Mokinių pasiekimų ir interneto santyks.

Vilniaus kolegija

Vilniaus kolegija

Pedagogokos fakultetas

Socialinė pedagogika

Mokinių pasiekimų ir interneto naudojimo santykis

Projektas

SP09B grupės studentės:

Vaida Bareikaitė, Vaiva Plukytė, Justina Skarulytė, Vaida Strolytė, Rasa Survilaitė

Vertinimas

Parašas

Priėmė Dėst.: V. Gražienė

Vilnius

2009

Turinys

Įvadas

Idėjos

„Idėjų bankas“

Veiksmų planas

Minčių žemėlapis

Tyrimas Nr.1

Veiklos plano etapas

Projekto vykdymo etapai

Tyrimas Nr.2

Šaltinių analizė

Išvados

Perspektyvų numatymas

Projekto rezultatų viešinimas

Šaltiniai

Įvadas

XXI amžius- technologijų amžius. Kurio raida vis plečiasi ir vis labiau paliečia kiekvieno žmogaus gyvenimą. Viena labiausiai besivystančių technologijų yra internetas, kuris daro tiek neigiamą tiek teigiamą įtaką mūsų žmonijai. Kaip teigiama Anthony Gidens knygoje „Sociologija“ : „Mokslininkai, laikantys internetą teigiamu žmonių sąveikų priedu, tvirtina, kad jis išplečia ir praturtina socialinius tinklus.“ Kitaip tariant žmonėms lengviau bendrauti bei kur kas paprasciau pasiekiama informacija. Bet yra įžvelgiama ir neigiama pusė : „Kai žmonės ima skirti vis daugiau laiko bendravimui per internetą ir savo kasdieninių reikalų tvarkymui kibernetinėje erdvėje , galimas daiktas, kad fiziniame pasaulyje jie tarpusavyje bendrauja trumpiau ir mažiau. Mažėja žmonių bendravimas, nukenčia asmeniniai santykiai, užmarštyje atsiduria tradicinės pramogų formos- teatro lankymas, knygų skaitymas, retėja socialinio gyvenimo audinys.“(2, Psl. 440)

Mums, kaip būsimiems pedagogams, svarbu atsižvelgti į socialinio pedagogo rengimo standartą, kurio 6-to punkto, tikslas yra: „Siekti vaiko gerovės, saugumo, pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą“ (1, Psl.4). Šiame projekte mes ir siekiame atskleisti mokinių pasiekimus ir interneto naudojimo santykį (tiek teigiamas, tiek neigiamas) ir kaip su tuo kovoti, jeigu tai neigiama. Mes pasirinkome šią temą, nes ji labai aktuali mūsų visuomenei, kurioje vis labiau įsigali virtualusis pasaulis.

Idėjų bankas

Ką pasiūlė? Kas pasiūlė?

Pasirinktos:

Apriboti laiką praleidžiamą prie kompiuterio ( Justė ).

Skatinti užsiimti kita veikla ( Vaiva ).

Paaiškinti vaikui kompiuterio žalą ( Justė ).

Stebėti kuo jisai užsiima prie kompiuterio ( Vaiva ).

Jei neįmanoma susitarti su vaiku dėl sudėjimo prie kompiuterio tai uždrausti naudoti kompiuterį ( Vaida ).

Atmestos

Leisti pačiam vaikui rinktis ko jis nori ( Justė ).

Vaikas pats pasirenka kokiems tikslams naudos kompiuteri ( Rasa ).

Vaikas turi pats nuspręsti kiek laiko skirti prie kompiuterio ( Rasa ).

Šie pasiūlymai buvo atmesti remiantis „Socialinio pedagogo rengimo standartas“.

Veiksmų planas

Veikla

Kada,kaip?

1.Skatinti užsiimti kita veikla.

