klonavimas

Pirmas žinduolis buvo klonuotas Roslin Institute (Edinburgas, Škotija) grupės mokslininkų, vadovaujamų Ian Wilmut (paskelbta 1997.2.). Tai buvo avis Dolly, klonuota iš tešmens ląstelės (dėl to vardas parinktas pagal JAV daininkę Dolly Parton). Tai buvo svarbus įvykis, įžiebęs visuotinį susidomėjimą klonavimu ir įrodęs, kad suaugusių žinduolių klonavimas įmanomas. Iki tol buvo nežinoma, ar suaugęs branduolys vis dar gali produkuoti naują gyvūną, ar netrukdys genetiniai pažeidimai ir genų deaktyvacija. Bet už Roslin texniką efektyvesnė ir geriau išvystyta yra Honolulu texnika. 1998.7 Havajų un-to mokslininkai Teruhiko Wakayama ir Ryuzo Yanagimachi klonavo 3 pelių kartas. O kai paaiškėjo, kad Honolulu texnika efektyvi, Wakayama klonavo pačius klonus, tuo įrodydamas, kad jie turi pilnavertes reprodukcines funkcijas.
Dar viena su klonavimu susijusi texnika yra dvyninimas [twinning]. Kai natūraliai apvaisintoje kiaušialąstėje prasideda dalijimasis, 8 ląstelių embrioną galima suskaldyti ir įsodinti į 8 gimdas. Gims 8 klonai. Bet tai ne suaugusio žinduolio klonavimas.
Beje, kiekviena tyrinėtojų grupė turi savo specifinę klonavimo texniką.
2001.11.25. Buvo paskelbta, kad pirmąkart klonuotas žmogaus embrionas.
Krikščionišku požiūriu į bioinžineriją reikėtų žvelgti iš šeimos pozicijos. Filipinų vyskupų konferencija paskelbė (kovo 9 d.) šešis principus, nukreiptus prieš žmogaus klonavimą ir geriausiai atspindinčius šį požiūrį.
1. Dirbtinai sukurti embrionus, be jokio ryšio su seksualumu, reiškia veikti prieš prigimtį;
2. Klonavimo metu žūsta embrionai, kuriais manipuliuojama. Embrionas jau yra žmogiškoji būtybė;
3. Žmogaus asmens klonavimas yra technika, neatsižvelgianti į dvasinį žmogaus matmenį;
4. Klonavimas prieštarauja kiekvieno asmens vertei, unikalumui ir originalumui ir paverčia asmenį objektu;
5. Klonavimas pažeidžia lygybės ir nediskriminacijos principus: vienas žmogaus, šiuo atveju mokslininkas, dominuoja kito atžvilgiu, pasitelkdamas selektyvią eugeninę schemą;
6. Laimėjimai negali būti naudojami kaip priežastis iš esmės ydingai procedūrai pateisinti.
Kas labiausiai suinteresuoti klonavimo įteisinimu? Amerikoje tai P. Zavos, Kentukio vaisingumo specialistas, ir Raelis (formaliai žinomas kaip Claude Vorilhornas), klonavimo kompanijos „Clonaid“ įkūrėjas. P. Zavos netgi teigia pažįstąs 700 nevaisingų porų, pasirengusių dalyvauti klonavimo projekte konkrečiai neįvardytoje Viduržemio šalyje. Jis bendrauja taip pat su Severino Antinori, Romos vaisingumo ekspertu, bei Avi Ben-Abrahamu – Amerikos žydu biotechnologu.
Kovo 22 d. Severino Antinori, paskelbęs apie savo planą klonuoti pirmąją žmogiškąją būtybę, Romos medikų asociacijai, siekiančiai sustabdyti jo veiklą, atsakė, kad Vatikano teiginys, jog klonavimas pažeidžia žmogaus orumą, jam primenąs Inkvizicijos laikus. „Mes dirbame, kad žmogiškumas padėtų žmogui, o ne tam, kad sukurtume kažką negatyvaus”, – teigė jis. Antinori ieško šalies, kur jis galėtų įvykdyti savo eksperimentą.
