Vaistingieji augalai

| |Klevas
Klevo suloje daug vitaminų, žieduose yra nektaro , jaunų lapų arbata
skatina prakaitavimą, o patys lapai, pridėti prie skaudančių vietų, traukia
karštį.

Žilvitis
Nedidelius žilvičio žievės kiekius ir dabar tebevartoja vaistams nuo
karščiavimo, reumatizmo, tik ne visi gali juos gerti — dirgina skrandį.
Vartoja vonioms nuo smulkių pūlinių, bėrimų. Žievę ruošia nuo jaunų šakų,
kol ji lygi, blizganti.

Ąžuolas
Ąžuolo gilėse, žievėje daug kartumynų, tonidų: tinka apetitui pagerinti,
virškinimui reguliuoti.

Širdažolė
Širdažolės arbata puiki priemonė nuo karštojo drugio, riemens ėdimo,
skilvio užsiteršimų kraujo, kepenų ligų ir gelonligės. Arbatą galima gerti
po vieną puoduką į dieną.

Melisa
Melisa — ilgametis augalas. Ar rbatai vartoja melisos lapus 30 gr. Vienam
litrui vandens. Ši arbata puiki priemonė silpnų nervų nuraminimui. Ji
pašalina širdies veikimo ir virškinimo organų nerviškus trukdymus. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|Vaistingieji augalai | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|[pic] | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|Šv. Petro rakteliai |Kraujažolė |Ežė — Auksažiedė |
|Šv. Petro rakteliai geltonieji, |Kraujažolė yra viena iš |Pas mus ežės auga dažniausiai netoli |
|malonaus kvapo žiedų kuokšeliai |reikalingiausiu gydymo priemonių namų|namų. Jos sutinkamos beržynuose ir |
|pavasariais puošia mūsų sausasias |vaistinėje. Ji yra labai stropi ir |pelkėse: auga šluotelėmis, pasiekia 1|
|pievas. Jie visur pažįstami. Šv. |jautri valytoja. Patekusi į kūną im ma |metro aukštį. Lapai panašūs į |
|Petro raktelių arbatą vartoja nuo |iš ten vyti lauk visus susirinkusius |plunksnas, žiedai — kietos geltonos |
|kaulų skausmų, kaulų rožės, |nešvarumus. Kraujažolės arbatos |sagutės. |
|reumatizmo, svaigulio, nuomario, ir |galima išgerti visą litrą per dieną. |Arbatą iš la

apų ir žiedų vartoja nuo |
|krūtinės ligų. |Ji valo vidaus organus: plaučius, |mėšlungio, ypatingai skilvio |
|Šiais laikais dažniausiai sutinkamas |skilvį, jaknas, inkstus ir pūslę nuo |mėšlungio, kaulų skaudėjimo, kaulų |
|yra persišaldymas ir jo |nešvarumų ir užsiteršimo. Nešvarų |rožės, šaltojo drugio, sunkaus |
|neatskiriamoji sesuo-sloga. Vos tik |kraują ji taipogi valo ir apsaugo nuo|šlapinimosi, akmenų ligos, pūslės |
|pajuntamas senelio šalčio vėsusis |tų ligų, kurios gali kilti nuo |ligų ir skaudžių menstruacijų. |
|kvėpavimas ir sloga jau čia. Jos |nešvaraus kraujo. Gydo persišaldymų | |
|išvyjimui, išsivirk arbatos iš šv. |ligas, kosulį, katarą ir šaltąjį | |
|Petro raktelių, liepos žiedų ir |drugį. Ją pataria vartoti | |
|gysločių; vakare eidamas miegoti, |nuohemoroidų, kaulų skausmų, (kaulų | |
|pirmiausia palysk po šilta antklode |rožės), reumatizmo, silpnų, skaudžių | |
|ir tik tuomet išgerk gerą ki iekį |ir per daug stiprių menstraucijų, | |
|šiltos arbatos. Jei padarysi tuojau |nervų, silpnumo, tymų. | |
|pirmąjį vakarą, kai tik sloga | | |
|pasirodė, tai ant rytojau nebus. Bet | | |
|jei esi sloga sirgęs ilgiau, tai šią | | |
|arbatą gerk visą dieną, nuolat, šiltą| | |
|— vakare būsi laisvas nuo slogos. | | |
|Garbė sutverėjui už šią ouikią | | |
|priemonę nuo nemalonių slogų. | | |

Leave a Comment