Darbas ligoninese

Tvirtinu:
VŠĮ Anykščių raj. Savivaldybės ligoninės
Vyr. gydytojas
Dalis Vaiginas

Slauga- tai procesas, kai bendrauja žmogus su žmogumi. Bendravimas yra nuoširdžios slaugos pagrindas. Supratimas ir bendravimas reikalauja pasitikėjimo ir tikėjimo kito žmogaus svarbumu, verte, unikalumu, gerumu ir žmogaus sugebejimu palenkti save reikiama linkme. Tik bendravimas yra visos slaugos sistemos pagrindas. Slaugytojai turi išmanyti bendravimą ir žinoti, kaip geriausia elgtis su pacientais, tuo metu, kai jie yra nusivylę, pikti, prislėgti ar jiems sunku bendrauti su kitais asmenimis. Bendravimas slaugant neturi būti įvertintas kaip savaime suprantamas ve eiksmas. Geras bendravimas- sėkmingos slaugos pagrindas. Atlikdami įvairias užduotis (pvz: pacientų priėmimas, išleidimas, priešoperacinis laikotarpis, pooperacinis laikotarpis ir k.t) slaugytojai turi sugebėti imtis iniciatyvos ir mokėti bendrauti su pacientais. Pacientams gali prireikti patarimo, nuraminimo, rekomendacijos, paaiškinimo ar draugiško ir nuoširdaus bendravimo. Kaip slaugytojas sugebės tai atlikti, priklauso nuo jo įgūdžių, žinių ir patirties. Bendravimas pagrįstas kito žmogaus supratimu. Kiekvienas žmogus turi įgimtą gebėjimą rūpintis savimi, asmeniškai, nuolat ką nors daryti dėl savo sveikatos ir gerovės. Jis turi mokėti valdyti aplinką. Sl laugytojas tik padeda pacientui, organizuoja įsijungimą į visuomenės gyvenimą, bendradarbiavimą su kitais žmonėmis, padeda pacientui kurti ir planuoti sveiką ir įdomų gyvenimo būdą. PSSO apibrėžimas:
„Sveikata yra visiškos fizinės, protinės ir socialinės gerovės būsena, o ne vien tik ligos ar negalės nebuvimas.“

/p>

1
1988m. įstojau į Panevėžio A.Domaševičiaus medicinos mokyklą. Ten, įsigijusi med. sesers specialybę, 1991m. pradėjau dirbti Anykščių raj. Centrinėje ligoninėje vaikų ligų skyriuje. Vėliau dirbau infekciniam skyriuje ir vidaus ligų skyriuje, suaugusiųjų stacionaro palatine med. seserimi. Šiemet jau bus 6 metai kaip dirbu ligonių priėmimo kambaryje bendrosios praktikos slaugytoja vieno etato krūviu. Bendras darbo stažas- 13 m.

Priimamojo patalpos

Mūsų ligonių priimamasis turi pagrindinį kabinetą, į kurį kreipiasi visi ateinantys ligoniai. Čia jie registruojami, pildoma reikiama dokumentacija, juos apžiūri gydytojas, atliekamos būtinos procedūros. Yra kraujo paėmimo kabinetas, taip pat vonios kambarys, kur ligonai prausiami, rengiami, mažoji operacinė-šioje patalpoje tvarkomos žaizdos, priimamojo vedėjo kabinetas, personalo poilsio kambarys ir kitos pagalbinės patalpos. Mūsų skyriuje dirba 10 fizinių asmenų: skyriaus vedėja, 7 bendrosios praktikos slaugytojos- iš jų viena vyr. slaugytoja ir dv vi slaugytojų padėjėjos.

