Sausra 2000

Ar birželio mėnesio krituliai ir šiek tiek atvėsęs oras gali sumažinti sausros, kuri Palenkės vaivadijoje pati didžiausia, padarinius? Prognozuojama, kad dėl pavasario šalnų ir kritulių stokos šių metų derlius bus 20-30 proc. mažesnis nei paprastai. Žemės ūkio tarnybų duomenimis, Palenkės vaivadijoje dėl užsitęsusios sausros sutriko kultūrinių augalų vegetacija, nustojo augusi žolė bei kiti pašariniai kultūriniai augalai. Įpusėjus vasarai ūkininkai neturi kuo šerti galvijų. Pieno kooperatyvų tvirtinimu, apie 20-30 proc. sumažėjo pieno tiekimas. Ūkininkai, neturėdami pašaro, pradėjo pardavinėti karves, kurių kainos smarkiai krito. Nepaisant stichinės nelaimės, kuri užklupo Palenkės ūkininkus, Lenkijos premjeras nepaskelbė stichinės nelaimės padėties, ko reikalavo šio regiono ūkininkai bei savivaldybės. Premjeras paskyrė tik įgaliotinį sausros padariniams likviduoti.

Pasiūla negalėjo patenkinti paklausos
Neilgai reikėjo laukti rinkos reakcijos. Jau gegužės viduryje smarkiai ūgtelėjo pašarinių bei konsumpcinių javų kainos. Per kelias dienas kviečiai pabrango 20 proc., kvietiniai miltai net 40 proc. Per tris savaites šių javų kaina pakilo nuo 550 iki 750 zl už toną ir buvo 70 proc. didesnė nei praeitais metais. Žemės ūkio agentūra, gelbėdama padėtį, nuusprendė parduoti valstybinius javų rezervus (80 tūkst. tonų), kas, tiesa, tik laikinai turėtų sumažinti kviečių kainą iki 600 zl už toną. Lenkijos žemės ūkio ministerija nusprendė iki rugiapjūtės pradžios panaikinti muitus pašarinių ir maisto grūdų importui, nes jis, dėl muitų ir aukšto do

olerio kurso, pastaraisias metais labai sumažėjo.
Pašauktos komisijos sausros padariniams tirti
Specialaus įgaliotinio sausros padariniams likviduoti (veikiančio prie Lenkijos premjero) sprendimu, stichinės nelaimės ištikti ūkininkai gali stengtis tam tikro kredito žemės ūkio produkcijai atkurti, kuris bus teikiamas dvejiems metams su 5 proc. palūkanomis. Tam tikslui Palenkės vaivada pašaukė specialias komisijas, kurios stengėsi įvertinti sausros padarinius bei ūkininkų patirtą žalą. Komisijos turėjo veikti iki birželio pradžios, bet dėl didelio pareiškimų skaičiaus jos dirbs dar vieną mėnesį. Palenkės vaivadijoje veikia per 80 tokių komisijų. Jų nariai aplankė per 7000 ūkių, kuriuose nustatyta 21,6 tūkst. zl nuostolių. Birželio pirmųjų dienų duomenimis, apie 5200 Palenkės vaivadijos ūkininkų nori naudotis lengvatinėmis paskolomis, bet yra ir tokių jau gerokai įsiskolinusių ūkininkų, kurie nesiryžta imti naujų paskolų.
Pagrindinių sprendimų nėra
Ar nukentėjusiems ūkkininkams valsčiai galės panaikinti žemės ūkio mokesčius, ar ūkininkams bus atidėtas arba visai panaikintas socialinis draudimo mokestis? Viskas priklausys nuo konkrečių vyriausybės sprendimų. Jei valsčiams, kurie norės atidėti arba panaikinti žemės ūkio mokesčius, nebus skiriamos kompensacijos iš valstybės biudžeto, jie negalės to padaryti, nes praras reikšmingą dalį savo pajamų.
„Apie Lenkijos vyriausybės pažadus nuo sausros nukentėjusiems ūkininkams mes žinome tik iš žiniasklaidos, bet kol negausime konkrečių sprendimų, tol apie žemės ūkio mokesčių panaikinimą ar kitą pagalbą nėra nei kalbų”, – teigia Pu
unsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas.
Solidarumo apraiškos
Pietų Lenkijos ūkininkai, norėdami atsidėkoti už pagalbą, suteiktą per 1997 m. potvynį, pareiškė norą Palenkės ūkininkus sušelpti šienu. Kai kurios pieno bendrovės sutinka nemokamai šiam tikslui skirti transportą. Vaivadijos valdžios sprendimu, nukentėjusiems ūkininkams leista šienauti valstybės nacionaliniuose parkuose bei gamtos draustiniuose.
Kiti sausros padariniai
Sunkioje padėtyje atsidūrusios kepyklos (jų pagrindinė žaliava pabrango 40 proc.) buvo priverstos kelti savo gaminių kainas. Labai sunki padėtis didelių kiaulių ir vištų augintojų. Jie dėl labai išaugusių pašarų kainų patiria milžiniškų nuostolių. Manoma, kad rudenį mėsos kaina pakils 15-20 proc. Jei ūkininkai, neturėdami pašaro, sumažins kiaulių skaičių, kiauliena gali pabrangti ir keliasdešimt proc. Po 1992 metų sausros, kurios padariniai nebuvo tokie tragiški kaip šiemet, kiaulių skaičius sumažėjo 25 proc., o mėsa pabrango net 80 proc.
Viskas tik pažadai
Birželio pradžioje Palenkės vaivadijoje viešėjęs Lenkijos premjeras Jerzy Buzek aplankė labiausiai nukentėjusius ūkius. „Nepaliksime jūsų vienų su savo problemomis”, – sakė susitikęs su buvusios Suvalkų vaivadijos ūkininkais. Nukentėjusiems žemdirbiams pažadėjo lengvatines paskolas, socialinę pagalbą, nemokamą pašarą gyvuliams. Žadėjo taip pat, kad valsčiai, kurie ūkininkams panaikino mokesčius, gaus kompensaciją iš biudžeto.
Punsko valsčiuje
Punsko valsčiaus sausros padariniams tirti komisija, kurią sudaro vienas savivaldybės darbuotojas, vienas Žemės ūkio konsultavimo tarnybos atstovas bei ūkio rūmų arba kaimo atstovas (dažniausiai seniūnas), ap
plankė penkiasdešimt ūkininkų, kurie raštu pareiškė esą nukentėję nuo sausros. Tokius pareiškimus iki šio „Aušros” numerio atidavimo spausdinti pateikė 105 ūkininkai. Jie stengiasi lengvatinių stichinės nelaimės kreditų.

autorius: isaac

Leave a Comment