Prekybos organizavimas

Prekybos organizavimo praktikos darbas

IĮ ,,Pigutis”

2011m.

TURINYS

1. Įmonės geografinė padėtis(emblema,eksterjeras)……………….………32. Prekybos įmonės išplanavimas……………..…………..……………..…..43. Įmonės tipas…………………………………………………………………54. Prekybos įmonės asortimento formavimas…………….………………….75. Prekybos įmonės įrengimai ir jų išdėstymo būdai……………………….96. Pirkėjų aptarnavimo būdai……………..………………………….…….117. Reklama prekybos įmonėje…………..…………….……………………12

1. ĮMONĖS GEOGRAFINĖ PADĖTIS

Įmonė – yra savo firmos vardą turintis ūkinis vienetas, įsteigtas įstatymų numatyta tvarka, tam tikrai ūkinei komercinei veiklai. Įmonę sudaro medžiagų daiktinių, finansinių ir materialinių aktyvų jos teisių ir pareigų kompleksas.IĮ ”Pigutis” įsikūrusi Ukmergės miesto centre, sėkmingai veikianti jau kelerius metus. Tai moderni, šiuolaikinė mėsos perdirbimo įmonė.ĮMONĖS VEIKLOS KRYPTIS, ASORTIMENTAS.

2. PREKYBOS ĮMONĖS IŠPLANAVIMAS

ĮėjimasIšėjimas

Laboratorija,mėsos išdirbimo,pakavimo skyriai

švieži,šaldyti mėsos gaminiaikaršto,šaltorūkymomėsosgaminiai virti mėsosgaminiaipigesnės prekės

3. ĮMONĖS TIPAS

Individualioji (personalinė) įmonė nuosavybės teise priklauso fiziniam asmeniui ar keliems fiziniams asmenims bendrosios privatinės nuosavybės teise. Šios įmonės neturi juridinio asmens teisių, jų turtas neatskirtas nuo įmonininko turto.Individualiosios įmonės pavadinime, būtina įvardinti jos savininką. Šio tipo įmonėms taikomi įstatymai, reguliuojantys valstybinės įmonės veiklą. Įmonė turi teisę verstis bet kokia gamybine ar komercine veikla, išskyrus tą, kuri draudžiama, arba kuriai reikalingi specialūs leidimai (pvz., eksploatuoti naudingąsias iškasenas, jų telkinius, gaminti ir realizuoti vaistus, narkotikus ir kt.). Įmonė dirba savininko naudai, joms neprivalomos valstybinės valdžios ar valdymo organų užduotys. Įmonė gali būti likviduojama paties savininko arba teismo sprendimu, jeigu nevykdo savo prievolių.Individualiosios įmonės gali būti dviejų tipų: 1) įmonės, kurių veikla pagrįsta paties savininko ir jo šeimos narių darbu; 2) įmonės, kurių veikla pagrįsta paties savininko ir samdinių darbu.

Šios įmonės turi ir teigiamų, ir neigiamų bruožų.

Teigiami bruožai yra šie:1.Individuali įmonė sudaro sąlygas reikštis savininko iniciatyvai;2.Paprasta įsteigti, nėra nustatytas minimalus kapitalo dydis, galima paprastesnė apskaita, mažesni pajamų mokesčių tarifai;3.Savininkas bet kada gali nutraukti savo įmonės veiklą, kaip ir pradėti.

Neigiami bruožai yra šie:1.Nėra galimybės samdyti aukštos kvalifikacijos darbininkus;2.Įmonės savininkas rizikuoja ne tik verslu, bet ir savo turtu;3.Nėra veiklos tęstinumo (savininkui mirus įmonė uždaroma).

Individualių įmonių statusą, veiklą ir likvidavimą reglamentuoja Civilinis kodeksas ir LR įmonių įstatymas. Kodekse yra tik vienas 221 straipsnis, konkrečiai susijęs su individualiomis įmonėmis, numatantis galimybę steigti įmones, neturinčias juridinio asmens teisių. Individuali įmonė priklauso vienam ar keliems fiziniams asmenims jungtinės nuosavybės teise. Individualią įmonę gali turėti ir negamybinės organizacijos, turinčios juridinio asmens teises.Asmuo norintis steigti individualią įmonę, atitinkamos savivaldybės rejestro skyriui pateikia pareiškimą įregistruoti įmonę, dokumentą, liudijantį apie žyminio mokesčio sumokėjimą, patalpų savininko pažymą apie patalpų suteikimą įmonės veiklai, firmos vardo įregistravimo pažymėjimo nuorašą. Minimalios įmonės steigimo išlaidos:1)rinkliava už firmos vardo įregistravimą – 30 litų;2)žyminis mokestis už personalinės įmonės įregistravimą – 200 litų3)leidimas pasigaminti antspaudą – 10 litų.

