Vinco Kudirkos tėvai

Vinco Kudirkos tėvai,giminės

Paežeriai-kur 1858 m.gruodžio 31 d. gimė Vincas Kudirka-priklausė Vilkaviškio apskričiai.Iš paežerių kilęs A. Kriščiukaitis-Aišbė.Kiek toliau,Naudžių kaime,-dailininko Petro Rimšos tėviškė.Motiejus Kudirka,rašytojo tėvas,paveldėjęs ūkį,išsikėlė į vienkiemį, prisipirko pievų ir padidino,,koloniją”( taip vadino vienkiemius) iki 70 margų(37,5 ha).Sodyba buvo prie ežero,trobesiai nauji,užveistas didelis sodas.Ūkis tvarkingas ir gerai prižiūrimas.Rašytojo tėvas,darbštus,valingas žmogus,garsėjęs sąmojingumu.Vos raštingas,bet iškalbus,visada orus,jis buvo pelnęs aplinkinių pagarbą.Kai kas tvirtina jį buvus ,,pabalda”,mėgus pavažinėti,pasilinksminti. Su namiškiais Motiejus Kudirka elgėsi griežtai: visi turėję jam paklusti,jo valią vykdyti.Tik vyriausias sūnus Vincas išdrįsdavo pasipriešinti. Vaižganto nuomone,ar ne,todėl,kad buvo,,gyvas savo tėvo atvaizdas”.Ir kitiems amžininkams atrodė:Jiedu abudu buvo visai panašūs iš veido ir,matomai iš būdo.Šeima buvo gausi: du vaikai-Vincas ir Uršulė Katrė iš pirmosios M. Kudirkos santuokos ir šešetas-Motiejus,Joniška,Marijona,Ona,Emilija-antrosios žmonos Joniškos Andziulytės,kuri ištekėjo už našlio vos sulaukus šešiolikos metų.Rašytojo motina Elžbieta Jasulevičiūtė anksti mirė,sūnui einant dešimtuosius metus.Ji buvusi minkšto būdo,labai geros širdies.V. Kudirkos atmintyje motina-tai vaikystės pasaka ir dvasinės kultūros simbolis.Tos kultūros kuri padėjo pirmuosius žmogiškumo pamatus.Su motinos žodžiais įstrigo vaiko širdin dainos,per ją vidaus gelmės papročiai,šeimos ir kaimo etinės normos.V.Kudirka vėliau rašė,kad ir polinkis menui-iš motinos:iš motinos,kuri davė viską ką galėjo duoti motina.