Gyvulininkystė

GYVULININKYSTĖS TECHNOLOGIJOS

1.Ką vadiname gyvulininkyste?

Gyvulininkystė – mokslas, tiriantis naminių gyvulių veisimą, šėrimą, laikymą bei priežiūrą, galvijų ir naminių gyvulių organizmo sandarą ir funkcijas, produkcijos gamybą ir kokybę.

2.Ką žinote apie žemės ūkio reformas?

3.Ką vadiname žemės ūkio gyvulių veisimu?

Žemės ūkio gyvulių veisimas – mokslas apie gyvulių veisimo būdus, metodus, biologinių ir ūkiškai naudingų savybių paveldimumą bei jų gerinimą pageidaujama kryptimi ir naujų veislių kūrimą.

4.Iš ko kilę žemės ūkio gyvuliai?

Žėmės ūkio gyvuliai kilę iš laukinių protėvių, kuriuos senovėje prijaukino žmogus, pavyzdžiui, šuo yra kilęs iš vilko, o naminė kiaulė – iš šerno.

5.Ką vadiname naminių gyvulių augimu?

Naminių gyvulių augimas – gyvulio svorio, kūno matmenų ir atskirų organų didėjimas.

6.Ką vadiname žemės ūkio gyvulių vystimusi?

Žemės ūkio gyvulių vystymasis – kokybiniai pakitimai vykstantys kiekviename organizme nuo zigotos susidarymo iki pat gyvulio subrendimo ir mirties.

7.Mokėti apskaičiuoti gyvulių absoliutųjį, santykinį prieaugį ir paros priesvorį.

Absoliutusis prieaugis – gyvulio svorio padidėjimas per tam tikrą laiką.

A – absoliutusis priaugis, kg S2 – svoris laikotarpio pabaigoje S1 – svoris laikotarpio pradžioje

Santykinis prieaugis – rodantis, kiek priaugo gyvulio svoris per tam tikrą laiką, palyginti su jo pradiniu svoriu.

K – santykinis priaugis, B – svoris laikotarpio pabaigoje A – svoris laikotarpio pradžioje

Vidutinis paros priesvoris – kiek svorio vidutiniškai priauga per parą.

P – paros priesvoris, g A – absoliutusis prieaugis D – laikotarpis dienomis

8.Ką vadiname žemės ūkio gyvulių eksterjeru?

Žemės ūkio gyvulių eksterjeras – išorinė išvaizda, kūno s

sudėjimas. Daugelis eksterjero bruožų yra paveldimi. Pagal eksterjerą galima nustatyti produktyvumą, sveikatą.

9.Ką vadiname žemės ūkio gyvulių interjeru?

Žemės ūkio gyvulių interjeras – gyvulio fiziologinių, morfologinių, histologinių savybių, susijusių su jo konstitucija ir produktyvumu visuma.

10.Ką vadiname žemės ūkio gyvulių kondicija?

Žemės ūkio gyvulių kondicija – laikina gyvulio būklė, priklausanti nuo šėrimo, priežiūros ir laikymo sąlygų. Kondicija gali būti

Veislinė

Parodinė

Darbinė

Nupenėjimo

Bado

11.Ką vadiname žemės ūkio gyvulių konstitucija?

Žemės ūkio gyvulių konstitucija – tai gyvulio visuma, fiziologinių ir morfologinių savybių apibūdinančių jo atsparumą, stiprumą, prisitaikymą prie aplinkos sąlygų ir produktyviausias savybes dėl kurių gyvulys yra veisiamas.

12.Kokie yra gyvulių konstituciniai tipai pagal U.Durstą ir P.Kulešovą?

Gyvulių konstituciniai tipai pagal U.Durstą :

Kvėpuojamojo tipo

Virškinamojo tipo

Gyvulių konstituciniai tipai pagal P.Kulešovą :

Grubios konstitucijos

Švelnios konstitucijos

Standžios konstitucijos

Puriosios konstitucijos

13.Ką vadiname žemės ūkio gyvulių atranka ir paranka?

Žemės ūkio gyvulių atranka – tai gyvuliių su pageidaujamais ūkiškai naudingais požymiais atrinkimas tolesniam naudojimui bei veisimui, kuriant naujas bei tobulinant esamas gyvulių veisles, linijas, šeimas, bandas. Atranka skirstoma –

Individuali

Masinė

Žemės ūkio gyvulių paranka – planingas gyvulių porų parinkimas gyvulių veislininkystėje ir selekcijoje, kai siekiama gauti norimų savybių palikuonių.

14.Ką vadiname gyvulių veisle?

Gyvulių veislė – tai pakankamai didelė bendros kilmės gyvulių grupė, pasižyminti panašiomkis fiziologinėmis, morfologinėmis ir ūkiškai naudingomis savybėmis, nuolat perduodamomis savo palikuonims.

15.Kokius žinote gyvulių veisimo metodus?

Gyvulių veisimo metodai:

Grynasis

Kryžminimas

Hibridizacija

16.Ką vadiname grynuoju veisimu?

Grynasis veisimas – kai poruojama tos pačios rūšies ir tos pa

ačios veislės gyvuliai.

17.Kas yra gyvulių kryžminimas ir kaip jis skirstomas?

Gyvulių kryžminimas – kai poruojama tos pačios rūšies bet skirtingų veislių gyvuliai, o gauti palikuonys – mišrūnai. Skirstoma:

Gamybinis

Kintamasis

Stelbiamasis

Įterpiamasis

Kuriamasis

18.Žemės ūkio gyvulių vaisos rodikliai.

Eil.

Nr.

 

RODIKLIAI

 

GALVIJAI

 

ARKLIAI

 

KIAULĖS

 

AVYS

 

OŽKOS

1 Vaikingumo pavadinimas Veršingumas Kumelingumas Paršingumas Ėringumas Ožkingumas
2 Vidutinė vaisingumo trukmė, dienomis 282-285 335-340 113-115 148-150 148-150
3 Lytinio subrendimo laikas, mėnesiais 7-12 12-18 5-8 5-7 7-8
4 Visiško subrendimo ir kergimo laikas 15-18 mėn. 3-4 metai 10-12 mėn. 8-15 mėn. 10-18 mėn.
5 Rujos pasireiškimas po jauniklio atsivedimo, dienomis 19-28 5-20 Po kelių dienų, nujunkinus paršelius 20-30 20-25
6 Vidutinis vienos vados jauniklių skaičius 1 1 10-12 1-2 1-3
7 Vidutinis atvesto jauniklio svoris, kg 30-40 50-60 1-1,5 3-4 3-4
8 Reproduktorių pavadinimas Bulius Eržilas Kuilys Avinas Ožys
9 Reproduktoriaus ejakuliato tūris, ml 4-5 50-100 200-400 1-2 0,6-0,8
10 Vaikavimosi trukmė 20 min.-4 val. 5-30 min. 2-4 val. 5-30 min. 15-35 min.
11 Vidutinė gyvulio ūkinio naudojimo trukmė, metais 12-16 18-22 6-7 6-9 6-8

 

19.Kąvadiname gyvulių hibridizacija?

Gyvulių hibridizacija – tai skirtingų rūšių gyvulių poravimas ( Arklys + Asilas Mulas ). Hibridai ištvermingi, mažiau reiklesni, gyvybingesni, nevaisingi.

20.Kaip skirstomi pašarai žemės ūkio gyvuliams?

Pašarai žemės ūkio gyvuliams skirstomi :

Stambieji

Koncentruoti

Antriniai

Papildai

Specialios paskirties

Priedai

Kombinuotieji

 

Leave a Comment