Banko indėliai

Įvadas

Šiandien nerasime nei vienos žmogaus veiklos srities, kur būtų galima apsieiti be pinigų. Pinigai – visuotinis vertės ekvivalentas, atliekantis mainų, kaupimo, vertės mato, cirkuliacijos ir mokėjimo priemonių funkciją. Pinigai gali būti viskas, kas visuotinai imama mainais į prekes ir paslaugas. Valstybės apyvartoje naudoja kelias pinigų rūšis:
1. Grynuosius pinigus (valiuta). Valstybės išleisti banknotai ir monetos.
2. Čekius.
3. Komercinius vertybinius popierius.
4. Indėlius iki pareikalavimo.
5. Terminuotus indėlius bei taupomuosius indėlius.

Kas dieną naudojami ir geriasiai mums pažystami grynieji pinigai (litai ir centai) yra legali teisėta mokėjimo priemonė Lietuvoje. Tai reiškia, kad pagal įsstatymus jie turi būti priimami, kai mokame už prekes ir paslaugas bei grąžiname skolas.
Verslo srityje daugiausiai mokėjimų yra atliekama banko pinigais, kurie susideda iš banknotų, monetų bei banko depozitų. Depozitas – materialinė vertybė, atiduota valstybinei ar kitai kredito įstaigai saugoti, arba indėliai banke ar taupomojoje kasoje palūkanoms gauti, kurie tam tikromis nustatytomis sąlygomis, grąžinami juos davusiam asmeniui arba jo nurodymu perduodami kitam asmeniui.
Didesnę gyvenimo dalį mes uždirbame ir leidžiame pinigus, tačiau išlaidos retai sutampa su pajamomis. Kartais pajamos viršija išlaidas, o kartais atvirkščiai. Kai uždirbate (ar gaunate kitu būdu – išlošiate, paveldyte) daugiau nei einamosios būtinosios išlaidos, susidaro pinigų suma, kurią galima investuoti.
Kadangi pinigai gali būti panaudoti prekių bei paslaugų pirkimui bet kada, kai tik atsiranda poreikis, todėl pinigai yra patogus tu

urto laikymo būdas.
Šeimos santaupos – tai šeimos pajamų dalis kuri lieka sumokėjus visus mokesčius ir atskaičius už prekes ir paslaugas. Santaupas galima laikyti namuose (“kojinėje”), tada po tam tikro laiko gali juos paveikti infliacija. Infliacijos metu jų perkamoji galia gali sumažėti, tai taip laikant rizikuojama. Galimos ir gaisro rizikos bei vagystės ir t.t. Tačiau galima santaupas padėti į banką, taip sumažinti riziką bei po tam tikro laiko jų suma padidės. Ekonomistai sako, kad pagrindinė santaupų atsiradimo priežastis – dabartinio vartojimo atsisakymas mainais už didesnį vartojimą ateityje. Mainų santykis tarp ateities ir dabartinio vartojimo vadinamas palūkanų norma, rodančią jūsų būsimąjį pelną.

Banko indėliai

Banko indėlis – pinigai, patikėti finansiniam tarpininkui, atidarant čekinę, taupomąją ar kitą sąskaitą.
Čekis – Tai indėlio savininko išrašytas įsakymas bankui išduoti arba pervesti į kitą sąskaitą taam tikrą pinigų sumą iš čekį pasirašiusio asmens einamosios sąskaitos.
Banko indėlis yra kaip ir investicijos forma, kuri duoda pelną. Tai yra paprasčiausia ir labiausiai paplitusi investicija. Galite turėti indėli tiek nacionaline valiuta tiek ir užsienio valiuta. Indėliai skiriasi ir taupymo tikslais, ir mokomomis palūkanomis, ir kitomis galimybėmis, kurias suteikia bankai atskiroms indėlių rūšims, pavadinimais.
Banko sąskaitas galima atsidaryti taip:
1. Lietuvos respublikos ir užsienio valstybių piliečiai, pateikę banko darbuotojui pasą ar kitą asmenį indentifikuojantį dokumentą su asmens kodu, nuotrauka ir parašu.
2. Asmenys be pi

ilietybės, pateikę leidimą nuolat gyventi Lietuvoje.
3. Įmonės atstovas, atidarydamas įmonės vardu indėlio sąskaitą, pateikia bankui šių dokumentų originalus arba notaro patvirtintus nuorašus:
1. įmonės registracijos pažymėjimą,
2. įstatus (nuostatus, statutą),
3. įgaliojimą atstovauti įmonei (jei reikia),
4. įgaliotasis asmuo turi pateikti asmenį identifikuojantį Valstybės institucijų išduotą dokumentą su nurodytu asmens kodu ir nuotrauka,
5. turėti su savimi firmos antspaudą.

