Kaip kovoti su nepasitenkinimu ir pavydu

Mažai kas iš mūsų prisipažintų pavydįs kitiems, tačiau pavydas iš tikrųjų slypi už daugybės mūsų destrukcinių poelgių. Tai brolis vis bando žodžiais sumenkinti seserį, nes pavydi jai profesinės sėkmės. Tai pagiežingas žmogelis slapta pribarsto vinių gatvėje, vildamasis, kad ant jų užvažiuos kaimynas, kuris vėl nusipirko sau naują mašiną. Tai sesuo, mananti, kad tėvai labiau myli brolį, visai nutraukia ryšius su juo ir ima nekęsti jo.

Tie, kurie vis dėlto pripažįsta sau, jog pavydi kitam, arba gina savo pavydą kaip pateisinamą, arba gėdijasi jo.

Prisiminkite, kaip jaučiatės, kai pavydite. Tikriausiai prarandate gyvenimo džiaugsmą ir nebegalite mėgautis tuo, ką turite ir gaunate?

7 patarimai, kaip įveikti pavydo kitiems jausmus

1. Susikoncentruokite į tai, ką turite.

Lyginti save su kitais yra žmogiška ir gali jums padėti vystytis toliau. Jeigu jūs nuolat šnairuosite į kitus ir matysite tik tai, ko jums trūksta, nepastebėsite savo turtų. Ir visada atsiras toks, kuris turės daugiau arba bus geresnis už jus. Jūs niekada nieko nelaimėsite.

Geriau bus, jei lyginsitės tik su savimi. Apžvelkite, ką iki šiol gyvenime pasiekėte ir ko išmokote. Įvertinkite savo pasiekimus, sukauptą pažinimą, nuveiktus darbus ir visą savo gyvenimo kelią.

2. Pajuskite akstiną pasiekti tai, ko kitiems pavydite.

Lyginti save su kitais iš principo nėra blogas ar žalingas dalykas. Ar lyginimasis su kitais mums kenkia, priklauso nuo išvadų, kurias padarome.

Matydamas, kad kitas turi daugiau pinigų, yra labiau gerbiamas ir daugiau pasiekęs, žmogus gali apgailestauti ir gailėtis savęs, kad pavydi, pykti ant savęs, kad tapo nepatenkintas gyvenimu, nusiminti ir abejoti savo sugebėjimais.

Tačiau jis gali pasijusti paskatintas kitų sėkmės, klausti savęs: kaip kitam tas pavyko? Ką galiu padaryti, kad pasiekčiau daugiau? Ko man reikia išmokti ir ką daryti, kad tapčiau toks kaip kitas?

3. Būkite dėkingi už tai, kas yra jūsų gyvenime.

Išsiugdykite įprotį kasdien surasti 5 laisvas minutes ir pasvarstyti, už ką galite šiandien būti dėkingi. Geriausia įsitaisyti mažą užrašų knygelę ir įrašyti kasdien po 5 gerus dalykus. Tai gali būti net malonus pokalbis, graži gėlė patvoryje, geras darbas ar užduotis, kurią pagaliau užbaigėte. Dėkingumas suteikia pasitenkinimo.

4. Leiskite kitiems turėti savo turtą, savo sugebėjimus ir viską, ką jie gauna.

Pavydas atsiranda, kai kitam neleidžiate to, ką jis turi. Jūs mintyse draudžiate jam tai, ko pavydite, dėl paprastos priežasties: kad patys to neturite. Ar turite tam teisę? Ir kokią kainą už tai sumokate? Dėl savo nepasitenkinimo nieko negalite pasiekti, tik nubaudžiate save dvigubai, sunaikindami gyvenimo džiaugsmą.

5. Pasvarstykite, kokia nauda jums gali būti, kad neturite to, ko kitam pavydite.

Šis pasiūlymas iš pradžių gali nuskambėti absurdiškai. Juk visą laiką matėte tik privalumus, kuriuos kitas turi lyginant su jumis. Visada yra ir kita medalio pusė. Pavyzdžiui, gali būti, kad tas, kuriam pavydite, beveik nebeskiria dėmesio savo šeimai, nes visą laiką dirba. Gal brolis, kuriam tėvų meilės pavydite, turi ištverti nuolatinius tėvų skambučius ir globą?

Tai kokia gali būti kita medalio pusė? Kokia nauda jums? Dažniau susitinkate su draugais, tenka mažesnė atsakomybė, daugiau lieka laisvalaikio?

6. Išsiugdykite supratimą, kad ir jūs galite atsipjauti gabalėlį geidžiamo pyrago.

Pavydas todėl yra toks grėsmingas, kad jūs manote, jog kitas turi kažką, ko jūs niekada neturėsite. Bet ar taip yra iš tikrųjų? Argi šansai jums visam laikui užkirsti?

Susikoncentruokite ne į tai, ko jums trūksta, o kokių šansų dar neišnaudojote. Visada yra neribotų profesinių galimybių ir progų susipažinti su naujais žmonėmis.

7. Pasirūpinkite, kad gyvenimas būtų užpildytas.

Jeigu jūs tik tuščiai ir be užsiėmimų namuose sėdinėjate, tada lieka daug laiko galvoti apie kitus žmones, kurie jums atrodo labiau patenkinti.

Pasvarstykite, kokiais žmonėmis ir kokia veikla galite užpildyti savo gyvenimą. Kaip galite pasiekti daugiau pasitenkinimo, malonumo ir džiaugsmo? Ką konkrečiai galite padaryti? Imkitės atsakomybės už savo gyvenimą. Veikite aktyviai ir patys kurkite savo gyvenimą.