Individualios įmonės turtas nėra atskirtas nuo savininko turto. Pagal įmonės prievoles savininkas atsako visu savo turtu. Šioms įmonėms taikoma supaprastinta buhalterinė apskaitos tvarka.Personalinių įmonių veikla ir likvidavimo tvarka nėra reglamentuojama atskiru įstatymu. Tokios įmonės likviduojamos pagal LR įmonių įstatymo reikalavimus.

4.PREKYBOS ĮMONĖS ASORTIMENTO FORMAVIMAS

Asortimentas- prekių rinkinys, kurį tam tikru metu rinkai pateikia prekybos įmonė.Prekės skirstomos į: 1. Vartojimo.2. Gamybines.

IĮ „Pigutis“ mūsų šalies rinkai tiekia kasdieninės paklausos prekes- šviežią mėsą, gaunamą iš Lietuvoje užaugintų gyvulių.

Įmonėje veikia įdiegta RVASVT sistema, skirta valdyti bet kuriuos rizikos veiksnius, galinčius padaryti maistą nesaugų vartotojui. Ši sistema analizuoja kiekvieną produkto gamybos etapą ir įvertina, kokia yra rizika užteršti mėsą ir kaip jos išvengti. Siekdami vartotojui pateikti tik aukštos kokybės šviežios mėsos gaminius, mes skiriame ypatingą dėmesį pasirinkdami gyvulių augintojus. Atidžiai tikriname, kur gyvuliai buvo auginami, kuo šeriami, ar nebuvo gydyti.Priimant kiekvieną siuntą, vykdoma griežta kontrolė. Nacionalinėje veterinarijos laboratorijoje tikrinamas mikrobiologinis užterštumas, užterštumas pesticidais ir radioaktyviomis medžiagomis. Įmonės laboratorijoje maisto produktų analizatoriumi FoodScan nustatoma mėsos riebalų, baltymų ir drėgmės koncentracija ir pagal tai mėsa yra rūšiuojama. Mes savo klientui pateikiame tik aukščiausios rūšies šviežią mėsą. Aukštas įmonės higienos lygis, kurį įvertino Europos Sąjungos ekspertai, išduodami leidimą eksportuoti mėsos produktus į Europos Sąjungos šalis, leidžia užtikrinti, kad šviežios mėsos produktai išlaikys savo kokybę ir maistinę vertę per visą realizacijos laikotarpį.IĮ „Pigutis“, atsižvelgdama į ypatingus užsakovų pageidavimus, gali pateikti aukštos kokybės, įvairaus dydžio, išpjaustymo bei įvairiai supakuotų (indeliuose, vakuuminiame įpakavime, apsauginių dujų atmosferoje) atšaldytų ar sušaldytų šviežios mėsos gaminių. Įmonės “Pigutis” gaminamos produkcijos asortimentas pritaikytas įvairias pajamas turintiems vartotojams, jos pasiūla būtų tokia:Karšto rūkymo kumpiai, skilandžiai, dešros ir dešrelės.Šalto rūkymo kumpiai, skilandžiai, dešros ir dešrelės.

Virti – rūkyti kumpiai, dešros, dešrelės ir vyniotiniai.Virtos dešrelės ir dešros.Virti įvairūs šventiniai vyniotiniai.Virti – rūkyti paršeliai.Šviežios kiaulienos ir jautienos pusfabrikačiai (dešrelės, kepsneliai).Šviežios kiaulienos ir jautienos kumpiai, nugarinės, sprandinės.

Šaldyti pusgaminiai.