Indėliu sąskaitos atidaromos klientui ir bankui pasirašius nustatytos formos sutartį.
Vykdydamas kito asmens pavedimą atidaryti indėlio sąskaitą jo vardu, klientas turi pateikti notaro pavirtintą įgaliojimą. Bendrą indėlio sąskaita gali atidaryti keli asmenys (bendraindėlininkai) pasirašomojoje indėlio sąskaitos sutartyje nurodydami, ar disponuos indėliu kartu, ar kiekvienas atskirai. Asmuo, kurio naudai atidaroma sąskaita, indėlininko teises ir pareigas įgyja kai pasirašoma sutartis, arba kai atvyksta į banką ir pateikia dokumentą.
Indėlių sąskaitos gali būti atidaromos ir nepilnamečiams. Nepilnamečiai turėtų pateikti mokyklos, savivaldybės ar kitos įstaigos išduotą dokumentą, kuriame antspaudu patvirtinta jo asmens nuotrauka ir gimimo data.
Kiekvieno banko indėlio rūšys ypatybės pavadinimai gali šiek tiek skirtis. Antra vertus, ne visi bankai siūlo tokias pačias ir indėlių rūšis arba skiriasi panašių indėlių pavadinimai. Smulkiau apie kiekvianą indėli reikia teirautis banke atidarant sąskaitą. Patartina informacijos surinkti iš kelių 3banku ir taip išsirinkti tinkamiausia sąskaitos rūšį ar didžiausią pelningumą nešantį indėlį. Indėliais dažniausiai norima taupyti ir tai pasirenkama visai neatsitiktinai. Kad juos ta

aupyti banke vienas iš pagrindinių motyvų yra tai, kad yra palūkanos, arba, kitaip tariant, pajamos iš to, kad leidžiame kitiems naudotis savo pinigais (kapitalu). Bendriausia prasme palūkanos yra tam tikras paskolintų pinigų prieaugis. Palūkanos gali būti vertinamos kaip procentais per metus išreiškiant kaina. Bankas moka palūkanas savo indėlininkams, nes faktiškai skolinasi iš jų pinigus.
Banko indėliai – viena didžiausių JAV finansinio turto rūšių. Tai taupomieji, terminuotieji, indėliai iki pareikalavimo ir kt. Indėliai JAV Bankų indėlių suma didesnė kaip 2000 mlrd. dol. Bankų indėlių rinkos pasižymi tuom, kad visada prekiaujama pagal noiminalinę vertę. Šių indėlių pirkėjai, arba savininkai, žino, kad jie vėl atsiims indėlius iš banko už tą pačią dolerio pirkimo kainą – gauti 100 centų už dolerį.
Indėliai, kaip finansinis turtas, yra ypač naudingi dėl likvidumo; šių indėlių savininkai yra visiškai ramūs dėl indėlių vertės, bet kur kas mažiau tikri dėl kainos, kuri indėlį galima pakeisti į pinigus. Tam tikrais atvėjais indėlių savininkas gali pasiimti indėlį prieš sutartą terminą, nors tokiu atvėju gali būti numatyta ir bauda.

Einamosios banko sąskaitos

Jos patogiausios tvarkyti kasdieninius finansinius reikalus. Turėdamas banko sąskaitą, galite:
• Papildyti indėlį grynaisiais pinigais banko kasoje, litus į sąskaitą gali mokėti pats indėlininkas arba kitas asmuo (kartais nurodoma, kad įmokėti užsienio valiutą gali tik pats indėlininkas).
• Pirkti/ parduoti valiutą.
• Gauti grynųjų pinigų litais ar

r užsienio valiuta banko kasoje.
• Įsigyti banko ar kelionės čekių.
• Gauti savo vardu įplaukas į sąskaitą vietiniais ar tarptautiniais mokėjimo pavedimais.
• Pateikti mokėjimo pavedimą litais, jei pinigų gavėjas yra Lietvoje, arba valiuta, jei pinigai siunčiami į užsienį.
• Pervesti pinigus į kortelių atsiskaitomąsiais, terminuotojų, kaupaimųjų indėlių ar kitas sąskaitas jus aptarnaujančiame banke ar kituose bankuose.
• Gauti palūkanas už lėšas terminuotųjų indėlių sąskaitose.
• Pateikti prašyma darbdaviui, kad į banko sąskaitą nuolat pervestu atlyginimą, honorarus.
• Pavesti bankui nurašyti mokesčius ar sutartas sumas trečiųjų asmenų naudai, tiesioginio debeto paslauga (nevisada).
• Atlikti kitas finansines operacijas.
Tvarkyti savo banko sąskaita galite banko filialuose arba elektroniniu būdu (jei tokias paslaugas teikia jūsų bankas). Už lėšas banko sąskaitoje mokamos nustatyto dydžio palūkanos (mažesnės nei už terminuotuosius indėlius). Paprastai tokias sąskaitas bankai atidaro nemokamai (kai kur yra specialus aptarnavimo mokestis), metų palūkanos už kreditinį likutį (pinigus, kurie yra jūsų sąskatoje) yra apie 1 proc.

