Velazquez

1599 m. birželio 6 d. Ispanijoje, Sevilijos mieste, bajorų šeimoje gimė Diegas Rodrigesas de Silva y Velaskesas.
1610-1617 – Velaskesas mokosi pas dailininką Fransiską Ererą Vyresnįjį, o paskui Sevilijos tapytojo, poeto ir meno teoretiko Fransisko Pačeko dirbtuvėje. Tam laikotarpiui priskirtini pirmieji savarankiški Velaskeso mokymosi metų darbai.
1617 – Velaskesui išduodamas meno meistro dokumentas. Jis davė teisę savarankiškai dirbti ir atidaryti savo dirbtuvę. Jaunasis maestro įstoja į Sevilijos dailininkų korporaciją – šv. Luko gildiją.
1618 – Veda Chuaną de Mirandą, Fransisko Pačeko dukterį.
1617-1622 – Nutapė paveikslus liaudies siužetais: “Sena virėja”, “Tarnaitė”, “Vandens pardavėjas”, “Pusryčiai”, “Du valgantys jaunuoliai”, “Nekaltas prasidėjimas”, “Kristus Mortos ir Marijos namuose, “Nežinomojo portretas”, “Kūdikėlio pagarbinimas” ir kt.
1623 m. spalis – Velaskesas paskiriamas Ispanijos karaliaus Pilypo IV rūmų dailininku. Nuo šiol jis gyvena Madride.
1627 – Velaskesas tampa nugalėtoju rūmų dailininkų konkurse, nutapęs paveikslą istorine tema “Moriskų išvijimas iš Ispanijos 1609m.”
1628 – Velaskesas susipažįsta ir susidraugauja Madride su įžymiu flamandų tapytoju Piteriu Pauliu Rubensu. Paveikslas “Bakchas”
1629 – Pirmoji Velaskeso kelionė į Italiją. Apsilankymas Romoje, pažintis su Ribera.
1630 – Paveikslas “Vulkano kalvė”
1631 – Velaskesas sugrįžta iš Italijos į tėvynę.
1634-1635 – Paveikslas “bredos pasidavimas”
1638-1643 – Grafo Olivareso portretas.
1629-1643 – Pradėta karaliaus neūžaugų ir juokdarių portretų serija.
1642-1644 – Kelionė su karaliaus svita į Kataloniją ir Aragoną. Pilypo IV portretas (“La Fraga”).
1644-1648 – “Damos su vėduokle” portretas.
1648-1651 – Antroji Velaskeso kelionė į Italiją nupirkti naujų paveikslų karališkajam Alkazarui ir paruošti Madrido Dailės Akademijos projektą.
1649 – Chuano Parechos portretas.
1650 – Romos popiežiaus Inocento X portretas.
1650-1660 – Infantės Margaritos portretai.
1656 – Baigtas “Meninų” paveikslas.
1657 – Baigti paveikslai “Venera su veidrodžiu”, “Verpėjos”
1659 – Kelionė į Faizameso salą, kur Velaskesas vadovavo paruošiamiesiems darbams Liudviko XIV ir Marijos Terezos jungtuvių ceremonijai.
1660m. rugpjūčio 6 dieną mirė Diegas Rodrigezas de Silva y Velazquez.