ii verslo planas

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO

ANOTACIJA (reziumė)

Trumpa firmos veiklos charakteristika

IĮ „Arkliukas“ planuojama įsteigti 2010 metų gegužės mėnesį. Įmonė teiks žirgyno bei aktyvaus poilsio paslaugas. Prognozuojamas didžiausiais įmonės pelnas šiltaisiais metų mėnesiais, t.y. 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Įmonės savininkas: Vardaitis Pavardaitis

Įmonės adresas: belenkur

Manoma, kad įmonė šių paslaugų rinkoje atras savo nišą, kadangi aktyvaus poilsio poreikis didėja. Prieš pradedant kurti verslo planą buvo apklausti 30 įvairaus amžiaus žmonių. Kadangi įmonė siūlo naujovę terapija su žirgais, tai buvo užduotas vienas klausymas: „Ar žmonės bandytų pataisyti savo sveikatos būkle jodinėjimu žirgais ir poilsiu gamtoje?“. 14 atsakymų buvo TAIP. Buvo įvertinta rinkos dalis ir pradėtas kurti verslo planas.

Planuojama apyvarta ir laukiamas pelnas:

I – ieji metai -117.091,5 (nuostolis)

II – ieji metai – 56.803,2

III – ieji metai – 56,803,2

Kapitalo poreikis

Turimos lėšos 40 000 litų. Įmonei papildomo kapitalo reikės 500 000 litų, kuriuos skolinsis iš banko. Šios lėšos bus panaudotos pastatų statybai ir įrangai.

Įmonės atsipirkimo laikas: 10 metų.

TURINYS

Įvadas………………………………………………………………………………………………………………….5

1. Verslo apraġymas……………………………………………………………………………………………….6

2.Marketingo planas………………………………………………………………………………………………8

SWOT analizė…………………………………………………………………………………………………….15

Pardavimų prognozavimas…………………………………………………………………………………….24

3. Organizacinis planas…………………………………………………………………………………………26

4. Rizikos įvertinimas………………………………………………………………………………………….29

5. Finansinis planas………………………………………………………………………………………………31

Iġvados……………………………………………………………………………………………………………….37

Informaciniai ġaltiniai (literatūra)………………………………………………………………………….38

Priedai……………………………………………………………………………………………………………….39

Lentelių sąrašas

1 lentelė………………………………….9

2 lentelė……………………………….13

3 lentelė……………………………….14

4 lentelė……………………………….16

5 lentelė……………………………….17

6 lentelė……………………………….20

7 lentelė…………………………………21

8 lentelė…………………………………21

9 lentelė…………………………………23

10 lentelė……………………………….24

11 lentelė……………………………….25

12 lentelė……………………………….28

13 lentelė……………………………….29

14 lentelė……………………………….31

15 lentelė………………………………32

16 lentelė………………………………33

17 lentelė………………………………34

18 lentelė……………………………….34

19 lentelė……………………………….35

20 lentelė……………………………….36

Įvadas

Gerėjant Lietuvos ekonominei padėčiai, didėja konkurencija tarp įmonių. Todėl verslo planavimas padeda įvertinti įmonės steigimo realias galimybes.Verslo sėkmė siejasi ir dažnai priklauso nuo konkurencijos veiksnių t.y. darbo jėgos kvalifikacijos, mokslo ir žinių naudojimo, gerų technologijų. Konkurencinėje kovoje išlieka ir laimi tosorganizacijos, kurios yra geresnės ir pranašesnės, turi aiškią strategiją – ateities viziją, misiją, tikslus ir jų siekia, įgyvendina. Planavimas ir strategijos leidžia nuolat koreguoti įmonės veiksmus, numatyti naujus tikslus ir jų siekimo būdus, taikyti metodus bei savybes ir prognozuoti rinkos situaciją.

Žirgynų verslas Lietuvoje nėra gerai išplėtotas. Tuo labiau, kad šis verslas niekada ir nebuvo prioritetinis. Prioritetai teikiami tiems verslams, kurie kuria didesnę pridėtinę vertę.

Daugelis įmonių yra orientuotos į trumpalaikį pelną ir net kai padėtis pastebimai blogėja nesistengia pakeisti situacijos. Tačiau norint gauti pelną visuomet ir toliau sėkmingai gyvuoti bei konkuruoti versle, būtina planuoti savo verslą.

Darbo objektas yra Individuali įmonė „Arkliukas“.

Darbo tikslas yra pateikti IĮ „Arkliukas“ verslo planą 2010-2011 metams.

Darbo uždaviniai:

Įvertinus riziką ir atlikus skaičiavimus pagrįsti arba paneigti verslo idėją;

Gauti piniginę paskolą;

Pateikti informaciją visuomenei;

Panaudoti savo turimas žinias ir jų įgyti dar daugiau.

