SĖKMĖS PSICHOLOGIJA

SĖKMĖS PSICHOLOGIJA

Ko sąmoningai ar nesąmoningai siekia kiekvienas žmogus?Tikriausia , kad jaustų save laimingu, patenkintu savimi, savo sėkme, savo padėtimi. Tačiau tokių laimingųjų maža.Tačiau visada kažkas trukdo. Mes norime , kad mums sektųsi, norime jaustis pasitikintys savimi ,bet neigiamos emocijos ,nepasitenkinimas formuoja sąmonėje įsitikinimą, kad tai ne mūsų jėgoms, kad laimę ir sėkmę gali suteikti kažinkas.Bet mumyse yra resursai, reikalingi , kad mums sektųsi, kad jaustumės
pasitikintys savo jėgomis.
Amerikiečių psichologai D.I.Toič ir Č.K.Toič analizuoja faktorius, kurie gali padėti žmogui savo gyvenime sukurti pozityvias programas .Tai padeda pasiekti sėkmės visuose gyvenimo atvejuose ir laikyti save sėkmingu žmogumi.
Vienas iš faktorių yra savęs vertinimas.
Visų pirma reikia baigti save vertinti kaip blogą žmogų ir nevykėlį. Visalaikis savęs kaltinimas pažeidimais ir trūkumais savęs pristatymas kaip aukos ,sukuria tam tikrus santykius su žmonėmis.
Analogiški kitų žmonių pasisakymai turi būti vertinami kritiškai, neįeiti į informacinę duomenų bazę. Kontaktus ir paslaugas tokių žmonių reikia išmesti, nes tai negatyvi smegenų programa. Nesėkmės visada yra laikinos, bet gyvenimo patirtis (nesėkmių) padės pasiekti sėkmės.
Savo dėmesio sukaupimas į tuos savo veiklos aspektus, kurie jau dabar gali žmogų pristatyti kaip aukštos klasės profesionalą. Pastovus ir visomis detalėmis prisiminimas tų gyvenimo epizodų , kurie baigėsi sėkmingai ir atnešė pasisekimą. Prisiminimas visų detalių ,savo aprangos, aplinkos, žmonių , kurie buvo kartu. Jie visi spinduliavo sėkme, džiaugėsi kartu su jumis, džiaugėsi sėkme.Tuo momentu smegenys išskiria, neuropeptidus – sėkmės ir pasisekimo hormonus.
Reikia pasistengti išmokyti savo smegenis signalams išskirti neuropeptidus kaip refleksą. Tegul tai būna koks nors impulsas, kuris atsiranda sąmonėje nuo susitikimo su žmogumi arba aplinkos elementu, kuris buvo praeityje .Reiškia, reikia gaudyti sėkmės akimirką ir smegenys išmoks į jį reaguoti, suteikiant sėkmės programą realiame gyvenime.
Klestėjimas nebūtinai surištas su pinigais .Reikia visada jausti laisvo laiko sau, kad įgyvendinti savo planus ir norus. Mokėjimas iš pasaulio priimti iš pasaulio jo grožį, pajusti meilę supančių žmonių, pajusti sveikatos džiaugsmą, būti dosniam, plačiai žvelgti į visus gyvenimo įvykius.
Štai elgesio programa žmogaus ,kurio laukia sėkmė ir pasisekimas , o taip pat ir materialinis klestėjimas.
Po tokio pasaulio suvokimo sukūrimo , reikia veikti taip ,kad atrodytų jog sėkmė visada lydėjo. Reikia patirti sėkmingo žmogaus jausmą .Tuo periodu domimasi ypatybėmis ir detalėmis ,tų žmonių ,kurie sugebėjo pasiekti pasisekimo , kurie žymūs visame pasaulyje. Sutapatinama save su tais žmonėmis , raskite panašių elgesio bruožų, gabumų .
Sėkmei reikalinga tai, kad reikia priimti sprendimus, negalima išvengti to proceso. Tik tuo atveju prasidės aktyvūs veiksmai teigiama kryptimi. Reikia išmokti laikytis savo sprendimų , mokėti juos apginti esant reikalui, visada jais tikėti. Tai suteikia galimybę realiame gyvenime taikyti formulę “Aš galiu“.
