ARTICLES

ARTICLES

Artikelis arba tarnybinis žodelis vartojamas žymėti kalbančiojo santykį su daiktu, daiktais, asmeniu ar asmenimis. Anglų kalboje yra 3 artikeliai:

1) Nezymimasis (indefinite) a (an)

2) Zymimasis (definite) the

3) Nulinis (zero article)

1) Nezymimojo artikelio a (an) ypatybes:

* artikelis a (an) kilo is zodzio one
* parodo nekonkretu/abstraktu veikejo santyki su daiktu ar daiktais ;

vartojamas su nekonkrecia (plataus supratimo) informacija
* vartojamas tik su skaiciuotinu daiktavardziu vienaskaita (pvz.: She is

going to tell us a story – ji papasakos mums pasaka;)
* Kartais sio artikelio reiksme buna bet koks, bet kuris, koks nors, kuris

nors, vienas (ppvz.: give me a pencil – duok man (koki nors) piestuka)
* artikelis a vartojamas pries daiktavardi, kuris prasideda priebalse

(pvz.: a dog; a cat.), o artikelis an – kai prasideda balse (pvz.: en elephant.)

!!! SPRENDZIANT APIE TAI, AR ZODIS PRASIDEDA BALSIU AR

PRIEBALSIU, REIKIA REMTIS NE RASYBA O TARIMU !!!

(Kai kuriu zodziu pirmoji raide u ir y skaitoma kaip priebalsis j.

pvz.: a Europe [ju:rop]; a university [junivesiti]; a year [jie] .)
*

Nezymimojo artikelio a (an) vartojamas:

* su vns. daiktavardziais
* pirma karta pristatant ka nors – tada arrtikelio reiksme buna kazkoks,

kazkokia
* su paprasciausiu daikto (gyvuno, asmens, reiskinio) pavadinimu,

priskiriamu kuriai nors daiktu klasei (pvz.: . a brother; a teacher; a book)
* siekiant pazymeti viena skaiciu / su laiko, atstumo, svorio matais ir su

skaitvardziais hundred, thousand, millon (pvz.: I’ll be ba

ack in a minute ; We

have English lessons twice a week ; We already going a mile .)
*

Nezymimasis artikelis a (an) negali buti vartojamas su :

a) daiktavardziu daugiskaita

b) neskaiciuotiniais daiktavardziais (pvz.: I like _ music)

2) Zymimojo artikelio the ypatybes:

* Kilo is ivardziu this (these), that (those)
* Parodo veikejo artima/konkretu santyki su daiktu ar daiktais
* Eina pries tikrinius daiktavardzius
*

Zymimojo artikelio the vartojimas:

* Kai is ankstesnio konteksto aisku, apie koki daikta/-us (asmeni/-is, reiskini/

-ius) kalbama (pvz.: We’ve received a letter from an English schoolgirl.

The girl writes in the letter that she. ; )

* Kai is situacijos aisku, apie koki konkretu daikta (asmeni, reiskini) kalbama

(pvz.: Go to the blackboard!; Shut the door, please! How do you like the film?)
* Su dgs., vns., skaiciuotiniais ir neskaiciuotiniais daiktavardziais

* Su unikaliais/vienetiniais gamtos reiskiniais:

a) planetos (vvisata the Universy, saule the Sun, zeme the World, menulis

the Moon)

b) vandens telkiniai (the Baltic sea, the Pacific Ocean)

c) salynai !!!dgs.!!! (the Havaiian islands.)

d) kalnynai (kalnu virtines)/kalnagubriai (the Alps, the Karpatai.)

e) lygumos / dykumos
!!!GALI BUTI!!! ir su daiktavardziais, kurie pasaulyje yra vieninteliai:

a) pasaulio kryptys (pvz.: the North; the East; the West; the South)

b) pastatai (pvz.: the Tower of London, the TV Tower)

c) neskaiciuotiniai gamtos reiskiniai (pvz.: the weather, the sky.)