Taupomieji indėliai

Šis indėlis geras tada, kai norima ateičiai sutaupyti diedesnę pinigų sumą. Už šiuos indėlius mokamos daug didesnės palūkanos nei už einamąją sąskaitą. Priskaičiuotos palūkanos kiekvieną mėnesį pervedamos į taupomojo indėlio sąskaitą ir kitą mėnesį palūkanos skaičiuojamos jau nuo padidėjusios sumos. Taupomojo indėlio paskirtis atitinka jo pavadinimą – sąskaitoje patogu taupyti lėšas, jei santaupos skirtos butui, automobiliui, buities įrangai ir kt.
Taupomąjį indėlį galite turėti litais, JAV doleriais arba eurais. Į taupomojo indėlio sąskaitą, ne taip, kaip į terminuotojo, priimami ir papildomi įnašai mokėjimo pavedimais arba grynųjų pinigų įmokos. Sąskaitą galima papildyti bet kokia arba banko apibrėžta suma. Taupomąjį indėlį gali turėti ir tvarkyti vienas ar keli asmenys. Sutartyje bendraindėlininkai gali pasirinkti, ar indėliu galės pasinaudoti atvyke kartu, ar atskirai. Antruoju atvėju naudotis patogiau ir pigiau, nei rūpintis įgaliojimu.
Mokėdamas didesnes palūkanas už šios rūšies indėlius, bankai riboja galimybes disponuoti indėliu. Pavyzdžiui, nustatoma, kad per ketvirtį iš kaupiamojo indėlio sąskaitos be mokesčio galite išsiimti grynųjų pinigų ar pervesti į kitą sąskaitą nedaugiau kaip 3000 Lt. Didesnė pinigų sumą be mokesčio iš sąskaitos galėsite išsiimti apie savo ketinimus įspėjęs banką raštu prieš mėnesį, kitaip teks sumokėti bankui tam tikrą mokestį.
Kai kuriuose bankuose taupomojo indėlio pinigus galite panaudoti pirmajam įnašui už perkamą būstą, imdami paskolą tame banke.
Dar galima paminėti kai kuriuos indėlius, siūlomus kai kurių bankų. Jie pagal savybes gali būti tarpiniai tarp ankščiau minėtų.

Terminuotieji indėliai

Terminuotas indėlis yra panašus į taupomąjį. Tačiau jam nustatytas konkretus terminas.
Terminuotieji indėliai – tai taupymo būdas, leidžiantis pasirinkti įvairius indėlio laikymo ir palūkanų mokėjimo terminus. Terminuotojo indėlio sąskaitoje naudinga laikyti lėšas, kurias norite “įdarbinti” apibrėžtą laiką – keliems mėnesiams, metams ar ilgiau. Lietuvoje galima rasti terminuotiesiems indėliams nustatytą laikotarpį nuo 7 dienų iki 5 metų. Terminuotojo indėlio palūkanų dydis priklauso nuo indėlio laikymo banke termino: kuo ilgesnis terminuotojo indėlio laikymo banke terminas, tuo didesnės palūkanos. Sutartyje numatytos palūkanos bus stabilios visą pasirinktą laikotarpį (gali palūkanos keistis ketvirčiais). Terminuotieji indėliai priimami litais ir užsienio valiuta: JAV doleriais ir eurais. Už indėlius kita užsienio valiuta palūkanos paprastai nemokamos. Trumpalaikių terminuotųjų indėlių (iki metų) palūkanos kai kuriuose bankuose pageidaujant gali būti išmokamos kiekvieną mėnesį ar kas ketvirtį, o indėlių, kurių terminas daugiau nei vieni metai, – kiekvieną ketvirtį ar kiekvienais metais atsižvelgiant į tai, kad nesuėjęs sutarties terminas.pasibaigus indėlio laikymo terminui, indėlininkas gali sudaryti naują sutartį arba įpareigoti banką automatiškai ją pratęsti.
Terminuotąjį indėlų gali turėti ir tvarkyti keli asmenys. Tai patogu šeimai arba kai pats žmogus negali tvarkyti indėlio (pavyzdžiui, serga). Sutartyje bendraindėlininkai gali pasirinkti, ar indėliu galės pasinaudoti atvykę kartu ar atskirai. Antruoju atvėju naudotis daug patogiau ir pigiau, nei rūpintis įgaliojimu.
Papildomi įnašai į teminuotojo indėlio sutartį nepriimami.
Terminuotieji indėliai JAV 1989m. sudarė 1055 mlrd. dol., tuo tarpu taupomieji indėliai tik 419 mlrd. dol., o M1 (Grynieji pinigai + čekiai + kelioniniai čekiai) 772 mlrd. dol.

Pajamų kaupimo indėliai

Naudojami fizinių asmenų atlyginimų, honorarų, pensijų, pašalpų, kompensacijų kitų išmokų įskaitymui. Sąskaitos atidaromos tik litais. Šioje sąskaitoje verta laikyti pinigus, skirtus einamosioms išlaidoms apmokėti, nes už pajamų kaupimo indėlius paprastai mokamos didesnės palūkanos nei už indėlius iki pareikalavimo. Paskutinę metų darbo dieną palūkanos įskaitomos į pajamų kaupimo indėlio sąskaitą ir toliau jos jau skaičiuojamos nuo padidėjusios sumos. Pervedant pajamas į sąskaitą, išvengiamos rizikos, susijusios su grynųjų pinigų turėjimu jų išmokėjimo dieną (vagystės, pametimai).

Atvirieji indėliai

Tai lankstus taupymo būdas, kai galite pradėti taupyti nuo minimalios šiai indėlio rūšiai nustatytos sumos – 200 Lt. ir prireikus ne dažniau kaip vieną kartą per kalendorinį ketvirtį galite atsiimti iki 25 proc. Sutaupytos sumos. Taip pat be jokių apribojimų leidžiama didinti indėlio sumą. Palūkanos už indėlį apskaičiupjamos kasdien. Palūkanos skaičiuojamos nuo tos sumos, kuri dienos pabaigoje yra indėlio sąskaietoje. Priskaičiuotos palūkanos kalendorinių metų pabaigoje arba pasibaigus indėlio sutarčiai pervedamos į indėlininko sąskaitą banke.