Psichologiškai egzistuoja etapiškumas priimant sprendimus. Visų pirma stengiamasi pasverti visu teigiamus ir neigiamus sprendimų priėmimo rezultatus. Egzistuoja tradicija sutikti su mažesniu ir blogesniu , negu su didesniu ir geresniu. Tai geriausia atspindi patarlė „geriau žvirblis rankose negu sakalas danguje“. Reikia stengtis nedaryti tokių klaidų. Sprendžiama galutinai ir ryžtingai ir toliau laikomasi savo sprendimų .Ginami savi sprendimai, prisimenami faktai , kurie padėjo apsispręsti priimant tuos sprendimus.. Užsispyrus, įveiku visus negatyvius faktorius , sėkmė aplankys būtinai.
Sprendimų priėmimo procesas išmoko smegenis susikoncentruoti ties tomis problemomis ,kurias reikalinga jums spręsti. Tuo atveju realūs veiksmai pradeda sutapti su smegenų programa, kuri yra pasirinkta . Tokį procesą reikia kartoti labai dažnai , kad pasiekti automatiško programos pasikartojimo visose , netgi pačiuose sudėtingiausiose situacijose. Laikyti save vertu to, kad pasiekti
Sėmės galima tik gerbiant save. Reikia išmokti gerbti save.
Žmonių santykiams skiriamas ypatingas dėmesys formuojant sėkmės ir pasisekimo programas. Labai svarbu nebijoti bendrauti su žmonėmis dėl to , kad jie ypatingai įdėmiai stebės trūkumus ,kurie yra priskiriami sau. Melagingas savęs aukštinimas baigiasi santykių pablogėjimu
Su bendradarbiais, viršininkais ir vilties žlugimu.
Asmeniniuose santykiuose su artimaisiais būtina pripažinti kiekvieno teisias būti pačiu savimi, o ne tuo kuo jūs norėtumėte juos matyti. Kiekvienas žmogus gali surasti kitame žmoguje ką nors gera, rasti netikėtų gabumų, ryškią asmenybę. Duodama savo artimiesiems galimybė pasikeisti .Geros mintys bendraujant su jais normalizuoja bet kokius konfliktus. Nereikia nuo jų slėpti savo tikslų, išmokite geranoriškai aptarti visas problemas.
Tikslo siekimo programa realiame gyvenime formuoja sėkmingą įvykių tėkmę ir atneša pasisekimą. Č. Toič sėkmės formule laiko žodžius „Aš negaliu patirti nesėkmės“ ir „Aš negaliu patirti nuostolių“ Į visus įvykius galima žvelgti iš pozicijos „kas beįvyktų viskas į gerą“,“nepatyrus kartaus skonio, neįvertinsi saldaus“. Sėkmei pasiekti ir santykiuose su artimaisiais Č,Toič siūlo ištisą eilę etiškų elgesio normų, kurios programuoja sėkmingą daugelio gyvenimiškų problemų sprendimą.
Tokioms taisyklėms priklauso posakis „gyventi plačiai“. Reikia vengti minčių apie laiko , pinigų, sėkmės,energijos trūkumą .Įtikiname save , kad esame turtingi. Tegu pinigai guli įvairiuose jūsų namų vietose ir sudarydami įspūdį kad jų yra pakankamai.
Nesielgame taupiai ,stengiamasi pirkti visko užtektinai ir su malonumu leidžiama pinigus.Stegiamasi realizuoti formulę „pinigai reikalingi tam ,kad apie juos negalvoti“ Šiuo atveju ne žmogus jų vergas , o jie priemonė gauti tai ko norisi . Kita svarbi formulė –„kuo daugiau aš ilsiuosi , tuo daugiau galimybių užsidirbti aš turiu „ .Suteikimas pinigams patrauklumo , pasiekiamumo, vertingumo aerolės , noras juos piimti į savo gyvenimą- štai programa , kuri realiame gyvenime suteiks galimybę negalvoti apie pinigus .Negalima mintyse sukurti skaitinės reikšmės minimumo pinigų , kurių norima turėti. Įsivaizdavimas apie pinigų gavimą neturėtų apsiriboti kokia nors suma, reikia naudoti maksimalią reikšmę.
Vaikystės socialinė aplinka galėjo suformuoti požiūrį, kad žmogus turi naudotis minimalias patogumais , pasiekimais, malonumais.Tokią programą reikia šalinti, ji trukdo naudotis civilizacijos vaisiais ir gyventi normalų gyvenimą. Asketų elgesio taisyklių negalėjo laikytis netgi Buda.
Gero ir vaisingo gyvenimo linkėjimas kitiems žmoniems, veržimasis matyti kitus žmones laimingais pritraukia tokią pačią situaciją ir į žmogaus gyvenimą.
