Sporto klubas “naga”

Apie klubą

Veiklos pristatymas

Sporto klubas “Naga” yra visuomeninė nepelno siekianti organizacija. Klubo darbo tikslas – kelti vaikų, jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių fizinės kultūros ir sportinį lygį, ugdyti jaunosios kartos dvasingumą, pagarbą tėvams, patriotiškumo jausmą bei vystyti sveikos gyvensenos įpročius ir įgūdžius įvairaus amžiaus, lyties ir socialinės padėties gyventojų grupėse. Taip pat supažindinti su kenksmingų įpročių prevencijos principais, visuomenės sveikatos aktualijomis. Čia glaudžiai bendradarbiaujama su kitomis šalies bei užsienio organizacijomis, dirbančiomis su jaunimu.

Moko

Klubas propaguoja ir moko rytų kovos menus – Muai-tai bokso, Kuung-fu. Mokoma savigynos, sveikatingumo jogos, lankstumo, kvėpavimo pratimų. Užsiėmimai vedami vaikų (6-12 metų), paauglių (12-18 metų), suaugusiųjų (virš 18 metų) amžiaus grupėse. Klubo auklėtiniai aktyviai dalyvauja Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto renginiuose (tarpklubinėse, tarpšakinėse varžybose, parodomuosiuose renginiuose, seminaruose).

Klubo užsiėmimų tikslai ir principai
· kelti vaikų, jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių fizinės kultūros ir sportinį lygį,
· siekti aukšto sportinio meistriškumo, padėti vaikams visapusiškai vystytis,
· vystyti dvasingumą supažindinant su Lietuvos istorija, rytų kovos menų istorija ir filosofija,
· ugdyti sveikos gyvensenos įpročius ir įgūdžius organizuojant vasaros stovyklas gamtoje,
· supažindinti suu kenksmingų įpročių prevencijos principais,
· sudaryti sąlygas sportuoti, bei stengtis atitraukti nuo žalingos gatvės įtakos vaikus iš socialiai remtinų bei probleminių šeimų.

Klubo pagrindinis principas – nenaudoti išmoktos kovos technikos blogiems tikslams, gerbti tėvus ir vyresnius žmones.

Klubo veiklos pagrindas
· Lietuvos kūno kultūros strategija 20

000 04 27, priimta III Lietuvos sporto kongreso.
· Tarptautinio olimpinio sąjūdžio programa ,,XXI amžiaus dienotvarkė”.
· Lietuvos Respublikos Seimo 1998 07 02 nutarimu Nr.VIII-833 patvirtinta Lietuvos sveikatos programa (Žin., 1998, Nr.64-1842).

Kung-Fu

“Mokykitės valdyti kūną savo, nes pasakyta – nevaldai kūno savo, kaip galėsi rasti Kelią ir valdyti jį.” – senovės meistrų raštai.

Kas yra Kung Fu? Pats terminas reiškia “meistriškumas” arba “darbas žmogaus tobulėjimo labui”. Pagrindinis Kung Fu tikslas – harmoningas žmogaus vystymas visuose būties aspektuose – kaip fiziniame, taip ir dvasiniame. Kung Fu – tai vienas iš būdų prieiti prie žinių apie pasauli šaltinio. Ir pirmasis pradinis etapas – kovos menas.

Klube mokoma sekančių Kung Fu stilių:

Juodojo katino (Meo-Dan).Tai stilius, imituojantis katino judesius. Jame daug įvairių, labai galingų smūgių rankomis bei kojomis, drėskimų ir pagavimų. Bazinės stovėsenos nėra labai žemos, tačiau tvirtos, kombinacijos labai mobilios, naudojami šuoliai ir smmūgiai šuoliuose, daug klaidinančių judesių ir efektyvių blokų. Nuspėti sekančius kovojančio judesius neįmanoma. Šis stilius padeda išvystyti tvirtą kūną, sausgysles ir sąnarius, gerina kraujo apytaką ir širdies darbą, sutvarko kvėpavimą.