Mano darbo diena prasideda budėjimo priėmimu. Priimant budėjimą, ypatingai atkreipiamas dėmesys į ligonį, išsiaiškinu, koks gydytojas jį apžiūrėjo, kokie tyrimai užsakyti ar atlikti, kokia pagalba jam suteikta, perspėjama apie tai, kas nepadaryta ir reikia atlikti. Perimu raktus nuo rakinamų spintu, durų. Informuojama, kokių vaistų trūksta, ar nesugedęs EKG aparatas, ar pakankamai yra bintų, gipso bintų. Perimu med. inventorių, vaistus. Jei nėra anbulatorinių ligonių, tuomet pirmoje dienos pusėje yra guldomi planiniai ligoniai.Į mūsų ligoninės priimamąjį kreipiasi įvairaus amžiaus žmonės pr

radedant naujagomiais ir baigiant garbaus amžiaus žmonėmis. Kreipiasi ne tik iš Anykščių miesto ir rajono, Lietuvos miestų, bet ir pasitaiko užsienio piliečių. Žinoma, yra priimami visi, kuriems reikia suteikti būtinąją pagalbą. Pirmumą suteikiu sunkesnės būklės ligoniui ar vaikui. Iškviečiu skyriaus vedėją, kuri apžiūri ligonį. Terapiniam ligoniui, jei jis neturi EKG iš pirminio centro, ir, jei reikia, užrašau kardiogramą.Perspėju ligonį, ką reikia atlikti, paaiškinu procedūros reikalingumą ir papasakoju eigą. Padedu ligoniui nusirengti, atsigulti ant kušetės. Specialiu geliu suvilgytu tamponu sudrėkinu paciento krūtinę ties taškais, kuriose tvirtinsiu elektrodus. Sudedu elektrodus. Tuo pačiu tamponu sudrėkinu elektrodus, kuriuos uždedu ant rankų ir ant kojų. Užrašau kardiogramą. Tai atlikus, nuimu elektrodus, nuvalau paciento krūtinę vienkartine servetėle, padedu atsikelti, apsirengti. Jei nepaskirta daugiau procedūrų, pradedu pildyti hospitalizacijai reikalingą dokumentaciją. Paprašau iš ligonio paso, sveikatos draudimo pažymėjimo, pensininko ar invalidumo pažymėjimo, jei nedirbantis- bedarbio pažymėjimą.Visus guldomus ligonius registruoju į hospitalizacijos žurnalą. Toliau pagal pateiktus dokumentus pildau gydymo stacionare istoriją F.Nr.003/yL. Ligos istorijoje atžymiu, ar ligonis nejautrus vaistams, jei jautrus, užrašau kuriems; ar neturi žalingų įpročių, kuo yra sirgęs, ar neoperuotas, kokių turėjęs traumų. Taip pat užrašau į kurį skyrių buvo siųstas, ir kokia siuntimo diagnozė. Taip pat turi būti užrašytas ligos istorijos numeris, atvykimo į skyrių, pirmojo gydytojo apžiūrėjimo laikas, gu
uldymo data ir į skyriaus,į kurį guldomas ligonis, pavadinimas. Toliau pildoma temperatūros kortelė. Kūno temperatūros pakitimas rodo, kad kažkuri organizmo funkcija sutrikusi. Prieš matuojant temperatūrą tai svarbu paaiškinti pacientui. Kaip ir prieš kiekvieną procedūrą, nusiplaunu rankas, užsimaunu diagnostines pirštines, pacientą patogiai pasodinu, prasegu drabužius, vienkartine servetėle išsausinu paciento pažasties sritį. Įdedu termometrą į pažasties centrą, nuleidžiu ligonio ranką, priglaudžiu prie krūtinės.Termometrą laikome 5-10 min..Pasibaigus laikui termometrą ištraukiu, nuvalau, nuplaunu šiltu vandeniu su muilu, nusausinu ir dezinfekuoju. Nusimaunu pirštines, nusiplaunu rankas. Termometro rodmenis įrašau į temperatūros kortelę. Toliau pildomas paskyrimo lapas, išrašyto iš stacionaro asmens statistinė kortelė ir t.t
Ligonį užrašau į abėcėlinę paguldytų ligonių registracijos knygą, kurioje užrašau ligonio pavardę, vardą, ligos istorijos numerį, datą, kada paguldytas ligonis, ir skyrių. Apžiūrėti ligoniai sanitariškai apšvarinami ir palydimi į skyrių, į kurį yra nukreipti. Guldant planinius lygonius, pirmenybė teikiama ligoniui, kurio būklė yra sunkiausia.

Lentelė. Hospitalizuota:

Su siuntimais Dėl būtinosios pagalbos Viso
2001m. 1826 pac. 3502 pac. 5328 pac.
2002m. 1931 pac. 3248 pac. 5179 pac.
2003m. 1967 pac. 3508 pac. 5475 pac.

