Grafikas ir Tapytojas Hansas Holbeinas Jaunesnysis

TURINYS

ĮVADAS 3
1. Hanso Holbeino Jaunesniojo biografija 4
2. Hanso Holbeino Jaunesniojo kūriniai:
2.1. „Mirties šokis“ 5
2.2. „Senis ir mirtis“ 6
2.3. „Adomas ir Ieva išvaryti iš Rojaus“ 7
2.4. „Popiežius“ 7
IŠVADOS 8
Testas 9
Testo atsakymai 10
INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS 11

ĮVADAS

Tikslas: Susistemintai ir išsamiai pateikti informaciją apie Hanso Holbeino (Hans Holbein) Jaunesniojo gyvenimo ir kūrybos kelią.
Uždaviniai:
• Susipažinti su XVI amžiaus tapytojo bei grafiko Hanso Holbeino (Hans Holbein) Jaunesniojo biografija;
• Susipažinti su jo kūryba bei jos tematika.
Hanso Holbeino Jaunesniojo gimimas, gyvenimas ir kūryba klostėsi ir vyko XVI amžiuje. Europoje įsigali stiprūs socialiniai skirtumai. Liaudis vargsta, monarchai didina savo autoritetą ir išteklius, kėsinasi į senjorų teises, miestų laaisvę, didina mokesčių naštą. Tuo metu, kai didikai mėgina išlaikyti savo teises, buržuazija perkasi tarnybos postus, kurie jai atveria socialinės sėkmės perspektyvas. Tokios svarbiausios temos iš to meto dienų interpretuojamos Hanso Holbeino Jaunesniojo grafikos darbuose. Įvedami prasmingi simboliai. Holbeino kūryba daro moralinį poveikį. H. Holbeinas persiima Martyno Liuterio idėjas ir savo darbuose iliustruoja dalinai biblijinius pasakojimus.
XVI amžiaus pradžioje buvo gyvas optimizmo, nesuvaržyto, linksmo, siekiančio tobulėti, paisančio sveiko proto žmogaus idealas, kaip, beje, ir viltis padaryti pasaulį tobulesnį, taikingesnį.
Meno kūriniai iš tiikrųjų turi būti didaktiški ir išraiškingi: jie jaudina daugybę žmonių, palaikydami asmeninę pamaldumo praktiką, reikalaujamą protestantizmo. Mažas graviūrų formatas, jų sudėtinga kompozicija, detalių ir priedų gausa tikintįjį skatina susikaupti taip pat kaip ir skaitant pačią Bibliją.

1. Hanso Holbeino Jaunesniojo biografija

Renesanso epochos vo

okiečių tapytojas ir grafikas. Hanso Holbeino Vyresniojo sūnus.
Tapyti išmoko veikiausiai tėvo dirbtuvėje. Ankstyvuosiuose darbuose jaučiama šio įtaka, bet netrukus išryškėjo Holbeino portretisto talentas („Burmistras Jakobas Meyeris ir jo žmona Dorotėja Kanengyser”, 1516 m.). Holbeinas apkeliavo Italiją, Prancūziją ir Nyderlandus, kol pagaliau 1532 m. apsistojo Anglijoje. Ten 1536 m. tapo karaliaus Henriko VIII rūmų dailininku; šiose pareigose buvo atsakingas už visus meno reikalus nuo oficialių portretų iki papuošalų eskizų ir švenčių organizavimo. Tačiau Holbeiną išgarsino jo portretai. Didžiausią gyvenimo dalį praleidęs Anglijos karaliaus rūmuose, pagarsėjo kaip portreto meistras. Portretuose atsiskleidė ryškus Holbeino, kaip psichologo ir stebėtojo, talentas. Šaltas, skvarbus jo žvilgsnis fiksavo daugybę įvairiausių charakterių: valdingo Anglijos karaliaus Henriko VIII, orių, savim pasitikinčių aristokratų, gyvenimo nuvargintų senukų, geraširdžių arba nuobodžiaujančių miesčionių. Be to, dailininkas geebėjo virtuoziškai perteikti drabužių spalvas bei medžiagiškumą. Ryškus visafigūris Danijos princesės Kristinos portretas (1538 m.). Dažną paveikslą papildo simbolinio pobūdžio daiktai; jie tiksliau apibūdina vaizduojamą asmenį arba suteikia kūriniui vanitas prasmę (pvz., „Prancūzijos pasiuntiniai Londone”, 1533 m.). Vėlyvuose kūriniuose nebevaizdavo erdvės ir naudojo neutralų foną. Reikšmingi „Mirties šokio” (1525 m.) ir Senojo Testamento tematikos (1538 m.) medžio raižinių ciklai – vakarietiškos grafikos šedevrai.
Be to, Holbeinas kūrė freskas (pvz., Bazelio rotušės salei) ir altorinius paveikslus (Pasijos altorius, apie 1525 m.), tačiau portretai juos aiškiai pranoksta.
Kiti kūriniai: „Bazelio te
eisės žinovas Bonifacijus Amorbachas” (1519 m.); „Rašantis Erazmas Roterdamietis” (1523 m.); „Pirklys Georgas Gisze” (1532 m.); „Anglijos karalius Henrikas VIII” (1538 m.).