Darbą sudaro keturios pagrindinės dalys. Tai:

Verslo aprašymas

Marketingo planas

Organizacinis planas

Finansinis planas.

1. VERSLO APRAŠYMAS

Verslo idėja ir jos aprašymas

Mano idėja – įsteigti individualią įmonę „Arkliukas“, kurios savininkė vadovė būčiau aš. Įmonės veikla – žirgynas, laisvalaikio ir poilsio organizavimas. Ši įmonė teiks plataus profilio paslaugas – visiems žinomas ir visiškainaujas Lietuvoje: terapija žirgais, žirgų ir gardų nuoma, konsultacijos žirgų auginimo klausimais. Jojimas naudingas, nes žmogus sustiprėja fiziškai, atsikrato daugybės kompleksų ir baimių, patiria naujų įspūdžių. Jojimas visais laikais buvo ir tebėra tikras deramo auklėjimo ir išsilavinimo atributas. Tokias kaip šalutines paslaugas įmonė teiks orientuotas į kaimo turizmo verslą. Šalia žirgyno, nuosavoje valdoje yra tvenkinys ir pavėsinė kur žmonės galės pailsėti, pažvejoti ir pernakvoti nedideliuose vasarnamiuose. Žirgynas bus įsteigtas Biržų rajone 5,1 ha plote. Žemė pagal nuosavybės teisę priklauso įmonės savininkui. Šiame žemės sklype yra pievų bei dirbamos žemės plotai. Pieva bus tinkama jodinėjimui su žirgais ir ganykloms, o likusiame plote bus įrengtos arklidės, vasaros jojimo aikštė, žiemos maniežas, aptverta ganykla.

Ruošdamas verslo planą noriu patikrinti kokiam turto kiekiui įsigyti užteks turimų pinigų (40 000 lt) ir kiek reikės pasiskolinti iš banko. Numatoma paskolą gauti iš banko „DNB NORD“. Paskolą imti nusprendžiau iš šio banko, nes čia siūlomos palankios sąlygos panašaus pobūdžio verslu užsiimančioms įmonėms.

Dabartinė situacija rinkoje ir šakos plėtros tendencijos

Gerėjant Lietuvos ekonominei padėčiai, žmonės vis daugiau lėšų skiria laisvalaikiui ir pramogoms. Vieni iš jų renkasi neaktyvų poilsį (knygų skaitymas, rankdarbiai ir t.t.), tačiau dauguma teikia pirmenybę aktyviam poilsiui. Viena iš aktyvaus laisvalaikio leidimo formų yra žirginis sportas.

Žirginiu sportu laikomos visos sporto rūšys, kuriose žirgas panaudojamas kaip jojimo arba traukiamasis gyvulys. Greičio lenktynės su žirgais (tiek raitelių, tiek važnyčiotojų) yra viena seniausių sporto šakų, kurios bazinė koncepcija  nesikeitė tūkstančius metų.

Lietuva kasmet eksportuoja vis daugiau arklių, tačiau beveik vien mėsai. Specialistai sako, kad, arklių eksportui didėjant, Lietuvoje jų mažėja: „prieš pora metų šalyje buvo 70.000, dabar yra apie 50.000 įvairių veislių arklių – žemaitukų, Lietuvos sunkiųjų“(1). Kaip ir kiekvienas verslas, taip ir žirgynai turi konkurentų. Išnagrinėjus aplinką suradau 4-ias arčiausiai esančias įmones, kurių veiklos šaka yra žirgynas, o verslo kryptis – kaimo turizmas. Tačiau šie žirgynas teikia tik tradicines jojimo paslaugas ir ruošia profesionalius sportininkus, taip pat užsiima arklių laikymu ir treniravimu bei veisimu. Radviliškio ir aplinkiniuose rajonuose yra keletas smulkių žirgynų ir pavienių ūkininkų, kurie teikia taip pat kelias paslaugas, o kai kurie tik vieną – pavyzdžiui veisia žirgus, perparduoda juos mėsai. Iš viso Lietuvoje apytiksliai veikia 43 žirgynai.

Įmonės misija ir tikslai.

Įmonės verslo misija – kuo geriau patenkinti kintančius vartotojų poreikius bei plėtoti žirgininkystės tradicijas Lietuvoje. Vykdant šią misiją norėčiau pasiekti tokius įmonės tikslus:

Sukurti modernų šių laikų žirgyną, kuris teiktų žmogui gyvenimo džiaugsmą.

Sudaryti sąlygas visų amžiaus grupių žmonėmssusipažinti su šia sporto šaka (organizuoti sporto renginius, varžytis juose tarpusavyje arba būti žiūrovais, turiningai leisti laisvalaikį).

