sudėtiniai ir šalutiniai sakiniai

SUDĖTINIAI SAKINIAI
Sudėtinių sujungiamųjų sakinių visi dėmenys yra savarankiški, t.y. jiems nekyla klausimai vienam iš kito.
Jungtukai:
sudedamojo jungimo: ir, ir. ir, nei. nei, tai.tai.
priešinamojo arba gretinamojo jungimo: o, bet, tačiau, tik.
skiriamojo: ar, arba.
paremiamojo: tad, taigi, dėl to, todėl, užtat, užtai.

Sudėtiniams prijungiamiesiems sakiniams būdinga tai, kad vienas jo dėmuo gramatiškai priklauso nuo kito. Tai rodo jungiamasis žodis ir klausimas, į kurį atsako priklausomasis dėmuo. Šis dėmuo vadinamas šalutiniu sakiniu, o tas, kuriam priklauso – pagrindiniu sakiniu.
Jungtukai:
prijungiamieji jungtukai: ar, jei, jeigu, juo. juo, juo. tuo, ka ad, kad ir, kada, kadangi, kai, kaip, kol, nes, nors, vos, vos tik.
santykiniai įvardžiai: kas, koks, kuris.
prieveiksmiai: kur, kada, kaip, kiek, kodėl.

ŠALUTINIAI SAKINIAI
Šalutiniai veiksnio sakiniai atsako į klausimą kas? Jungiami: jungtukais kad, jog, ar, įvardžiais kas, koks, kuris, prieveiksmiais kur, kodėl, kaip.
Šalutiniai tarinio sakiniai atsako į klausimą koks? Kokia? Jungiami: jungtukais kad, jog, įvardžiais koks, kokia. Šalutiniai tarinio sakiniai paaiškina pagrindinio sakinio tarinio vardinę dalį.
Šalutiniai papildinio sakinai atsako į klausimus ko? Kam? Ką? Kuo? Jungiami: jungtukais ar, jog, kad, prijungiamaisiais žodžiais kas, kaip, ku uris, kuri, kada, kur, kodėl.
Šalutiniai pažyminio sakiniai atsako į klausimus koks? Kokia? Kuris? Kuri? Jungiami: įvardžiu kuris, jungiamaisiais žodžiais koks, kokia, kur, kada, kad.
Šalutiniai laiko aplinkybės sakiniai atsako į klausimą kada? Kuriuo metu? Jungiami: jugtukais kai, kada, vos tik, kol.
Šalutiniai vietos aplinkybės sa

akiniai atsako į klausimą kur? Jungiami: prieveiksmiu kur, atliepiamupju žodžiu ten.
Šalutiniai būdo ir kiekybės sakiniai atsako į klausimą kaip? Kiek? Jungiami: jungtukais jog, kad, kaip, lyg, tarsi, tartum, juo. juo, juo. tuo, prieveiksmiu kiek.
Šalutiniai priežasties aplinkybės sakiniai atsako į klausimą kodėl? Dėl ko? Jungiami: jungtukais nes, kadangi, kad.
Šalutiniai sąlygos aplinkybės sakiniai atsako į klausimą kokiomis sąlygomis? Kokiai sąlygai esant? Jungiami: jungtukais jei, jeigu, jeigu (jei) . tai, kad. tai, kad.
Šalutiniai nuolaidos aplinkybėe sakiniai atsako į klausimą ko nepaisant? Jungiami: jungtukais nors, kad ir.
Šalutiniai tikslo aplinkybės sakiniai atsako į klausimą kuriuo tikslu? Kam? Kuriam tikslui? Jungiami: jungtuku kad.

Leave a Comment