Kinietiškos kobros (Ngu). Stilius, imituojantis gyvates judesius: banguojančius, žaibiškus ir neblokuojamus. Naudojami tikslūs, pavojingi taškiniai smūgiai į pažeidžiamiausias priešininko vietas, jam nėra oponuojama tiesiogiai, daug išsisukimų, nuėjimų nuo priešo smūgio trajektorijos, apėjimų, žemų pakirtimų. Kobros kovotojas visada ramus, maksimalios koncentracijos, laukiantis lemtingos priešininko klaidos, jo principai yra gudrumas ir minkštumas, bet ne ki

ieta tiesioginė jėga. Dėl šios priežasties šis stilius yra ypač efektyvus ir pavojingas, lengvai pritaikomas savigynai, tinka ir ne labai fiziškai stipriems žmonėms, moterims ar paaugliams. Sistema užgrūdina pirštus, išvysto sausgyslių ištempimą, sąnarius, savalaikę reakciją, koncentraciją.

Be sistemų, susijusių su koviniais menais, taip pat yra mokoma ir kitų specialių praktikų, skirtų vystyti tam tikras kūno savybes, sutvirtinti ir nuraminti protą. Yra specialios jogos praktikos, kūno grūdinimo sistemos. Ypatingas dėmesys skiriamas kvėpavimo technikai ir realiam jos panaudojimui.

Koviniu požiūriu Kung Fu yra pati tobuliausia kova, nes ji pagrįsta gamtos dėsniais. Bendrame Kung Fu kontekste yra daug priešų – tai ir realus priešininkas, ir vidinės žmogaus silpnybės, įpročiai, kiekvieno savi trūkumai ar kasdienė išorinė įtaka. Kung Fu turi metodus tam suvaldyti.

Muai-Tai

Trumpai apie stilių.

Tai greitos kovotojo parengties sistema, kuriai būdingi smūgiai rankomis, alkūnėmis, keliais ir kojomis.Tai visiškai kontaktinis, artimos kovos menas, turintis visą galingą arsenalą smūgių bei blokų, kuriuos lengva suprasti ir naudoti. Dėl šios priežasties Muai-Tai boksas populiarus tarp jaunimo, jis turi platų pritaikymą įvairių šalių kovinėse ir kariuomenės struktūrose, esminiai principai lengvai pritaikomi savigynai. Į sistemą taip pat įeina specialūs kūno paruošimo pratimai, speciali joga, medicinos (tame tarpe ir kovinės) žinios, koviniai ritualai.

Klubas ruošia kovotojus ir suteikia galimybę kovoti ringe tarpklubinėse ir ta

arpšakinėse varžybose, kelti kvalifikaciją, tobulintis iki profesionalaus lygio.

Trumpa Muai Tai istorija.

Muai Tai – senovės kovos menas, nacionalinė Tailando sporto šaka, Europoje dar vadinamas Tailando boksu. Jis gyvuoja apie 2000 metų. Muai Tai išsivystė iš karo meno. Jo iki šiol mokoma Tailando armijoje. 1630 metais Siamo karalystes, Ajutijos dinastijos metraščiuose buvo pirma kartą paminėtas vardas Muai Tai. Tailando kariai tada buvo mokomi kovoti ne tik su ginklu rankose, bet ir jo netekus, plikomis rankomis.