5. PREKYBOS ĮMONĖS ĮRENGIMAI IR JŲ IŠSĖSTYMO BŪDAI

» Vitrinos – Gastronominės – Konditerinės – Baro» Priesieniai» Spintos» Salos» Kameros» Šaldikliai» Ledų vežimėliai» Ledų vitrinos» Šaldytuvai vežimėliai

Kita įranga:

» Svarstyklės – Prekybinės – Platforminės – Analitinės» Kasos aparatai» Prekybinės salės» Nerūd. plieno» Kebabinės» Oro užuolaidos» Šildymo

Parduotuvės įrengimų išdėstymo būdai skyriami pagal:• Parduotuvės išplanavimą – patalpų paskirstymą įvairioms funkcinėms zonoms ir šių zonų išdėstymą;• Prekybos salės ploto paskirstymą – prekių grupių bei prekių išdėstymą prekybos salėje ir prekybos salės ploto nustatymą atskiroms prekių grupėms bei prekėms (prekių pavadinimams);• Parduotuvės interjero dizainą – prekybos patalpų apipavidalinimą.prekybos salė turi atlikti tokias funkcijas:• Techninę (prekių priėmimas, jų laikymas ir priežiūra, prekių judėjimas ir kt.);• Reklaminę (atkreipti pirkėjų dėmesį, juos vilioti, pateikti, pristatyti prekę);• Architektoninę (reprezentuoti patalpų erdvumą ir „atmosferą“);• Ekonominę (sudaryti sąlygas prekių apyvartai, rentabilumui didinti, prekių atsargų apyvartumui spartinti);• Socialinę (sudaryti patogias pirkimo ir pardavimo sąlygas, pirkėjams sukurti gerą nuotaiką, personalui – pasitenkinimą darbu).

6. PIRKĖJŲ APTARNAVIMO BŪDAI

Parduotuvėje ,,Pigutis” yra sukurtos tarnybos,kurios rūpinasi klientų aptarnavimu.Svarbiausi jų uždaviniai:1. siekti,kad pirkėjai būtų patenkinti.2. pritraukti pastovius pirkėjus.3. atsitiktinius pirkėjus paveikti taip,kad jie taptų pastoviais.4. gerinti prekybos įmonių įvaizdį.5. organizuoti geros kokybės prekių pardavimą ir paslaugų tiekimą.6. išsiaiškinti pirkėjų poreikius ir reikalavimus.7. išsiaiškinti pirkėjo apsilankymo pobūdį: atsitiktinis, ketinimas užmegzti naują kontaktą,specialūs tikslai.

Prekės bus išdėstytos taip, kad būtų patogiai jas rinktis, matytųsi kainos. Pigesnes prekes dėsime į atskirą šaldiklį, o brangesnes – į kitus šaldiklius. Prekybos salėje visada bus pardavėjos, kurios atsakinės į klientų klausimus, patars, padės išsirinkti. Pirkėjus aptarnaus dvi pardavėjos-kasininkės. Už prekes galima bus atsiskaityti tiek grynais pinigais tiek kortele.

7. REKLAMA PREKYBOS ĮMONĖJE

Reklama – tai užsakovo apmokamas neasmeniškas informacijos apieprekes, paslaugas ar idėjas skleidimas pasirinktai auditorijai siekiantužsakovo numatytų tikslų[6]. Iš šio apibrėžimo galima išskirti trisreklamos savybes. Pirma, tai neasmeniškas, antra – apmokamas informacijosperdavimo būdas, trečia – yra užsakovas, kuris apmoka visas su reklamasusijusias išlaidas.

1. PAGRINDINĖS REKLAMOS FORMOS

Priklausomai nuo to, kokiai auditorijai skiriama reklama, įmonėpasirenka vieną ar kitą reklamos rūšį. Tikslingiausia reklamą skirstytipagal reklaminę informaciją perduodančias priemones, t.y reklamosnešiklius. Tobulų reklamos skleidėjų nėra. Nevienodam paslaugų versluireikia ir skirtingų reklamos skleidėjų, kurie geriau pasiektų tikslinę„auditoriją“. Svarbu yra tai, kad reklama atneštų daugiau pajamų negu jipati kainavo. Galima išskirti tokius paslaugų įmonių reklamos nešiklius(skleidėjus).

