Tracheostomos prieziura

Tracheostomos preižiūra

Procedūrą atlieka slaugos specialistas, išsiurbiant sekretą iš tracheostominio vamzdelio kartu dalyvauja ir gydytojas.

Indikacijos:1. Pacientai su kvėpavimo funkcijos nepakankamumu, nesąmoningi pacientai, kurių kvėpavimo funkcijos pagerinimui ar palaikymui bei sekreto iš bronchų pašalinimo palengvinimui, reikalingas tracheostominis vamzdelis.

Prieš procedūrą:1. Slaugytoja įvertina tracheostominio vamzdelio viršutinę dalį bei tvarstį aplink vamzdelį.2. Slaugytoja paaiškina pacientui apie tracheostomos priežiūros reikalingumą, bei papasakoja veiksmų atlikimo seką.3. Sekreto išsiurbimo iš apatinių kvėpavimo takų per tracheostominį vamzdelį reikalingumą slaugytoja derina su gydytoju. Išsiurbimą atlieka arba gydytojas, arba slaugytoja dalyvaujant gydytojui.4. Darbo priemones sudėkite ant padėklo ir jį pasidėkite ant staliuko šalia paciento, kad visas priemones galėtumėte lengvai pasiekti.

Darbo priemonės:1. Vienkartinės diagnostinės pirštinės (pageidautina sterilios chirurginės).2. Sterilus tvarstis, tracheostominio vamzdelio faksvimo juostelė.3. Sterilus 95% NaCl tirpalas (tracheostominio vamzdelio praplovimui).4. Sterilus vienkartinis švirkštas – 10 ml.5. Sterilus pincetas.6. Chirurginio išsiurbėjimo preaparatas.7. Sterilus vienkartinis kateteris sekreto išsiurbimui.8. Indas, panaudotiems tvarščiams sudėti. 9. dezinfekuojantys tirpalai (3% peroksido tirpalas, 10% NaCl tirpalas, 0,02% chlorheksidinio tirpalo ir kt.), pagal gydytojo paskyrimą.10. 700 spiritas.11. Specialus šepetėlis, vidinei kaniulei plauti.12. Padėklas, darbo priemonėms sudėti.

Procedūros atlikimas:1. Nuplauti rankas su muilu ir vandeniui, nusausinkite, dezinfekuokite (žiūrėti ,,Rankų higiena“).2. Užsimauti vienkartines diagnostines pirštines (pageidautina sterilias). Mūvint nesterilias, tik švarias pirštines, atliekant išsiurbimo iš tracheostominio vamzdelio procedūrą, vadovaukitės ,,nesilietimo“ technika.3. Įjunkti chirurginį išsiurbėją paspausti tinklo jungtuką. Atjunkti dirbtinės plaučių ventilecijos (DPV) aparato kvėpavimo kontūrą nuo tracheostominio vamzdelio.4. Viena ranka paimkite sekreto išsiurbėjo siurbimo liniją su prijungtu steriliu vienkartiniu kateteriu, kita ranka sterilaus pinceto pagalba įveskite kateterį į tracheostominį vamzdelį (jei mūvite sterilias pirštines kateterį įvesti be pinceto).5. Išrtaukinėti kateterį iš tracheostominio vamzdelio naudodami piršto kontrolę (pirštu uždenkite kateteryje esančia angą), kad išsisiurbtų sekretas.

6. Jei reikia sekretą išsiurbti kelis kartus įvedant kateterį į tracheostominį vamzdelį, kateterį praplauti, dezinfekuoti steriliu chlorheksitinio 0,02% tirpalu.7. Jei reikia trachostominį vamzdelį praplauti, sušvirškite į jį 5-10 ml 0,9% NaCl tirpalo, pritraukto į sterilų vienkartinį švirkštą.8. Tuoj pat dar kartą išbraukti tirpalą ir sekretą iš tracheostominio vamzdelio. Traceostominio vamzdelio praplovimo ir sekreto išsiurbimo procedūra turi užtrukti iki 15 sekundžių.9. Prijunkti prie tracheostominio vamzdelio DPV aparato kvėpavimo kontūrą (jei reikia).10. Išjunkti chirurginį išsiurbėją paspaudžiant tinklo jungtuką.11. Jei tracheostominio vamzdelio viduje yra vidinė kaniulė, ją išimti, išplauti, po tekančio vandens srove naudojant specialų šepetėlį. Po to vidinę kaniulę perplauti steriliu dezinfekuojančiu tirpalu, vidinę ir išorinę kaniulės puses nuvalyti 700 spiritu. Tada kaniulę įdėti atgal į tracheostominį vamzdelį.12. Nuimti seną tvarstį, esantį ant tracheostomos ir išmestiį indą, panaudotiems tvarščiams. Švarią tracheostomą dezinfekuoti dezinfekuojančiu tirpalu, ir užklijuoti sterilų sausą tvarstį. Tracheostominį vamzdelį fiksuoti juostele aplink paciento kaklą. Pūlinga tracheostoma praplaunama steriliu dezinfekuojančiu tirpalu, pagal gydytojo paskyrimą, dezinfekuojami žaizdos kraštai. Po to dedamas sterilus tvarstis, suvilgytas steriliu dezinfekuojančiu, uždegimą mažinančiu tirpalu, pagal gydytojo paskyrimą.13. Sutvarkyti darbo vietą, panaudotas vienkartines darbo priemones, vienkartines diagnostines pirštines išmesti, instrumentus, indus išplauti, dezinfekuoti. (žiūrėti ,, Higienos norma “ Nr. 39). 14. Nusiplaukite rankas (Žiūrėti ,,Rankų higiena“).15. Slaugos dokumentuose pažymėti, kad atlikote procedūrą ir užrašyti pastabas.