Čekinis indėlis

Tai banko indėlis, kuriam išmokėti išrašomas čekis. Bankų depozitai šiandien sudaro didžiausią pinigų pasiūlos dalį; jie naudojami čekiais, kurie, trumpai saknt, yra įstatymo nustatytos formos raštiškas nurodymas (įsakymas) bankui išduoti nurodytą pinigų sumą arba pervesti ją iš čekį pasirašiusio asmens ar firmos einamosios sąskaitos į kito asmens ar firmos sąskaitą, t.y.perkelti vieno asmens ar firmos banko depozito dalį į kito asmens ar firmos banko depozitą. Ši pinigų forma nėra teisėta mokėjimo priemonė, bet kreditoriai (skolintiojai) priima čekius, kai jais mokama už prekes arba atlyginamos skolos, jeigu čekio davėjas laikomas patikimu asmeniu.
Čekinis indėlis (depozitai) yra pati didžiausia sudėtinė pinigų masė M1 dalis JAV. 1989m. vasario mėnesį jie sudarė 553 mlrd. dolerių. Tuo tarpu grynieji pinigai – 212 mlrd. dol., o kelioniniai čekiai – 7 mlrd. dol.

Čekinė sąskaita

Tai banko atsiskaitomoji (einamoji) sąskaita, pagal kurią indėlininkas turi teisę išrašyti čekius. Čekinė sąskaitos, laikomos komerciniuose bankuose, dar yra vadinamos indėliais iki pareikalavimo (indėlis iki pareikalavimo – tai neterminuotas indėlis su teise bet kuriuo metu pareikalauti viso indėlio ar jo dalies išmokėjimo), mat jos išduodamos “pagal reikalavimą’ – paprasčiausiai išrašant čekį.

Indėlių saugumas

Lietuvos ir užsienio gyventojų indėliai litais ir užsienio valiuta – JAV doleriais, eurais ir Europos Sąjungos šalių nacionaline valiuta Lietuvoje yra draudžiami. Draudimas įsigaliojo nuo 2001m. vasario 27d. Indėliai draudžiami sekančia tvarka:
Data Indėlio vertė Draudimas proc.
2001 02 27 – 2003 12 31 iki 10 000 Lt 100

10 000 – 45 000l Lt 90
2004 01 01 – 2006 12 31 iki 10 000 Lt 100

10 000 – 50 000 Lt 90
2007 01 01 – 2007 12 31 iki 10 000 Lt 100

10 000 – 60 000 Lt 90
nuo 2008 01 01 iki 2 500 eurų 100

2 500 – 20 000 eurų 90

2001 metų vasarą buvo numatyta, kad indėlių draudimo sistemos principus Lietuva iki 2008 metų suderins su Europos Sąjungos principais ir tai padidins indėlių saugumą. Indėlių draudimo įstatymo pataisos priartins šalies draudimo sistemą prie Europos Parlamento direktyvos reikalavimo, jog indėlių negražinimo atvėju kiekvienam indėlininkui už visus jam priklausomus indėlius turi būti kompensuojama iki 20 000 eurų (atitinkamai litais).
Skaičiojant draudimo išmoką sudedami visųindėlininkui priklausančių sąskaitų likučiai, sukauptos, bet neišmokėtos palūkanos ir kitos piniginės lėšos banke. Gauta suma išdalinama į dydžius, nurodytus Lietuvos Respublikos indėlių draudimo įstatyme. Indėlininkui iki 10 000 Lt sumai išmokama 100 proc., kas virš 10 000 Lt iki 45 000 Lt – 90 proc, o jei sumos dydis viršija 45 000 Lt (iki 2004 01 01), neišmokama ta dalis, kuri viršija nurodytą sumą.
Indėlių išmokos nemokamos kai:
• Indėlius, kuire teismo keliu pripažinti įgytais neteisėtu būdu. Indėliai, dėl kurių teisėtumo kreiptasi į teisėsaugos institucijas, tačiau sprendimas nepriimtas, draudimo išmokų mokėjimas sustabdomas iki sprendimo įsiteisėjimo.
• Indėlius, į kuriuos rekalavimo teisė perleistos yra po draudiminio įvykio dienos.
• Su banko valdymu ar darbu susijusių asmenų indėlius.
• Banko paskolos gavėjo indėlius, jeigu jų dydis neviršija jo grąžintinų paskolų su palūkanomis dydžio.
• Indėlius, kuriems draudėjas yra nustatęs palūkanų normą, daugiau kaip du kartus viršijančią adekvatiems indėliams toje pačioje kredito įstagoje nustatyta palūkanų norma.

Oficialiai nutraukus banko indėlių draudimą, sumuojami sąskaitų ir kitų piniginių lėšų likučiai, priklausantys indėlininkui, buvę iki indėlių draudimo nutraukimo dienos.

Ką siūlo Lietuvos bankai?

