Buhalterinės programos įdiegimo projektas

Tai yra Microsoft firmos produktas, kuris sukurtas padėti įvykdyti visus sugalvotus projektus. Ši programa patogi tuo, kad joje projekto duomenys saugomi duomenų bazėje. Ši informacija yra panaudojama sudarant darbo grafiką, nustatant kainas ir kitus elementus, reikalingus projekto planui sudaryti. Kuo daugiau informacijos įvedate, tuo išsamesnį planą turėsite ir tuo sėkmingesnis projektas bus įvykdytas. Tikiuosi remiantis Microsoft Project 2000 mano sudarytas projektas suteiks man galimybe gauti darbą, vienoje iš firmų kuri domisi šia programa.

Projekto kilmė

Šio projekto atsiradimą lėmė vienos įmonės noras atnaujinti programinę įrangą. Savo programinę įrangą buvo nuspręsta pradėti atnaujinti nuo finansų ir buhalterijos skyriaus. Šie skyriai jau naudojo tam tikrą programinę įrangą, tačiau buvo nuspręsta, jog ši programine įranga yra morališkai pasenusi ir nebetenkina įmonės poreikių todėl reikalauja pakeitimo. Techninė įranga yra pakankamai gera ir nebus keičiama. Šiam projektui planuojama skirti apie 15000 litų.

Projekto tikslas

Pirmas tikslas, kad ir koks būtų projektas yra tikslų nustatymas. Ne išimtis ir mano sugalvotas naujos buhalterinės programinės įrangos įsigijimas ir įdiegimas įmonėje darbo rengimo projektas, kuris taip pat turi konkrečius nustatytus ir užsibrėžtus tikslus. Visų pirma projekto sėkmingumui reikia, kad tikslai būtų realūs ir išmatuojami, tai yra turėti konkrečius darbų vykdymų terminus. Reikia neužmiršti, kad projektas vyktų sėkmingai, su vykdomu projektu reikia supažindinti kitus projekto komandos narius, gauti visų komandos narių pritarimą projekto tikslams ir įsitikinti, kad jūs įtraukėte visas suinteresuotas puses, siekiančias sėkmingo projekto rezultato.
Taigi nors mano projekte nėra didelės surinktos komandos, tačiau dar be jų projektą supa žmonės, kurie suinteresuoti projekto sėkminga baigtimi. Būtent jiems ir reikia atsiskaityti apie savo projekto tikslus ir siekius, stengtis kad jie sektų ir padėtų nenukrypi nuo projekto vykdymo tikslų. . O mano pagrindinis tikslas, kaip jau minėjau, naujos buhalterinės programines įrangos įsigijimas ir įdiegimas įmonėje.

Išorinės priklausomybės

Išorinės priklausomybės, taip pat yra neatsiejamos projekto vykdymo dalys, nes jos turi didelę įtaką projekto baigčiai. Išorinėms priklausomybėms priklauso: įmonės, agentūros, samdomi darbuotojai ir kt., kurios gali būti įtrauktos į projekto veiklą kaip tiekėjai, partneriai, klientai arba paprasčiausi pagalbininkai.
Ne kiekvienas sugeba savo projektą įvykdyti vienas, nuo pradžios iki galo. Taip pat nėra tokio žmogaus kuris viską išmanytų ir sugebėtų pats padaryti viską idealiai. Taigi kadangi aš irgi neesu iš tų idealių žmonių, tai į savo projektą aš planuoju įtraukti ir kitus asmenis, gal net ir kai kurias firmas ar kažką panašaus. Tai bus ir konsultantas, kuris padės konkrečiais mane dominčiais klausimais, bei kiti žmonės. Taip pat pradedant savo darbą reikia aprašyti programos aprašymą, kuris turi tam tikrus reikalavimus, tam tikiuosi galės padėti gerai šį dalyką išmanantys žmones, tai gali būti ir dėstytojai ir draugai ir grupiokai. Be to pradedant savo darbą reikia ištirti rinka, kokios programos reikalingos, kokios ne. Taip pat reikia apklausti visus studentus, kurie rašo panašias programas, kad pavyktų nesikartoti ir būti vieninteliam parašiusiam tokią programą, tam reikia atlikti apklausą, kuriai taip pat gali reikėti samdyti svetimus žmonės

Projekto trikampis

Laikas.
Numatoma projekto trukmė apie 40 dienų.
Pinigai.
14 000 LT
Vizija.
Svarbiausia kad šis mano planas patiktų firmos direktoriui ir aš gaučiau darbą.

