sudėtiniai ir šalutiniai sakiniai

SUDĖTINIAI SAKINIAI Sudėtinių sujungiamųjų sakinių visi dėmenys yra savarankiški, t.y. jiems nekyla klausimai vienam iš kito.Jungtukai:sudedamojo jungimo: ir, ir… ir, nei… nei, tai…tai.priešinamojo arba gretinamojo jungimo: o, bet, tačiau, tik.skiriamojo: ar, arba.paremiamojo: tad, taigi, dėl to, todėl, užtat, užtai.

Sudėtiniams prijungiamiesiems sakiniams būdinga tai, kad vienas jo dėmuo gramatiškai priklauso nuo kito. Tai rodo jungiamasis žodis ir klausimas, į kurį atsako priklausomasis dėmuo. Šis dėmuo vadinamas šalutiniu sakiniu, o tas, kuriam priklauso – pagrindiniu sakiniu.Jungtukai:prijungiamieji jungtukai: ar, jei, jeigu, juo… juo, juo… tuo, kad, kad ir, kada, kadangi, kai, kaip, kol, nes, nors, vos, vos tik.santykiniai įvardžiai: kas, koks, kuris.prieveiksmiai: kur, kada, kaip, kiek, kodėl.

ŠALUTINIAI SAKINIAIŠalutiniai veiksnio sakiniai atsako į klausimą kas? Jungiami: jungtukais kad, jog, ar, įvardžiais kas, koks, kuris, prieveiksmiais kur, kodėl, kaip.Šalutiniai tarinio sakiniai atsako į klausimą koks? Kokia? Jungiami: jungtukais kad, jog, įvardžiais koks, kokia. Šalutiniai tarinio sakiniai paaiškina pagrindinio sakinio tarinio vardinę dalį.Šalutiniai papildinio sakinai atsako į klausimus ko? Kam? Ką? Kuo? Jungiami: jungtukais ar, jog, kad, prijungiamaisiais žodžiais kas, kaip, kuris, kuri, kada, kur, kodėl.Šalutiniai pažyminio sakiniai atsako į klausimus koks? Kokia? Kuris? Kuri? Jungiami: įvardžiu kuris, jungiamaisiais žodžiais koks, kokia, kur, kada, kad.Šalutiniai laiko aplinkybės sakiniai atsako į klausimą kada? Kuriuo metu? Jungiami: jugtukais kai, kada, vos tik, kol.Šalutiniai vietos aplinkybės sakiniai atsako į klausimą kur? Jungiami: prieveiksmiu kur, atliepiamupju žodžiu ten.Šalutiniai būdo ir kiekybės sakiniai atsako į klausimą kaip? Kiek? Jungiami: jungtukais jog, kad, kaip, lyg, tarsi, tartum, juo… juo, juo… tuo, prieveiksmiu kiek.Šalutiniai priežasties aplinkybės sakiniai atsako į klausimą kodėl? Dėl ko? Jungiami: jungtukais nes, kadangi, kad.

Šalutiniai sąlygos aplinkybės sakiniai atsako į klausimą kokiomis sąlygomis? Kokiai sąlygai esant? Jungiami: jungtukais jei, jeigu, jeigu (jei) … tai, kad… tai, kad.Šalutiniai nuolaidos aplinkybėe sakiniai atsako į klausimą ko nepaisant? Jungiami: jungtukais nors, kad ir.Šalutiniai tikslo aplinkybės sakiniai atsako į klausimą kuriuo tikslu? Kam? Kuriam tikslui? Jungiami: jungtuku kad.