Dyzeliniu varikliu ipurskimo sistema

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS

UNIVERSITETAS

Automobilių katedra

Transporto priemonių elektros įrenginių

namų darbas

Atliko:TMĮn

Priėmė: doc.

Vilnius, 2004

TURINYS

I. Įvadas.............

II. Dyzelinio variklio degalų įpurškimo sistema...............

III. Skirstomojo tipo siurblys su elektroniniu reguliatoriumi............

IV. EDC valdymo blokas.....

V. Literatūra..........

Įvadas

II. Dyzelinio variklio degalų įpurškimo

sistema

Dyzelinių variklių degalų įpurškimo sistemos turi tiksliai dozuotą
degalų kiekį įpurkšti:

• reikiamu momentu,

• per tam tikrą laiką,

• reikalingu slėgiu ir

• reikiamos formos čiurkšle.

Dyzelinių variklių degalų įpurškimo sistemos iš esmės skiriasi
įpurškimo siurblio tipu ir purkštukų sandara. Jei varikliui naudojami
įvairūs degalai, reikalinga keliems degalų tipams pritaikyti degalų
įpurškimo sistemą.

Dyzelinių variklių degalų įpurškimo sistemą (1 pav.) sudaro:

1. Degalų bakas,

2. Degalų tiekimo siurblys,

3. Rupaus ir sm mulkaus valymo filtrai,

4. Įpurškimo siurblys,

5. Purkštuvas su purkštuku,

6. Reguliatorius,

7. Ankstinimo mova,

8. EDC valdymo blokas,

9. Sistemos vamzdeliai.

Degalų tiekimo siurblys maždaug 1 bar pertekliniu slėgiu tiekia
degalus sekcijiniam įpurškimo siurbliui.

Tiekimo siurblys dažniausiai tiesiogiai prisukamas prie purškimo
siurblio. Jį varo įpurškimo siurblio kumštelinio veleno ekscentrikas. Kai
reikia ne didelio našumo, naudojamas vienpusio veikimo, o kai reikia
didelio našumo – dvipusio veikimo tiekimo siurblys.

Dyzelinio variklio degalų įpurškimo sistemoje filtrai būtini, kadangi
net mažiausios degalų teršalų dalelės gali pažeisti preciziškas įpurškimo
siurblio ir purkštukų detales.
Dyzelinių variklių degalų įpurškimo sistema

6

7

8 Į variklį

1 pav.

Dyzeliniams varikliams naudojamos įvairios filtrų kombinacijos. Rupiam
filtravimui naudojamas filtras su metaliniu a arba plastmasiniu tinkleliu.
Jis statomas prieš degalų tiekimo siurblį. Pagrindinių degalų filtrų
filtravimo elementai yra iš popieriaus arba veltinio. Smulkaus valymo
filtruose dėl vienodesnio akučių pločio ir didesnio filtravimo paviršiaus
dažniau naudojami popieriniai filtravimo elementai (susukti spirale arba
žvaigždiniai).

Ankstinimo mova nustato laiko tarpą tarp įpurškimo į

į degimo kamerą
pradžios ir degimo pradžios, kuris yra beveik pastovus, t.y. nepriklauso
nuo sūkių dažnio. Jei visada pradedama purkšti esant tam pačiam alkūninio
veleno posūkio kampui, dėl didesnio judėjimo greičio stūmoklis, esant
didesniam sūkių dažniui, degimo pradžioje vis toliau būna nuo viršutinio
galinio taško. Dėl to labai sumažėja galia. Todėl įpurškimo pradžia
paankstinama pasukant pirmyn siurblio kumštelinį veleną variklio alkūninio
veleno atžvilgiu iki [pic][pic] kumštelinio veleno posūkio kampo.
Automatinis įpurškimo pradžios ankstinimas gali būti valdomas:

• Mechaniškai arba

• Elektronikos priemonėmis.

