Present ir Past visi laikai

Past Simple
• Naudojamas reikšti veiksmams, kurie įvyko tam tikru metu praeityje. Kai laikas yra nustatytas, jau žinomas, ar numanomas.
Sheila arrived in Tokyo last week.
• Veiksmams, kurie praeityje eina vienas po kito.
He got out of bed, went to the kitchen and turned on the coffee machine.
• Praėjusioms būsenoms, ar įpročiams reikšti, kurie jie yra baigęsi. Gali būti naudojamas išsireiškimas used to.
I lived/used to live in France five years ago.
Šis laikas naudojamas su šiomis laiko aplinkybėmis: yesterday, then, when, How long ago …?, last night/week/month/year/Tuesday, t.t., three days/weeks, t.t. ago, in 1997, t.t.

Past Continuous
• Naudojamas reikšti veiksmams, kurie vystėsi tam tikru momentu praeityje. Kai nėra pasakyta kada veiksmas prasidėjo ir kada buvo užbaigtas.
I was watching the football game on TV at 8 o’clock last night.
• Veiksmams, kurie vystėsi, kai įsiterpė kitas veiksmas. Past continuous mes vartojame besivystančiam, ilgam veiksmui, o past simple trumpajam veiksmui, kuris įsiterpė.
We were playing Scrabble when the lights went out.
• Vartojamas vienu metu vykusiems veiksmams praeityje reikšti. (Veiksmų gali būti du ar daugiau)
Natalie was flying her kite while her sister was riding her bicycle.
• Naudojamas atmosferos, aplinkos aprašymams arba naudojamas norint kažkokiai istorijai suteikti foną.
The sun was shining and the birds were singing that summer morning in Nashville. Emily was getting ready for work and Joe was making pancakes for the children.
Šis laikas naudojamas su šiomis laiko aplinkybėmis: while, when, as, all morning/evening/day/night, t.t.

Past Perfect
• Naudojamas reikšti veiksmams, kurie vyko prieš kažkokį praeities veiksmą arba prieš nustatytą laiką praeityje.
They had tidied their room by the time their parents arrived. (Prieš kitą situaciją)
She had cooked dinner by six o’clock. (Prieš nustatytą laiką)
• Veiksmams, kurie buvo baigti praeityje ir kurių rezultatai buvo matomi praeityje.
Frank had washed the car, so the ground around it was wet.
Šis laikas naudojamas su šiomis laiko aplinkybėmis: before, after, already, just, for, since, till/until, when, by the time, never, t.t.

Past Perfect Continuous
• Naudojamas išskiriant trukmę veiksmo, kuris prasidėjo ir baigėsi praeityje, prieš kitus praeities veiksmus ar nustatytą laiką praeityje. Dažniausiai vartojamas su laiko aplinkybėmis for ir since.
She had been working in the fields for five hours before she stopped for lunch.
• Veiksmams, kurie tęsėsi kažkokį laiko tarpą praeityje ir kurių rezultatai buvo matomi praeityje.
He had been studying all night and was exhausted.
Šis laikas naudojamas su šiomis laiko aplinkybėmis: for, since, how long, before, until, t.t.
Present Perfect
• Naudojamas reikšti veiksmams, kurie prasidėjo praeityje it tęsiasi šiuo metu, ypač vartojamas su būsenos veiksmažodžiais: be, have, like, know, t.t.
Kate has known John since 1969.
• Vartojamas neseniai užbaigtiems veiksmams aprašyti, kurių rezultatai yra matomi dabartyje.
He has just finished painting the living room. Doesn’t it look great?
• Veiksmams, kurie įvyko nepasakytu laiku praeityje. Teikiant išskirtinumą pačiam veiksmui, o ne tiksliam laikui.
Rob and Lucy have booked tickets to Paris.
Šis laikas naudojamas su šiomis laiko aplinkybėmis: for, since, already, yet, always, just, ever, never, so far, today, this week/month, t.t, how long, lately, recently, still (neigiamuose sakiniuose), t.t.

Present Perfect Continuous
• Naudojamas išskiriant trukmę veiksmo, kuris prasidėjo praeityje ir tęsiasi šiuo metu, ypač vartojamas su žodžiais ir aplinkybėmis: for, since, all morning/day/year, t.t.
Sean has been writing letters all morning.
• Aprašyti veiksmams, kurie prasidėjo praeityje ir baigėsi po kažkiek laiko. Veiksmas gali būti užbaigtas arba gali tęstis iki šiol. Veiksmo rezultatai yra matomi dabartyje.
Mrs. Lyon is upset. Her students have been misbehaving since lunchtime.
• Išreikšti pykčiui, susierzinimui ar apmaudui.
Someone has been throwing their rubbish into my garden.
Šis laikas naudojamas su šiomis laiko aplinkybėmis: for, since, how long, lately, recently.