Augalų audiniai

Augaliniai audiniai

1. Augaliniai audiniai yra skirstomi į gaminamuosius ir pastoviuosius.2. Vienos ramstinio audinio ląstelės yra stiebų karnienoje, lapkočiuose ir lapalakščių gyslose, kitos – medienoje.3. Sugeba išskirti kai kurias medžiagas į aplinką (pieną, sakus, eterinius aliejus, dervas). 4. Trūkstant vandens, augalas užveria žioteles, kad sumažintu jo išgarinimą. 5. Vandenilis sudaro 8 % sausos augalo masės. 6. Padidinus augalo apšvietimą 1 %, papildomas sausos masės prieaugis sudaro 150 cnt/ha.7. Augalų maitinimąsi reikia vadinti ne mineraliniu, bet azoto-angliniu.8. Sausojoje medžiagoje yra tik 7% mineralinių elementų gaunamų iš dirvožemio.9. Ant augalų lapų yra nedidelės skylutės – žiotelės, kurios siurbia anglies dvideginį iš oro.10. Fotosintezė vyksta tik tose ląstelėse, kuriose yra žalios plastidės – chloroplastai.11. Iš tokių ląstelių sudaryti lapai, todėl jie laikomi augalo fotosintezės organais.12. Kuo mažiau augalas naudoja vandens, tuo prasčiau jis auga.13. Deguonis įeina į augalo sudėtį (20 %).14. Sumažėjus oro kiekiui dirvoje dėl jos supuolimo, augalų vystymasis sulėtėja ir sumažėja derlius.15. Atmosferos azotas augalams neprieinamas, jie gali pasisavinti tik azotą esantį dirvoje. 16. Augalai maitinimuisi naudoja 19 elementų. 17. Iš atmosferos ir vandens yra paimami: anglis; deguonis, vandenilis, azotas.18. Kitus elementus augalai gauna iš dirvožemio (makroelementai – jie reikalingi augalams dideliais kiekiais, mikroelementai – jų reikia mažai)19. Daugiausia augaluose anglies, jos reikia 7 kartus daugiau negu likusių mineralinių elementų kartu paėmus.20. Didžiausią dalį anglies dvideginio pagamina dirvos mikroorganizmai – panašiai apie 60 %