Polietilenas_konspekt

PLASTMASIŲ APDIRBIMO ĮRENGINIAI

Bendros žinios apie plastmases

Polimerai yra plastmasių pagrindas (iš Graikų kalbos kilęs žodis poli–daug mer dalis). Tai molekulės sudarytos iš elementarių grandžių su vienoda struktūra. Šios grandys surištos kovalentiniais ryšiais į ilgas grandis, kurios sudaro standžias arba plastiškas erdvines gardeles. Techninės savybės priklauso nuo grandžių ilgio, molekulių masės ir kt.; kuo ilgesnė grandis, tuo mechaninis stiprumas didesnis. Pagal tai kaip gaunamos plastmasės jos skirstomos į dvi klases: polimerizacines ir polikondensacines klases. Polimerizacija tai jungimas tos pačios rūšies didelio kiekio vienodų molekulių meedžiagos. Polikondensacija tai cheminis procesas, kurio metu iš įvairių pradinių medžiagų gaunamas junginys ir lieka papildomai pašaliniai produktai-vanduo, spiritas. Priklausomai nuo to, kaip šildant keičiasi plastmasės jos skirstomos į dvi grupes: termoplastines ir termoreaktyvinės. Termoplastinės gaunamos iš plastinių masių, kurių pagrindas polietilenas, polistirolas, poliamidas ir kt. Termoreaktyvinės jų pagrindas epoksidinės, karbamidinės ir kt. smalos, gaunamos formavimo būdu. Rišančios smalos-epoksidinės, fenoloformaldehidinės smalos ir kt. Priedai-sumažiną išeigą rišančios smalos, pigiau, nesėda gaminys, padidėja mechaninis stiprumas ir t.t. (drožlės). Plastifikatoriai sumažina gaminio trapumą, padidina laanstumą, elastiškumą, atsparumą šalčiui, pagerina apdirbimo savybes (naudojamas dibutilftalatas, tributilfosfatas). Antistatikai sumažina elektrilizaciją t.y. nekaupia statinės elektros (naudoja suodis, grafitą, metalo miltelius).
Pagrindiniai tipai: stiklo audinys tai plastmasė, turinti priedus ir rišančią medžiagą (žr. atlasą).

Polietileninių plėvelių gamyba

Naudojamas kabelių izoliacijai, radijo, te

elevizijos, telegrafo, telefoninių detalių gamybai, maisto pramonėje – tarai įpakavimui, žemės ūkyje, vamzdžių gamybai, dangoms dengti. Pvz., polietileno plėvelė gaunama ekstruzijos būdu. Pagrindinė sraiginės mašinos darbinė dalis, vadinama ekstruzeriu yra plieninė sraigė. Įvairioms plastmasėms naudojamos įvairios konfiguracijos sraigės. Judant sraigei medžiaga suspaudžiama. Pvz., polietileninės plėvelės gamyba sraiginėje mašinoje su plokščiu galvutės plyšiu pateikta paveiksle 1.

Pav. 1- ekstruzinė mašina; 2 – galvutė su plyšiu; 3 – vandens nupiltuvas; 4 – metalinis tinklas; 5 – kreipiantis velenėlis; 6 – šaldanti vonia; 7 – plyšio reguliatorius; 8 – peiliai kraštams apipjaustyti; 9 – traukiantys velenėliai; 10 – viniojantis įranginys.

Plyšio plotis, tuo pačiu ir plėvelės plotis siekia 1400mm, kai storis nuo 20 iki 200m, 0,5-4mm storio lakštams gauti t.p. naudojamos sraiginės mašinos su plokščiu plyšiu galvutėse. Tokios mašinos naudojamos pvz., popieriui arba audeklui padengti polietilenu. Gaminamos plėvelės storis kontroliuojamas periodiškai arba nepertraukiamai. Periodinė kontrolė pvz., maatuojama išpjauto pavyzdžio storis indikatoriais arba kt. įtaisais. Tobulas yra nepertraukiamas plėvelės matavimas  arba  spinduliais.

Pav. 1 – spinduliavimo šaltinis (t.y. radioaktyvus izotopas);
2 – matuojamoji plėvelė; 3 – spinduliavimo detektorius; 4 – rodiklis.

Didėjant medžiagos storiui, radioaktyvių spindulių sugeriama daugiau. Todėl pagal  arba  kvantų kiekį nustatomas jos storis. Be to dar tikrinama plėvelės skaidrumas, homogeniškumas, bandomas stiprumas tempiant.
Pagrindiniai plastmasių gamybos įrenginiai

Statybose daugumoje plačiai taikoma stikloplastikai ie medienos plastikai. Stikloplastikai tai plastmasė, kuri sudaryta iš stiklinio užpildo ir rišamosios medžiagos . Kaip rišiklis naudojama įvairios smalos – poliefirinės, epoksidinės, termoplastai. Kaip užpildas da

augiausiai naudojamos stikloaudinio pavidalo medžiagos. Stiklo audinys gaunamas tokiu būdu: iš krosnies stiklo masė teka po filjerines kiaurymes ir sudaro išėjusios iš kiaurymių lašelius, kurie ištysta į plonus stiklo siūlus. Šie siūlai toliau užviniojami ant besisukančio būgno. Darbo metu siūlai sutepami tepalu arba emulsija. Žiūrėti atlasą 1 – elektrinė krosnis; 2 – tepalą tiekiantis įrenginys; 3 – sukimo įrenginys.

Pres medžiagos

Principas toks, kad medžiaga pagaminama naudojant įvairius rišančius ir stiklo audinio medžiagos maišymo būdus. Dėl to gaunamas gaminys, kuris gali būti vartojamas tomesniam perdirbimui. Stiklo lydimo įrengimas su filjerine plokštele daro grįžtamą-slenkamą judesį išilgai priėmimo įrenginio, būgno skersmuo 1m, ilgis 3m, ant jo vyniojami siūlai. Žiūrėti atlasą 1 – stiklo lydimo krosnis; 2 – siūlai; 3 – smalos purštukai; 4 – būgnas.

Literatūra:
1. Plastmasių technologija J.Bracichinas Vilnius:Mintis 1966.
2. Konstrukciji iz dereva į plastmas. G.G.Karsena, Moskva, Stroizdat, 1986.

Leave a Comment