Formuoti teigiamą visuomenės požiūrį apie jodinėjimo naudą sveikatai (terapija su žirgais).

Teikti įvairesnes ir kokybiškesnes paslaugas.

Garsinti žirgyno vardą akcentuojant naujas paslaugas.

2.MARKETINGO PLANAS

Situacijos analizė

Gera idėja ir liks tik idėja , jeigu realiai neįvertinsime savo galimybių ją realizuoti. Būtina paruošti kompleksą tarpusavy susijusių sprendimų ir veiksmų, būtinų tenkinant konkrečius pirkėjų poreikius ir kartu siekiant pelno. Ši sąlyga yra pagrindinis marketingo uždavinys.

Kad įmonė sėkmingai dirbtų ir duotų pelną, nepakanka tik idėjos, būtina išanalizuoti mus supančią aplinką, ją įtakojančius veiksnius tam, kad nepatirtume nuostolių. Žirgyno verslas ir kaimo turizmas Lietuvoje neturi nusistovėjusių tradicijų, vis dar besiformuojantis ir besikeičiantis. Žinome tik tai, kad šis verslas, protingai jį plėtojant, yra pelningas.

Būtent šia verslo dalimi ir turi pasirūpinti marketingas. Juk marketingas – tai rinkotyra. Jis tiria, ko nori mūsų klientai, kas yra tiekėjai ir konkurentai. Būtent marketingas nulemia sprendimus, ką parduoti. Tik marketingo pagalba nustatome tinkamiausią rinkos segmentą, vartotojų poreikius, galimybes, analizuoja konkurencinę situaciją rinkoje ir t.t.

IĮ „Arkliukas“ numatoma įregistruoti 2010 metų gegužės mėn. Biržų miesto savivaldybėje. Žirgyno vieta yra strategiškai gera nes prie pat nutiestas asfaltuotas kelias, nereikia važiuoti miško keliukais kaip į daugumą aplinkinių žirgynų. Buveinės parinkimas labai svarbus bet kuriam verslui, todėl kad vieta gali nulemti įmonės veiklos sėkmę. Steigiamas žirgynas nėra arti didelių miestų, bet manau, kad įmonė turės klientų nustatydama neaukštas kainas. Žmonės, gyvenantys mažuosiuose Lietuvos miestuose turi mažiau laisvalaikio praleidimo būdų. O tai, kad žirgynas teiks paslaugas įvairaus amžiaus žmonėms, užtikrins didesnį klientų ratą.

Įmonės makro aplinka

Makro aplinka – visuma išorinių jėgų, kurios tam tikroje teritorijoje veikia įmonės marketingo sprendimus ir kuriomis ji tiesiogiai negali daryti įtakos (3). Šioje dalyje norėčiaus aptarti makro aplinkos elementus, įtakojančius įmonę.

Politinė teisinė aplinka

Politinė ir teisinė aplinka apima visuomenės politinių struktūrų veiksmus, teisės aktus ir jų interpretavimą, kurie vienaip ar kitaip liečia įmonės veiklą. Marketingo veiklai svarbiausi teisės aktai: 1) Reguliuojantysįmonių steigimą, jų vidaus veiklą, ir likvidavimą; 2) Reguliuojantys įmonės santykius su pirkėjais, partneriais ir konkurentais; 3) Reguliuojantys atskiras marketingo sritis.

1 lentelė.

Įstatymai, reglamentuojantys įmonės veiklą

Nr.

Įstatymo pavadinimas

Ką reglamentuoja

1

2

3

1.

Įmonių įstatymas

Nustato subjektus, turinčius teisę savo firmos vardu užsiimti nuolatine komercine-ūkine veikla Lietuvos Respublikoje, jų steigimo ir veiklos teisinius pagrindus.

2.

LR vandens įstatymas

Šis Įstatymas reglamentuoja santykius, atsirandančius naudojant, valdant ir saugant gamtinėje aplinkoje esantį vandenį.

3.

Socialinio draudimo įstatymas

34 įstatymo straipsnis nustato, kad visos įmonės ir organizacijos moka 33% nuo išmokėjimų darbuotojams soc. draudimo mokestį.

4.

L R reklamos įstatymas

Reklamos reglamentavimo sritys ir objektai.

5.

LR veterinarijos įstatymas

Reglamentuoja  veterinarijos  veiklą  pagal tarptautinius  reikalavimus.

5.

Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas

Nustato fizinių ir juridinių asmenų elgesio su naminiais, ūkinės paskirties, dekoratyviniais, laboratoriniais, nelaisvėje laikomais ir laukiniais gyvūnais bendruosius principus, kad gyvūnai būtų apsaugoti nuo kančių, žiauraus elgesio ir kitų neigiamų poveikių.

