Halogenai

Halogenai.
Paplitimas ir gavimas. Kadangi labai reaktingi, laisvi halogenai nesutinkami (išskyrus J2). Jie labai paplitę halogenidų jonų pavi-dalu F-, Cl-, Br-, J- = X-. Labiausiai paplitęs Cl j. NaCl randamas mineralo galitas NaCl kloduose ir druskinguose vandenyse. Br mažiau gausus ir svarbiausias jo šaltinis yra vandenynai. J dar mažiau paplitęs. Jūros vandenyje taip pat yra J2, kurį kai kurie jūros augalai sukoncentruoja savyje. J2 taip pat turi naftos gręžinių vandenys. F gaunamas KF tirpalo bevandenėje HF rūgštyje elektrolize KF + HF 
A(+): 2F &# #8211; 2e  F2
Cl2 laboratorijoje gaunamas oksidinant konc. HCl
MnO2 + 4HCl  MnCl2 + Cl2 + 2H2O
Pramonėje jis gaunamas dideliais kiekiais, nes jo gamyba yra viena iš svarbiausių sunkiojoje chemijos pramonėje. Čia naudokjama vandeninio NaCl elektrolizė
2NaCl + 2H2O  2NaOH + H2 + Cl2
Br2 gamyba remiasi bromidų oksidacija
2KBr + Cl2  Br2 + 2KCl
Br2 iš tirpalo pašalinamas praleidžiant garą ar orą, po to jis sukondencuojamas į skystį ir gryninamas
J2 iš naftos gręžinių išgaunmas analogiškai kaip Br2. Iš NaJO3 randamo gamtoje, jį sukoncentravus ir atskyrus, J2 gaunamas redukuojant H2SO3
2HJO3 + 5H2SO3  J2 + 5H2SO4 +H2O
Savybės ir naudojimas. Ta ai lakūs diatominiai elem. X2, kurių spalva intensyvėja didėjant atominiam spinduliui : F – bespalvės, Cl – žalsvai gelsvos dujos, Br – tamsiai raudonas mobilus skystis. J – blizganti juoda kristalinė m-ga. F reaktingiausias iš visų elem., nes yra maža jo disociacijos energija. Atitinkamose sąlygose da

ažniausiai tiesiogiai jungdamasis sudaro j. su visais elem. Išskyrus lengvąsiais dujas. Kai kurie elem, būdami stambesnių gabalų pavidalu pasidengia fluorido sluoksniu. Susmulkinti visi m. sudega sudarydami fluoridus. F-nepaprastai stiprus oksidatorius, galintis suoksidinti kitus elem. Iki neįprastai aukšto oks.l.
J2 + 7F2  2JF7 2bi + 5F2  2BiF5
F kaip ir kiti II periodo elementai savo grupėje yra netipinis. J. F yra vienvalentis ir jo j. susidaro F atomui prijungiant 1 e
F s2p5 + e  s2 p6 ir įgauna inertinių dujų elektroninę konfi-guraciją. Halogenų reaktingumas mažėja eilėje F2>Cl2>Br2>J2. Jie tirpūs daugelyje tirpiklių. H2O J2 silpnai tirpsta, daug geriau organiniuose tirpikliuose. Laisvi halogenai yra labai toksiški, tačiau žemos F jono konc. turi apsauginį efektą dantų gedimui. ¾ pagaminamo F sunaudojama urano fluorido gamybai
U + 3F2  UF6 kuris reikalingas branduolinei ener-getikai. F F taip pat naudojamas puikaus dielektriko SF6 gavimui
S + 3F2  SF6 taip pat įvairių fluorinančių agentų gamybai.
Daugiausia Cl sunaudojama organinių j. gamybai, taip pat naudojamas balinančių m-gų, dezinfekcinių ir bakterijas naikinančių m-gų gamyboje, popieriaus, tekstilės gaminių balinimui bei H2O sanitarijoje. Pramonėje Br daugiausiai naudojamas organinių m-gų sintezėje, kurios naudojamos kaip priedai benzinui, taip pat degimą sulaikančios m-gos pluoštui, plastmasei, kilimams. J daugiausiai sunaudojamas organinių j. gamyboje, gaminant sintetinį kaučiuką, taip pat kaip dažanti m-ga ir farmacinių m-gų gamyboje.

Leave a Comment