2003 m. Hospitalizuota Dėl būtinosios pagalbos Planiškai Viso
Reanimacijos sk. 144 – 144
Neurologijos sk. 283 237 520
Ginekologijos sk. 364 228 592
Akušerijos sk. 243 – 243
Pediatrijos sk. 190 449 639
Traumatologijos sk. 639 37 676
Chirurgijos sk. 649 138 787
Terapijos sk. 996 878 1874
Viso : 3508 1967 5475

Ligonių priėmimo kambaryje dar yra imamas kraujas įvairiems laboratoriniams tyrimams konsultacinės poliklinikos siuntimais nuo 7 iki 10 val.. Teisingai paimti kraujo mėginį analizei labai svarbu, nes nuo to priklauso tyrimo rezultatas, ligonio diagnozė. Pagal darbo instrukciją pacientas turi būti nevalgęs, nesportavęs, nerūkęs bei nevartojęs vaistų 12

2val. iki kraujo paėmimo. Visada reikia patikrinti mėgintuvėlio galiojimo laiką. Vienam pacientui imant kelis skirtingus kraujo mėginius labai svarbu laikytis eiliškumo. Pirmoje eilėje kraujas imamas į seruminį raudonu ar vyšniniu kamšteliu mėgintuvėlį, kuris yra be jokių priedų. Antroje eilėje- melsvu kamšteliu (su natrio citratu). Vėliausiai kraujas imamas į mėgintuvėlį su violetiniu kamšteliu EDTA-skirtu hematologiniams tyrimams. Mėgintuvėliai su kitais priedais tyrimui naudojami dar vėliau. Jei reikalingas vienintelis tyrimas,kuriam naudojamas mėgintuvėlis su natrio citratu (melsvas), tai reikia kraujo mėginį paiimti pakartotinai ir analizei naudoti tik antro mėgintuvėlio kraują. Mėgintuvėlius į laboratoriją nešame vertikalioje padėtyje, smarkiai nepurtant, bei vengiant didesnių temperatūros pokyčių. Mėgintuvėlius svarbu pristatyti per 1-2 val. Svarbu teisingai užrašyti paciento duomenis ant mėgintuvėlio, ir tyrimo duomenų lapas turi būti šalia kraujo mėginių.Prieš procedūrą pacientui paaiškinu kokį kraujo tyrimą paskyrė gydytojas, procedūros eigą.Ligonį paguldau ar pasodinu. Nusiplaunu rankas, užsimaunu pirštines. Paciento ranką padedu ant pagalvėlės, užveržiu, paprašau lengvai pakumščiouti, dezinfekuoju odą steriliu tamponu sumirkytu 70 laipsnių spirite. Perspėju ligonį apie dūrį, kad neišsigąstų. Paėmusi kraują, injekcijos vietą užspaudžiu steriliu tamponu. adatą iš venos ištraukiu staigiu judesiu.Baigusi procedūrą, nusimaunu pirštines, nusiplaunu rankas. Gana dažnai priėmimo kambaryje imamas kraujas alkoholio kiekio nustatymui, taip pat nustatinėjami alkoholiu apsvaigimo laipsniai su policijos nukreipimu.

Lentelė. Kraujas laboratoriniams tyrimams paimtas

2001 m. 2002m. 2003m.
Iš 1169 pac. Iš 1957 pac. Iš 2584 pac.

Metai Kraujo paėmimas etanolio kiekio nustatymui Girtumo apsvaigimo laipsniui nustatyti
2001 85 pac. 36 pac.
2002 44 pac. 79 pac.
2003 73 pac. 182 pac .