Purkštukai smulkiai išpurškia degalus norimos formos čiurkšle ir
reikiamu kampu. Purkštukas sudarytas iš korpuso ir adatos. Purkštukas
cilindre veržle tvirtinamas purkštuvo korpuse, kuris sujungiamas su slėgio
vamzdeliu. Purkštuve gali būti įrengtas adatos eigos arba įpurškimo
pradžios jutiklis, kuris perduoda informacija į EDC valdymo bloką.

Skirstomojo tipo įpurškimo siurbliams naudojami elektriniai sūkių
dažnio reguliatoriai. Šios sistemos reguliuoja įpurškiamų degalų kiekį. B Be
sūkio dažnio reguliatoriaus dyzelinis variklis mažų sūkių dažnių zonoje
užgestų arba didelių sūkių dažnių zonoje tiek įsibėgėtų, kad sulūžtų.
Mažėjant sūkių dažniui, įpurškimo siurblys vienos plunžerio eigos metu
tiekia vis mažiau degalų, nes didėja nuotėkių nuostoliai (mažėja degalų
inercija). Didėjant sūkių dažniui, jis vienos plunžerio eigos metu tiekia
vis daugiau degalų, nes nuotėkių nuostoliai plunžerinėse porose ir
purkštukuose mažėja.

Į purkštukus einantys slėgio vamzdeliai turi kilti aukštyn, kad juose
nesirinktų degalų garai. Be to, vamzdelių lenkimo spindulys turi būti
didesnis negu 50 mm, kad lenkimo vietoje degalų slėgis nepertemptų
medžiagos. Vamzdeliai gaminami iš
š plieno.

III. Skirstomojo tipo siurblys su elektroniniu reguliatoriumi

Skirstomojo tipo siurblyje su elektroniniu reguliatoriumi degalų
kiekis reguliuojamas elektromagnetiniu pasukamuoju vykdomuoju įtaisu. Dėl
elektroninio reguliavimo sistemos didesnių galimybių EDC funkcijų kiekis
yra daug didesnis, negu mechaninių skirstomojo tipo siurblių:

• tikslesnė įpurškimo pradžia,

• tikslesnis įpurškiamų degalų kiekio dozavimas,

• tuščiosios eigos sūkių dažnio reguliavimas nepriklausomai nuo

apkrovos,

• deginių recirkuliacijos reguliavimas,

• tuščiosios eigos reguliavimas ir trūkčiojimų slopinimas,
galimybė parodyti, pvz., įvairių sąnaudų reikšmes.

Be to, sistemoje įdiegta trijų dalių patikimumo koncepcija:
savikontrolė, avarinio režimo funkcija ir savidiagnostika.

Akceleratoriaus pedalas mechaniškai nebesujungtas su įpurškimo
siurbliu. Akceleratoriaus pedalo padėties jutiklio (potenciometro) signalai
perduodami tiesiai į valdymo bloką, kur jie įvertinami ir naudojami taip
pat ir deginių recirkuliacijai (turbodyzeliniuose) valdyti ir pripūtimo
slėgiui riboti.

IV.

EDC valdymo blokas

Jutikliai
vykdomieji įtaisai

Adatos eigos arba Gedimų lemputė

įpurškimo pradžios jutiklis

Slėgio įsiurbimo vamzdyje Deginių recirkuliacijos
jutiklis vožtuvas

Variklio sūkių dažnio Pripūtimo slėgio

jutiklis ribojimo elektromagnetinis

vožtuvas

Oro kiekio matuoklio Degalų tiekimo išjungimo

potenciometras vožtuvas

Įsiurbiamo oro temperatūros Dozatoriaus pasukimo
jutiklis mechanizmas

Aušinimo skysčio temperatūros Įpurškimo pradžios

jutiklis reguliavimo vožtuvas

Sankabos pedalo jungiklis Papildomi signalai

Stabdžių pedalų jungiklis

Akceliaratoriaus padėties
jutiklis

Dozatoriaus eigos
potenciometras

Degalų temperatūros
jutiklis

Papildomi signalai

V. LITERATŪRA

Automobiliai: [vadovėlis techninių specialybių studentams].- Kaunas: Tyrai

2001m
———————–

EDC valdymo

blokas

Leave a Comment