių namų ūkio nariui) yra mažesnis kaip 14 kv. m, arba turimas būstas, nepaisant jo naudingojo ploto, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų ir šis būstas yra kaimo vietovėje, kurioje jo savininkas negyvena ir (ar) nedirba, arba
3. Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, turi daugiau kaip 60 procentų nusidėvėjusį būstą (neatsižvelgiant į jo naudingojo ploto dydį), yra Statybos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka parengę šio būsto rekonstravimo projektą, jeigu šis būstas yra deklaruojamas kaip paskolos gavėjo (ir (ar) jo šeimos narių) gyvenamoji vieta ir šie asmenys nuosavybės teise neturi kito būsto. Šiuo atveju parama teikiama turimam būstui rekonstruoti, arba
4. turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų, kurių judėjimo funkcija sutrikusi, poreikiams, jei tokiems asmenims yra nustatytas I ar II grupės invalidumas, arba šeimoje yra neįgalus vaikas, kurio judėjimo funkcija sutrikusi, arba tokios pat negalios asmuo, kuriam nustatytas I ar II grupės invalidumas. Parama teikiama turimam būstui rekonstruoti, pritaikant jį neįgaliųjų poreikiams Valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarka.
Subsidija būsto kredito daliai padengti teikiama šių kreditų gavėjams, jeigu jie yra:
1. pilnamečiai našlaičiai, kol jie sukanka 35 metus, arba I ar II grupės invalidas ar vaikas invalidas – padengiama 20 procentų suteikto kredito (ar kredito likučio) sumos;
2. šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų (įvaikių), taip pat jaunos šeimos, auginančios vieną ar daugiau vaikų (įvaikių), ir šeimos, kuriose vienas iš tėvų yra miręs, – padengiama 10 procentų suteikto kredito (ar kredito likučio) sumos.
Jeigu kredito gavėjas teisę į šią subsidiją įgijo po kredito gavimo, subsidija apskaičiuojama nuo kredito likučio sumos, pateikus rašytinį prašymą ir atatinkamus dokumentus.
Valstybės remiama būsto kredito suma neturi būti didesnė kaip:
1. 120 tūkstančių litų arba ekvivalentas kita valiuta – asmeniui be šeimos;
2. 240 tūkstančių litų arba ekvivalentas kita valiuta – dviejų ir daugiau asmenų šeimai;3.3 NORINTIEMS GAUTI VALSTYBĖS PARAMĄ BŪSTUI ĮSIGYTI
Asmenys (šeimos), pageidaujantys gauti valstybės remiamą būsto kreditą, su rašytiniu prašymu patvirtinti jų teisę į valstybės paramą kreipiasi į savivaldybę pagal registracijos arba deklaruotą jų gyvenamąją vietą. Kartu su prašymu kredito gavėjas turi pateikti jo teisę į valstybės paramą patvirtinančius dokumentus (arba jų notariškai patvirtintas kopijas), valstybės įmonės Registrų centro pažymą apie jo ir jo šeimos narių turimas ir turėtas nuosavybės teises į gyvenamąsias patalpas, esančias Lietuvos Respublikos teritorijoje, dokumentus apie jo (jo šeimos) metines pajamas ir turtą, teritorinės policijos įstaigos migracijos tarnybos (skyriaus, poskyrio, grupės) pažymą apie asmens (šeimos – visų šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą, dokumentus, patvirtinančius invalidumą ar našlaičio statusą.
Savivaldybės turi ne vėliau kaip per 10 darbo dienų išduoti rašytinį patvirtinimą – pažymą apie kredito gavėjo teisę į valstybės paramą būstui įsigyti (pagal priedą) arba motyvuotą rašytinį atsisakymą išduoti tokią pažymą.
Pažyma ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo jos gavimo pateikiama būsto kreditą suteikiančiam bankui kartu su būsto kredito paraiška.
Jei valstybės remiamą būsto kreditą apdrausite UAB “Būsto paskolų draudimas”, būsto kredito draudimo įmoka Jums kainuos perpus pigiau, t.y. 50 % draudimo įmokos už Jus bus apmokėta valstybės lėšomis. Pusę draudimo įmokos Jums reikės sumokėti savo lėšomis. Jei teisės į valstybės paramą neturite, Jums reikės sumokėti vienkartinę būsto kredito draudimo įmoką. .IŠVADOS
1. Būsto kreditų draudimas padidina galimybes pirkti tą būstą, kurio pageidaujama, nes, turint vienodo dydžio pradinio įnašo sumą, galima įsigyti geresnį ir brangesnį būstą.
2. Draudžiant būsto kreditą, sumokama vienkartinė draudimo įmoka. Jos dydis priklauso nuo pradinio įnašo dydžio ir kredito paskirties.
3. Valstybės parama būstui įsigyti pagal LR valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą teikiama apmokant iš valstybės biudžeto lėšų 50 procentų būsto kredito draudimo įmokos, teikiant subsidijas būsto kredito daliai padengti asmenims (šeimoms), turintiems teisę į valstybės paramą būstui įsigyti.

Leave a Comment