Kultūrizmas

Kultūrizmas

Šiuolaikinio kultūrizmo užuomazgos atsirado XIX amžiaus pabaigoje Europoje. Vienu iš šios sporto šakos didžiausių puoselėtojų ir pradininkų laikomas vokietis Eugenas Sandowas (1867-1925), kurio tikrasis vardas buvo Friedrichas Mulleris. Tobulai išvystęs savo kūno raumenyną ir jėgą, publikai demonstruodavo įvairius triukus. Gastroliavo JAV, o Didžiojoje Britanijoje įkūrė keletą kultūrizmo klubų, leido žurnalą “Sandow’s Magazine”, parašė knygą, kur susistemino pagrindinius treniruočių su svarmenimis principus. 1911 m. Anglijos karalius George’as V suteikė E.Sandowui Fizinės kultūros profesoriaus vardą.

Europoje (Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje) 1889 – 1901 metais buvo suorganizuota keletas varžybų, kur buuvo vertinamas raumenynas. 1903 m. pirmos varžybos įvyko ir JAV.

Vėliau kultūrizmas tapo labai populiariu sportu ne tik Europoje ir Šiaurės Amerikoje, bet nuo aštuntojo dešimtmečio pabaigos – ir Artimuosiuose Rytuose, Azijoje, Pietų Amerikoje, Australijoje bei Afrikoje.

KULTŪRIZMAS LIETUVOJE

Mūsų šalies kultūristų judėjimas, kurio organizuotos veiklos 40-metį minėsime 2005-aisiais, turėjo tvirtą pagrindą, kurio neišjudino nei šios sporto šakos draudimo metai.

SPORTAVO V. JANKAUSKO BUTE

Vienas pirmųjų naująja sporto šaka susidomėjo kaunietis Viktoras Augustinas, kuriam į rankas pateko žurnalas su kultūristų nuotraukomis. 1960 metais įstojęs į Kauno Politechnikos Institutą, V.Augustinas savo įsspūdžiais pasidalijo su Elme Uzdonu. Jie abu lankė irklavimo treniruotes ir labai intensyviai domėjosi kultūristų pratimais. Vėliau prie jų prisijungė ir Radijo gamyklos šaltkalvis Vytautas Jankauskas, KPI studentai, LTSR irklavimo (keturvietė su vairininku) čempionas Vytautas Laucaitis, boksininkas Edmundas Ivanauskas, vandensvydininkas Vi

idas Misevičius.
Treniruotės vykdavo V.Jankausko bute K.Požėlos (dabar – Šv.Gertrūdos) gatvėje. Metodine medžiaga tarnavo populiarus lenkų žurnalas “Sport dla wszystkich”.
Kultūrizmo atsiradimui ir paplitimui Lietuvoje nemažos įtakos turėjo kaimyninėje Lenkijoje 1959 metais vykęs FIHC (Tarptautinė sunkiosios atletikos ir kultūrizmo federacija) pasaulio sunkiosios atletikos čempionatas, kuriame buvo ir kultūristų “Mr.Universe” varžybos. Lenkijoje kilusio kultūrizmo bumo atgarsiai buvo jaučiami ir Lietuvoje.
1964 metų rudenį Kaune prie 10-osios namų valdybos buvo įsteigtas ir įregistruotas pirmas Lietuvoje kultūristų klubas “Jaunystė”. Pratyboms vadovavo Juozas Jusevičius, jam talkino KPI absolventas Paulius Tarvydas ir V.Jankauskas. Klubas įsikūrė namo, stovėjusio tarp Laisvės alėjos ir dabartinio Savanorių prospekto, susikirtime – slėptuvėje.
Nauja sporto šaka taip išpopuliarėjo, kad į “Jaunystės” klubą žmonės konsultacijų atvažiuodavo ir iš daugelio Tarybų Sąjungos vietų. Šios sporto šakos sekcijos kūrėsi ir kituose Lietuvos miestuose &##8211; Vilniuje, Panevėžyje, Šiauliuose, Kėdainiuose, Ukmergėje, Palangoje, Klaipėdoje.

