Ko galime išmokti iš savo vaikų?

Vaikų auklėjimas – tai vienas iš svarbiausių gyvenimo išbandymų. Tačiau ne tik tėvai vaikams yra pavyzdys – kartais vaikai tėvams tampa mokytojais. Žvilgtelkite įdėmiau į savo vaikus – ar kada susimąstėte, ko galite iš jų išmokti?

Kai auklėjame savo vaikus, dažnai sakome: nemeluok, būk geras, elkis gražiai, nedaryk to ir ano. Tačiau patys dažniausiai elgiamės visai priešingai. Visi žinome, kad vaikai mokosi ne klausydamiesi pamokslų, o stebėdami suaugusiuosius. Tačiau ar kada susimąstėte, kaip elgiatės ir kaip mokote elgtis savo vaiką jūs. Jeigu skatinate savo vaiką nemeluoti, galbūt ir jūs turite puikią progą pasimokyti nemeluoti kartu su juo.

Pirmiausia, ko galime pasimokyti auklėdami vaikus – tai nematerialinių vertybių puoselėjimo. Daugelis tėvų stengiasi išpildyti visus savo vaiko norus ir nemoka pasakyti „ne“, nes nenori liūdinti ir nuvilti savo vaiko. Ypač taip elgiasi tie tėvai, kurie vaikystėje augo skurdžiose šeimose ir patys dažnai neturėjo ne tik žaislų, bet ir kuo apsirengti ar ką skaniau pavalgyti. Dar tada smėlio dėžėje daugelis sau pažadėjo, kad jų vaikai turės gražesnę vaikystę.

Patyrę vaikystėje „skurdo kompleksą“ tėvai savo vaikams stengiasi nupirkti viską, ko tik šie užsigeidžia, dažniausiai nekreipdami dėmesio į tai, kad patiems ne visada išeina susimokėti visus mokesčius, ką jau kalbėti apie aprangą ar vaistus. Negerai, kai vaiko užgaidos tampa svarbesnės už svarbiausius šeimos poreikius. Taip, stenkitės, kad jūsų vaikas nepatirtų skurdo, tačiau negi jūs norite užauginti vaiką, kuris vertintų tik materialines vertybes. Be to, neatimkite iš savo vaiko visų svajonių jas išpildydami – svajonės skatina siekti tikslo.

Kitas dalykas, ko reikėtų pasimokyti auklėjant savo vaikus – tai prisiimti atsakomybę, atlikti savo pareigas bei nuosekliai laikytis savo nuostatų. Klaida, kurią kartais daro tėvai – jie laužo savo paties sukurtas taisykles, nes taip nori tapti savo vaiko draugais. Puiku, jei randate bendrą kalbą su savo vaiku, tačiau turite nubrėžti aiškias ribas, kaip galima elgtis ir kaip ne. Jei jūsų namuose yra taisyklė, kad vaikas turi grįžti ne vėliau kaip aštuntą, jis turi laikytis taisyklių.

Kai kurie tėvai dėl draugystės su vaiku linkę nustatyti taisykles, o po to leisti vaikui jų nesilaikyti. Nepamirškite, kad vaikas gali jumis manipuliuoti ir kad jis turi ugdyti savo atsakomybės jausmą. Į kiekvieną situaciją reaguokite ramiai ir tvirtai. Vaikai dažnai išbando tėvų ribas, todėl jei turėsite tvirtą savo poziciją, jūsų vaikas jausis saugiai.

Auklėdami savo vaikus, patys galime išmokti savarankiškumo. Tėvai dažnai mano esantys atsakingi už savo vaikų elgesį. Tačiau už savo elgesį esame atsakingi tik mes patys. Jūsų vaikas turi pats išspręsti savo problemas. Jūsų darbas – padėti jam išspręsti problemas, pasiūlyti sprendimo būdus ir jį palaikyti. Už savo gyvenimą esame atsakingi patys, tad tokie pasiteisinimai kaip „politikai kalti, kad aš mažai uždirbu“ yra mėginimas primesti kaltę už savo gyvenimą kitiems. Savarankiški žmonės, užuot ką nors kaltinę, ieško sprendimų, imasi veiksmų, kad ką nors pakeistų.

Vaikai gali jus išmokyti džiaugtis gyvenimu. Pažiūrėkite į juos atidžiau – jie nebijo daryti to, kas patinka, jie randa ką nors patinkančio dalykuose, kurie jiems nelabai patinka, jie džiaugiasi paprastais dalykais, tokiais kaip maudynės ežere ar sniego senio lipdymas, jie nebijo gyventi. Kai suaugame, kažkodėl pradedame labiausiai rūpintis tuo, ką galvoja kiti ir kaip gyventi pagal kažkieno sugalvotas taisykles.

Gyvenimas – tai ne vergovė. Stenkitės gyvenime veikti tai, ką labiausiai norite. Džiaukitės tuo, kad esate! Ir nepamirškite – pokyčiams niekada nebūna per vėlu.