Anglevandeniai

1. Metanas CH4
2. Etanas C2H6
3. Propanas C3H8
4. Butanas C4H10
5. Pentanas C5H12
6. Heksanas C6H14
7. Heptanas C7H16
8. Oktanas C8H18
9. Nonanas C9H20
10. Dekanas C10H22
Anglevandeniliai, tai tokie junginiai, kurie sudaryti tik iš anglies ir vandenilio. Jie skirstomi į:
1. Alekanus (sočiuosius anglv.) CnH2n+2 – (viengubas ryšys)
2. Alkenus CnH2n= (dvigubas ryšys)
3. Alkinus CnH2n-2 ≡ (trigubas ryšys)
Eilė, kur kiekvienas anglevandenis nuo prieš tai esančio skiriasi skiriasi atomų grupe (CH2) yra vadinama homologiniu skirtumu, o kiekvienas anglevandenilis – homologu.
Iš sočiojo anglevandenilio atėmus 1 vandenilio atomą, gauname radikalą: CH4-CH3 (metilo); C2H6- C2H5 (etilo); C3H8-C3H2 (propilo).
Izometrija 1.Medž. savybės priklauso netik nuo jų sudėties, bet ir nuo sandaros. 2.Tokios medž. Kurios turi tą pačią cheminę sudėtį, bet skirtingą sandarą ir dėl to pasižymi skirtingomis fizinėmis ir cheminėmis sav. Vadinamos izomerais. 3.Didėjant anglies atomų skaičiui molekulėje, izomerų sk. taip pat didėja.
Sočiūjų anglevandenilių degimo rekcijos: 1.degant sotiesiems anglevandeniliams visuomet susidaro anglies dvideginis ir H2O.
Alkanų cheminės savybės: 1. Alkanai nuo kitų org. medž. atpažystami tuo, kad neblukina bromo vandens ir kalio permanganato tirpalo. 2. Alkanai (metanas) skyla CH4–t°–>C+2H2; 2CH4–t°–>C2H2+3H2; 3.Alkanam yra būdinga pakeitimo reakcija su halogenais veikiant šviesai. Reakcija yra grandininė CH4+Cl2–t°–>CH3Cl+HCl; CH3Cl+Cl–hℓ–>CH2Cl2+HCl; CH2Cl2+Cl2–hℓ–>CH2Cl3+HCl; 4.Alkanai dega.
Nesotieji anglevandeniliai. Jie skirstomi: 1.Į Alkenus (=) C2H2N 2.Į alkinus (≡) CNH2n.
Alkenai 1.Iš kitų org. junginių tarpo jie atpažystami pagal tai, kad išblukina raudonai rudą bromo vandenį: H2C = CH + Br2—->H2C-CH2. 2.Alkenai dega C2H4+3O2—->2O2+2H2O+Q 3.Alkenai reaguoja su vandeniliu (vyksta hidrinimo reakcija) H2C=CH2+H2–t°k->H3C-CH3 (etanas) 4.Reaguoja su vandeniu H2C-CH2+H2O—->C2H5OH
Alkinai 1.Etinas atpažystamas iš to, kad blukina bromo vandenį, tiktai procesas vyksta lėčiau. 2.Dega C2H2+2,5O2—->2CO2+H2O+Q 3.Reaguoja su vandeniliu HC+H2—->H2C=CH2+H2—->H3C-CH3 4.Reaguoja su vandeniu C2H2+H2O—->CH3-C
Aromatiniai anglevandeniliai Jais vadinami tokie angl., kurie savo sudėtyje turi benzeno žiedą. Svarbiausias atstovas: benzenas (C6H6) 2C6H6+15O2—->12CO2+6H2O+Q 2.Reaguoja su halogenais C6H6+Cl2—-> C6H5Cl+HCl 3.Reag. su azoto rūgštimi C6H6+HONO2—->C6H5NO2+H2O