Aviečių auginimo verslo planas

ĮVADAS

Šiuo metu Lietuvoje, tiek ir Europos šalyse vyrauja perprodukcija tradicinės žemės ūkio produkcijos gamybos srityje. To pasekoje konkurencija tiek vidaus, tiek ir užsienio rinkoje, krintant kainoms mažėja rentabilumas. Tuo tarpu uogų auginimas yra žymiai rentabilesnis, poreikis produkcijai gana aukštas.

Vienas didžiausių uogų augintojų Europoje ir pasaulyje – kaimynė Lenkija. Čia kasmet išauginama apie 120 tūkst.t. juodųjų serbentų, 200 tūkst.t braškių, 40 tūkst.t. aviečių. 60 – 80% išaugintos produkcijos eksportuojama. Tuo tarpu Lietuvoje uogų trūksta netgi vietinės rinkos poreikiams.

Matant tokią situaciją, Lietuvos augintojams tiesiog būtų gėda nerasti rinkos bent keeletui tūkstančių tonų uogininkystės produkcijos. Žinoma, už rinką, kokia ji bebūtų, reikia kovoti. Smulkiam augintojui vienam visada bus sunku gauti gerą kainą už savo išaugintą produkciją, kadangi didžioji dalis pelno liks pas supirkėjus, perdirbėjus ir kitus „įvairaus plauko“ tarpininkus.

Uogų augintojams būtina jungtis į kooperatyvus, augintojų grupes ar kitus susibūrimus tam, kad būtų palaikoma vieninga kainų politika, organizuojamas bendras uogų užšaldymas ar kitas pirminis perdirbimas, vykdoma rinkos paieška, o ir pats uogų auginimas taptų lengvesnis.

VIETOS UOGYNAMS PARINKIMAS IR PRIEŠSĖLIAI

Uogynų įveisimui labiausiai tinka needidelio nuolydžio (iki ) prie natūralių, iš šiaurės ir rytų pusės esančių užuovėjų plotai. Dirvožemis tinkamiausias nuo humusingo priesmėlio iki vidutinio sunkumo priemolio. Avietėms turėtų atitekti labiausiai humusingi (turtingi organine medžiaga) plotai. Šarmines dirvas prieš uogynų įvesimą vertėtų parūgštinti. Užsienio šalyse ta

am yra naudojama fosforo rūgštis, tačiau tai gan sudėtinga ir Lietuvoje kol kas netaikoma. Žymei paprastesnį metodą taiko Lenkijos sodininkai. Jie prieš uogyno įveisimą šarminėse dirvose 1 – 2 metus sėja vasarojų, dažniausiai avižas, ir jį gausiai tręšia amonio sulfatu – iki 500 kg/ha. Tokiu būdu dirvos pH galima pažeminti 1 punktu. Uogakrūmiai neturėtų būti veisiami po bulvių, be to braškės, serbentai, avietės kaip priešdėliai, vieni kitiems taip pat netinka. Geri priešdėliai kryžmažiedžiai augalai (rapsai, aliejiniai ridikai), kaupiamosios kultūros (išskyrus bulves)

DIRVOS PARUOŠIMAS

Ruošiant dirvą uogynų įveisimui, būtina gerai išnaikinti piktžoles. Jų naikinimui geriausia taikyti mechaninių (pūdymo dirbimas) ir cheminių (herbicidų panaudojimas) priemonių derinį. Jei uogynams skirtos dirvos ne itin piktžolėtos, tai paskutinius metus galima auginti žaliai trąšai skirtus augalus (baltąsias garstyčias, rapsus, aliejinį ridiką, vikių avižų mišinį). Jeei dirvos stipriai užterštos piktžolėmis, geriausiai visą paskutinįjį sezoną laikyti juodą pūdymą prieš tai ant sužėlusių piktžolių išpurškus 4 – 5 l/ha Raundapo ar kito analogiško herbicido. Tokiose dirvose auginant kultūros žaliai trąšai, po jų užarimo lieka per mažas laiko tarpas geram piktžolių išnaikinimui.

Ruošiant dirvą uogynų įveisimui, būtina teisingai atlikti pagrindinį patręšimą fosforo, kalio ir, jei reikia, magnio trąšomis. Negalima vadovautis šabloniškomis rekomendacijomis, o tręšimą atlikti atsižvelgiant į dirvožemio mechaninę sudėtį ir atliktus agrocheminius tyrimus.

Kokios turi būti taikomos trąšų normos atsižvelgiant į tyrimų rezultatus ir di

irvožemio mechaninę sudėtį, matome iš 1 ir 2 lentelių.

Tręšdami nesilaikant šių rekomendacijų galime neturėti jokios naudos, o kartais dėl atsiradusio maisto medžiagų disbalanso dirvoje gauti ir priešingą efektą. Maisto elementų perteklius dirvoje, bei netinkamas jų tarpusavio santykis taip pat žalingas augalams kaip ir jų trūkumas.