PIRMOSIOS VARŽYBOS

1965 metų gegužės 23 d. Pažaislių giraitėje prie Kauno marių Kauno aukštųjų mokyklų studentų pavasario šventės metu įvyko pirmosios kultūristų varžybos. Absoliučiu nugalėtoju (atlikus privalomus raumenų apimčių matavimus, jėgos pratimus bei pozavimą) buvo pripažintas KPI Statybos fakulteto 3-iojo kurso studentas Rytis Macijauskas.

1966-ųjų pavasarį Vilniuje įvyko Lietuvos pirmasis atletinės gimnastikos (taip tuomet buvo vadinamas kultūrizmas) čempionatas. Beje, šių pirmųjų varžybų repeticija galima laikyti kūno grožio konkursą, surengtą Lietuvoje dar trečiajame dešimtmetyje. Tada 1928 metų liepos 21 dieną Kauno mi

iesto sode buvo renkamas gražiausiai sudėtas imtynininkas. Tiesa, dalyvius vertino ne teisėjai, kaip įprasta varžybose, o susirinkę žiūrovai. Jie užpildė gautas korteles su imtynininkų pavardėmis. Suskaičiavus balsus, gražiausio kūno savininku buvo pripažintas Lietuvos kariuomenės grandinis Vladas Labanauskas iš Šiaulių.

KŪRĖSI FEDERACIJA

Po 1965 metų lapkričio 27-28 d. Kaune surengtų varžybų, prie LTSR sunkiosios atletikos federacijos buvo sudarytas atletinės gimnastikos komitetas. Jo pirmininku išrenkamas J.Jusevičius. 1966 m. po Vilniuje surengto Lietuvos pirmojo oficialaus čempionato įvyko atletinės gimnastikos organizatorių konferencija, kurioje AG komiteto pirmininku išrinktas V.Jankauskas. 1967 m. komitetui vadovavo Vytautas Zumeris.

1969 m. vasario 14 d., dalyvaujant LTSR Kūno kultūros ir sporto komiteto vyr.treneriui Kęstučiui Paviloniui, nutariama įsteigti šios sporto šakos federaciją. LAGF vadovu tapo V.Zumeris. Į federacijos prezidiumą taip pat išrinkti – Antanas Jonuškutis (Klaipėda), Česlovas Tamulevičius (Vilnius), Romanas Kalinauskas (Kėdainiai), Apolinaras Kurtinaitis, J.Jusevičius, Edmundas Žuklys (visi – Kaunas).

1971 – 1973 metais federacijai vadovavo Pranas Majauskas, 1974 – 1977 m. LAGF pirmininku buvo J.Jusevičius, o 1978 – 1991 m. – R.Kalinauskas.
Nuo 1991 m. rudens LKF vadovauja Ramutis Kairaitis.

TARPTAUTINIAI KONTAKTAI

Pirmasis Lietuvos kultūristų tarptautinis startas – 1968 m. vasario 25 d. Varšuvoje (Lenkija) vykęs šeimininkų “Herkules” ir Kauno “Ąžuolo” klubų mačas. Jame pranašesni buvo šeimininkai. Tų pačių metų balandžio 21-ąją lenkai jau atvyko atsakomojo vizito. Šios Kaune surengtos varžybos buvo pirmos tarptautinės ir visoje TSRS.

1971 m. gegužę, pirmą kartą į Lenkiją atvykus IFBB prezidentui Benui Weideriui, su juo per Radome vy

ykusias varžybas susitiko ir Lietuvos atstovų delegacija – J.Jusevičius, V.Jankauskas ir R.Kalinauskas. Nuo to laiko šie tarptautiniai ryšiai buvo plėtojami, IFBB pastoviai siųsdavo savo žurnalus, kitą informacinę medžiagą. Su B.Weideriu buvo susitikta dar keletą kartų ir iki oficialaus kultūrizmo pripažinimo TSRS 1987 metais.