Birželio 20 d. Prancūzija priėmė įstatymą, draudžiantį klonuoti žmogų medicininiams tyrimams. Socialisto ministro pirmininko Lionelo Jospino kabinetas priėmė pasiūlymą šios technologijos potencialias galimybes išnaudoti ligoms gydyti. Prezidentas Jacques Chiracas, būdamas žmogaus embriono klonavimo priešininkas, tik sveikino klonavimą draudžiantį įstatymą. Jis pasakė, kad prioritetas turėtų būti teikiamas kitiems ląstelių terapijos būdams.
Nors Britanija legalizavo klonavimą medicininių tyrimų tikslais, žymiausieji jos mokslininkai reikalauja uždrausti klonuoti žmogų tarptautiniu mastu. Karališkoji draugija įspėjo, kad vienas iš žmogaus klonavimo pavojų yra smarkiai sužalotų individų pradėjimas.
ANGLIJA lapkričio 19 d. priėmė laikinus įstatymus, draudžiančius reprodukcinį klonavimą, ir tai padarė po to, kai dr. Antinori paskelbė viliasis pradėti klonuoti žmones šioje šalyje.
ANGLIJA lapkričio 27 d. (Lifesite žiniomis) galutinai uždraudė reprodukcinį klonavimą.
ŠVEDIJOS tyrimų taryba, gruodžio 5 d. duomenimis, pritarė, kad žmogaus embrionai būtų klonuojami terapiniais sumetimais.
Pažangiųjų ląstelinių technologijų institutas visai neseniai paskelbė apie pirmąjį sėkmingai klonuotą žmogaus embrioną. Ar tai suteikia mums pačių tobuliausių Dievo kūrinių statusą? O gal pačių kvailiausių? Todėl kyla klausimai vis labiau įsitraukiant į pasaulį kamuojančią diskusiją dėl žmogaus klonavimo.
Kai kurie mokslininkai tikina, kad giminingos ląstelės pasitarnaus pakeičiant daugelio ligų sužalotus audinius. Į tokių ligų sąrašą įtraukiamos ir Parkinsono bei Alzheimerio ligos, vėžys ir diabetas. Antra vertus, kurti, o po to naikinti žmogaus embrionus tolygu abortui ar žmogžudystei. Juk nevalia pamiršti, kad embrionas – tai gyvas žmogiškas padaras, turintis unikalų genetinį kodą, o ne padrikas ląstelių rinkinys.
Paklaustas, ką mano apie klonavimą, JAV Nacionalinio teisės gyventi komiteto direktorius Duglas Džonsonas buvo lakoniškas: “Jei kongresas neveiks nedelsdamas, tuoj Pažangiųjų ląstelinių technologijų institutas ims steigti ištisas embrionų fermas”. Biologas Maiklas Vestas CNN “Vėlyvųjų žinių” reportaže teigė, jog žengtas pirmasis žingsnis naujosios medicinos eros link. Ląstelių ar audinių persodinimą biologas prilygino mašinos remontui. Vėliau “New York Times” žurnalistai nešykštėjo kandžių žodžių M.Vestui, teigdami, jog savo išdidžiais pareiškimais mokslininkas siekia sulaukti savo penkiolikos minučių šlovės ir palankių investuotojų.
JAV nepriklausomas korespondentas Armstronas Viljamsas kviečia žmones pagalvoti apie tai, kad galimybė kurti gyvybę laboratorijoje žmogų sulygino su Dievu. “Tik nepamirškime, kad mes – tai ne Dievas, ir juo labiau neturime teisės spręsti, kam gyvent, o kam mirt.”
Nejučia grįžtame į tuos laikus, kai nacių mokslininkai eksperimentavo su žmonėmis ir pasiekė mokslo triumfą. Visi žmonės, kurie laikėsi krikščioniškos pasaulėjautos, suvokė, kad nacių bandymai šiurpiai iškreipė žmogaus orumo sampratą.
