Paslaptingi javų ratai

Paslaptingieji javų ratai Crop Cycles – pažodžiui tariant, “javų ratai”, – tai piešiniai javų laukuose, atsirandantys nematomai jėgai “suplūkus” javus, derinant su nepaliesta dalimi ir kruopščiai sukuriant norimą piešinį. Dažniausiai tai geometrinės formos, pradedant nuo paprastų apskritimų, – kas ir nulėmė fenomeno pavadinimą, – iki nepaprastai sudėtingų figūrų, užimančių kartais apie 400 pėdų plotą. Didžiosios Britanijos ūkininkai rasdavo tokius piešinius dar prieš dešimtmečius, bet pirmieji žiniasklaidos reportažai apie įvykius pasirodė 9 dešimtmečio pradžioje. Dažniausiai piešiniai atrandami ryte, po nakties, kai iš vakaro jų laukuose nebuvo nei žymės. Šis faktas dar labiau sustiprino reiškinių miglotumą ir suintrigavo šimtus tyrinėtojų. Ratai javuose tapo tarptautiniu reiškiniu, kasmet daugėjant pranešimams iš įvairiausių pasaulio šalių. Tačiau aktyviausia, ar labiausiai pamėgta Nematomų Meninikų teritorija išlieka pietinė Anglija, kur daugiausiai piešinių apsireiškia netoli senųjų šventų vietų, Stounhendžo (Stonehendge), Aveberio bei Silberio kalvų (Avebury and Silbury Hill), ir kitose žinomose padidintos energetikos zonose. Įvairios teorijos ir bandymai paaiškinti javų ratų atsiradimą vis dar nedavė gerų tvirtų rezultatų. Pradžioje dominavo požiūris, kad tai vėjo, vandens magnetizmo darbas, bet metai iš metų gausėjant piešiniams, kurių dauguma apsireikšdavo tobulam geometriškai- meniniame išpildyme, minėta versija užleido vietą nežemiškai javų ratų kilmei. Gal būt tai nuoseklus, grakštus ir nepretenzingas nežinomų visatos civilizacijų liudijimas apie jų egzistavimą… Mokslininkai mėgino tyrinėti augmenijos pavyzdžius paimtus tiesiai iš piešinių laukuose (dažniausiai tai kviečiai, rugiai, rapsai bei kitos kultūros). JAV biofizikas Dr. William Levengood tvirtina nustatęs mikrobangų ar elektromagnetizmo poveikį augalams ir manoma, kad tai susieta su piešinių gamybos procesu.Kai kurie channeling būdu atsiradę šaltiniai, kaip kad Barbaros Marciniak pašnekovai iš Plejadžių, ramiausiai pareiškia, kad piešiniai javuose sukurti ypatingomis garso bangomis, belieka pridurti, – iš aukštai sklandančių NSO. Įdomu, kad daugelis liudininkų teigia naktį girdėję keistai spengianti garsą bei regėję švytinčius baltus rutuliukus virš javų laukų (tai patvirtina ir filmuota medžiaga, kurioje švytintys rutuliukai vidury baltos dienos juda virš piešinių tarytum sąmoningai ar kažkieno valdomi).

