Oro tarša

Oro tarša

@ Oro tarša gali būti laikomos smulkiosios dalelės, chemikalai ir dujos, patenkančios į orą
dėl žmonių veiklos ir keliančios grėsmę gyventojams ir aplinkai.
Oro teršalus galima suskirstyti į pirminius ir antrinius. Pirminiai teršalai į aplinką yra išmetami tiesiogiai. Tai sieros ir azoto oksidai, anglies monoksidas ir dioksidas ir kt. Tuo tarpu antriniai teršalai susidaro iš pirminių jiems reaguojant tarpusavyje ar su aplinkoje esančiomis medžiagomis.

@ Oro taršos šaltiniai:
* Pramoniniai procesai, įskaitant energijos gavybą ir gamybinę veiklą;
* Transportas;
* Namų šildymas, ypač malkomis ir anglimi;
* Atliekų apdorojimas;
* Ūkininkavimas;
* Naftos gryninimas;
* Tirpiklių garai iš dažų, aeerozolių;
* Sąvartynuose susidarantis metanas;
* Karo ir kitokia pramonė;
Pažymima, kad vienintelis didžiausias oro teršėjas Europoje yra kelių transportas. Degant kurui, motorinės transporto priemonės, automobiliai ir sunkvežimiai išmeta į išorę daugelį kenksmingų teršalų.

@ Vykdomos oro taršą mažinančios priemonės:
* Lietuvoje įsteigtos ir nuolat veikia foninės oro monitoringo stotys. Šios stotys sudaro globalinio oro monitoringo tinklą ir įgali kontroliuoti tolimas užteršto oro pernašas į Lietuvą iš visų kaimyninių ir tolimesnių valstybių;
* Eismo organizavimas – būtina gerinti eismo sąlygas, gerinant kelių dangos būklę, įrengiant „žaliosios bangos“ eismo sistemą, didinant vidutinį važiavimo greitį, įrrengiant apvažiavimus apie miestus;
* Variklių konstrukcija (tobulesni varikliai yra benzininiai su įpurškimu ir dujiniai, dyzeliniai varikliai);
* Degalai (kuo daugiau dyzelinių variklių, tuo mažesnė oro tarša anglies monoksidu, biodyzelinas neturi sieros);
* Techninė būklė (variklio suderinamumas pakinta, išmetama daug teršalų);
* Vis daugiau ir daugiau lėšų va

alstybės skiria aplinkos valymo darbams ir įrengimams;

@ Oro taršos pasekmės žmogui:
* Lėtinės kvėpavimo takų ligos;
* Plaučių vėžys;
* Širdies ligos;
* Plaučių funkcijos sumažėjimas;
* Astmos priepuolis;;
* Smegenų, nervų sistemos, kepenų ir inkstų pažeidimai;

@ Kitos oro taršos pasekmės:
* Su rūku susimaišę dūmai sudaro pavojingąjį smogą;
* CO2 kiekio didėjimas ore skatina šiltnamio efektą;
* Ozono skylių atsiradimą ir jo ardimą skatina naudojami CFCl junginiai;

Leave a Comment