Klestėjimo viršūnę Muai Tai pasiekė XVIII a. pradžioje. Tuo metu šios sporto šakos varžybose nebuvo skirstoma į svorio kategorijas, neegzistavo jokių apribojimų, jokių taisyklių, kovos pasižymėdavo ypatingu žiaurumu. Senovės Muai Tai kovų arena buvo stačiakampio formos medinė scena (koc muai). Ji buvo statoma bet kurioje vietoje, tai galėjo būti vienuolyno kiemas, švenčių metu – miesto aikštė. Kovotojui prieš kovą reikėdavo sušlapinti rankų bintus vandenyje, prieš tai teisėjas turėjo patikrinti bandažus, kurie buvo padaryti iš perskelto kokoso riešuto, perrišto medžiagos juosta. ir prasidėdavo kova. Vaizdas būdavo tikrai įspūdingas! Kovos trukmė priklausydavo nuo karaliaus valios. Ji galėjo baigtis tik jo įsakymu arba kovotojui patyrus rimtą traumą. Prieš kiekvieną kovą buvo atliekamas ritualinis šokis RAM MUAI, kuris virsdavo nepakartojamu reginiu: tai pagarba savo Protėviams, savo Mokytojui, savo Tėvams ir savo Priešininkui. Tai nusistatymas kovai, kurio didžiausias pr

rizas – kovotojo gyvybė.
Muai Tai, kaip sporto šaka, oficialiai pripažinta valdant karaliui Ramai VI (1920-1925m.), įvestos naujos Muai tai taisyklės. Buvo leista naudoti bandažą, bintus iki alkūnių, įvesti penki raundai. Pirmą kartą – ringas su apsauginėmis virvėmis, kurio viduje teisėjavo du referiai ir du šoniniai teisėjai. 1939 m. iki galo buvo patvirtintos Muai Tai taisyklės, kuriose buvo įvestos svorio kategorijos ir europinio standarto pirštinės. Valdant karaliui Ramai VII iki antrojo pasaulinio karo buvo statomi specialūs Muai Tai stadionai. 1945 m. pastatyti didžiausi “Racadamnen” bei “Liumpini” stadionai, kurie iki šių dienų yra patys populiariausi.

Pirmasis dvikovių sporto šakų festivalis Lietuvos vardo 1000 – mečiui paminėti
2004-10-02

Šių metų spalio 2d. Elektrėnuose vyko pirmasis dvikovos sporto šakų festivalis. Jame dalyvavo didžiausių Lietuvos bei užsienio dvikovos sporto šakų federacijų ir asociacijų (Bokso, Bušido, Dziudo, Kyokushin Karate, Kurašo, Lao-Tai kovos menų, Muai-Tai, Shotokan Karate, Tradicinio Aikido, Sumo, Sambo imtynių, Tradicinio karate, ir kt.) komandos, kurios pristatė atstovaujamus kovos menus, demonstravo parodomąsias programas, kovas, efektingus daiktų laužymus. Festivalio metu žiūrovai taip pat stebėjo Lietuvos svaidymo iš peilių rekordo siekimą, riterių kovas, pertraukose linksmino dainų ir šokių kolektyvai. Renginio pabaigą vainikavo fejerverkai.

Festivalio baigiamasis akcentas buvo Lao-Tai federacijos parodomoji programa. Parodomosios komandos sudėtyje dalyvavo ir mūsų klubo atstovai, tarp kitų demonstravę Kung Fu technikas bei laužymus, o federacijos svečiai iš užsienio rodė įspūdingas kovos technikas, žiūrovus stebino unikali Vladimiro Skubajevo paruošta jogos programa.

Festivalio organizatorių tikslas buvo supažindinti ir sudominti visuomenę su dvikovos sporto šakomis, jų filosofija, technika, istorija, meistrais, populiarinti dvikovos sporto šakas Lietuvoje. Tokie festivaliai nėra retenybė kaimyninių Europos valstybių ar JAV žiūrovams, tačiau Lietuvoje šis unikalus projektas buvo pirmasis.

Šio festivalio organizatoriai buvo Elektrėnų savivaldybė ir viešoji įstaiga Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras. Festivalio partneriai – LR Kūno kultūros ir sporto departamentas, Lietuvos Lao-Tai kovos menų federacija, VšĮ „Tikra produkcija“.

Leave a Comment