Kitas būdas pritraukti teigiamus rezultatus yra sukūrimas įsivaizdavimo ir jautimo , kurie galėjo atsirasti esant gerai materialiniai padėčiai. Tai gali būti ramumo, komforto, pasitikėjimo savo jėgomis, meilės aplinkiniams jausmas. Sukūrimas tokių minčių padės spręsti daugelį klausimų susijusių su gyvenimo sąlygų gerinimu, tarnybinių ir kūrybinių pasiekimais.
Gerų rezultatų siekimo kelyje kartais atsiranda santykiai su kitais žmonėmis .Daugelis iš jų rodo asmeniui savo simpatijas, bet iš tiesų galvoja apie jo sėkmės netikėtumą ir jam pavydi.Jiems jis nepakankamai protingas ir išsilavinęs. Jie formuoja šiuos teiginius apie jį kaip savo programas. Susitinkant ir pasikeičiant banaliomis frazėmis su tokias žmonėmis jų programos asmeniui neturi jokios įtakos.Bet būna atvejų , kai yra pasakojama tokiems žmoniems apie savo sėkmę reikaluose ir asmeniniame gyvenime.Jie gali neišsakyti savo nuomonės šias klausimais bet jų neigiamos minčių formos programų pavidalu gali pradėti veikti realiame gyvenime ir trukdyti teigiamą asmens problemų sprendimą. Susitikimai ir bendravimas su tokio tipo žmonėmis pritraukia į gyvenimą negatyvius rezultatus.Todėl asmeninis gyvenimas ir reikalai turi būti žinomi tik sau pačiam ir tiems kurias pasitikima gyvenime.

Rimtas trukdymas sėkmės siekimui yra daugelio žmonių įprotis susigalvoti įvairių pasiteisinimų savo nesėkmėms.Tuo atveju savo gyvenime sudaroma negatyvios programos, kurių negalima kontroliuoti , bet įvedame į realų gyvenimą. “Išteisinimo“ sistema primeta atsakomybę už įvykius savo gyvenime kitiems. Tai sukuria bejėgiškumą ir priklausomybę nuo kitų žmonių ir įvykių. Bet sėkmės psichologija susidaro pas tuos žmones ,kuris valdo savo likimą, yra nepriklausomi.Bet kokioje diskusijoje jie išsako savo nuomonę ryžtingai ir ramiai.Tokio tipo žmonės nederina savo nuomonės su aplinkiniais, o gina savo teisias netgi smulkmenose.
Toks elgesys padeda jiems išreikšti savo jausmus , o ne slopinti juos , kas įtakoja įvairiausius susirgimus.Kaip pažymi Č.Tioč tiesus emocijų išreiškimas saugo žmoniją nuo alkoholizmo, nusikaltimų, azartinių lošimų traukos, rimtų susirgimų. Būtina susimąstyti , kad kiekvienas žmogus turi turėti psichologinį filtrą, kuris suteikia galimybę kritiškai pažvelgti ir panaikinti negatyvią informaciją.Kalba eina apie bet kokias blogas kitų žmonių naujienas arba problemas kurios yra bandomos užkrauti kitiems.
Šeimyniniame gyvenime sėkmė garantuojama tiems , kurie bendrauja su laimingomis poromis, kur retai kada pasikeičiama bloga informacija arba numatomi nemalonūs įvykiai kitiems.Patarimai duodami tik tiems žmoniems , kurie jų klausia. Visų pirma reikia išmokti būti kantriam sau, pasitikėti savimi ir savo veiksmais.Reikia stengtis įteigti sau geras mintis apie save ir savo artimuosius.
Č.Toič ir jo mokymas padeda žmogui išmokti būti laimingu. Tam reikia kiekviena dieną stengtis priimti viską taip kaip yra iš tiesų. Išmokti naudotis tuo kas yra .Gintis nuo polinkio grįžti prie baimių ,depresijų, bendrauti su laimingais žmonėmis. Reikia išmokti sau daryti tik malonu, galvoti apie gera.Žiūrėti su humoru į įvykius , nedramatizuoti jų, negailėtis ir nekaltinti savęs. Parodykite savo simpatijas aplinkiniams , kurie rodo simpatijas jums. Tegul tai bus šypsena ,padrąsinantis žodis, dėmesys.

Analizuojamas straipsnis :
D.I.Toič ir Č.K.Toič „Sėkmės psichologija“
http://www.gilbo.ru/index.php?page=psy&art=1019