2. Spausdintos reklamos nešikliaiLaikraščiaiLaikraščių reklama leidžia pasiekti santykiškai labai plačią,nesegmentuotą auditoriją. Svarbiausi laikraščiai siūlo paslaugąišspausdinti spalvotą bet kokio dydžio reklamą, tačiau dėl gana prastolaikraštinio popieriaus kokybės spalvų gama nėra didelė. Laikraščiai galibūti geriausias pasirinkimas reklamuojant paslaugas tuomet, kai įmonėveikia tam tikroje teritorijoje, o laikraščiai taip pat leidžiami joje.Tačiau šiuolaikiniai laikraščiai turi daug puslapių ir ne visus juosskaitytojai įdėmiai perskaito, todėl laikraštyje reikia talpinti įspūdingąreklaminį skelbimą. Reklamuotis laikraštyje patartina tada, kai įmonėsteikiamos paslaugos atitinka tokius reikalavimus:1) Paslaugas perka atskiri žmonės individualiam naudojimui.2) Paslaugomis naudojamasi dažnai arba (ir) reguliariai. Dažnasnaudojimasis paslaugomis padidina galimybę, kad kai kuriems žmonėms, kurielaikraštyje skaito reklaminius skelbimus, greitai prireiks įmonės teikiamųpaslaugų. Jeigu jiems to nereikia dabar, tai nemaža tikimybė, kad vėliaujie įmonę pamirš. Jei paslaugos sezoninės ir dabar paklausios, tai reklama

laikraštyje gali būti labai veiksminga.3) Tam tikras paslaugų kiekis pateikiamas nemokamai. Reklamos tikslas– reikiama atsakomoji reakcija. Niekas neužtikrins to geriau negu nemokamobandomojo paslaugų pavyzdžio siūlymas: „paskambinkite šiandien, kadgalėtumėte pasinaudoti mūsų teikiamomis paslaugomis nemokamai“.

Komerciniai leidiniai.Daugelis ūkio ir pramonės šakų turi savo leidinius. Įmonės paslaugąsiūlant tam tikros pramonės šakos įmonei, reikėtų reklamuotis tos šakosleidiniuose. Daugeliu atveju šakos įmonėmsnemokamai. Visas jų leidėjų pelnas yra gaunamas iš reklamos, todėl reklamostokiuose leidiniuose kaina yra palyginti didelė. Komerciniuose leidiniuoseyra mažiau apribojamų, palyginti su įprastais leidiniais. Svarbu, kad tokieleidiniai patektų tiems skaitytojams, kuriems yra orientuojami. Šiuosleidinius skaito žmonės, suinteresuoti tokia problematika, todėl reklamajiems yra neatskiriama verslo dalis. Komercinių leidinių leidėjai stengiasitenkinti visus besireklamuojančių įmonių poreikius, todėl šie leidiniaibūna spalvoti, jų kokybė aukšta, o tai leidžia suinteresuoti klientus. Norsšie leidiniai yra itin svarbūs, labai aktualu žinoti, kas ir kodėl juosskaito. Įmonė, teikianti konkrečią paslaugą, turi galimybę reklamuotis tikviename ar dviejuose tokio pobūdžio leidiniuose. Tačiau geriausia kreiptisį reklamos agentūrą, kuri padės išsirinkti tinkamą leidinį, o tai didinareklamos išlaidas. Prie tokių leidinių galima priskirti „geltonuosiuspuslapius“, specializuotus katalogus ir žurnalus bei verslo ir profesiniusžurnalus.

“Geltonieji puslapiai”Daugeliu atveju „geltonieji puslapiai“ yra bendros reklamos kampanijoselementas. Čia reklamuotis patartina tik tada, kai įmonės paslaugosatitinka tokius kriterijus:1) klientams skubiai prireikia siūlomų paslaugų. Šiuo atveju reklamai yrapats palankiausias momentas, nes klientas priima sprendimą pirkti siūlomąpaslaugą.2) klientams teikiamų paslaugų prireikia ne dažnai. Klientai neįsimenapaslaugų teikėjų, nes retai naudojasi tokiomis paslaugomis. Todėl šiuoatveju atitinkamą paslaugą teikiančios įmonės jie ieškos „geltonuosiuose

puslapiuose“.3) klientai savo poreikius paslaugoms susieja su „geltonaisiaispuslapiais“. Kol žmonės automatiškai bei tiksliai nesusies poreikių suįmonės teikiamomis paslaugomis, reklama nebus naudinga „geltonuosiuosepuslapiuose“.Jeigu įmonė tenkina visus tris reikalavimus, tai tada verta reklamuotisgeltonuosiuose puslapiuose, jeigu tik du kriterijus – galima reklamuotis,bet papildomai reikia naudotis kitomis reklamos ar rėmimo priemonėmis.Jeigu patenkinami tik trečiojo kriterijaus reikalavimai, tai reikiaišanalizuoti šios reklamos reikalingumą ir nuspręsti į kurią reklamos rūšįtikslingiau investuoti lėšas.