Tiek ruošiant uogynams dirvą, tiek ir auginimo metu nepatartina naudoti chloro turinčių kalio trąšų, tokių kaip kalio druska, kalio chloridas į įvairių jų pagrindų mišinių. Jei taupumo sumetimais naudojame chloro turinčias kalio trąšas, patręšimą atlikti likus metams iki uogyno sodinimo.

1 lentelė. Dirvožemių apsirūpinimo pagrindiniais maisto elementais lygiai

Maisto elementai

Dirvožemio sluoksniuose

Apsirūpinimo maisto elementais lygis dirvožemyje

žemas

Vidutinis

Aukštas

Fosforas P mg/100g dirvos

Ariamasis sluoksnis 0-20cm

Poarmeninis sluoksnis 20-40cm

<2

<1,5

2-4

1,5-3

>4

>3

Kalis K mg/100g dirvos

Ariamasis sluoksnis 0-20cm

Lengvos dirvos

Vidutinio sunkumo dirvos

Sunkios dirvos

<5

<8

<13

5-8

8-13

13-21

>8

>13

>21

Poarmeninis sluoksnis 20-40cm

Lengvos dirvos

Vidutinio sunkumo dirvos

Sunkios dirvos

<3

<5

<8

3-5

5-8

8-13

>5

>8

>13

Magnis Mg mg/100g dirvožemio

Abiems dirvos sluoksniams

Lengvos dirvos

Vidutinio sunkumo ir sunkios dirvos

<2,5

<4

2,5-4

4-6

>4

>6

2 lentelė. Rekomenduojamos trąšų normos prieš uogynų apsirūpinimo maisto elementais lygį du\irvožemyje

Trąšos

Dirvožemio apsirūpinimo maisto elementais lygis dirvoje

žemas

vidutinis

Aukštas

Rekomenduojamos trąšų normos

Fosforo trąšos kg/ha visoms kultūroms

100

100

0

Kalio trąšos kg/ha serbentams

150-300

100-200

0

Kalio trąšos kg/ha avietėms ir braškėms

100-180

60-120

0

Magnio trąšos MgO kg/ha

120-200

60-120

0

AVIEČIŲ AUGINIMO TECHNOLOGIJA IR EKONOMINIS ĮVERTINIMAS

Auginant aviečių iki 1 ha plotą sudėtingos technikos nereikia. Būtina turėti nugarinį motorinį purkštuvą ir paprastą herbicidams. Jei ūkyje nėra tinkamos technikos tarpueilių dirbimui, tai ji papraščiausiai gali būti samdoma. Derliaus skynimui reikės apie 500 plastikinių krepšelių.

Avietes geriausiai sodinti rudenį 2,5 x 0,

,5m atstumais. Aviečių auginimo technologijos santrauka pateikta 5-8 lentelėse. Nurodytas papildomas patręšimas kalio trąšomis yra orientacinis. Tikslesnės kalio, fosforo, magnio trąšų normos nustatomos pagal lapų analizes (3-4 lentelės) ir vizualinį plantacijos įvertinimą. Lapų analizes tikslinga atlikti kas antri metai, pradedant trečiaisiais augimo metais.

Skaičiavimuose žmogaus darbo diena kartu su mokesčiais Sodrai įvertinta 30lt. Dadėti prie purškimų 50lt. Skirti darbo užmokesčiui ir motopriemonių eksploatacijai.

Aviečių auginimo ekonominis įvertinimas pateiktas 9-10 lentelėse.

Derlius antrais augimo metais planuojamas 2t/ha, likusiais 8t/ha. Orientacinė realizavimo kaina 3,5 lt/kg. Medžiagos įvertintos 2003m.

3 lentelė. Apsirūpinimo maisto elementais lygiai aviečių lapuose

Maisto elementas

Apsirūpinimo lygis

Deficitinis

Žemas

Optimalus

Aukštas

Azotas – N% s.m.

<2,00

2,00-2,49

2,50-3,30

>3,30

Fosforas – P% s.m.

<0,15

0,15-0,30

>0,30

Kalis – K% s.m.

<0,98

0,98-1,47

1,48-1,89

>1,89

Magnis – Mg% s.m.

<0,15

0,15-0,29

0,30-0,45

>0,45

4 lentelė. Orientacinės trąšų normos avietėms priklausomai nuo maisto elementų lapuose

Trąšų norma

Maisto medžiagų lygis lapuose

Deficitinis

Žemas

Optimalus

Aukštas

Azotas – N kg/ha.

