PASTATO ŠILUMOS NUOSTOLIAI IR ŠILDYMO SISTEMA

TURINYS 2 Įvadas 3 PAGRINDINIŲ TERMINŲ ŽODYNAS 4 1.INFORMACIJOS ŠALTINIŲ ANALIZĖ 5 1.1. Šildymo sistemų rūšys ir apibūdinimas 5 1.2. Šildymui naudojamo kuro rūšių apžvalga 7 1.3. Šildymo katilų tipai ir jų apibūdinimas 8 2. PROJEKTINIS SKYRIUS 10 2.1. Bendri pastato duomenys 10 2.2. Išorinės atitvaros šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas 10 2.3. Šilumos nuostolių per … Peržiūrėti…