Atrodo, kad viena tampa aišku visų pakraipų tyrinėtojams, – javų ratai, – ypatingi laiko ženklai, pranešimai žmonijai iš aukščiau, iš gerai nusiteikusių visatos ar tai kito pasaulio atstovų. Pranešimai, savo abstrakčia forma kalbantys tiesiai žmogaus sąmonei, apeidami žodinę išraišką, simbolių kalba bylojantys apie paslaptį esančią mumyse, apie artimus sielai ženklus, emblemas, vaizdus, pasikartojančius per visą civilizacijos istoriją, kuriuos stebėdamas, ne vienas pajaučia lyg tuoj tuoj kažką prisimins… Ar tai nežemiškų civilizacijų, angelų pasaulio, ar super-kūrybingų žemiečių veikla, ji gali tik pradžiuginti, – o juk yra kažkas daugiau už besipešančių gobšių egocentrikų gyvenimą, kažkas, išreiškiančio tikrą besąlygišką grožį, – sako ne vienas turistas, kurių gausūs būriai vasara patraukia ” į laukus”, iki tol visai pamirštus atokius provincijos kampelius. Ar ne puiku lyg iš naujo patirti žemės, pasėlių, “kasdieninės duonos” ir kūrybinio džiaugsmo prasmę. Stebuklas paprastume, – kaip tik toks atrodo ir galėtų būt Nematomų Menininkų stilius, sumaniusių panaudoti javų laukus kaip “drobę”. Dar vienas šaunus anglų literatės pastebėjimas, žvelgiant vasaros piešinius, – jų niekas negali pasiimti su savimi, perkelti, parduoti, ar kaip nors kitaip, išskyrus video- dokumentavimą, sulaikyti. Javų ratai pasirodo lyg gamtos reiškinių dalis, sunkiai įsivaizduojama technologija sukuria atvaizdą terpėje, kuri taip toli nuo žemietiško technikos pasaulio, tačiau yra vienu pagrindinių žemiečių egzistavimo šaltinių. Geras kūrybiškas pavyzdys įkvėpia. Anglai, su būdingu jumoro jausmu, pabandė ir patys padaryti piešinius javų laukuose. Susibūrė ne viena “padirbinėtųjų” grupuotė klaidinanti tyrinėtojus savo išdaigomis. Kai kada, žmoniškieji darbai atrodė tikrai įspūdingai, tačiau “pažvelgus iš arčiau” – bandymai pamėgdžioti Nežemiškąjį stilių skyrėsi savo netobulumu. Visgi jie buvo organizuojami ir toliau, oficialiai, kaip eksperimentinė tyrimų dalis, pavyzdžiui, siekiant nustatyti įmanomą gamybos laiką, keletas kino kompanijų sukūrė javų ratų piešinių filmams ir pan. Visi atvejai privertė dar kartą atkreipti dėmesį i tai, kad “originalai” – t.y. nenustatytos kilmes darbai, – pasižymi kvapą gniaužiančiu preciziškumu, ten kiekvienas šiaudelis savo vietoje, o taip pat ir nesibaigiančiai išradingu formų žaismu.
Gausus būrys Didžiosios Britanijos fotografų, ufologų, ir kitų tyrinėtojų nekantriai laukia naujo “banguojančių laukų” sezono, kuris tęsiasi nuo balandžio iki rugpjūčio pabaigos. O mums pasirodo verta apsidairyti ir (vis dar agrarinės) Lietuvos laukuose! Šių metų gegužės 3 dieną Lietuvos televizija parodė reportažą apie nepaaiškinamos kilmės apskritimus ūkininko A.Bytauto pievose, Jurkupių kaime (Rokiškio rajonas).Gal būt šį sezoną piešinių laukuose bus atrasta ir daugiau, tad lauksime Jūsų pranešimų apie tokio pobūdžio reiškinius šalyje. Prašome, parašykite kuo detaliau; elektroniniu adresu: san-taka@lithuanian.net.Vertinga informacija bus perduota tarptautiniams tyrimų centrams. labai laukiame Jūsų pranešimų apie tokio pobūdžio reiškinius mūsų šalies laukuose. Prašome, parašykite kuo detaliau. Vertinga informacija bus perduota tarptautiniams tyrimų centrams.

Javų ratai 2001 m.Anglija: 104 52,8% Vokietija: 24 12,2% Kanada: 19 9,6% Olandija: 17 8,6% Čekija: 11 5,6% Kitose 9-se šalyse: 22 11,2%