1. Pasiūlyti jam kitokią veiklą sportą, literatūra, žaidimus kieme su vaikais.

2. Paaiškinti vaikui apie kompiuterio žalą.

2. Pateikiant pavyzdžius, vaikui suprantamai, paprastai.Suteikiant minimalios informacijos.

3. Stebėti kuo vaikas užsiima prie kompiuterio.

3. Daugiau laiko praleisti su vaiku, domėtis jo veikla.

4. Uždrausti naudotis kompiuteriu jei neįmanoma susitvarkyti.

4. Kuriam nors laikui atimti kompiuterio laidą, atjungti internatą ( vėliau stebėti ar vyksta pokyčiai jei taip,tai gražinti ).

Tyrimas Nr.1

.

Internetas šiuolaikiniams vaikams ir paaugliams tiesiog būtinas. Nors ir teigiama, kad internetas daro neigiama poveikį vaikams, tačiau vis labiau pripažįstama, kad jis yra būtinas besivystančio žmogaus gyvenime. Manoma, kad virtualus pasaulis greitai pakeis vadovėlius ir net mokytojus. Tai ypač populiarėja JAV mokyklose, kur kiekvienas vaikas gauna po kompiuterį ir pagal specialią mokamąją programą atlieka, pavyzdžiui, matematikos uždavinius. Kiekvienas moksleivis ir mokytojas pildo savo interneto dienoraščius, tėvai gali bet kada susisiekti su vaikais. Namų darbai taip pat skiriami ir atliekami internetu. JAV mokyklose netgi nėra vadovėlių, nes informacija jose greitai pasensta, o kompiuteriuose visada galima pateikti naujausia medžiagą.. Vienos iš tokių JAV mokyklų direktorė Debra Socia teigė, jog pradėjus naudoti naujas priemones pamokų lankomumas išaugo nuo 92% iki 94%, o pastabų dėl drausmės sumažėjo trečdaliu.

Rodos, kad internetas neša tik naudą, tašiau nereikia pamiršti ir jo neigiamos pusės. Internete yra puslapių, kurie turėtų būti neprieinami vaikams, bet deja. Ir tai ne tik tie internetiniai puslapiai, kurie skirti tik suaugusiems, bet ir tokie, kuriuose galima rasti, pavyzdžiui, matematikos uždavinių atsakymus. Atrodo, nieko čia blogo, bet tada vaikas nesimoko dirbti savarankiškai ir netgi nesistengia galvoti, nes žino, kad vis tiek ras visus atsakymus internete. Be abejo, tai neigiamai įtakoja mokymosi rezultatus.(prieiga 2009.11.11, http://klaipeda.diena.lt/dienrastis/priedai/ediena/kompiuteriai-keicia-vadovelius-ir-mokytojus-120169 ).

Norėdami patvirtinti šiuos faktus, mes atlikome tyrimą. Buvo sudarytos anketos: tėvams, mokytojams ir 6 – 9 klasių mokiniams. Jie buvo apklausti ir užpildytų anketų analizė parodė tam tikrus rezultatus, kurie pateikti tolesnėje projekto dalyje kartu su statistiniais duomenimis.

ANKETA MOKYTOJAMS

Ar jūs naudojatės kompiuteriu?

Taip

Ne

Kartais

Kada naudojatės kompiuteriu?

Pamokų metu (skaidrėms rodyti ir pan.)

Laisvalaikiui

Ruošdamiesi pamokoms

Kaip manote, kokią įtaką kompiuteris daro vaikams?

Padeda jiems mokytis

Kenkia jų mokymosi rezultatams

Kenkia jų sveikatai

Kita……………………………………….

Ar pmokų metu mokiniai dirba kompiuteriu?

Taip, atliekame užduotis klasėje

Ne, jis man visai nereikalingas

Kartais, kai prireikia

Kita………………………………………..

Arreikalaujate, kad mokiniai atliktų namų darbus ar kitas užduotis kompiuteriu?

Taip, nes tai naudinga

Ne, visa informacija yra vadovėliuose

Kartais, norint paįvairinti mokymosi metodus

Kita………………………………………..

