Sunkesnės rašybos žodžiai

A:
drasko, gąsdinti, grasinti,
išsigąsti, galąsti, grasyti,
saulėgrąžos, mąžta, vąšas
samanos, šalti, šąla, šalo,
sušalęs,bąla,balo,sąžinė,slastai,skląstis,spąstai,
rąžosi, rąstas, masalas,
marna,maudymąsi,tesąspirmaujančiajai,kąsnis,
savąja, senajai, grąža,
maudymąsi, tąsa,
ajerynas
E:
atsigręžti, drėksti, dreskia,
gęsta,geso,gręžti,gresia,gręžinys,medžiai tręšia,
tręšti žemę, tesėti tęstis,
tęsinys, tęstinis, tįso, tąsa, teškia, tešia, skęsti, kęsti,
spręsti, ręsti, nusigręšk,
lęšis, lankydavęsi,
megsiu megztinį.
I:
įgristi, įgrysta, įlįsti, drįsti
įlanka, apytuštis, dylanti,
didvyris, karžygys,
slysti, slypi, pasiryžti,
tyčiotis, tylom, tižti, tyžta,
tižo, tysoti, tįsti, tįsalas,
tįsoti ,tįsti, pažįstamas.
Žybtelėjo grįžčiau.
U:

stebuklingas, įspūdingas,
parsisiųsdino, pūstelėjo,
elgtųsi, kūrinys, sūkurys,
santūriai, stūgaująs ,
sliūkso, skusti bulves,
įskųsti, rūpestis, turbūt,
iš tikrųjų, žūtbūtinis,
pūsti, žūva
J:
Jiesia, pjesė, portjera,
premjeras, feljetonas,
filialas, porcelianas,
oficialus, variacija, radiatorius,
naujiena, klientas,
heroizmas, herojiškas,
variantas, briliantas,
spekuliantas, adjutantas,
buljonas, milijonas,
fortepijonas, pensionas,
batalionas, kompanionas
barjeras, spartakiada
pjedestalas,
risčia, rūpesčio.

garsiajame rąstus tašo
sangrąžos dalelytė
ąžuolas prie grįsto kelio
draskomą širdį
gyvybingas senelis
kažkodėl tylįs
megzčiau vąšeliu
tamsiajai giriai
keisčiausiai sėdįs
nutįsęs drabužis
grėbsto šieną
baltąsias bures
užgesęs židinys
slėgsią rūpesčiai
atrėžk kąsnelį sūrio
giliajame gręžinyje
sugrįžk anksčiau
imsiąs pjauti
gresia skyrybos
Įpilsiąs į ąsotį
Žaliąsias samanas
Grosiąs pianinu
Išvis apžabalęs
Atvežk rąstų
Baugščiai gręžiasi
Vis dėlto išbalęs
Šįsyk nezysk
Kažkur gęsta viltis
Grįžk pas pusseserę
Baikščiai dukteriai
Grimzta į jūrą
Žybsi švyturys
Anksčiau drąsiai bausdavo
Ypatingas įsakymas
Tyliajai mergelei
Pjūklas
Pabjuręs oras
Sąskrydyje
Sąmonė
Sąnariai
Sąžinė
Ištįsėlis
Neįsijauskite
Užsklęstos durys
Batalionas
Vąšelis
Pacientas išbalo
Rąžosi
Barjeras
Tyžta
Išvis
Skęsdavęs
Abscisių ašis
Nebeūš
Besąlygiška kapituliacija
Bitės dūzgia
Sienos pelijo ir pelija]
Kova tęsiasi
grąžo rankas
pirmajai žibuoklei
užsimaukšlinsiąs
sugis
trečiąsyk
lygiateisis
atšilus orams
atsigręžk į mylimiausiąją žvaigždę
išgrąžink
lįsk į kampą
rąstai jau sutrešo
atkąsk išvirusią bulvę
graso užpulti
išdrįso pamąstyti
narsiajai dukteriai
išspręsk kryžiažodžius
kaip mat pasiryžk
tręšia trąšomis
nepaskęsk sūkury
eisiąs atgal
ryžtasi pagrįstai priešintis
gražiąsias mergeles
pusseserė