Planavimo prielaidos

1. Pradžia;
2. Darbo grupės sukūrimas;
3. Darbuotojų situacijai įmonėje ir pasiūlai tirti paskyrimas;
4. Darbuotojų programoms diegimui, derinimui ir testavimui paskyrimas;
5. Finansininko projekto išlaidoms skaičiuoti samdymas;
6. Situacijos įmonėje analizė;
7. Įmonės poreikių tyrimas;
8. Finansinės sąmatos parengimas;
9. Rinkos tyrimai;
10. Firmų, tiekiančių atitinkamą programinę įrangą paieška;
11. Programinės įrangos pasirinkimas;
12. Programinės įrangos pirkimas;
13. Projekto įdiegimas;
14. Programinės įrangos diegimas;
15. Programos derinimas;
16. Programos testavimas;
17. Personalo apmokymas;
18. Mokomosios medžiagos parengimas;
19. Kursų organizavimas;
20. Pabaiga;

Darbuotojų sąrašas

1. Projekto vadovas
2. Vadybininkas
3. Finansininkas
4. Programuotojas (1)
5. Programuotojas (2)
6. Techninės įrangos specialistas
7. Konsultantas

Darbų paskirstymas

Darbuotojai:
1. Projekto vadovas;
Atsakingas už projekto vykdymą, darbuotojų parinkimą;
2. Vadybininkas;
Atsako už rinkos tyrimus, darbą su klientais ir tiekėjais;
3. Finansininkas;
Atsako už finansinę projekto pusę;
4. Programuotojas (programinės įrangos specialistas);
Diegia, derina ir testuoja programinę įrangą;
5. Techninės įrangos specialistas;
Atsako už techninę projekto pusę, konsultuoja techninės ir programinės įrangos suderinamumo klausimais;
6. Konsultantas;
Jis yra iš firmos, tiekiančios programinę įrangą ir konsultuoja įvairiais klausimais susijusiais su ja;

Resursai ir jų kainos

Nr. Išteklių skaičius Kaina
1. Projekto vadovas 10 Lt/ val.
2. Vadybininkas 7 Lt/ val.
3. Finansininkas 100 Lt.
4. Programuotojas 7 Lt/ val.
5. Techninės įrangos specialistas 7 Lt/ val.
6. Konsultantas 9 Lt/ val.
7. Programinė įranga 10000 Lt.
8. Popierius 10 Lt
9. Kitos išlaidos 250 Lt

Numatomos darbų fazės
Darbų planas:
1. Darbo grupės sukūrimas
2. Situacijos įmonėje analizė
3. Rinkos tyrimai
4. Projekto įdiegimas
5. Personalo apmokymas

Nr. Darbo pavadinimas Trukmė
1. Darbo grupės sukūrimas 12 d.
2. Situacijos įmonėje analizė 3 d.
3. Rinkos tyrimai 7 d.
4. Projekto įdiegimas 5 d.
5. Personalo apmokymas 10 d.

Rizikos įverčiai

Pradėjus įgyvendinti savo projektą, galima pastebėti, kad reikia keisti darbų grafiką, sąmatą arba atskirų darbų įkainius. Tai atsitinka todėl, kad:
● Ištekliai netikėtai tapo nepasiekiamais.
● Projekto darbo grupės nariai pakeitė darbą.
● Užsakovai arba partneriai keičia reikalavimus projekto rezultatams.
● Kai kuriems darbams reikia daugiau (arba mažiau) laiko, negu buvo planuota.
● Darbo metu kilęs konfliktas pareikalavo naujų lėšų sąnaudų.
● Materialiųjų išteklių kainos netikėtai išaugo.
Todėl reikia atsižvelgti į visus šiuos faktorius, jei norima, kad projektas baigtųsi sėkmingai ir visa jo vykdymo eiga vyktų nuosekliai, be didesnių trukdžių ir maišymų. Tai gi šiuos rizikos įverčius aš taip pat stengiausi savo projekte peržiūrėti ir išanalizuoti, kadangi sėkminga projekto baigtis mane ypač domina.

Projekto Gantt’o diagrama

Tai yra programos Microsoft Project 2000 vaizdas pagal nutylėjimą. Taip yra dėl to, kadangi Gantt‘o diagrama yra vienas iš pagrindinių projektų valdymo įrankių. Pagal Gantt‘o diagrama galima nustatyti, sekti ir vykdyti projekto eigą, taip pat nepamiršti visų konkrečia dieną įvyksiančių darbų. Be šio projekto vaizdo būtų sunku sekti ir kontroliuoti projekto eiga. Išplėstiniame Gantt‘o diagramos vaizde galima matyti savo projekto darbų sąrašą, bei svarbius etapus. Gantt‘o diagramos vaizde galima:
● Išplėsti arba sutraukti darbų fazių sąrašus, paspausdami ”+” arba “-“ ženklus, esančius kairėje darbų fazių pavadinimų pusėse.
● Matyti ir redaguoti darbų plano atskiro darbo pradžios, pabaigos, datas, keisti darbų atlikimo trukmę.
● Matyti ir redaguoti jungtis tarp atskirų darbų.
● Nustatyti ir pakeisti svarbius projekto etapus.
● Matyti, kas konkrečiai atlieką darbą, ir ,esant reikalui, priskirti daugiau išteklių konkrečiam darbui atlikti arba pakeisti jų priskyrimą.

IŠVADOS
Iš pradžių buvo sunku perprasti MS PROJECT 2000, kol nepradėjau išsamiau gilintis. Žengdamas žingsniu į žingsnį su Microsoft Project 2000 konspektais pamačiau, kad viskas eina lyg per sviestą. Tikrai tikiuos, kad šios žinios padės man ateityje.

Literatūros sąrašas

1. Microsoft Project 2000 konspektai;
2. Microsoft Project Help sistema;