Vilniaus Bankas

Banke saskaita gali tureti visi juridiniai ir fiziniai asmenys, registruoti ir neregistruoti Lietuvos Respublikoje, taip pat įmones, neturincios juridinio asmens statuso.
Pasirinkite Jums tinkamiausia indėlio rūšį ir palūkanų mokėjimo būda. Galite sudaryti terminuotojo, terminuoto kaupiamojo ir kaupiamojo indėlio sutartis.
Terminuotaji ir terminuota kaupiamaji indėlį galite turėti litais, JAV doleriais ir eurais, o kaupiamajį indėlį – litais, JAV doleriais ir eurais.
Be einamųjų sąskaitų bankas siūlo tokias indėlių rūšis:
• Terminuotas indėlis kai palūkanos mokamos kiekvieną mėnesį arba pasibaigus terminui.
• Terminuotas kaupiamasis indėlis kai apskaičiuojamos palūkanos prie indėlio kiekvieną mėnesį arba palūkanos pridedamos prie indėlio pasibaigus sutarties terminui.
• Kaupiamasis indėlis nuo 2003 m. kovo 17 d. (tik privatiems klientams)
Minimalus indėlis: 500 Lt, 250 JAV dolerių, 250 eurų.
Už visu rūšių indelius mokamos skirtingos palūkanos (žiūrėti priedus). Indėlių terminai labai įvairūs – nuo 30 iki 720 dienu ir daugiau. Sudarydami terminuotojo ar terminuotojo kaupiamojo indėlio sutartį, indelio terminą nurodykite dienomis. Palūkanų norma priklausys nuo indėlio dienų skaičiaus.
Banko sąskaitas galima tvarkyti internetu, taip pat mobilia linija. Galima pirkti /parduoti valiutą, atlikti tiek vietinius, tiek tarptautinius mokėjimo pavedimus ir kitaip tvarkyti sąskaitas. Tai labai patogi paslauga.
Yra tesioginio debeto paslauga (kai lėšos nurašomos tiesiogiai pasirinktiems klientams nuo einamosios sąskaitos, kai joje yra pinigų) Tačiau pasirinktinų klientų šiuo metu yra nedidelis skaičius.

Hansa-LTB

Indėliai – tai saugi ir patogi priemonė laisvoms lėšoms investuoti bei taupyti. Pasirinktam laikui padėję pinigus į terminuotojo indėlio sąskaitą, galėsite gauti priskaičiuotas palūkanas. Hansa-LTB galite pasirinkti jums tinkamą indėlio terminą, palūkanų mokėjimo laiką bei indėlio papildymo galimybes.
Terminuotas indėlis – tai saugi priemonė laisvoms lėšoms investuoti. Pasibaigus pasirinktam terminuotojo indėlio laikui, gausite priskaičiuotas palūkanas bei indėlį. Terminuoto indėli minimali suma 500 Lt, 250 JAV dolerių arba 250 eurų .(palūkanų normas žiūrėti prieduose).
Terminuotas periodinis indėlis suteikia papildomą galimybę – už indėlį mokamas palūkanas galima atsiimti kas mėnesį. Tai geras būdas didesnėms pinigų sumoms investuoti ir nuolatinėms pajamoms gauti.
Taupomasis indėlis – patogi priemonė taupyti. Pasirinktam laikui padėję pinigus į taupomojo indėlio sąskaitą, galėsite be apribojimų papildyti indėlį ir termino pabaigoje gauti priskaičiuotas palūkanas, o prireikus – atsiimti dalį indėlio. Praėjus pasirinktam laikui, gausite indėlio sąskaitoje susikaupusį indėlį bei palūkanas.
Jaunimo indėlis – tai pasirinktam laikui vaiko vardu padėtas indėlis, kurį be apribojimų galima papildyti. Patikimas būdas sukaupti pinigų savo vaiko ar kito nepilnamečio asmens savarankiško gyvenimo pradžiai – studijoms, svarbiam pirkiniui ar kitoms reikmėms.
Banke taip pat naudojami einamųjų sąskaitų valdymas interneto pagalba.