Specializuoti katalogaiTokia reklama yra efektyvi tada, kai įmonė teikia tokias paslaugas,kuriomis daugiau naudojasi kitos įmonės ar organizacijos negu atskirižmonės. Ar verta reklamuoti tokio pobūdžio leidiniuose lemia tokiosreklamos poveikis potencialiems klientams. Prieš pradedant reklamuotisreikia atsakyti į tokius klausimus: 1) kiek galima tikėtis potencialiųklientų, kuriuos „suras“ skelbiama reklama, 2) kiek vertas kiekvienas tokspotencialus klientas.

Specializuoti žurnalaiŽurnalo platinimo vietovė turi sutapti su teikiamų paslaugų regionu.Žurnalai turi vieną privalumą lyginant juos su kitomis žiniasklaidospriemonėmis: jų skaitytojų ratas yra aiškiai apibrėžtas. Pvz., jei siūlomaįmonė siūlo kirpimo bei grožio paslaugas, tai galima reklamuotis tokiuosežurnaluose, kurių skaitytojai domisi mada bei grožiu. Šiuo atveju reklamapaskleidžiama kaip tik tiems asmenims, kurie yra tikslinė auditorija irreklamos išlaidos 1000 vartotojų (klientų) nėra labai didelės. Be to,žurnalai yra ilgaamžiškesni negu laikraščiai, todėl yra galimybė, kadklientas peržiūrės reklaminę informaciją ir parodys ją kitam būsimamklientui. Tačiau šio tipo reklamai būdingi ir tam tikri trūkumai. Jųgamybai užtrunka pakankamai ilgai bei yra brangesnė nei laikraščių. Reklamąišspausdinus papildomame reklaminiame puslapyje yra didelė tikimybė, kaddalis skaitytojų paprasčiausiai neskaitys to puslapio. Šiuose žurnaluosereklamuojasi tokios įmonės, kurios tenkina tokias pat arba labai panašias

paslaugas, todėl reikia paruošti itin išskirtinę reklamą, kad sudomintipotencialius klientus.

Verslo ir profesiniai žurnalaiTokio pobūdžio žurnalai yra tikslesnės paskirties ir geriau galipasiekti tikslinę auditoriją. Šie leidiniai skiriasi nuo žurnalų tuo, kaddaugelis skaito tuos leidinius todėl, kad sužinotų, kokias paslaugas jiegalėtų gauti, todėl puiki reklama gali tikrai „prikaustyti“ klientą. Norintnaudotis šia reklamos nešiklių rūšimi reikia sekti šių žurnalų reitingą,informaciją apie juos bei sužinoti klientų nuomonę apie tai.

3. Radijas

Spausdinta reklama veikia regėjimą, o radijo reklama – klausą.Tuo iš esmės skiriasi šios reklamavimo priemonių rūšys. Klausydamiesireklaminio teksto viskas daroma vienu metu. Todėl radijas daugiau negu betkuri kita informavimo priemonė pasikliauja tiek pačios reklamos, tiek kaikurių jos niuansų kartojimu. Vienkartinis reklamos transliavimas per radiją– tai pinigų švaistymas. Todėl reikia kartoti tą patį reklaminį tekstą daugkartų ir dažniausiai per kelias radijo stotis tol, kol reklama„įsiskverbia“ į žmonių sąmoreakciją.Mat radijas gali padaryti atitinkamą įspūdį tik per didesnį laiko tarpą,negu transliuojant reklamą per televiziją. Radijo, kaip ir televizijos arlaikraščių, privalumas tas, kad galima dažnai ir greitai pasiektivartotoją. Radijas yra pigesnė žiniasklaidos priemonė negu televizija,todėl radiju reikia pasinaudoti dažniau ir ilgiau. Tačiau reikia atidžiaistebėti žmonių reakciją į reklamą. Siekiant efektyvios radijo reklamosreikėtų joje akcentuoti tokius dalykus:1)Paslaugų naudą, kuri galėtų būti pateikta nesudėtingai irįsimenamai.2) Paslaugų verslo įmonės pavadinimą, kuris turėtų būtiišsiskiriantis ir nesunkiai įsimenamas. Būsimieji klientai žinodami įmonėspavadinimą ieškos jo kataloguose.Radijo reklama bus įtaigi tada, kada tekstas bus papildytas muzikiniufonu ir efektais. Į radijo reklamą patartina įtraukti kuo daugiau ausiaimalonių žodžių ir garsų. Kiekviena smulkmena gali pagerinti galutinį

rezultatą. Todėl radijo reklamų kūrimas – labai kūrybiškas darbas.

