Cetaninio ir oktaninio skaičiaus nustatymas

Cetaninis skaičius

Cetano kiekis įvertina dyzelinio kuro užsidegimo savybes suspausto uždegimo varikliuose. Cetano kiekio (toliau CN) skalė laikoma nuo 0 iki 100, bet tipinis bandymas atliekamas nuo 30 CN iki 65 CN. Dyzelino cetano kiekis nustatomas lyginant jo užsidegimo savybes bandymo variklyje su žinomo cetano kiekio etaloninio kuro mišinio savybėmis esant standartinėms veikimo salygoms.

Cetano pagrindinis etaloninis kuras:

Heksadecanas, kurio minimalus grynumas turi buti 99.0%, atitinka cetano kiekį 100.

Heptamethylnonanas, kurio minimalus grynumas 98.0%, atitinka kurio cetano kiekį 15.

Bandymo prietaisas: vieno cilindro dyzelinis variklis su jam priklausančia įranga. Bandymo metu va ariklio greitis – 900 aps/min.

Visą tai aprašo standartas EN ISO 5165:1998

Oktaninis skaičius

Oktaninis skaičius (OS) gali būti nustatomas dviem metodais: motoriniu MON (rus. A) arba tiriamuoju RON (rus. AИ). Lietuvos degalinėse ant kolonėlių nurodomas oktaninis skaičius, nustatytas tiriamuoju metodu (RON 80, 92, 95, 98). JAV kolonėlėse nurodomas antidetonacinis rodiklis, kuris yra MON ir RON rodiklių vidurkis. Abiem metodais nustatant oktaninį skaičių, naudojamas vieno cilindro karbiuratorinis keturtaktis variklis su keičiamu suspaudimo laipsniu. MON ir RON metodams skiriasi tik matavimo sąlygos.

MON skalė laikoma nuo 0 iki 120. Realus matavimo diapazonas yra nu uo 40 iki 120. Tipinio komercinio benzino OS yra nuo 80 iki 90 MON ribose. Tipinis aviacinis benzinas būna nuo 98 iki 102 MON. Atliekant bandymą MON metodu, variklio sūkiai turi būti 900 aps/min, o karbiuratoriaus difuzoriaus skersmuo, priklausomai nuo barometrinio slėgio, laikomas 14.3-19.1 mm diapazone. MON matavimo me

etodas aprašytas standarte ASTM D2700-95A.

RON skalė taip pat laikoma nuo 0 iki 120 ir matavimo diapazonas nuo 40 iki 120. Tipinio komercinio benzino OS yra nuo 88 iki 101 RON. Atliekant bandymą RON metodu, variklio sūkiai turi būti 600 aps/min, o karbiuratoriaus difuzoriaus skersmuo – 14.3 mm.
RON matavimo metodas aprašytas standarte ASTM D2699-95A.

Abiems metodams naudojamas tas pats etaloninis kuras: jei matuojamo benzino OS yra iki 100, naudojamas:

Izooktanas, kurio oktaninis skaičius atitinka oktaninį skaičių 100.

n-heptanas, kurio oktaninis skaičius atitinka oktaninį skaičių 0.

Jei matuojamo benzino oktaninis skaičius viršija 100, tai naudojamas izooktanas ir tetraetil-švinas. Kaip etalonas, dar naudojamas toluolas.
Oktaniniam skaičiui nustatyti MON metodu naudojamos griežtesnės sąlygos, todėl MON rodiklis visada būna mažesnis nei RON.

Leave a Comment