Iridis

Iridis

Iridis – periodinės elementų sistemos aštuntos grupės cheminis elementas, platinos grupės metalas. Atominis skaičius 77, santykinė atominė masė 192,2. Oksidacijos laipsnis junginiuose +3, +4, rečiau +1, +2, +6. Gamtoje randamas kartu su kitais platinos grupės metalais. Sidabriškai baltas, labai kietas, retas, nereaguojantis ir trapus metalas, panašus į platiną. Lydymosi temperatūra 2440c, virimo apie 5300c. Chemiškai neaktyvus. Gaunamas kartu su platina iš rūdų. Iš iridžio gaminami elektrotechniniai lydiniai, termoporos, matavimo prietaisų dalys, jis vartojamas kaip katalizatorius. Naudojamas medicinoje gaminant radioaktyvius implantantus piktybinių augalų diagnostikai, kartu su platina – širdies stimuliatoriams. Iš lydinių gaminami parkerio plunksnų antgaliai. Iridį 1804m. atrado S.Tenantas (Didžioji Britanija).