Migruojantys pievų paukščiai

• Paukščių migracija būdinga tose šalyse, kuriuose šiltas vasaras keičia žiemos, o tropikų juostoje – kur lietaus periodą keičia ilgalaikė sausra.
• Paukščiai skirstomi į tris grupes pagal polinkius keisti buvimo vietą; sėslūs, klajūnai, migruojantys.
• Bendra priežastis dėl kurios paukščiai migruoja tai yra sezoninė klimato kaita, kuri susiejusi su paukščių vidiniu ritmu.
• Šiame darbe aprašyta 19 paukščių rūšių, kurie yra pievų migruojantys paukščiai. Prisitaikę prie tokių ekologinių sąlygų yra paukščių išorė, išvaizda, tai yra plunksnų spalva – maskuojanti, trumpos, greitos kojos, smulkūs paukščiai. Tai pat dauguma pievų paukščių lizdus krrauna ant žemės, žolėse.
• Vieni paukščiai pievose apsistoja veisimosi periodu kiti migracijos laikotarpiu.

Leave a Comment