Į Lietuvą IFBB prezidentas B.Weideris atvyko 1991 m. pavasarį. Tada įvyko jo susitikimai su atkurto Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentu Artūru Poviliūnu, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininku Vytautu Landsbergiu. B.Weiderio vizitas į Lietuvą buvo pirma po nepriklausomybės atkūrimo Tarptautinės sporto organizacijos vadovo viešnagė mūsų šalyje. IFBB taip pat buvo pirmoji pakvietusi Lietuvos sportininkus į oficialią tarptautinių varžybų areną. Lietuvos komanda debiutavo 1991 m. rudenį Katovicuose (Lenkija) vykusiame pasaulio vyrų čempionate.
Beje, tarptautinių sąsajų randama ir anksčiau, kai emigravusių iš Lietuvos į JAV atžalos ne tik dalyvaudavo, bet ir pelnydavo nugalėtojų titulus. Žinomiausias iš jų, be abejonės, yra lietuvių kilmės amerikietis Alanas Stephanas (Albertas Steponavičius). Dviejų (1946 ir 1948 m.) “Mr.America” čempionatų nugalėtojas net buvo pramintas šiuolaikiniu Apolonu.

Didžiojo aštuoneto audito firmos į išsivysčiusias Europos šalis įžengė 1921 – 1922 m., tačiau pagrindinis “karas” prasidėjo septintajame – aštuntajame dešimtmetyje. Šiuo laikotarpiu visos Didžiojo aštuoneto firmos įsitvirtino Belgijoje, Danijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Airijoje, Italijoje ir Olandijoje. Pažymėtina, kad 1992 m. Arthur Andersen & Co firma užkariavo Lietuvą.

Visos Didžiojo aštuoneto audito firmos, išskyrus Arthur Andersen & Co, įkurtos
XIX a. Pe

er šimtmetį jos labai sustiprėjo, daugelyje pasaulio šalių įkūrė savo filialus. Tai rodo 3 lentelė.

3 lentelė

Firmos pavadinimas
Įkūrimo metai Personalo skaičius Šalių, kuriose įkurti filialai, skaičius
Arthur Andersen & Co 1913 12000 40
Arthur Young 1894 10000 60
Coopers & Lybrand 1854 15000 73
Deloitte Haskins & Sells 1845 12350 42
Peat Marwick Mitchell 1866 17500 60
Price Waterhous 1848 14800 75
Touche Ross 1898 11000 40
Whinney Murray Ernst & Ernst 1848 12000 77

1992 m., 14 – ojo Pasaulio buhalterių kongreso išvakarėse, paskelbti 1986 ir 1991 m. duomenys apie 10 didžiausių pasaulio audito firmų. Pagrindinis rodiklis, pagal kurį nustatoma firmos vieta klasifikacinėje eilutėje, yra pajamų mokesčio dydis.

4 lentelė
Eil. 1986 m. Eil. 1991 m.
Nr. Firmos pavadinimas Nr. Firmos pavadinimas
1 Arthur Andersen & Co 1 KPMG
2 Coopers & Lybrand 2 Ernst & Young
3 Peat Marwick 3 Coopers & Lybrand
4 Ernst & Whinney 4 Arthur Andersen & Co
5 Price Waterhous 5 Deloitte Touch Tohmatsu
6 Deloitte Haskins & Sells 6 Price Waterhous
7 Arthur Young 7 BDO Binder
8 Touche Ross 8 Grant Thornton
9 KMG 9 Moores Rowland
10 Grant Thornton 10 Dunwoody Robson McGladrey & Pullen

TARPTAUTINĖS AUDITO FIRMOS LIETUVOJE

Leave a Comment