vaistazoliu paruosimas ir ju panaudojimas liaudies medicinoje

Vaistažolių paruošimas ir jų panaudojimas liaudies medicinoje
Hipotezė

Mano bendraamžiai ir kiti mokyklos darbuotojai mažai pažįsta gydomųjų augalų, nelabai žino jų gydomąsias savybes, o jei ir pažįsta, tai nemoka vaistažolių paruošti.
Darbo tikslas

Nustatyti, ar Alantos vidurinės mokyklos bendruomenės nariai vartoja vaistažoles, ar moka jas paruošti.
Uždaviniai
Išsiaiškinti populiariausias vaistažoles ir kaip jas taisyklingai paruošti.
Atlikti anketinę apklausą apie vaistažolių panaudojimą bei paruošimą Alantos vidurinės mokyklos bendruomenėje.
Suformuluoti atlikto darbo išvadas.
Rinkimo taisyklės
Prisirinkite tiek vaistažolių, kiek spėsite vienu kartu apdoroti.
Rinkimo vietoje palikite trečdalį augalų.
Rinkite taip, kad nenukentėtų žaaliavos kokybė.
Rinkite tik geros kokybės augalus.

Džiovinimas
Vaistažolių nedžiovinkite saulės atokaitoje.
Džiovinimo vietoje neturi būti skersvėjo.
Labai gerai vėdinkite džiovinimo patalpą.
Išdžiovintos vaistažolės turi šnarėti, bet neprarasti savo žalios spalvos.
Net ir nedaug papelijusias vaistažoles nedelsdami išmeskite.

Laikymas
Sudžiovintas vaistažoles kuo skubiau dėkite į sausą, tamsią nuolatinio laikymo vietą.
Geriausia vaistažoles laikykite tamsaus stiklo induose.
Ant indo užklijuokite augalo ar jo dalių pavadinimus.

Ar vartojate vaistažoles?
100%
Kaip dažnai vartojate vaistažoles?
Ką ruošiate iš vaistažolių?
Kokiomis ligomis susirgę gydotės vaistažolėmis?
Išvados
Alantos vidurinės mokyklos bendruomenės nariai vartoja vaistažoles, ypač susirgę peršalimo ligomis.
Iš vaistažolių dažniausiai ruošiamos arbatos.
Tolesnio tyyrimo uždaviniai
Rinksiu informaciją apie vaistažolių paruošimo būdus ir pateiksiu ją Alantos vidurinės mokyklos bendruomenei.

Sudarysiu informacinį atlasą apie vaistažoles, augančias Alantos apylinkėje.

Leave a Comment