Varanai

Kaunas 2001

Ropliai – šaltakraujai gyvūnai, todėl normaliai kūno temperatūrai palaikyti jie turi įvairiais būdais prisitaikyti prie gyvenamosios aplinkos, kad sušildytų arba atvėsintų savo kūną. Jie negali, kaip, pavyzdžiui, žinduoliai, panaudoti maisto šilumai gauti. Visi ropliai apaugę žvynais, kurie neleidžia prarasti per orą drėgmės, ir visi jie, net jūrinės gyvatės, kvėpuoja oru. Dauguma deda kiaušinius – ir daro tai tik sausumoje. Kitados ropliai viešpatavo žemėje. Dabar daugiausia rūšių yra išlikę atogrąžų kraštuose. Iš viso žinoma apie 7000 rūšių. Lietuvoje gyvena 7 rūšys. Dabartiniai ropliai skirstomi į keturis būrius. Snapagalviai (Rhynchocephalia) turi tik vieną šių dienų atstovą – hateriją. Ji gyvena Naujoje Zelandijoje ir yra labai primityvi. Krokodilų (Crocodilia) yra apie 20 rūšių. Jie gyvena tropikų vandenyse.

Vėžliai (Chelonia) – labiausiai išsiskirianti roplių šaka. Jų kūnas yra su apsauginiu kauliniu šarvu. Pasaulyje gyvena apie 250 vėžlių rūšių. Vieni yra sausumos, kiti vandeniniai. Žvynaropliai (Cquamata) – labiausiai klestinti roplių grupė. Jai priklauso driežai, chameleonai, gyvatės, varanai.

VARANAI

Varanai (Varanidae), driežų būrio roplių šeima. Pirma gentis – Varanus, 24 rūšys. Paplitę Pietų Azijoje, Afrikoje ir Australijoje. Margi, neryškių spalvų. Kojos tvirtos, pirštai su aštriais nagais, uodega raumeninga, daugumos rūšių iš šonų paplokščia. Galva apaugusi smulkiais raginiais skydeliai. Liežuvis ilgas, iš galo smarkai dvišakas, judrus. Vieni gyvena pusdykumėse, kiti prie vandens; kai kurie gerai laipioja medžiais, slepiasi urvuose. Greitai bėgioja. Minta įvairiais gyvūnais. Pilkasis varanas (Varanidae griseus) paplitęs Pietvakarių Azijos ir Šiaurės Afrikos pusdykumėse, Vidurinėje Azijoje. Kūnas (su uodega) iki 1,6 metrų ilgio, masė iki 25 kilogramų. Nilo varanas (Varanidae niloticus) paplitęs Afrikoje. Jo ilgis siekia 2 metus. Gyvena miškuose netoli vandens. Šis varanas naudojasi liežuviu ieškodamas grobio. Be to, šis dviejų metrų ilgio varanas vagia kiaušinius iš krokodilų lizdų.

Komodo varanas (Varanidae kamodoensis) paplitęs Indonezijoje ( Komodo ir gretimose salose). Didžiausias dabartinis driežas. Kūnas siekia 3,7 metrus ilgio, užauga iki 100 kilogramų. Gyvenamoji vieta – urvai. Šie ropliai minta šernų jaunikliais, nedideliais elniais, šunimis, beždžionėmis, ėda dvėselieną. Iš varanų odos gaminami galanterijos gaminiai. Dryžasis varanas – užauga iki 3 metrų ilgio ir yra vieni didžiausių driežų pasaulyje.

Prasidėjus poravimosi laikotarpiui varanų patinai surengia tikras imtynes dėl teisės gauti patelę. Stebina tai, kad per šiais kovas nesužeidžiamas nė vienas patinas, nors jie apsiginklavę aštriais dantimis ir stipriomis uodegomis. Matyt, kaudamiesi varanai tik išbando savo jėgas, o ne stengiasi vienas kitą užmušti; kiekvienas imtyninkas stengiasi parmesti priešininką ant žemės, ir tas, kuriam tai pavyksta, apdovanojimui gauna patelę. Tačiau varanai nuožmiai kaunasi dėl maisto ir tada neišvengiama rimtų sužalojimų.

Besikaudamas varanas išsipučia, dvigubai pastorėja, šnypščia lyg garvežiukas ir plaka uodega lyg rimbu į dešinę ir į kairę. Dykumoje jis medžioja smiltpeles ir kitus smėlynų padarėlius. Mokslininkai pagrįstai galėjo daryti išvadą, kad varanams neužtenka maisto ir jie ryja vieni kitus. Žemėje nedaug tokių baisių rajūnų: vienas varanas iškart prarijo beveik visą nedidelį elnią, keturi varanai per kelias minutes surijo 80 kg. mėsos, plėšė ją gabalais ir nekramtę rijo su visais kaulais. Vieno varano skrandyje buvo rasta visa šerno galva. Pasisotinęs varanas kurį laiką ilsisi – virškina maistą, po to vėl traukia medžioti. Kaip ir daugelis roplių, varanas aukos nepersekioja, jis jos tyko. Prisiartinusią auką parmuša uodega, prispaudžia prie žemės ir perkanda miego arteriją. Beje, šie didžiuliai plėšrūnai ( sveria iki 200 kg. ) nesibodi ir smulkių gyvūnų – paukščių, gyvačių, driežų, graužikų, net vabzdžių. Žodis KOMODO reiškia „žiurkių sala“. Saloje jų beveik nėra – visas surijo drakonai!

Taigi milžiniški drakonai gyvena. Didžiulės patelės padeda nuo 5 iki 25 kiaušinių, kurių dydis … kaip žąsinių. Po 8 mėn. iš jų išsirita maži varaniukai . varanai gyvena 40 – 50metų. Tačiau šis gyvūnas turi daug paslapčių ir mįslių.

Naudota literatūra:

1. Leslie Colvin ir Emma Speare, „Gamtos enciklopedija vaikams“, Vilnius, 1996 m.2. Rick Morris, „Gamtos stebuklai ir paslaptys“, Vilnius, 2000m.3. J. Gaižauskienė, „Susipažinkite: varliagyviai ir ropliai“, Vilnius, 1981m.4. LIETUVIŠKOJI TARYBINĖ ENCIKLOPEDIJA (12 dalis) Vilnius, 1984m.5. Laikraštis „Pirmadienis“, 1993 kovo 8-14d., 9 nr., psl. 11.