4. Televizija.

Televizijos reklama – tai bet kokia informacija, pasiekianti paslaugųvartotoją per televiziją, kabelinę televiziją, naudojant vaizdajuostes.Televizija dažnai suvokiama kaip efektyvi informavimo priemonė, kadangi perją galima perduoti garsą, vaizdą ir judesį, ji suteikia daug erdvėskūrybiškumui ir asmeninai iniciatyvai. Televizija siūlo komersantams didelįpasirinkimą, nes galima pasirinkti demografiškai juos tenkinančią programą,teminę programą bei pasirinkti tinkamą laiką. Ji gali labiau sudomintiklientus negu bet koks kitas paslaugos teikėjų bendravimo su klientais(vartotojais) būdas. Televizija ypač efektyvi, kai paslaugų vartotojuipatogu iš karto nę ir sukelia pageidaujamą jų elgsenos reakciją.Mat radijas gali padaryti atitinkamą įspūdį tik per didesnį laiko tarpą,negu transliuojant reklamą per televiziją. Radijo, kaip ir televizijos arlaikraščių, privalumas tas, kad galima dažnai ir greitai pasiektivartotoją. Radijas yra pigesnė žiniasklaidos priemonė negu televizija,todėl radiju reikia pasinaudoti dažniau ir ilgiau. Tačiau reikia atidžiaistebėti žmonių reakciją į reklamą. Siekiant efektyvios radijo reklamosreikėtų joje akcentuoti tokius dalykus:1) Paslaugų naudą, kuri galėtų būti pateikta nesudėtingai irįsimenamai.2) Paslaugų verslo įmonės pavadinimą, kuris turėtų būtiišsiskiriantis ir nesunkiai įsimenamas. Būsimieji klientai žinodami įmonėspavadinimą ieškos jo kataloguose.Radijo reklama bus įtaigi tada, kada tekstas bus papildytas muzikiniufonu ir efektais. Į radijo reklamą patartina įtraukti kuo daugiau ausiaimalonių žodžių ir garsų. Kiekviena smulkmena gali pagerinti galutinįrezultatą. Todėl radijo reklamų kūrimas – labai kūrybiškas darbas.

5. Išorinė reklama

Išorinė reklama – tai reklaminiai skydai, skelbimų lentos, reklama anttransporto priemonių, t.y. reklama, kurią klientas pamato išėjęs iš namų irkuri nėra nei spausdinta, nei elektroninė. Išorinė reklama gali kasdienperduoti paprastą informaciją apie teikiamas paslaugas daugeliui žmonių.

Daugelyje reklaminių stendų ne tik pateikiama žodinė informacija, bet iratitinkamas vaizdas, susijęs su ta informacija. Kiekvienoje paslaugųrinkoje yra skirtingos šios reklamos rūšys. Pasirenkant reklamos vietąsvarbu suvokti vietinės paslaugų rinkos ypatumus. Tai padės pelningiauišleisti pinigus reklamai. Šios reklamos privalumai yra toks kaipinformacijos perdavimo dažnumas. Taip pat ši reklama turi ir trūkumų. Šireklama nėra įkyri, todėl ją galima ignoruoti ir ji sukelia minimalųįspūdį. Stendo informacijos kiekį riboja laikas informacijai perskaityti.Dauguma reklaminių stendų neapšviesti, todėl prarandama galimybė pasiektiklientus sutemus. Daugeliui klientų stendai netgi gali gadinti nuotaiką.Taigi reklaminius stendus reikėtų naudoti tik kaip pagalbinę reklamospriemonę didelei reklaminei kampanijai įgyvendinti.Reklama žiniasklaidos priemonėse gali būti nepakeičiamas būdaspotencialiems klientams surasti. Tačiau reikia atminti, kad tam galimaišleisti daug pinigų ir nepasiekti jokios realios naudos.