Kaip išvengti ginčų? (II dalis)

Pirmoje straipsnio dalyje apžvelgėme du ginčų tarp vyrų ir moterų būdus – karštąjį ir šaltąjį. Taip pat išsiaiškinome, kodėl apskritai prasideda tokie ginčai ir kad geriausia juos užgniaužti pačioje pradžioje.

Šiandien norėtume patarti jums kaip išvengti skaudinančių ginčų padarinių. Tiesa, ne visi patarimai yra naudingi ir ilgalaikėje perspektyvoje. Norint išvengti įskaudinimo ginčo metu, naudojamasi keturiais būdais.

Tai – puolimas (angl. fight), slėpimasis (angl. flight), apsimetimas (angl. fake), aukojimasis (angl. fold). Kiekvienas šių būdų gali būti paveikus tuo kartu, bet ilgam naudojimui jie netinka. Dabar Išnagrinėkime juos visus po vieną.

Būdas nr. 1 – puolimas

Kai pokalbis pasidaro nemalonus, kai kurie individai renkasi kovą. Šis būdas kitados buvo paplitęs Marse, t.y. tarp vyrų. Jie staigiai pereina į puolimą, nes jų moto – “geriausia gynyba yra puolimas”.

Jie savo partnerį puola kaltindami, teisdami, kritikuodami ir visaip juodindami. Jie ima rėkti ir išlieja visą savo pyktį. Jie stengiasi įgąsdinti partnerį, kad jis vėl juos mylėtų ir remtų. Kai partneris pasiduoda, jie džiaugiasi laimėję, nors iš tikrųjų jie pralošė.

Gąsdinimai visada silpnina tarpusavio pasitikėjimą. Bandydami jėga iškelti save ir pažeminti kitus, jūs tik pagreitinsite tarpusavio santykių žlugimą.

Kovojančios poros praranda savitarpio artumą ir atvirumą. Moterys pasidaro nebeatviros, o vyrai – neberūpestingi. Galiausiai išnyksta visa, kas iš pradžių juos jungė.

Būdas nr. 2 – slėpimasis

Marsiečiai, norėdami išvengti konfrontacijos, galėdavo pasislėpti savo olose ir daugiau nebeišlįsti. Tai panašu į šaltąjį karą. Jie atsisakydavo kalbėti ir ką nors daryti. Toks pasyviai agresyvus elgesys nėra tas pats, kas, sugrįžus po minutės pertraukėlės, bandyt spręsti iškilusias problemas švelniau.

Tokie žmonės bijo galimos konfrontacijos ir yra linkę lindėti savo oloje, kad išvengtų kalbų bet kuria tema, galinčių sukelti ginčus. Tarpusavio santykiuose jie „vaikščioja ant pirštų galų”. Nors dažniausiai moterys mano, kad tai būdinga joms, bet vyrai irgi taip elgiasi. Toks elgesys slypi vyrų prigimtyje, todėl jie net neįsivaizduoja, kaip dažnai taip daro.

Užuot pradėjusios ginčytis, kai kurios poros paprasčiausiai nustoja kalbėtis apie tai, dėl ko nesutaria. Vyrai ir moterys bando gauti tai, ko nori, susilaikydami nuo meilės savo partneriui, kol jis nenusileis.

Jie neįžeidinėja partnerių tiesiogiai kaip kovotojai. Jie žeidžia juos po truputį, neskirdami jiems užsitarnautos meilės. Jie mano, kad taip išspręs savo problemas.

Trumpam laikui įsivyrauja taika ir harmonija, bet vėliau tarp jų išaugs tikra nesuprastų jausmų siena. Per ilgesnį laiką bus prarasta visa, kas juos iš pradžių siejo. Bandydami išspręsti asmenines problemas, jie įklimpsta į persidirbimu ar persivalgymo liūną.

Būdas nr. 3 – apsimetimas

Šitas būdas kadaise buvo taikomas Veneroje. Venerietė nenorėdama, kad kiltų nemalonumų, apsimeta, kad viskas yra puiku. Ji šypsosi ir su viskuo džiaugsmingai sutinka.

Tokios moterys viską atiduoda savo vyrams, bet nieko negauna atgal. Jų slaptas nepasitenkinimas blokuoja tikrąjį meilės pasireiškimą. Jos bijo būti atviros ir todėl viską stengiasi daryti taip, kad būtų „puiku, nuostabu ir gerai.”

Dažniausiai tokius pasakymus vartoja vyrai, bet jiems tai reiškia visai ką kita. Jis mano, kad „viskas gerai, nes aš pats su tuo susidorojau” arba „nuostabu, nes aš žinau, ką daryti”, arba „viskas einasi puikiai, nes aš kontroliuoju situaciją, ir man nereikia niekieno pagalbos.”

Kitaip nei vyras, moteris vartoja tas frazes, norėdama išvengti gresiančio konflikto ar ginčo. Vengdama nemalonumų, moteris gali net apgauti pati save — patikėti, kad viskas iš tikrųjų gerai, nuostabu ir puiku, nors taip ir nėra. Ji aukoja savo pačios poreikius, jausmus ir norus, kad tik nekiltų konfliktas.

Būdas nr. 4 – aukojimasis

Veneroje, užuot ginčijusis, būdavo pasiduodama. Tokios orientacijos asmuo prisiims visą kaltę ir atsakomybę dėl partnerio nusiminimo. Tam tikrą laiką jų tarpusavio santykiai bus nepaprastai meilūs, bet viskas baigsis visišku jų iširimu.

Vienas vyras man pasiskundė savo žmona. Jis pasakojo: “Aš ją taip myliu. Ji daro viską, ko aš panoriu. Vienintelis dalykas, kuo aš skundžiuosi, tai yra tas amžinas jos liūdesys.”

Jo žmona dvidešimt metų stengėsi įtikti vyrui. Jie niekada nesiginčijo, ir jeigu jos paklaustumėte apie judviejų tarpusavio santykius, ji taip atsakytų: „Mūsų tarpusavio santykiai nuostabūs. Mano vyras toks meilus. Vienintelė mūsų problema — tai aš pati. Aš tokia prislėgta, ir nežinau kodėl.”

Ji tokia nusiminusi tik dėl to, kad visus tuos dvidešimt metų tenkino kitų poreikius, užmiršdama save. Norėdami įtikti savo partneriams ir juos pradžiuginti, tokie žmonės aukojasi, turi visiškai užmiršti savo pačių poreikius.

Juos lengva įskaudinti, ir jie bando to išvengti, todėl bet kokia kaina nori būti mylimi. Taip jie visiškai sunaikina savo asmenybę. Galbūt jūs atpažinsite save vieno ar kelių čia aprašytų būdų bruožuose.

Išvados

Visais keturiais būdais žmonės bando apsiginti nuo įskaudinimo. Deja, jie nepadeda. Padeda tik visiškas ginčo nutraukimas laiku. Padarykite minutės pertraukėlę ir „atvėsę” vėl bandykite kalbėtis.

Mėginkite bendrauti su didesne atjauta bei pagarba priešingai lyčiai, ir jums tikrai pasiseks išmokt išvengti ginčų ir peštynių. Galime puikiausiai išvengti audringų ginčų, atsimindami, ko reikia mūsų partneriui, ir neužmiršdami jam to duoti.

Comments are closed.