100-150

80-120

50-80

0-50

Fosforas – kg/ha

60-100

0

0

Kalis – kg/ha

140-180

100-140

80-100

0

Magnis – MgO kg/ha

100-200

60-120

0

0

5 lentelė. Avietyno įveisimo ir pirmų augimo metų priežiūros darbai ir išlaidos

Darbai ir medžiagos

Išlaidos, Lt/ha

Avietyno įveisimas

Pūdymo dirbimas ir pagrindinis patręšimas

Sodinukų įsigijimas 8000vnt. x 1,5lt

Transporto išlaidos

Sodinimas

Krūmelių nukarpymas po sodinimo

Kitos išlaidos (lauko planavimas, sodinukų pikavimas ir t.t.)

Viso išlaidų avietyno įveisimui:

1400

12000

100

200

60

100

13860

Tarpueilių priežiūra ir kova su piktžolėmis pirmaisiais augimo metais

Anksti pavasarį iki vegetacijos pradžios purškiama Simazinu 1,5kg/ha purškiamo ploto. Purškiama 0,5m pločio juosta eilėse.

Tarpueiliai dirbami kultivatoriumi vid. 6 kartus per sezoną

Reikalui esant atliekamas ravėjimas vid. 3 kartus per sezoną.

Vėlai rudenį purškiamas Simazinas 1,5 kg/ha purškiamo ploto.

Viso išlaidų piktžolių naikinimui ir tarpueilių priežiūrai:

9+30

240

180

9+30

498

Kova su ligomis ir kenkėjais

Pirmasis purškimas atliekamas ūgliams pasiekus 20

0-30cm aukštį.

Sekantys purškimai atliekami 12-14 dienų intervalais

  1. elektorius 0,5 kg/ha

  2. elektorius 0,5 kg/ha + Mitakas 2,0 l.ha

  3. euparenas 2 kg/ha

  4. elektorius 0,5 kg/ha + Aktelikas 0,6 l/ha

Viso išlaidų apsaugai nuo ligų ir kenkėjų:

70+50

190+50

260+50

118+50

838

Tręšimas

Tręšiama 3 kartus amonio salietra, kiekvieną kartą išberiant 100 kg/ha

Tręšiant tik uogakrūmį eilutėse

Pirmas tręšimas kai ūgliai pasiekia 10 cm aukštį. Kiti tręšimai atliekami 10-14 dienų intervalais.

Viso išlaidų tręšimui:

145

145

Nenumatyti darbai ir išlaidos

200

6 lentelė. 2-jų metų avietyno priežiūros darbai ir įšlaidos

Darbai ir medžiagos

Išlaidos, Lt/ha

Tarpueilių priežiūra ir kova su piktžolėmis

Tarpueiliai sekliai dirbami kultivatoriumi vid. 6 kartus per sezoną.

Reikalui esant atliekamas ravėjimas vid. 3 kartus per sezoną.

Vėlai rudenį purškiama simazinu 1,5 kg/ha purškiamo ploto. Purškiama 0,5 m pločio uogakrūmių juosta.

Viso išlaidų tarpueilių priežiūrai ir kovai su piktžolėmis:

240

180

9+30

459

Kova su ligomis ir kenkėjais

  1. brinkstant pumpurams purškiami 1% Bordo mišiniu.

  2. prieš pat žydėjimą purškiama Elektoriumi 0,75 kg/ha + Fastakas 0,2 l/ha.

  3. praėjus 12-14d. po antrojo purškimo, purškiama Euparenu 2 kg/ha.

  4. praėjus 12-14d. po trečiojo purškimo, purškiama Elektoriaus 0,75 kg/ha ir Mitako 2 l/ha mišiniu.

  5. uogas nuskynus (ir iškenėjus nudevėjusius stiebus) purškiama Elektoriaus 0,75 kg/ha ir Aktelio 0,6 l/ha mišiniu.

Viso išlaidų apsaugai nuo ligų ir kenkėjų:

80+50

260+50

325+50

153+50

1018

Špalerių įrengimas anksti pavasarį

6000

Stiebų tvarkymas špaleriuose (2 darbo dienos)

60

Derliaus nuėmimas (2 t/ha)

Skynimo išlaidos 1,2 lt/kg

Transportavimo išlaidos

Viso išlaidų derliaus nuėmimui:

2400

300

2700

Atiderėjusių stiebų iškarpymas

Stiebų iškarpymui 8 darbo dienas + 2 darbo dienos stiebų pašalinimas

Darbas atliekamas iš kart po uogų skynimo.

300

Tręšimas

100kg amonio salietros anksti pavasarį.

100kg amonio salietros po žydėjimo.

Viso išlaidų tręšimui:

50

50

100

Nenumatyti darbai ir išlaidos

400

7 lentelė. 3-9-avietyno augimo metų priežiūros darbai ir išlaidos

Darbai ir medžiagos

Išlaidos, Lt/ha

Tarpueilių priežiūra ir kova su piktžolėmis

Tarpueiliai sekliai dirbami kultivatoriumi vid. 6 kartus per sezoną.