6.

Konkurencijos įstatymas

Šis įstatymas reglamentuoja konkurenciją, ribojančią ar galinčią riboti valstybės valdymo, savivaldos institucijų bei ūkio subjektų veiklą ir nesąžiningos konkurencijos veiksmus, nustato šių institucijų ir subjektų teises, pareigas ir atsakomybę bei konkurencijos ribojimo ir nesąžiningos konkurencijos kontrolės Lietuvos Respublikoje, teisinius pagrindus

7.

Lietuvos Respublikos Mokesčių administravimo įstatymas

Šis įstatymas nustato pagrindines sąvokas ir taisykles, kurių būtina laikytis vykdant Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus, pateikia Lietuvos Respublikoje taikomų mokesčių sąrašą, nustato mokesčio administratoriaus teises ir pareigas, mokesčio mokėtojo teises ir pareigas, mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką, mokesčio bei su juo susijusių sumų išieškojimo bei ginčų nagrinėjimo tvarką.

8.

LR juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymas

Juridinių asmenų pelno mokestis mokamas juridinio asmens teises turinčių įmonių, kurių veiklą reglamentuoja LR įmonių įstatymas.

9.

Prekių ir paslaugų ženklų įstatymas

Reglamentuoja prekių ir paslaugų ženklų registravimą, teisinę apsaugą ir naudojimą.

10.

Buhalterinės apskaitos įstatymas

Nustatoma privaloma visų tipų įmonių organizacijų jungimo įstatų ir organizacijų, išlaikomų biudžeto, finansinės apskaitos tvarka.Įstatymas reglamentuoja išvardintų ūkio subjektų: turto, nuosavybės, ūkinių procesų ir veiklos rezultatų bendruosius apskaitos principus.

11.

LR įmonių rejestro įstatymas

Šis įstatymas reglamentuoja LR įmonių rejestro steigimą, tvarkymą, likvidavimą, registravimui pateikiamus duomenis ir jų naudojimo tvarką. UAB turi būti įregistruota įmonių rejestre ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo steigimo sutarties sudarymo dienos.

Kurdami ir plėtodami savo verslą, verslininkai privalo remtis įstatymais ir jų paisyti. Privaloma domėtis jų pakeitimais, straipsnių pakeitimais, nes Konstitucijoje yra parašyta: “Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės”.

Ekonominė aplinka

Pagrindinė rinkos sąlyga yra ekonominė padėtis. Bendra ekonomikos padėtis yra visų marketingo veiksmų pagrindas. Lietuva pradėjo plačią ekonominę reformą, kurios pagrindinis tikslas yra persiorientuoti į rinkos santykiais grindžiamą ekonominę sistemą. Infliacija – kainų kilimas, t.y. piniginio vieneto vertės sumažėjimas. Tai reiškia, kad už vieną piniginį vienetą, didėjant infliacijai, prekių ir (ar) paslaugų bus nuperkama mažiau nei ankstesniu laikotarpiu.

Lietuvos bendras vidau produktas vis auga. Tai geras rodiklis, bylojantis apie pamažu vis gerėjančią ekonominę padėtį. Vadinasi, gaminama daugiau prekių ir paslaugų, o kainos pamažu stabilizuojasi. Tuo pačiu gerėja klientų aptarnavimo lygis, nes jiems siūloma platesnių prekių ir paslaugų asortimentas. Todėl yra lengviau planuoti įmonės veiklą, iškelti ir įgyvendinti ne tik dabarties, bet ir ateities perspektyvos tikslus bei uždavinius.

Socialinė kultūrinė aplinka

Ši aplinka atspindi visuomenės poveikį įmonei, jos marketingo sprendimams bei jų įgyvendinimui. Šią aplinką apibūdina demografiniai rodikliai. Jų tyrimas leidžia nustatyti potencialų pirkėjų skaičių, jų pasiskirstymą pagal lytį, amžių, šeimos sudėtį, išsilavinimą, gyvenamąją vietą, profesiją, tautybę ir kt.

„Kultūros fenomenai ir jų raidos tendencijos:

1) Pagrindinių vertybių pastovumas (santuoka, bažnyčia, darbas).

2) Subkultūros (paaugliai, rokeriai, t.y. su savo įsitikinimais, pomėgiais, elgsena).

3) Antrinių vertybių kitimas (pergyvena tam tikrus kultūros tarpsnius, mados).

Pagrindinės kultūros vertybės: žmonių požiūrisį pačius save; žmonių tarpusavio santykiai; žmonių santykiai su visuomene; žmonių santykiai visuomenės institucijomis; žmonių santykis su gamta; žmonių požiūris į visatą“ (3).

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2002 žodžiai iš 6607 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
Turite atrakinimo kodą?