Informacija pacientams.TRACOE tracheotominių vamzdelių kasdieninės priežiūros patarimai.Valymas ir priežiūraLengviausia būdas valyti vamzdelį yra naudojant TRACOE valymo rinkinį (REF 931-A arba 931-B), kuris yra sukurtas būtent šioms procedūroms. Jokiu būdu nenaudokite stiprių namų apyvokos valymo priemonių, dantų valymo pastos ar stipraus alkoholio norėdami išvalyti vamzdelį. Suminkštinę kietesnę vamzdelio apsitraukusią masę šią pašalinkite, tam atlikti patartina naudoti valymo lazdeles (REF 935 + 936). Leiskite vidiniai ir išorinei kanulei išdžiūti.

SterilizacijaTRACOE comfort grupės vamzdeliai gali būti sterilizuojami su etileno oksido dujomis. Negalima sterilizuoti aukštoje temperatūroje pvz. kišant į verdantį vandenį ar purškiant karštais garais. DezinfekcijaJeigu būtina, pamerkite jau išvalytą vamzdelį į dezinfektorių 10-15 minučių. Šiems tikslams naudokite tik TRACOE medical įmonės patariamus dezinfekatorius (pvz. Sekusept forte S, 3%, gamintojas Henkel Hygiene GmbH, arba Cidex OPA, 1,5%, gamintojas Johnson&Johnson). Po dezinfekavimo procedūros praskalaukite vamzdelius po šaltu ar distiliuotu vandeniu. HigienaKai tracheostoma stabili, vamzdeliai gali būti valomi ir prižiūrimi kai yra išimami. Tačiau kai tracheostoma yra nesenai suformuota, nešalinkite vamzdelio ilgesniam laikotarpiui, nes po to gali būti sunku vėl įstatyti vamzdelį. Stomos priežiūra priklauso nuo gleivių rinkimosi kiekio, šašų formavimosi ir odos būklės, tačiau vamzdelis turėtų būti valomas mažiausiai du kartus per dieną. Stomai valyti naudokite TRACOE apsauginį odos audinį (REF 970) arba vilnos kompresą sumirkyta fiziologiniame druskos tirpale. Nenaudokite audeklų paliekančių pūkelius. Reguliariai keiskite kompresus ir kaklo dirželius. Pasirinkite plačiausius ir minkščiausius kaklo dirželius kad išvengtumėte odos suerzinimo. Oda turi būti švari ir sausa (neperdžiūvusi ir nei persisunkusi drėgme. Jeigu vieta apie tracheotomą apsitrina patepkite tą nusitrynusią vietą tepalu turinčiu cinko. Kai odos sudirgimas išnyks stenkitės tą odos vietą neliesti su audiniai kurie yra klampūs, lipnūs ar šiurkštūs. Galima inhaliuoti 0,9% druskos tirpalo, kad atleistų ar išvis panaikintų šašus ar susiformavusią kietą gleivę. Jeigu tracheotoma yra švitinama ji dažnai tampa jautri ir dėl to turėtų būti išskirtinai prižiūrima remiantis jūsų daktaro ar slaugos specialistų nuorodomis. Apsauginės priemonėsNorint apsaugoti trachėja nuo dulkių, purvo ar kitų pašalinių kūnų patekimo per stomą reikia naudoti specialias apsaugines priemones: rūbus, kaklo prijuostes, kaklo šalikėlius, filtrus ir panašiai. Priklausomai nuo asmeninių poreikių kiekvienas pacientas turėtų turėti bent šešias tokias priemones visuomet su savim naudojimui.
Siurbimo dažnumasSiurbimo būtinybė gali variuoti nuo kelėtos kartų per dieną iki kelių kartų per valandą. “Burbuliavimo” garsas sklindantis iš kvėpavimo takų indikuoja apie būtinybę atlikti siurbimą. Svarbu naudoti kokybišką atsiurbimo įrenginį, kad procedūra būtų veiksminga. DrėkinimasNorint išvengti šašų formavimosi ir palaikyti būtiną drėgmės kiekį reikia naudoti “dirbtines noseles” (pvz. TRACOE drėkinimo ir šilto oro asistavimo prietaisas, REF 640-CT). Kitas metodas yra inhaliuoti druskos fiziologinio tirpalo garus. 50-60% kambario drėgmės lygmuo taip pat padeda palaikyti tinkamą kvėpavimo takų drėgmę. MedžiagosTRACOE tracheotominiai vamzdeliai yra pagaminti iš medicininės medžiagos, kuri yra pripažinta tarptautiniu lygiu. Vamzdeliai neturi latekso. Po naudojimo, šie produktai turi būt sutvarkyti pagal vietinės valdžios reglamentus.Naudota literatura:1. www.google.lt2. www.medicina.lt