daile ir darbeliai

PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO IR BRANDOS EGZAMINŲ PROTOKOLŲ
REGISTRACIJOS ŽURNALAS
2002 – 2003 m.m.

Reg. Nr. Pavadinimas Data Pastabos
1 2 3 4
10 – 1 Dailės mokyklinio brandos egzamino kūrybinės užduoties protokolas 2003-04-15
10 – 2 Muzikos mokyklinio brandos egzamino kūrybinės užduoties protokolas 2003-04-23
10 – 3 Rusų kalbos įskaitos protokolas 2003-04-24
10 – 4 Vokiečių kalbos įskaitos protokolas 2003-04-24
10 – 5 Vokiečių kalbos įskaitos protokolas 2003-04-25
10 – 6 Lietuvių gimtosios kalbos įskaitos protokolas 2003-04-29
10 – 7 Lietuvių gimtosios kalbos įskaitos protokolas 2003-04-29
10 – 8 Lietuvių gimtosios kalbos įskaitos protokolas 2003-04-29
10 – 9 Informatikos mokyklinio brandos egzamino kūrybinės užduoties protokolas 2003-04-30
10 – 10 Vokiečių kalbos įskaitos protokolas 2003-05-09
10 – 11 Matematikos mokyklinio brandos egzamino protokolas 2003-05-20
10 – 12 Biologijos mokyklinio brandos egzamino protokolas 2003-05-22
10 – 13 Biologijos mokyklinio brandos egzamino protokolas 2003-05-22
10 – 14 Lietuvių gimtosios kalbos (testo) mokyklinio brandos egzamino protokolas 2003-05-28
10 – 15 Lietuvių gimtosios kalbos mokyklinio brandos egzamino (tteksto interpretacijos arba rašinio) protokolas 2003-05-28
10 – 16 Lietuvių gimtosios kalbos mokyklinio brandos egzamino (teksto interpretacijos arba rašinio) protokolas 2003-05-29
10 – 17 Lietuvių gimtosios kalbos mokyklinio brandos egzamino (teksto interpretacijos arba rašinio) protokolas 2003-05-29
10 – 18 Pagrindinio ugdymo matematikos pasiekimų patikrinimo protokolas 2003-06-03
10 – 19 Pagrindinio ugdymo matematikos pasiekimų patikrinimo protokolas 2003-06-03
10 – 20 Pagrindinio ugdymo matematikos pasiekimų patikrinimo protokolas 2003-06-03
10 – 21 Pagrindinio ugdymo gimtosios kalbos pasiekimų patikrinimo žodžiu protokolas 2003-06-09
10 – 22 Pagrindinio ugdymo gimtosios kalbos pasiekimų patikrinimo žodžiu protokolas 2003-06-09
10 – 23 Pagrindinio ugdymo gimtosios kalbos pasiekimų patikrinimo žodžiu protokolas 2003-06-09
10 – 24 Pagrindinio ugdymo gimtosios kalbos pasiekimų patikrinimo žodžiu protokolas 2003-06-10
10 – 25 Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos pasiekimų patikrinimo raštu protokolas 2003-06-12
10 – 26 Pagrindinio ugdymo lietuvių gimtosios kalbos pasiekimų paatikrinimo raštu protokolas 2003-06-12
10 – 27 Pagrindinio ugdymo lietuvių gimtosios kalbos pasiekimų patikrinimo žodžiu protokolas 2003-06-12
10 – 28 Chemijos mokyklinio brandos egzamino protokolas 2003-06-02
10 – 29 Istorijos mokyklinio brandos egzamino protokolas 2003-06-04
10 – 30 Fizikos mokyklinio brandos egzamino protokolas 2003-06-06
10 – 31 Mokyklinio vokiečių kalbos brandos egzamino protokolas 2003-06-10
10 – 32 Mokyklinio vokiečių kalbos brandos egzamino protokolas 2003-06-10
10 – 33 Pagrindinės sesijos matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatų protokolas 2003-06-12
10 – 34 Pagrindinės se

esijos biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatų protokolas 2003-06-12
10 – 35 Mokyklinio rusų (užsienio) kalbos brandos egzamino protokolas (suaug.vid.) 2003-06-12
10 – 36
10 – 37
10 – 38
10 – 39
10 – 40
10 – 41
10 – 42
10 – 43

Leave a Comment