Reikalui esant atliekamas ravėjimas 2 kartus per sezoną.

Vėlai rudenį purškiama Simazinu 1,5 kg/ha purškiamo ploto. Purškiama 0,5m pločio uogakrūmių juosta.

Jei pasirodo varputis ir kitos varpinės piktžolės, po derliaus nuėmimo purškiama Fuziladu super 3 l/ha purškiamo ploto.

Viso išlaidų tarpueilių priežiūrai ir kovai su piktžolėmis:

240

180

9+30

42+30

531

Kova su ligomis ir kenkėjais

Tos pašios priemonės kaip ir antraisiais augimo metais.

1018

Stiebų tvarkymas špaleriuose (3 darbo dienas)

90

Derliaus nuėmimas (8 t/ha)

Uogų skynimas 1,2lt/ha

Transportavimo išlaidos

Prie skynimo turėtų dirbti apie 22 skynėjus 15 darbo dienų, priskinant į sieną vid. 25kg.

Viso išlaidų derliaus nuėmimui:

9600

900

10200

Atiderėjusių stiebų iškarpymas ir pašalinimas

Kaip ir antraisiais metais

300

Tręšimas

100kg amonio salietros anksti pavasarį.

100kg amonio salietros po žydėjimo.

200kg amonio sulfato vėlai rudenį (orientacinė norma)

Viso išlaidų tręšimui:

50

50

350

450

Nenumatyti darbai ir išlaidos

400

8 lentelė. 10-tų avietyno augimo metų priežiūros darbai ir išlaidos

Darbai ir medžiagos

Išlaidos, Lt/ha

Tarpueilių priežiūra ir kova su piktžolėmis

Tarpueiliai dirbami kultivatoriumi vid.3 kartus iki uogų skynimo.

Reikalui esant atliekamas 1 ravėjimas.

Viso išlaidų tarpueilių priežiūrai ir kovai su piktžolėmis;

120

90

210

Kova su ligomis ir kenkėjais

Tos pašios priemonės kaip ir ankstesniais metais tik be paskutiniojo purškimo.

815

Pirmamečių stiebų pašalinimas birželio pradžioje (5 darbo dienos)

150

Derliaus nuėmimas (5 t/ha) kaip ir ankstesniaisiais metais

10200

Avietyno likvidavimo darbai

Špalerių remontavimas (10 darbo dienų)

Avietyno sulėkčiavimas pelkinėmis lėkštinėmis akėčiomis.

Gilus arimas

Viso išlaidų avietyno likvidavimui;

300

100

100

500

Tręšimas

100 kg/ha amonio salietros anksti pavasarį.

100 kg/ha amonio salietros po žydėjimo.

Viso išlaidų tręšimui:

50

50

100

Nenumatyti darbai ir išlaidos

200

9 lentelė. Išlaidų avietyno įveisimui priežiūrai ir likvidacijai suvestinė

Darbai ir išlaidos

1 metai

2 m

3 m

4-10 m (kasmet)

11 m

Dirvos paruošimas

1400

Sodinukai ir sodinimas

12400

Špalerių įrengimas

6000

Papildomas patręšimas

145

100

450

100

Ravėjimas

180

180

180

90

Herbicidai

78

39

111

Tarpueilių priežiūra

240

240

240

120

Apsauga nuo ligų ir kenkėjų

838

1018

1018

815

Derliaus nuėmimas ir transportas

2700

10200

10200

Stiebų iškarpymas

60

300

300

150

Stiebų tvirtinimas špaleriuose

60

90

Avietyno likvidavimas

500

Nenumatyti darbai

200

200

400

400

200

Viso sąnaudų

14060

1681

11037

12989

12175

Papildomai įsigyjama: 1-mais priežiūros metais purkštuvai – 1400 Lt.

2-ais priežiūros metais plastikiniai krepšeliai – 1600 Lt.

10 lentelė. 1 ha avietyno finansiniai rodikliai

Finansiniai rodikliai

Metai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Išlaidos

15460

1681

12637

12989

12989

12989

12989

12989

12989

12989

12175

Pajamos

7000

28000

28000

28000

28000

28000

28000

28000

28000

Pelnas

-15460

-15460

-5637

15011

15011

15011

15011

15011

15011

15011

15825

Balansas nuo įveisimo

-15460

-22778

-7767

7304

22315

37326

52337

67348

82359

98184

Išlaidos per 11 avietyno įveisimo ir eksploatacijos metų: 132876 Lt/ha.

Pajamos: 231000 Lt/ha.

Pelnas: 98184 Lt/ha.

Aviečių savikaina, skaičiuojant išlaidas 2003 – ųjų metų kainomis 2,01 Lt/kg.

Leave a Comment