Po poliklinikos darbo laiko į priėmimo darbo kambarį kreipiasi ambulatoriniai ligoniai su PSPC siuntimais. Ligonių kontingentas pats įvairiausias. Daug chirurginių, terapinių, traumatologinių ligonių:sulūžusiomis galūnėmis, po autoįvykių smarkiai sužalotų, su galvos traumomis ir t.t. Jiems iškviečiu budintį gydytoją. Per tą laiką, kol atvyksta gydytojas, matuoju temperatūrą, kraujospūdį, užrašau EKG. Ligoniams skauda, jie būna sunerimę, baiminasi dėl patirtos traumos ar ligos, neretai suirzę, nekantrūs ir net agresyvūs. Tokiais atvejais stengiuosi nuraminti ligonį, daug su juo bendrauti, paaiškinti, kad jis daugiau nenukentės, yra gydymo įstaigoje, ir juo bus tinkamai pasirūpinta. Nuoširdus bendravimas sustiprina paciento pasitikėjimą savimi. Nepaisant paciento silpnumo, jį reikia gerbti kaip žmogų, atsižvelgti į jo norus bei nuomonę, neįžeisti jo orumo.Slaugant svarbu padėti pacientui susidoroti su šiuo nauju ir ūmiu pokyčiu, kuris yra nepakeliamas. Slaugytoja turi įžvelgti ir suprasti žmogaus kančią negalios metu ir bet kokioje situacijoje stengtis padėti.
Apžiūrėjus ligonį, suteikiama pirmoji pagalba: atliekami tyrimai, tvarkomos žaizdos, atliekamos Ro nuotraukos, gipsuojama, leidžiami vaistai į raumenis, į venas, statomos lašinės, užrašoma elektrokardiograma, skiepijama nuo stabligės ir pasiutligės. Gana dažnai imamas kraujas alkoholio kiekio nustatymui, nustatinėjami alkoholio apsvaigimo laipsniai.
Prieš gipsuojant paaiškinu ligoniui procedūros eigą, svarbą, nuraminu. Paruošiu gipsinę langetę, pasiruošiu bintus sutvarstymui. Gipsuojame kartu su gydytoju, padedu uždėti, palaikau, kol sutvarsto. Ligoniui padedu susitvarkyti, paaiškinu, kiek laiko teks nešioti gipsą ir kur reiks kreiptis vėliau
Sunkiai sergantys pacientai į priėmimo kambarį atgabenami neštuvais. Pasitinku ligonį jau koridoriuje, padedu jį perkelti ant priėmimo kambario neštuvo, prieš tai pasitariu su pacientu, kaip geriau taip padaryti, kad būtų jam patogu, nesukeltų skausmo. Apie ligonio būklę informuoja ligonį atvežusi GMP bendruomenės slaugytoja. Paaiškina, kas ligoniui atsitiko, kur rado, kokia suteikta pagalba, kokie vaistai leisti. Tokiems ligoniams skubos tvarka kviečiamas gydytojas, taip pat atliekami tyrimai, užrašoma EKG, jei reikia, kviečiami konsultantai.Kadangi pas mus nėra lifto, sunkius neštuvinius ligonius į skyrius mes gabename neštuvais. Ligonį užkloju, pasakau, kad gulėtų ramiai, susidėtų rankas ant krūtinės, kad neužgautume. Nešame galvą į priekį, kad galima būtų stebėti ligonio veidą. Kopiant laiptais priekyje turi būti galva, lipant žemyn- kojos. Nešant pasiteirauju apie