Parex Bankas

Einamoji sąskaita AB Parex banke leidžia laisvai disponuoti savo pinigais, o už sąskaitos likuti gauti palūkanas. Saskaita atidaryti paprasta – tereikia noro ir paso (arba kito asmens tapatybe patvirtinančio)
Terminuotasis indėlis – tai patogi ir saugi galimybė investuoti savo santaupas. Už terminuotąjį indėlį mokamos iš anksto sutarto dydžio palūkanos. Indėlio terminas – nuo 1 mėnesio iki 3 metų. Minimali indėlio suma: 500 Litų, 125 JAV dolerių, 125 Eurų (palūkanų normas žiūrėti prieduose).
Kaupiamojo indėlio palūkanos kiekvieną mėnesį pervedamos į kaupiamojo indėlio sąskaitą ir kitą mėnesį palūkanos skaičiuojamos jau nuo didesnės sumos. Taip pat Jums suteikiama galimybė bet kuriuo metu papildyti kaupiamojo indėlio sąskaitą nesudarant naujos sutarties su Banku. Jus galite pasirinkti indėlį litais, JAV doleriais arba eurais.
Jūsų pageidavimu palūkanos gali būti išmokėtos pasibaigus sutarties terminui, kas ketvirtį arba kas mėnesį.
Galite nurodyti, kad, Jums neatvykus į banką, indėlio sutartis būtų automatiškai pratęsiama tokiam pat terminui.
Galima numatyti, kad automatiškai pratęsiant sutartį Jums priskaičiuotos palūkanos būtų kapitalizuotos (t.y. pridėtos prie naujo indėlio sumos).
Indėlis gali būti padėtas kito asmens vardu.
Sumoms, viršijančioms 100 000 Lt (arba jos ekvivalentą kitomis valiutomis), palūkanų normos gali būti nustatytos pagal susitarimą.
Atsiimant indeli anksčiau numatyto termino Jūs turite raštu pranešti Bankui ne veliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki indelio atsiemimo dienos. Jei Jūs atsiemete indeli nepasibaigus sutarties terminui, priskaičiuotos palūkanos išskaičiuojamos iš indėlio sumos
Pirmą kartą atvykęs į banką atsižvelgiant į sudarytosios sutarties sąlygas, galite tapti “bronziniu”, “sidabriniu” arba “auksiniu” klientu. Banko darbuotojas atitinkamai pažymi Jūsų sutarties egzempliorių. Paprastai “bronzinis” statusas suteikiamas, jei Jūsų sutarties terminas yra iki 91 dienos (imtinai), “sidabrinis” – iki 365 dienų (imtinai), o “auksinis” – jei terminas ilgesnis negu 365 dienos. Suėjus Jūsų turimo indėlio terminui, galite pratęsti turimąjį arba padėti kitą indėlį ir gauti kitą – didesnę (palyginus su tuo metu galiojančiomis) palūkanų normą. Ir tai nepriklauso nuo naujo indėlio ir termino. “Bronziniai” klientai gauna +0,1%, “sidabriniai” +0,2%, o “auksiniai” +0,3% didesnę palūkanų normą. Ypatingo kliento statusas, sutarčiai pasibaigus, galioja 30 kalendorinių dienų. Sudarius naują sutartį, Jums gali būti suteiktas jos sąlygas atitinkantis naujas statusas.
Mokėjimo sistema faksu suteikia galimybe Klientui valdyti savo sąskaitas iš savo darbo ar kitos Jums patogios vietos. Jums reikalingas tik fakso aparatas. Naudodamas šią sistemą, Klientas gali siųsti pranešimus, nurodymus ir mokėjimo pavedimus į banką faksu.
Kliento atliekami mokėjimo pavedimai ir kiti nurodymai turi būti parengti pagal banko reikalavimus (pasirašyti specialiais raktais, kurie apskaičiuojami naudojant duomenų raktavimo prietaisą DIGIPASS).
Klientai, turintys AB Parex banke sąskaita ir norintys naudotis šia paslauga, turi užpildyti atitinkama prašymo forma.

Kredyt Bank

Kredyt Bank siūlo įmonės terminuotąjį indėlį.
Terminuotieji indėliai priimami litais ir valiuta. Minimali indėlio suma – 1000 Lt.(palūkanų normas žiūrėti prieduose)
Kredyt Bank siūlo savo klientams dviejų rūšių terminuotus indėlius – su kintama arba pastovia palūkanų norma. Indėlio sutartyje numatyta kintama palūkanų norma reiškia, jog bankas pasilieka teisę keisti palūkanų normą indėlio sutarties terminui nepasibaigus, priklausomai nuo padėties rinkoje. Indėlių su pastovia palūkanų norma palūkanos nekinta visą indėlio sutarties terminą.
Kredyt Bank laikomi indėliai apdrausti tiek Lenkijos, tiek ir Lietuvos indėlių draudimo fonduose.
Indėlininkas gali nutraukti indėlio sutartį anksčiau termino ir disponuoti lėšomis:
• grynaisiais pinigais – po 3 darbo dienų nuo pranešimo Bankui apie ketinimą nutraukti indėlio sutartį;
• negrynaisiais pinigais – sekančią dieną po pranešimo Bankui apie ketinimą nutraukti indėlio sutartį.
Indėlio terminas gali būti automatiškai pratęstas tokiai pačiai indėlio sumai arba prie indėlio sumos pridėjus sukauptas palūkanas.