Mokytojų anketų analizė

0x08 graphic

Buvo parenktos anketos mokytojams. Jų tikslas buvo sužinoti mokytojų nuomonę apie interneto daromą poveikį vaikų pasiekimams. Atlikus apklausą, tyrimai parodė, kad didžioji dalis mokytojų naudojasi internetu ne tik laisvalaikiu, bet ir pamoku metu bei ruošdamiesi joms. Jų manymu, internetas padeda vaikams mokytis ir tik nedaugelis galvoja priešingai. Užduodant namų darbus, kuriems informacijos reikia ieškoti internete. Tolesni anketų atsakymai parodė, kad daugelis mokytojų mano, jog kartais tai naudinga , norint paįvairinti mokymosi metodus. Septynių iš dešimties supratimu interneto ir knygų svarbumas vienodas.

ANKETA TĖVAMS

Ar naudojatės kompiuteriu?

Taip

Ne

Kartais

Kiek laiko praleidžiate prie kompiuterio? (Galite neatsakyti, jei pirmo klausimo atsakymas buvo ne)

Iki 1 h.

1-2 h.

3 ir daugiau

Ar jūsų vaikai naudojasi kompiuteriu?

Taip, mano vaikas dažnai naudojasi kompiuteriu

Ne, visai nesinaudoja

Kartais, kai turi laiko

Kiek laiko jūsų vaikas praleidžia prie kompiuterio?

Iki 1 h.

1-2 h.

3 ir daugiau

Kokiu tikslu dažniausiai jūsų vaikas naudojasi kompiuteriu?

Mokslams

Žaidimams

Bendravimui su draugais (informacijai gauti ir pan.)

Kaip manote, kokią įtaką kompiuteris daro jūsų vaikui?

Padeda mokytis (gauti reikiamos informacijos, atlikti užduotis ir pan.)

Kenkia jo sveikatai

Kenkia jo mokslo rezultatams

Kita

Ką sakote vaikui, kai jis daug laiko praleidžia prie kompiuterio?

Nieko nesakote

Liepiate išjungti kompiuterį

Leidžiate naudotis kompiuteriu tik tada, kai jis atliks namų darbus.

Ar manote, kad kompiuteris padeda jūsų vaikui ugdytis?

Taip, kompiuteris suteikia daug žinių

Ne, kompiuteris visiškai neugdo vaiko

Nelabai, kompiuteris nedaro jokios įtakos

Ar imatės priemonių ir jai imatės tai kokių, kad sumažintumėte vaiko praleistą laiką prie kompiuterio?

Taip, imamės priemonių drausminti vaikams……………………………………………………….

Ne, nesiimame, nes mums neįdomu

Kartais, kai to prireikia

vų anketų analizė

0x08 graphic

Buvo parengtos anketos tėvams. Jų tikslas buvo sužinoti tėvų nuomonę apie interneto daromą poveikį vaikų mokimosi pasiekimams. Atlikus apklausą, rezultatai parodė, kad beveik visi tėvai namuose turi kompiuterį ir internetą bei dažnai naudojasi juo. Dauguma tėvų pažymėjo, kad ir jų vaikai naudojasi internetu. Dažniausiai nuo vienos iki dviejų valandų per diena . Tėvų manymu, internetą vaikai naudoja mokslams, nes jis padeda gauti reikiamos informacijos, atlikti užduotis ir pn. Jei vaikas per ilgai sėdi prie kompiuterio, tėvai liepia išjungti kompiuterį arba leidžia naudotis tik tada, kai bus paruošti namų darbai. Beveik visi tėvai mano, kad internetas padeda ugdytis. Tai parodo,kad jie pasitiki savo vaikais. O vaikai gali tuo pasinaudoti. Jie gali jaustis nekontroliuojami ir daryti internete ką tik nori. Pavyzdžiui, apsimesti, kad daro namų darbus, o iš tiesų sėdėti prie kompiuterio ir naršyti po įvairius internetinius puslapius ar susirašinėti su draugais pokalbių svetainėse.