JAV Atstovų rūmai balsavo prieš žmogaus klonavimą. Lapkričio 26 dienos pareiškime JAV prezidentas D.Bušas klonavimą pavadino morališkai neteisingu reiškiniu, nes, pasak jo, mums, kaip visuomenei, nedera auginti gyvybės tam, kad ji būtų naikinama. Šiuo pareiškimu prezidentas ragina Senatą pasmerkti šį nevykusį bandymą pamėgdžioti Dievo kūriniją.
Kol kas tik du Senato nariai, aktyvūs aborto priešininkai, pareiškė savo nepritarimą klonavimui. Pietų Dakotos ir Vermonto senatoriai teigia, kad jau 30 metų JAV naikino gyvybę legalia procedūra – abortu ir nevalia leisti dar vienai žmogžudystės formai tapti natūraliu reiškiniu. Pasak jų kolegos, senatoriaus Richardo Durbano, kongresui bus sunku atsilaikyti prieš luošių ir ligonių minią, maldaujančią neuždrausti klonavimo – vienintelės jų vilties gyventi visavertį gyvenimą.
“National Review Online” redaktorius D.Goldbergas teigia, jog tas didžiulis diskusijų laužas dėl žmogaus klonavimo įsižiebė iš mažytės blankios kibirkštėlės. Jis mano, jog nėra jokių žmogaus klonų ir neaišku, ar išvis kada buvo. Bet kokios pastangos klonuoti žmogų baigėsi nesėkme.
Panaudoję technologijas, taikytas gyvūnams klonuoti, Pažangiųjų ląstelinių technologijų instituto mokslininkai dvi skirtingo tipo ląsteles įsodino į neapvaisinto kiaušinėlio branduolį. Iš vienuolikos kiaušinėlių, į kuriuos buvo suleistos odos ląstelės, nė vienas nepasidalijo.
Atlikdami tą patį bandymą, pasitelkę kamuolines ląsteles (šios ląstelės paprastai tiekia branduoliui maisto
Pastaruoju metu mokslininkai visa galva pasinėrę į genetinių technologijų tyrinėjimus. Labai pažangūs genetinio kodo tyrimų duomenys daro tikėtinu dalyku tai, kad netrukus ateis metas, kai bus galima pertvarkyti žmogaus paveldimąją medžiagą, siekiant įvairių tikslų. Taikant genetinę analizę, galima diagnozuoti paveldimas ligas, ankščiau atpažinti kai kurias kitas. Tačiau yra kita – juodoji šio medalio pusė, tai – klonai. Klonai – tai organizmo palikuonys, kilę genų modifikacijos būdu, turį identiškų paveldėtų savybių. Sena žmogaus svajonė apie klonus, regis, gali būti greitai įgyvendinta. Prisiminkime ne taip seniai “sėkmingai” klonuotą avelę Dolly. Taip, išoriškai ji tikrai buvo panaši į “normalią” avį, tačiau ar mes galime drąsiai, be jokių abejonių teigti, kad tai tikrai buvo avis? Kiekvienas gyvas organizmas turi jausmus, pojūčius, kažkokį, galbūt ir minimalų mąstymą. O ką galime mes tada pasakyti apie klonuotuosius? Kas dedasi jų sąmonėje ir pasąmonėje? Galbūt tai tik robotai? Kaip bebūtų, tačiau genų modifikacija ir transplantacija susilaukia labai skirtingų vertinimų. Didžiulė dauguma priešinasi tokiam dirbtinam gyvybės auginimui. Visame pasaulyje rengiamos masinės protesto akcijos, stengiamasi sulaikyti tolimesnį klonų tyrinėjimo procesą. Visgi, nemažai atsiranda ir tokių, kurie sutiktų būti klonuojami ir nori turėti savo “dublikatą”, antrininką. Jie nesusimąsto, kad nepasisekus, klonavimas gali virsti tikra katastrofa visam pasauliui. Kas žino, kokią pabaisą ar monstrą gali sukurti koks nesveikai į šią sritį įsigilinęs mokslininkas? Kas gali garantuoti, kad tai nebus panaudota prieš pačią žmoniją?