Gegužė: 15 7,6% Birželis: 34 17,3% Liepa: 65 33% Rugpjūtis: 59 29,9% Kitais mėnesiais: 13 7,6% 2001 m. javų ratų (197) buvo apie 30% mažiau dėl šaltos žiemos ir drėgno lietingo pavasario. Tai galėjo sumažinti “pokštininkų” skaičių. Liko vien tik “natūralios” prigimties. 2000 m. vasarą JAV tyrėjų grupė tyrė javų ratus Anglijoje. Ypatingą svarbą ji skyrė šiaudų ertmėms. Jos gali atsirasti, kai šiauduose esanti drėgmė paveikiama kažkokia aukšta energija (gal ir mikrobange) staiga išsiplečia. Nancy Talbott sakė, kad klastotojai nesugebėtų sukelti tokių pokyčių. Ypač tai išsiskiria javų ratuose prie Stanton St.Bernard (netoli Alton Barnes) – cropcircleconnector.com/1999/StantonStBernard/Stantonstbernard99a.htm 1996-ųjų balandžio mėn. Devžnverio simpoziume, skirtame javų ratams, John Burke aptarė elektrostatinio lauko matavimus. 1999-ais tokį jonų fluktuaciją matuojantį prietaisą ir dr.Hein, vykdamas į Angliją, pasiėmė Ron Russel. Tiriant Overton Unfolded oktahedroną (http://cropcircleconnector.com/1999/) bei Hackpen kalvos vorteksą, prietaisas neveikė, nes greitai išsikraudavo akumuliatoriai (kaip ir mobiliųjų telefonų, GPS prietaisų, videokamerų ir kt.). Tą patį anksčiau buvo pastebėjusi ir Talbott. Taip nutiko ir Devil Den (Fyfield) darinyje. Tokių reiškinių nebuvo dariniuose, kuriuos, kaip žinoma, sukūrė žmonės.

Keista būtybė Argentinoje 2002 m. balandžio 23 d. papildymas MB>El Tonco, esančio prie Argentinos Los Cardones nacionalinio parko, gyventojai tvirtina prie gyvulių kaimenių regėję vidutinio ūgio keistą humanoidą raudonomis akimis, išsikišusiais dantimis, apžėlusį kailiu ir pirštais besibaigiančiais ilgais aštriais nagais. Būtybę matė Chalchaque srities slėniuose esančiuose 750 km į šiaurės rytus nuo Buenos Aires ir 400 km į rytus nuo Calama rajono Čilėje, kur nuolat pastebimos čupakabros. Pirmoji apie būtybę pranešė Maria Rufina Cayo, 73 m. amžiaus avių ir ožkų piemenė gyvenanti su 79 m. amžiaus seserimi Benita atokioje srityje, kur 33 ūkiai išsibarstę dideliuose kalnuotuose plotuose. 2002 m. vasario 11 d. ji sakosi ginusi gyvulius su šunimis namo. Temo ir ji meldėsi, kad Dievas duotų lietaus. Tuo metu kažkas išgąsdino gyvulius, kurie pasileido bėgti. Besižvalgydama į šalis ji pamatė keistą būtybę – pusiau žmogų, pusiau žvėrį. Apie 1,7 m ūgio būtybė buvo už 12 metrų. Ji triskart pažvelgė į moterį ir greitai nuliuoksėjo ant užpakalinių kojų keldama dulkes. Ant galvos kratėsi didelės ausys. Išklausęs Maria pasakojimą lydimi kaimynų pasižvalgyti išėjo 30 m. am-iaus Santos Jaimes ir 34 m. Ruben Colque. Jiems einant taku šunys staiga atsisakė eiti į priekį ir ėmė gailiai staugti. Išgirdę keistus garsus jie nubėgo pasižiūrėti. Už kelių krūmų jie išvydo būtybę ir sustingo iš išgąsčio. Tai buvo baisi būtybė žiūrėjusi į juos raudonomis akimis. Tupėjusi ant užpakalinių kojų, ji pašoko ir nubėgo Cerro Negro kryptmi. Pėdos atrodė kaip karvės kanopos, bet užpakalyje turėjo pentiną. Kitą dieną nuėję pasižiūrėti, jie rado jos paliktus pėdsakus. Nors būtybė elgėsi neagresyviai, gyventojai sunerimę dėl savo gyvulių. Tad prie NSO pranešimų El Tonco rajone prisideda ir ši keista būtybė.