Veiklos plano etapas

Mūsų grupės atliktas projektas – truko tris mėnesius. Tam laiko užteko. Projekto pradžioje kėlėme hipotezes , kurias palyginsime. Sutapo jos atlikus projektą ar ne. Nuo pat rugsėjo mėnesio pradėjome galvoti kaip atliksime apklausas , visos pasitarusios nusprendėme , kad labiausiai tinka anketavimas .Kai pasirinkome temą išsirinkome literatūrą , kuri labiausiai atitiktų mūsų temą, taip pat ieškojome įvairių šaltinių.

Darbas mūsų grupėje vyko sklandžiai. Iš pradžių sudarėme laiko planą, kurią dieną, atliksime numatytus darbus. Susiskirstėme, kas bus atsakingas už anketas – jų darymą , įvado rašymą , teorinės medžiagos paiešką, tyrimą, išvadų rašymą.

Projekto metu daug išlaidų neturėjome , reikėjo pinigų anketų ir projekto spausdinimui.

Šis projektas padės suprasti ar internetas tikai daro didelę įtaką mokymuisi. Galbūt tai padės daugeliu tėvų ir jie galės imtis įvairių priemonių, kad tai būtų sumažinta. Mūsų projektą palyginsime su kitais šaltinių tyrimais ir pažiūrėsime kokie metodai labiausiai tinka, kokius klausimus pateikti , kad mokiniai susidomėtų.

Projekto vygdymo etapas

Pirmas žingsnis, kurį atlikome prieš pradėdamos projektą, tai, kad išsirinkome temą, kurios pavadinimas – “Mokinių pasiekimų ir interneto naudojimo santykis“. Vėliau visos grupės narės pateikėme savo mintis ir pagal jas sudarėme minčių žemėlapį. Tolesni žingsniai: rinkome tinkamą informaciją mūsų temai, kurios ieškojome internete bei knygose. Po to kūrėme idėjų banką, anketas(tėvams, mokytojams ir mokiniams). Vyko apklausa, po kurios buvo atlikta anketų analizė ir suskaičiuoti visi rezultatai. Toliau nagrinėjome šaltinius, kuriuos lyginome su mūsų atlikto tyrimo gautais duomenimis. Paskutinis mūsų žingsnis buvo visų gautų rezultatų apibendrinimas ir išvadų rašymas.

Tyrimas Nr.2

Internetas – jaunimo mokytojas

Ame­ri­kie­čių moks­li­nin­kai pa­nei­gė mi­tą, jog vai­kams ken­kia il­gas nar­šy­mas in­ter­ne­te. „Dau­ge­liui tė­vų bus nau­jie­na tai, kad nar­šy­da­mi in­ter­ne­te vai­kai ne­švais­to lai­ko vel­tui, – tei­gė ty­rė­jų gru­pės va­do­vas Ka­li­for­ni­jos uni­ver­si­te­to dar­buo­to­jas Mi­cu­ko Ito. – “Au­gan­čiai kar­tai tie­siog bū­ti­na įgy­ti so­cia­li­nių ir pro­fe­si­nių įgū­džių, ku­rie bus nau­din­gi at­ei­ty­je“. Ty­ri­mas tę­sė­si tre­jus me­tus, ja­me da­ly­va­vo 800 vai­kų. Iš vi­so bu­vo už­fik­suo­ta 5 tūks­tan­čiai nar­šy­mo in­ter­ne­te va­lan­dų. Lan­ky­da­mi įvai­rius tin­kla­la­pius, jau­nuo­liai įgy­ja tam tik­rų įgū­džių, ta­čiau su­au­gu­sie­ji to vis dar ne­pri­pa­žįs­ta. Su­au­gu­sių­jų ir vai­kų po­žiū­ris į in­ter­ne­tą la­bai ski­ria­si. Moks­li­nin­kai tai įvar­di­ja kaip pra­ra­ją – kar­tų pra­ra­ją. Ty­rė­jai nu­sta­tė, kad jau­nuo­liai in­ter­ne­te nar­šo dviem tiks­lais – ben­dra­vi­mo ir smal­su­mo. Ben­drau­da­mi in­ter­ne­te su vir­tu­a­liais drau­gais vai­kai ple­čia sa­vo aki­ra­tį, ieš­ko nau­jų ben­dra­vi­mo for­mų, mo­ko­si re­a­li­zuo­ti sa­ve. Pa­sak moks­li­nin­kų, ban­dy­mų ir klai­dų ke­liu jau­ni­mas įsi­sa­vi­na nau­jas tech­no­lo­gi­jas.