6

ligonio savijautą. Po kiekvieno ligonio keičiu paklodę, nuvalau neštuvus dezinfekciniu tirpalu. Nešvarias paklodes sudedu į specialų maišą, skirtą nešvariems skalbiniams. Neretai tenka padėti vemiančiam ligoniui, tenka plauti skrandį ligoniams po sunkių apsinuodijimų, padėti reanimatologui gaivinti ligonį, daryti dirbtinį kvėpavimą ir defibriliuoti. Tai atliekame pagal numatytas darbo instrukcijas.
Dažnai kateterizuojame ligonius. Kateterizavimas- tai kateterio įkišimas į šlapimo pūslę, šlapimui nuleisti, paimti jį, tirti, šlapimo pūslę išplauti. Prieš procedūrą tai aptariu su pacientu, nuraminu, paaiškinu procedūros eigą. Nusiplaunu rankas, pasiruošiu priemones, užsimaunu vienkartines diagnostines pirštines, paguldau ligonį amt nugaros, jei tai vyras- atsmaukiu varpos odą, kaire ranka prilaikau varpos galvutę, praplėčiu šlapimtakio išorinę dalį, nesteriliuoju pincetu paimu vatos tamponą, sumirkytą antiseptiniame tirpale, kuriuo apvalau varpos galvutę ir išorinę šlapimtakio sritį. Steriliu pincetu paiimu kateterį, suvilgytą steriliu vazelinu ,ir pro šlapimtakio angą lėtai įkišu į šlapimo pūslę, kišant kateterį, varpą keliu aukštyn. Pasirodžius šlapimui, kateterio išorinį galą nuleidžiu į indelį šlapimui surinkti. Kai šlapimas išteka, išorinį katetrio galą užspaudžiu pincetu ir ištraukiu. Atliekas sutvarkau pagal nustatytą tvarką, nusimaunu pirštines, nusiplaunu rankas. Apie atliktą procedūrą atžymiu slaugos dokumentuose. Padedu ligoniui atsikelti, susitvarkyti. Kas kartą stengiuosi padaryti viską, kas reikalinga, negaištant laiko.
Savo darbe mes susiduriame su nemažu kiekiu medicininės dokumentacijos, kuri turi būti atidžiai pildoma, tvarkingai laikoma. Svarbūs dokumentai laikomi užrakinamoje spintoje. Suaugęs ligonis registruojamas suaugusiųjų ambulatoriniame ligonių registravimo žurnale, vaikas- vaikų abulatorinių ligonių registravimo žurnale. Taip pat pildoma ambulatorinė kortelė, kuri registruojama į ambulatorinių kortelių, perduodamų į Anykščių rajoną PSPC, sąsiuvinį. Sunaudoti bintai nurašomi į bintų išdavimo ir nurašymo žurnalą. Jei paskirti tyrimai, išrašomi tyrimų lapeliai. Jeigu ligonis yra siunčiamas į kitą gydimo įstaigą, jam yra išrašomas siuntimas konsultuotis ir gydytis (F. Nr. 028/a.). Šuns apkandžiotiems pacientams yra pildomas pranešimas į visuomenės sveikatos centrą (F.Nr.058-089-151/a.). Jie taip pat registruojami į apkandžiotųjų žurnalą.

Apie ligoniui padarytus sužalojimus kitų asmenų, apie nukentėjusius autoįvykio metu, pranešu policijai, bei registruoju žurnale. Pildau visą reikalingą dokumentaciją. Taip pat registruoju pervežimų knygoje visus važiavimus ligoninės mašina, bei organizuoju kitų reikalingų ligoninėje

7
specialistų , budinčių namuose, ar kitoje ligoninėje pervežimą. Šiuo metu mūsų pediatrijos, neuroligijos bei RO kabinetas jau perkelti į naują ligoninę. Kitame žurnale pažymiu, keik laiko jie išdirbo, pakviesti į ligoninę savo budėjimo metu. Prieš budėjimo perdavimą visad sutvarkau savo darbo vietą. Sterilizavimui paruošiu panaudotus instrumentus. Po naktinio budėjimo rašau ataskaitą kiek per praėjusią parą kreipėsi ambulatorinių ligonių, kiek ligonių hospitalizuota, kiek buvo pervežimų. Šią ataskaitą perduodu skyriaus vedėjui. Pasakau budėjimo metu būtus nesklandumus.

Lentelė. Ambulatorinių ligonių kreipėsi

2001 m. 2002 m. 2003m.
1532 pacientų 1417 pacientų 1399 pacientų

Viso į priėmimo skyrių kreipėsi pacientų

2001 m. 2002 m. 2003 m.
8150 8676 9587

Dezinfekcija

Dezinfekcija atliekama priėmimo kambaryje. Rankas plauname su skystu muilu ,,Baktolin lasei“ (2-3ml.) po tekančiu vandeniu nemažiau 10-15 s. Higieniniai rankų dezinfekcijai naudojame „Sterilium“ preparatą 3-5 ml. Ant sausų rankų triname 30 s. Odos dezinfekcijai naudojamas spiritas 70%. Oda prieš injekciją apipurškiama ar nuvaloma sumirkytu steriliu tamponu. Ekspozicija- 15-30s. Panaudotos kempinės ligonių prausimui virinamos 30 min. destiliuotame vandenyje, po to sudedamos į indą su užrašu ,,Švarios kempinės”. Termometrai, taurelės vaistams mirkomi chloramino B 0,5 procentų tirpale 30min. arba „Sekusept pulver“ 2% tirpale 1 h. Paruoštas tirpalas tinkamas naudoti 7 paras. Taurelės plaunamos po tekančiu vandeniu, laikomos sausai švariame inde su užrašu ,,Taurelės vaistams”.
8