Lietuvos Žemės Ūkio bankas

Terminuotieji indeliai Lietuvos žemes ūkio banke priimami nuo 7 dienų iki 2 metų. Tai patogi taupymo forma, kai norima sukaupti didesnę pinigų sumą per pasirinktą laikotarpį. Palūkanų norma priklauso nuo termino, t.y. kuo ilgesnis terminuotojo indėlio laikymo Banke terminas, tuo didesnes palūkanų normos. Pasibaigus indėlio laikymo terminui, indėlininkas gali sudaryti naują sutartį arba įpareigoti Banką automatiškai pratestį sutartį. Indėlio palūkanos indėlininko pageidavimu gali būti išmokamos kiekvieną menesį, ketvirtį (netgi jei sutarties terminas dar nesibaigęs) ar pasibaigus sutarties terminui.Terminuotaji indėli gali turėti ir tvarkyti keli asmenys. Tai patogu šeimai arba kai pats žmogus negali tvarkyti indėlio (pvz., ligonis). Sutartyje bendrasavininkiai gali pasirinkti, ar indeliu gales pasinaudoti atvyke kartu, ar atskirai.
Kaupimo indėliai – tai indėlininkų lėšos, įmokėtos apibrėžtam terminui į sąskaitą Banke ir indėlininkams išmokamos suėjus šiam terminui. Kaupimo indėlio sąskaitą galima papildyti bet kokia suma. Kaupimo indėlio sąskaita gali būti atidaroma ir kelių asmenų vardu, kurie yra šios sąskaitos bendrasavininkiai. Teisė disponuoti tokia sąskaita suteikiama bendrasavininkiams kiekvienam atskirai arba visiems kartu, t.y. su bet kurio vieno parašu arba su visų bendrasavininkių parašais.
Kaupimo indėliai priimami terminui nuo 3 mėnesių iki 5 metų. Kaupimo indėlis neišmokamas dalimis. Priklausomai nuo pasirinkimo, palūkanos išmokamos kas mėnesį, kas ketvirtį (kalendoriniam mėnesiui pasibaigus )arba suėjus kaupimo indėlio sutarties terminui.
Vaikų indėliai – tai galimybė iš anksto pasirūpinti tuo, kad pilnametystės sulaukęs vaikas jau turėtų finansinį pagrindą tolimesniam gyvenimui. Vaikų indėliai – tai indėlininko lėšos, įmokėtos vaiko iki 17 metų amžiaus (gali būti ir ką tik gimęs ir jau paauglystės metų sulaukęs) naudai sutartyje apibrėžtam terminui į sąskaitą Lietuvos žemės ūkio banke. Vaikų indėlio laikymo Banke termino pabaiga yra data, kai asmeniui, kurio naudai atidaryta sąskaita, sueina 18 metų, plius 30 dienų. Indėlio įnešėjas lėšomis disponuoja vaikų indėlio sąskaitoje iki vaikui sukanka 18 metų. Asmuo, kurio naudai atidaryta vaikų indėlio sąskaita, įgyja teisę pareikšti Bankui savo valią naudotis indėlininko teisėmis, sulaukęs 18 metų. Jei per 30 kalendorinių dienų asmuo, kurio naudai atidaryta vaikų indėlio sąskaita, nepareiškia Bankui savo valios naudotis indėlininko teisėmis, tuomet pasibaigus vaikų indėlio sutarties terminui, lėšas sąskaitoje toliau tvarko indėlio įnešėjas. Vaikų indėliai priimami litais ir užsienio valiuta (JAV doleriais ir eurais). Vaikų indėlio sąskaitą gali papildyti tik indėlio įnešėjas grynaisiais pinigais ar mokėjimo pavedimu suma, ne mažesne už Banko valdybos nustatytą minimalią papildomo įnašo į sąskaitą sumą. Už vaikų indėlius taikomos aukštos metinės palūkanų normos. Palūkanos išmokamos tik atsiimant visą vaikų indėlį.

Medicinos bankas

Terminuotasis indėlis – gali būti litais, JAV doleriais arba eurais. Minimalios terminuotųjų indėlių sumos: 400 Lt., 100 JAV dolerių arba 100 Eurų. Mažiausias laikotarpis terminuotajam indėliui 30d. Maksimalus laikas neribojamas. Pasibaigus sutačiai galima automatiškai pratęsti sutartį. Atsiimant indėli preiš laiką, negaunamos palūkanos už einamąjį ketvirtį. Palūkanų normas žiūrėti prieduose.
Kaupiamasis indėlis tai patogus taupymo būdas tam tikrą pasirinktą laikotarpį, kadangi indėlio suma bet kada gali būti didinama papildomais įnašais; indėliai priimami litais, JAV doleriais, eurais;• už indėlį mokamos palūkanos, kurios kiekvieno mėnesio paskutinę dieną už einamąjį mėnesį pervedamos į indėlio sąskaitą; visos sukauptos palūkanos už kaupiamąjį indėlį išmokamos tik pasibaigus indėlio sutarties terminui. Minimalios kaupiamųjų indėlių sumos kaip ir terminuotojų ( 400 litų; 100 Eurų;100 JAV dolerių)
Vartotojiškasis indėlis priimamas litais, JAV doleriais, eurais; minimalus indėlio terminas 6 mėn.; maksimalus indėlio terminas 25 mėn.; indėlio termino laikotarpiu iš indėlio sąskaitos galima paimti iki 15 procentų indėlio sumos, ne dažniau kaip vieną kartą per 30 dienų (nuo paskutinės indėlio dalies grąžinimo dienos), sąskaitoje paliekant likutį ne mažesnį nei minimali indėlio suma;•pradinė indėlio suma turi būti ne mažesnė nei minimali indėlio suma;•pradinė indėlio suma gali būti sukaupta per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo datos; indėlio suma bet kada gali būti didinama papildomais įnašais; minimali papildomo įnašo suma – 100 litų, 30 eurų, 30 JAV dolerių; minimali indėlio suma ir papildomo įnašo suma užsienio valiuta skaičiuojama pagal sandorio sudarymo dieną Lietuvos banko nustatytą lito ir užsienio valiutų santykį; palūkanos priskaičiuojamos kiekvieno mėnesio pabaigoje. Palūkanos įskaitomos į indėlio aptarnavimo sąskaitą sutartyje nurodytu periodiškumu, kurias galima paimti grynaisiais pinigais banko kasoje arba pervesti į kitą sąskaitą:•kiekvieną mėnesį; kas ketvirtį; pasibaigus indėlio sutarties terminui. pasibaigus indėlio terminui ir indėlininkui neatvykus į banką, sutartis automatiškai pratęsiama pradinėje sutartyje nustatytam terminui, nustatant pratęsimo dieną banke galiojančią metinę palūkanų normą.
Minimali vartotojiškojo indėlio suma 100000 litų arba ekvivalentu užsienio valiuta (JAV doleriai, eurai)