http://www.zebra.lt/lt/moterims/mamoms/vaikyste/Internetas-jaunimo-mokytojas-2009-09-29.html

Iš perskaityto teorinio šaltinio, kurį atliko Kalifornijos universiteto darbuotojas Micuko Ito, galime teigti, kad internetas nekenkia jaunimui, o priešingai tobulina žinias, padeda prisitaikyti prie sparčiai tobulėjančios visuomemės .

Tačiau tikriausiai ne visi vyresnio amžiaus žmonės sutiktų su tokia išvada. Galbūt todėl, kad jiems yra sudėtingiau priimti naujas, vis sparciau besivystančias technoligijas. O gal jie labiau pratę prie tradicinių mokymo ir bendravimo būdų. Bet vis dėlto turbūt svarbiausia priežastis, kodėl taip manoma yra ta, kad vis daugiau kalbama apie interneto daroma žalą, o ne apie jo teikiamus pliusus. Na ir todėl vyresni žmonės ir ypač tėvai linkę tikėti neigiama puse.

Išvados

Išanalizavus visų anketų (tėvų, mokytojų, mokinių) ir šaltinio (internetas – jaunimo mokytojas) gautus rezultatus, priėjome išvadą, jog internetas vaikams ir jų mokimosi pasiekimams nedaro neigiamo poveikio, o priešingai atneša didelę naudą. Bet vis dėl to buvo ir nedidele dalis manančių, jog internetas kenkia vaikų mokymosi rezultatams. Kaip teigiama ir knygoje „Subrahmanyam et al” : „Internetas pareikalauja daug mokymosi įgudžių, susikaupimo bei dėmesio.(1.Psl 440). Tie, kurie mano, kad internetas teikia naudą, teigia, jog vaikai gali informacijos rasti ne tik knygose, bet ir internete”. Tai palengvina bendravimą su draugais, teikia laisvalaikio praleidimo malonumus. O skirtingai manantys tiek tėvai, tiek mokiniai ir jų mokytojai mano, kad tai trukdo mokymuisi ir atima per daug laiko nereikšmingiems pasisėdėjimams ir pokalbiams internete. Taigi yra dvi nuomonės,tačiau didžioji dalis buvo už tai, kad interneto naudojimas neša labiau teigiamą negu neigiamą naudą mokinių pasiekimams.

Perspektyvu numatymas

Alikę bendrą tyrimo analizę, kitais metais mes galvojame atlikti tą patį anketavimą ir palyginti ar interneto poveikis liko toks pat ar pakito. Gavę abiejų projektų darbo rezultatus mes paviešintume juos vaikams mokyklose ir pravestumėme paskaitą apie interneto naudojimą tiek mokymuisi tiek laisvalaikio naudojimui. Kito projekto metu mūsų manymu skirtumėme didesnį dėmesį jaunesniem vaikam, kurie nesupanta kokią žalą internetas gali daryti jiems. Daugiau laiko skirtume stebėjimui: internetinių puslapiu apžvalgoms, ką mokiniai veikia internetiniuose puslapiuose. Taigi, manome, kad visi šie tyrimai mums padėtų sekti interneto poveikį vaikams, jų pasiekimams.

Projekto rezultatų viešinimas

Projektas sėkmingai paviešintas internetiniame puslapyje:

Literatūros sąrašas

Socialinio pedagogo rengimo standartas.

Anthony Gidens „Sociologija“.

http://klaipeda.diena.lt/dienrastis/priedai/ediena/kompiuteriai-keicia-vadovelius-ir-mokytojus-120169

4. http://www.zebra.lt/lt/moterims/mamoms/vaikyste/Internetas-jaunimo-mokytojas-2009-09-29.html

5. Subrahmanyam et al., 2001.

0x01 graphic

0x01 graphic