Easter

Velykos – atgimimo šventė [Easter-revival national holiday]

For many years Easter has been a very important holiday in the catholic church. Nowadays it is also celebration of spring and awaking nature. The national symbols of Easter are : eggs , hares , daffodils , bells , twigs , bots , chickens and Mother‘s pie. The most famous attributes is coloured eggs. Different scripts painted on the eggs are very old symbols of life, earth, health, happiness, and some of them can protect you from evil souls.In Lithuania forefathers painted eggs with a bark , a beet , a rind. They scraped eggs as well. However , the most popular painting style was painting with vax.

Velykos – tai margučiai , karklo katinėliai , zuikučiai , kepantys vaikams ragaišėlius, narcizai ir mamos pyragas.Nuo seniausių laikų Velykos buvo svarbi religinė šventė.Dabar į ją žiūrime paprasčiau – švenčiame pavasarį ir gamtos pabudimą. Svarbiausias Velykų atributas – kiaušinis.Dar prieš krikščionybę jis buvo laikomasVaisingumo ir naujo gyvenimo simboliu.Dėl savo paprastos formos , dažniausiai Bal-tos spalvos ir jame slypinčių galių kiaušinis daugsyk buvo skelbtas tobulumo simbo-liu.Krikščionybėje kiaušinis , kaip prisikėlimo simbolis atsirado gana vėlai.Kiaušiniolukštas virto uždaru kapu , iš kurio išsivaduoja gyvybė – Kristus. Narcizas – gėlė , pavadinta , kaip teigia graikų mitas , save įsimylėjusio jaunuoliovardu , yra dar vienas Velykų simbolis.Narcizai dovanojami kaip pavasario simbo –lis – juk tai graži ankstyva pavasario gėlė , geltona kaip saulė.Viduramžiais narcizastapo Dievo motinos Marijos simboliu.Dabar jis dažnai reiškia tyrumą , šventumą irpavasarį. Varpeliai – taip pat svarbus Velykų atributas.Kai kurių Europos šalių legendos by-loja , kad paskutinę savaitę prieš Velykas nutilę varpai ,,išskrenda” į Romą palaimi-nimo ir grįždami šeštadienį parsineša margučių. Paprotys plakti artimuosius ir draugus Verbų sekmadienį , prisimenant Kristaus

kančių kelią ir linkint palaimos bei pasisekimo , buvo gyvas daugelyje katalikiškųir stačiatikių tautų.Lietuviai tikėjo , kad išplaktas verba žmogus visus metus būsiąssveikas , žvalus ir jaunai atrodys.Žalia verbos šakelė , anot senolių , suteikdavusi magiško grožio , sveikatos ir jaunystės galios. Beje , Verbų sekmadienį be verbos bažnyčioje būdavo gėda rodytis – kandūs lie-tuviai juokaudavę , jog tokiam žmogui į rankas velnias kiša savo uodegą palaikyti. Lietuvoje senoliai kiaušinius dažydavo su medžio žieve, burokais, svogūnų lukš-tais ir daugeliu kitų priemonų. Medkirčiai margučius drožinėdavo iš medžio. Kai kurie kiaušinius skutinėdavo, bet labiausiai paplitęs būdas buvo kiaušinius marginti vašku. Dar ir dabar kai kurie margučių marginimo būdai yra išlikę.

Ką byloja margučių raštai[ What coloured eggs scripts tell ]

Every script on a coloured egg has it’s own meaning : Swastika – a symbol of health and luck. Sun –a symbol of light , warmth , truth , growth and life. Fir – immortality symbol. World tree – saves you from evil souls. Coniferous twigs – means best wishes of health ,youth.

Iš pirmo žvilgsnio nesudėtinguose margučių raštuose aptinkame tokių simbolių kurie nuo seniausių laikų žinomi visuose pasaulio žemynuose , tame tarpe ir Lietuvoje.

Kiekvienas ornamentas turi savo reikšmę :

· Svastika – laimės ir sveikatos simbolis.Tyrinėtojai šį ženklą kildina išdangaus kūnų padėties ir įvardija jį judėjimo kitimo, kuriančios jėgos, be-besisukančio metų ir gyvenimo rato simboliu

· Saulutė – augimo, turto, teisingumo, gėrio, šviesos,šilumos ir gyvybės simbolis.

· Eglutės arba šluotelės – nemirtingumo simbolis .

· Pasaulio medelis – saugo nuo piktų dvasių .Pasaulio pasaulėžvalgoje ir mene simbolizuoja pasaulį , nes jo viršūnė taidangus, kamienas – žemė, o šaknys požemis .Jis simbolizuoja ir žmogaus

gyvenimą, ir patį žmogų, kuris gimsta ir miršta.Simbolizuoja gyvybę ,au-gimą ir nemirtingumą.Medis sako , kad pasaulis amžinas ir šventas.

· Spygliuočio šakelė – reiškia sveikatos , ištvermės ir ilgos jaunystėslinkėjimus .

Easter – revival holiday

Easter – it is coloured eggs , bots , hares , daffodils and mother’s pie.The main attribute of Easter is egg . It is a symbol of new life and perfection. In Christianity, egg as a symbol of revival came very late.

Daffodil is an Easter symbol as well. It has got the name of the boy , who was in love with himself. People give daffodils as a symbol of spring . It is a beautiful spring’s flower , yellow as sun. In the Middle Ages it was a symbol of Marija. Now it often means purity , sanctity and spring.

A custom to flog your friends with twig is alive in many Christian and orthodox believer families. Lithuanians believed that a person who was floged with a twig will be healthy and cheerful. On Twigs Sunday people remembered Jesus Chist’s pain roads. Forefathers tell that the green twig gives power of magic beauty , youth and health. If on Twigs Sunday you haven’t got a twig Lithuanian will say that devil put his tail into your hands.

In Lithuania forefathers painted eggs with a bark , a beet , a rind. They scraped eggs as well. However , the most popular painting style was painting with vax.

Every script on a coloured egg has it’s own meaning : Swastika – a symbol of health and luck. Sun –a symbol of light , warmth , truth , growth and life. Fir – immortality symbol. World tree – saves you from evil souls. Coniferous twigs – means best wishes of health ,youth.