2. Hanso Holbeino Jaunesniojo kūriniai

2. 1. „Mirties šokis“

Hansas Holbeinas Jaunesnysis. Mirties šokis XIV a.
Įvairiapusis meistras Hansas Holbeinas Jaunesnysis (Hans Holbein, 1497-1543), sukūręs žinomą medžio graviūrų seriją „Mirties šokis“. Pasirinkęs tuo metu populiarų motyvą – “Mirties šokį“, dailininkas norėjo pasakyti, kad mirtis visagalė, prieš ją visi lygūs. Turtuoliai ir beturčiai, valdžios žmonės ir engiamieji.
Mirties šokis (pranc. Danse Macabre ) – viduramžių alegorija apie gyvybės trapumą ir žmonių lygybę mirties akivaizdoje. Siužetas išpopuliarėjo XV amžiuje. Jis buvo šokamas, vaidinamas teatre, tapomas. Kad būtų pabrėžta tai, kaip mirtis žmones suartina, paveiksluose bei vaidinimuose kartu buvo vaizduojami ir valstiečiai, ir popiežiai.

Hansas Holbeinas Jaunesnysis. Mirties šokis XIV a.

2. 2. „Senis ir mirtis“

Hansas Holbeinas Jaunesnysis. Senis ir mirtis. Hansas Holbeinas Jaunesnysis. Senis ir mirtis.
Giltinė mirti veda visus, ir turtingus, ir vargšus, ir jaunus ir senus. Visi, kuriems laikas mirti susitinka su mirties simboliu. Šiuo atveju mirtis pasitinka senolį. Ji neskriaudžia jo. Jam seniai laikas mirti. Jį giltinė veda gražiai, su muzika ir paėmusi už rankos. Neapiplėšinėja ir nesišaipo. Labai natūralus ir nuoširdus siužetas. Tolumoje matomas smėlio laikrodis, kaip laiko tėkmės simbolis.

2. 3. „Adomas ir Ieva išvaryti iš Rojaus“

Hansas Holbeinas Jaunesnysis. Adomas ir Ieva išvaryti iš Rojaus Mirties pagalba.
Mirtis prasideda, kai Ad

domas ir Ieva išvaromi iš Rojaus. Mirtis jaučiasi pergalingai, nes nuo šiol visi žmonės vienas po kito sulauks savo mirties. Holbeinas dažnai vaizduoja smėlio laikrodį, kaip laiko iki mirties mažėjimo simbolį.
2. 4. „Popiežius“

Hansas Holbeinas Jaunesnysis. Popiežius.

Imperatoriaus karūnavimas. Du velniai simbolizuoja šurmulio pagundą. Geriausiu popiežiaus karjeros laikotarpiu ateina mirtis jo pasiimti.

IŠVADOS

Taigi, Hansas Holbeinas Jaunesnysis jau tais XVI a. pradžios laikais grafikoje įkūnijo mirtį ir gyvenimą dramatiškais juodos ir baltos sąskambiais.
Galima daryti prielaidą, kad nedidelėse medžio graviūrose išryškinta, tai kas svarbiausia, kiekviena detalė turi savo prasmę ar alegorinę reikšmę. Holbeino darbuose atsispindi paprastumas. Visuose graviūrų ciklo „Mirties šokis“ darbuose vyrauja giltinės simbolis.

Holbeinas mums primena, kad išpirkimas ir prisikėlimas įmanomas tik su Jėzaus Kristaus pagalba. Vyrai ir moterys, kurie tiki į jį gali įveikti mirtį.

INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS:

1. Frontisi C. Vizualioji meno istorija. Paris 2001. Vert. į liet. kalbą 2007m.;
2. http://www.lamortdanslart.com/danse/Manuscrit/Holbein/dd_holbein.htm&prev=/search%3Fq%3Dold%2Bman%2Band%2Bdie%2Bhans%2Bholbein%26hl%3Dlt%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DLkf%26tbo%3Dd%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official%26biw%3D1024%26bih%3D605&sa=X&ei=HXzyUImFH8bJswb294G4DA&ved=0CC0Q7gEwAA
3. http://www.dodedans.com/Eholbein.htm
4. http://www.gart.lt/grafika-apie-grafika.html

Leave a Comment