* Su valstybiu sudetiniais pavadinimais/salimis, kurios sudarytos is

valstiju (the USA;)

* Socialines gr

rupes/sluoksniai/luomai (the rich, the workers, the poor.) : a) organizaciju/partiju pavadinimai

b) tautybiu pavadinimai, kurie baigiasi galunemis -sh; -ch; -ese;

c) prezidentas, karaliene, princas

d)

* Muzikantiniai instrumentai, kai jais yra grojama ; sokiu pavadinimai

(pvz.: to play the piano, the Samba)

* Visuomeniniai pastatai (hotel, ligonines, mokyklos, seimo rumai, kalejimas, muziejai,

galerijos, teatrai, institutai, spaudos kioskai.)

* Istoriniai ivykiai (pvz.: the French Revolution.)

!!!ISIMTIS!!! : tariasi – the second World War rasosi – World War II

* Seimos pavardes (pvz.: the Browns.)

* Pries kelintinius skaitvardzius (the first; the second.)

* Eina su budvardzio aukstesniuoju laipsniu (the best; the worst.)

!!!PASTABA!!! (the most interesting lecture, he’s the most intelligent

but most students)

* Eina pries priedeli, kai jis yra pries pazymimaji zodi (pvz.: What does the

word ‘chair’ mean?)

* Eina pries daiktavardzius, apibudinancius paros laika, kai yra prielinksniai

in arba suring (pvz.: in the morning, in the afternoon, in the daytime,during the night)

* Eina pries budvardzius :

a) following b) last c) next d) same e) only f) main

* Eina po fraziu:

a) of __ b) any of __ c) many of __ d) one of __ e) most of __

APLAMAI (artikelis the) rasomas pries tokius zodzius:

cinema, hotels, museums, newspaper/magazines(pvz:”The European”but”Time”)
ships, institutions, galleries, beach, city, coast, country(side), earth, ground, jungle, redio, bub, sea(side), sky, station, shop, theatre, village, weather, world.

3) Nulinio artikelio ZERO ypatybes:

* Vartojamas su tikriniais daiktavardziais (Paolo, It

taly)
*
*

Nulinio artikelio ZERO vartojimas:

NEVARTOJAMA pries:

* Zmogu ir jo specialybe (person: mother, father, uncle, girl, boy, doctor, waiter.)

* Savaites dienas, menesius, metu laiku pavadinimus
!!!ISSKYRUS!!! kai norima babrezti konkrecia diena, menesi ar metu laika

* Daiktavardzius breacfast, dinner, lunch, supper

* Jei pries daiktavardi esti :

a) parodomieji ivardziai: this, these, that, those

b) savybiniai ivardziai: my, your, his, her, its, our, their

c) nezymimieji ivardziai: some, any

d) neigiamasis ivardis: no

e) bendrumo ivardziai: each, every

f) klausiamieji ivardziai: whose, what, which

g) zodziai: many, much

* Pries daiktavardziu dgs., jei jie reiskia kokius nors neapibreztus,

nekonkrecius daiktus

* Neskaiciuojamus daiktavardzius, jei jie neturi konkretizuojanciu pazyminiu

(pvz.: I like music bet ne I like that music)

* Ligu pavadinimus

* Foods and drinks

* Spalvos COLORS

* Atostogos HOLIDAYS

* Vienetines kalnu virsunes ir pavienes salos
* Issireiskimuose apie transporta (pvz.: To go by bus bet She was on the bus

when.)

* Pries visus vietas (pastatus, aikstes, tiltus, unikalius gamtos reiskinius), kuriu

pavadinimo pirmi zodziai yra zmogaus vardas (pvz.: Laura’s cafe)

* Nevartojama pries abstrakcias savokas (visi jausmai: love. pain.)

* Kalbas ir mokomuosius dalykus(pvz.: I’m going to English lessons ; Math, .)

* Sports, games and activities (pvz.: gymnastic, football, bascetball.)

* Pries kuofinius/grupinius daiktavardzius (pvz.:

* daiktavardzius,reiskiancius tam tikra medziaga(pvz.: silkas, medvilne, skystis)

APLAMAI ARTIKELIS zero NERASOMAS PRIES TOKIUS ZODZIUS

bad, church, college, court, hospital, prison, school, university , kai nurodoma kryptis kur eini (to school.) BET rodant vieta/vietos taska ku

ur jau esi ar turi buti, rasoma (To be at the school)
!!!ZODIS!!! Work kaip kasdieninis darbas visada bus be artikelio the

Leave a Comment