Termometrai, išlaikius ekspoziciją, perplaunami tekančiu vandeniu ir laikomi sausame inde su užrašu ,,Termometrai”. Sudužus termometrui, gyvsidabris surenkamas gumine kriauše, sudedamas į sandarų indą su vandeniu ir atiduodamas skyriaus vyr. slaugytojai. Paviršius nuvalomas 5% sodos + 4% muilo ir vandens tirpalu iki 70 laipsnių temperatūros. Šlapimo surinkėjai, basonai, antelės merkiami į chloramino B 1% tirpalo 120 min. Panaudoti instrumentai merkiami į 2 % „Sekusept pulver“ + 5ml. aktivatoriaus tirpalo 30min.. Išardomi instrumentai dezifekuojami išardyti, o su vidiniais kanalais- 5-10 ml. Praleidžiama pro kanalą, o po to instrumentas panardinamas visiškai į tirpalą. Išlaikius ekspoziciją, plauname šepečiu po tekančiu vandeniu, džioviname ir sterilizuojame. Vienkartinės medicininės priemonės dezinfekuojamos 5% chloromino B tirpale 60min. Praustuvės – „Mikroback Forte“ 0,25 % 4h. 0,5% 1h ir 1 % 30 min. Vienkartinės panaudotos priemonės (aštriais galais) talpinamos į uždarą indą su užrašu „Pavojingos atliekos“, ant etiketes užrašomas atliekų pavadinimas, gamintojas, ligoninės adresas, telefonas. Nupilus dezinfektantą, priemonės talpinamos į laikiną saugyklą ir išvežamos pagal ligoninėje galiojančias taisyklės.

Kvalifikacijos kėlimas

Mūsų ligoninėje sudarytos palankios sąlygos slaugytojams kelti kvalifikaciją, organizuojami kursai, seminarai, konferencijos, tereikia noro jas lankyti ir užsirašyti pas ligoninės vyr. slaugytoją. Kiekvieni kursai duoda naudingų ir įdomių žinių, susipažįstame su naujovėmis. Grįžus iš kursų galiu pasidalinti įspūdžiais su savo kolegėmis. Stengiuosi pagal galimybes lankyti visus kursus, organizuojamus mūsų ligoninėje. Paskutinieji lankyti kursai-
24h yra „Nozokomialinės infekcijos profilaktika, pirmoji medicinos pagalba ir reanimacija“ bei savaitės kursai Panevėžyje ,,Skiepijimų pagrindai“. Stengiuosi daug skaityti medicininės literatūros, kad galėčiau padėti, paaiškinti, patarti ne tik pacientams, bet ir jų namiškiams.

9
Skyriaus gamybinių susirinkimų metu aptariamos naujausios žinios apie pirmąją pagalbą, naujos dezinfekavimo priemonės ir k.t Visas naujas metodikas pritaikome savo darbe.
Slaugos tikslas- teikti geriausią ir naujausią informaciją pacientams ir tokiu būdu skatinti juos ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius ir įpročius, šitaip propoguojant bei palaikant sveikatą, ir apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų bei ligų.
„Sveika gyvensena- tai saikinga mityba, grūdinimasis, mankšta, tinkamas poilsis, mokėjimas vengti stresų. Visa tai padeda išsaugoti sveikatą, išvengti ligų, o susirgus- greičiau pasveikti“.

.

Darbą ruošė bendrosios praktikos slaugytoja Audra Petronienė.

VIEŠOJI ĮSTAIGA
ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖ

PRIĖMIMO KAMBARIO
BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJOS
AUDROS PETRONIENĖS

ATESTACIJOS BYLA
PER 2001- 2003 METUS

VIEŠOJI ĮSTAIGA

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJOS

AUDROS PETRONIENĖS

DARBO ANALIZĖ

2001- 2002- 2003 METUS

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės
Priėmimo skyriaus
Bendrosios praktikos slaugytojos
Audros Petronienės

VUL Santariškių klinikų
Bendrosios praktikos
Atestacinės komisijos pirmininkui

PRAŠYMAS

2004- 09- 20

Prašau leisti atestuotis bendrosios praktikos slaugytojos pirmai kvalifikacinei kategorijai gauti.

Leave a Comment