Nordea Bank Lietuva

Sąlyginio indėlio sąskaita – tai banko sąskaita, kurios valdymą, remdamasis pirkėjo ir pardavėjo sutartimi, bankas apriboja tam tikromis sąlygomis. Sąskaita naudojama, kuomet pirkėjas dėl vienokių ar kitokių priežasčių nenori su pardavėju atsiskaityti iš anksto. Sąlyginio indėlio sąskaitos sutartis, kurią sudaro bankas, konstatuoja, kad mokėjimo pavedimas į tam tikrą banko sąskaitą turi būti padarytas prieš prekių pristatymą. Sutartyje nurodoma kokius dokumentus pardavėjas privalo pristatyti bankui tam, kad įvykdžius pirkėjo nustatytas sąlygas, pardavėjas įgytų teisę valdyti sąskaitoje esančias lėšas. Sąlyginio indėlio sąskaita yra naudinga alternatyva, jeigu pirkėjas ir pardavėjas vienas kito gerai nepažįsta ir dėl kokių nors priežasčių nenori naudoti akredityvo. Sąlyginio indėlio sąskaitos naudojamos eiliniuose eksporto sandoriuose, ilgalaikiuose eksporto užsakymuose, statybiniuose, renovacijos bei kituose, pagal sutartis vykdomuose projektuose, prekyboje per tarpininkus. Sąlyginio indėlio sąskaitas patogu naudoti sandoriuose susijusiuose su bendrais pirkimais.

Šiaulių bankas

Ilgalaikis indėlis. Pasirūpinkite savo ateitimi padėdami lėšas į ilgalaikį (2-3-4-5 metų) terminuotą kintančios palūkanų normos indėlį, už kurį bus mokamos atitinkamai 0,15%, 0,3%, 0,45%, 0,6% didesnės palūkanos nei už įprastą Terminuotąjį vienerių-dvejų metų trukmės indėlį litais ar eurais.
Ilgalaikio indėlio palūkanų norma nustatoma indėlio termino pirmąją dieną ir koreguojama kiekvienų kitų kalendorinių metų tą pačią dieną prie tuo metu galiojančių didžiausių
Šio indėlio privalumai:
• didžiausia už indėlius mokama palūkanų norma;
• net ir nutraukus sutartį – mokamos palūkanos, t.y. atsiimant indėlį anksčiau negu nustatytas terminas,
• už kiekvienus pasibaigusius indėlio metus Jums bus išmokėtos tokios palūkanos, kokias Jūs būtumėte gavęs, kiekvienais metais padėdamas terminuotąjį daugiau kaip 12 mėn. trukmės indėlį.
Terminuotasis indėlis. Indėlis, kurį galite padėti bet kokiam terminui nuo 10 dienų iki 2 metų. Už šios rūšies indėlį, palyginti su kitų rūšių to paties termino indėliais, mokamos didžiausios palūkanos. Jums pageidaujant, indėlis gali būti pratęsiamas automatiškai. Palūkanos gali būti išmokamos kas mėnesį arba terminui pasibaigus.
Kaupiamasis indėlis. Tai terminuotas indėlis, kurį galima nuolat papildyti net ir nedidelėmis sumomis (nuo 200 LTL ar 100 USD). Prireikus galima atsiimti dalį indėlio lėšų, neprarandant sukauptų palūkanų. Jums pageidaujant, indėlis gali būti pratęsiamas automatiškai.
Taupomasis indėlis. Neterminuotas taupomasis indėlis patrauklus gaunantiems reguliarias pajamas. Jį galima nuolat papildyti. Įspėjus banką prieš 30 dienų, galima atsiimti visą indėlį arba jo dalį neprarandant sukauptų palūkanų

Sampo

Likvidūs terminuotieji indėliai. Likvidūs terminuotieji indėliai – tai puikus investavimo būdas, kai negalite tiksliai suplanuoti indėlio termino.
Likvidaus terminuotojo indėlio terminas: minimalus – 1 mėnuo, maksimalus – 12 mėnesių
Minimali indėlio suma fiziniams asmenims – 40 000 Lt, juridiniams asmenims- 100 000 Lt arba ekvivalentas užsienio valiuta.
Palūkanos už indėlį išmokamos kiekvieną mėnesį arba terminui pasibaigus. Nutraukiant likvidaus terminuotojo indėlio sutartį, palūkanos neprarandamos. Bankas sumoka palūkanas, atsižvelgdamas į išlaikytą terminą pagal tuo metu banke galiojančią palūkanų normą

Išvados

Kartu su pinigais atėjo ir pinigų taupymo bei investavimo problemos. Norint pinigus tinkamai saugoti nevertėtu tai daryti “kojinėje”. Geriau laisvas lėšas investuoti į bankini indėlį ir taip gauti palūkanas. Be to, mes pinigus galima labai greitai išgryninti iš bankinio indėlio.Tai nelabai rizikinga investicija.
Tačiau nelabai verta laikyti banke indėlio, kai laisvos lėšas norima ilgesniam laikui (pvz. 25 metai). Tada vertėtu pasirinkti kitas investicijų rūšis.
Lietuvos respublikoje veikia 10 bankų. Norėdami tinkamai pasirinkti indėlio rūšį, mes patys turime žinoti lėšų paskirtį. Taip lengviau galima pasirinkti indėlį, o pasirinkus indėlį reiktu sužinoti kokias panašaus indėlio sąlygas siūlo kitas bankas, bei didelę reikšmę turi ir metinės palūkanos.

Leave a Comment